Memariahttp://www.memaria.orgMemariaCopyright © 2011 <a href="?" class="Footer_Text_Link">www.memaria.org.</a> All Rights Reserved.<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Những Lá Thư Hồi Âm Từ Những Nơi Nhận Được Radio-gcm#1Sat, 02 Feb 2019 20:35:53 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> lời Ngỏ Của Đức Ông Hoàng Minh Thắng Và Chị Kim-hà Về Máy Radio-tinmừng&gcm2Sat, 02 Feb 2019 20:22:08 GMTXin Giới Thiệu Radio-tinmừng+gcm#2 Với Bộ Audio "tin Mừng Như Được Vén Mở Cho Tôi"Sat, 02 Feb 2019 08:01:45 GMTĐôi Dòng Cảm Nhận Của Một Tu Sĩ Nơi Cánh Đồng Truyền Giáo Mà Radio-gcm#1 Được Biếu Tới Người DânTue, 01 Jan 2019 20:15:05 GMTLời Giới Thiệu Radio Tin Mừng/radio Giờ Của Mẹ #2Tue, 01 Jan 2019 18:25:54 GMTTin Vui Phát Hành Radio Tin Mừng/radio Giờ Của Mẹ #3 (phần 3 Từ Thư 31-thư 53) HếtTue, 01 Jan 2019 16:41:11 GMTTin Vui Phát Hành Radio Tin Mừng/radio Giờ Của Mẹ #2 (phần 2 Từ Thư 21-thư 30)Lời Toà Soạn: Kính thưa quý thính giả và đọc giả của www.memaria.net, www.memaria.org và www.kinhmungmaria.com]]>Tue, 01 Jan 2019 16:03:04 GMTTin Vui Phát Hành Radio Tin Mừng/radio Giờ Của Mẹ #2 (thư 1-thư 20)Lời Toà Soạn: Kính thưa quý thính giả và đọc giả của www.memaria.net, www.memaria.org và www.kinhmungmaria.com

Sau 3, 4 năm trường ròng rã, các anh chị em Nhóm Thư Viện Đức Tin, cũng là cộng tác viên trung thành của www.memaria.net và www.memaria.org đã hoàn thành việc đọc xong 10 tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi". Toàn bộ Tác Phẩm này sẽ được thâu trong Radio Tin Mừng và Radio Giờ Của Mẹ#2. Chúng tôi dự trù sẽ phát hành radio vào mùa Giáng Sinh 2018.]]>Tue, 01 Jan 2019 15:20:05 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Tháng Thánh Giuse - 10 Phần Tháng Thánh Giuse - 10 Phần ]]>Mon, 31 Dec 2018 21:06:32 GMT<font Color="red"> [trực Tiếp Video/audio] Thông Điệp Mẹ Mễ-du Tháng Này (ngày 2 Và 25 Mỗi Tháng) </font>Mon, 31 Dec 2018 20:39:01 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>[ Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu Hôm Nay]Mon, 31 Dec 2018 20:15:30 GMT<a Href="http://kinhmungmaria.com/audio-h%e1%bb%8dc_l%e1%bb%9di_ch%c3%baa/hi%e1%bb%83u_%c4%91%e1%bb%83_s%e1%bb%91ng_%c4%91%e1%ba%a1o"> Youtube/audio- Hiểu Để Sống Đạo (lm. Ngô Tôn Huấn)</a>]]>Mon, 31 Dec 2018 20:05:52 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> <a Href="http://kinhmungmaria.com/fatima"> [ Audio & Youtube] 100 Năm Fatima [lời Mở Đầu - Bài 100] Hết</a> ]]>Mon, 31 Dec 2018 20:05:12 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=ệ33 Heigh=33><font Color="red"> _điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Và Giáo Hội Vit Nam Tuần Này (#48) </font>Mon, 31 Dec 2018 11:05:18 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Tay Ngọc (của Nhà Văn Nhật Tiến) Tay Ngọc (của nhà văn Nhật Tiến) ]]>Mon, 31 Dec 2018 10:56:15 GMT<font Color=magenta> Xin Chân Thành Cám Ơn Quý Vị Ân Nhân, Bảo Trợ Viên, Và Thính Giả Nhân Dịp Kỷ Niệm Máy Radio-gcm Được Một Tuổi </font>Mon, 31 Dec 2018 07:44:23 GMTThư Xin Giúp Đỡ Cho Vị Linh Mục Vì Nhiệt Tâm Mà Bị Bịnh*Ngày 25/8/2018

Lời Toà Soạn:

Thưa quý vị thính giả và đọc giả của Radio Giờ Của Mẹ và www.memaria.org, www.memaria.net và www.hddaminhthanhlinh.net, chúng tôi vừa được tin là LM Rafael Trần Xuân Nhàn thuộc gx Phúc Yên, Thanh Yên, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, VN bị bịnh tai biến.]]>Mon, 31 Dec 2018 07:40:28 GMT<a Href="http://kinhmungmaria.com/gh_hoanvu/t%c4%91_s%e1%bb%b1_s%e1%bb%91ng_con_ng%c6%b0%e1%bb%9di"> Audio/youtube Thông Điệp Sự Sống Con Người Kỷ Niệm 50 Năm</a>]]>Sun, 30 Dec 2018 00:21:27 GMT<font Color="magenta"> Món Quà Cho Người Thân Bằng Máy Radio-gcm </font>Tue, 25 Dec 2018 12:46:17 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> các Phép Lạ Của Thánh Cả Giuse - 7 Phần Các Phép Lạ Của Thánh Cả Giuse - 7 Phần ]]>Mon, 24 Dec 2018 22:53:49 GMTEm Xin Gửi Chút Tâm Tình Tri Ân Tới Chị, Quý Anh Chị Và Các Vị Ân Nhân Chị NhéSat, 15 Dec 2018 06:55:49 GMTHọc Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Năm B (1b-mv &#45;&#45;- Cn-34b-tn ) (kết Thúc Phụng Vụ Năm B)Tue, 04 Dec 2018 07:25:44 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> __các Bài Suy Niệm Lời Chúa Cn- B (trình Bày: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.j.)Mon, 03 Dec 2018 21:07:28 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Sự Thánh Thiện Của Các Linh Hồn Luyện Ngục Sự Thánh Thiện Của Các Linh Hồn Luyện Ngục]]>Sat, 01 Dec 2018 08:48:06 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Các Câu Truyện Về Luyện Ngục Các Câu Truyện Về Luyện Ngục]]>Sat, 01 Dec 2018 07:42:45 GMTThư Cám Ơn Của Lm. Nguyễn Hoàng Ân, Bắc Ninh Về Radio-gcm#1Fri, 30 Nov 2018 21:30:56 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33><a Href="http://vntaiwan.catholic.org.tw/veritas/rvaaudio3.htm">audio Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày 2018 (chân Lý Á Châu)Fri, 30 Nov 2018 20:47:50 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Tháng Các Linh Hồn: Hãy Nghe Nếu Không Sẽ Hối Tiếc Tháng Các Linh Hồn: Hãy nghe nếu không sẽ hối tiếc -]]>Fri, 30 Nov 2018 20:33:52 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Hình Khổ Các Đẳng Linh Hồn Hình khổ các Đẳng Linh Hồn]]>Fri, 30 Nov 2018 20:31:30 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> 6 Câu Chuyện Về Luyện Ngục - Hãy Cầu Nguyện Và Giải Thoát Cho Các Linh Hồn Ở Luyện Ngục 6 Câu Chuyện Về Luyện Ngục - Hãy Cầu Nguyện Và Giải Thoát Cho Các Linh Hồn Ở Luyện Ngục]]>Fri, 30 Nov 2018 20:28:47 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Hỏa Ngục Đau Đớn Muôn Đời Hỏa Ngục Đau Đớn Muôn Đời]]>Fri, 30 Nov 2018 20:25:53 GMTXin Được Thay Lời Cho Anh Chị Em Vùng Truyền Giáo Giáo Điểm Lực Tiến, Gp. Bắc Ninh Tri Ân Quý Vị ÂnFri, 30 Nov 2018 20:24:00 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/kinh_thanh_tan_uoc/mp3.png"> Các Phép Lạ Của Thánh GiuseFri, 30 Nov 2018 20:22:18 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Lá Thư Từ Hỏa Ngục Lá Thư Từ Hỏa Ngục]]>Fri, 30 Nov 2018 20:20:01 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> 6 Cảm Nghiệm Của Người Chết Đi Sống Lại - Ai Có Tai Thì Nghe 6 Cảm nghiệm của người chết đi sống lại - Ai có tai thì nghe]]>Fri, 30 Nov 2018 20:14:01 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Các Bí Mật Của Luyện Ngục Các Bí Mật Của Luyện Ngục ]]>Fri, 30 Nov 2018 20:10:12 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Bí Mật Lạ Lùng Nơi Luyện Ngục Bí Mật Lạ Lùng Nơi Luyện Ngục ]]>Fri, 30 Nov 2018 08:04:46 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/mp3.png"> ________ Năm Phụng Vụ 2015, 2018 &#45;&#45;- Các Bài Giảng Của Đc Khảm (năm B) _____Fri, 30 Nov 2018 07:43:38 GMTTóm Tắt Các Thư Tín Về Việc Nhận Quà Radio Giờ Của MẹWed, 28 Nov 2018 13:03:14 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Thánh Vịnh Đáp Ca Cn33b- Thường Niên Thánh Vịnh Đáp Ca CN33B- Thường Niên]]>Thu, 22 Nov 2018 20:39:02 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Suy Niêm Phúc Âm Cn33b- Thường Niên Suy Niêm Phúc Âm CN33B- Thường Niên]]>Thu, 22 Nov 2018 20:34:35 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Le Cac Thanh Tu Dao Vn - Cho Con Nen Hat Giong Tot LE CAC THANH TU DAO VN - CHO CON NEN HAT GIONG TOT]]>Thu, 22 Nov 2018 20:31:27 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> bài Giảng Của Đc Khảm Ngày Lễ Cung Hiến Đền Thờ Laterano (1997)Thu, 22 Nov 2018 20:29:43 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> bài Giảng Của Đc Khảm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1997)Thu, 22 Nov 2018 20:28:20 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>gty 887 Ngày 11/11/2018&#45;&#45;tháng Thánh Giuse #3Sun, 18 Nov 2018 11:53:56 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/bookicon.jpg" Width=30 Height=27> <font Color="magenta" > ___những Hạt Châu Ngọc (bài #1-177)</font> Nói về tiên tri Samuen, Thánh Kinh có câu: “Yavê ở với ông, Người không để rơi xuống đất một lời nào Người đã phán với ông. Và - toàn thể Israen - đều nhìn biết Samuen đáng tin là tiên tri của Yavê” (1Samuen 4.19-20). Nếu về tiên tri Samuen mà người ta còn nói được như thế, thì phải nói sao về các lời và sứ điệp của Mẹ Thiên Chúa, Ðức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các tiên trỉ Do tư cách Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương các Tiên tri vô cùng cao trọng như thế, nên lời và sứ điệp của Ðức Mẹ có giá trị cao hơn tất cả các lời của các Tiên tri, các Tiến sĩ, các thánh hết thay thảy, chỉ ở dưới lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh và Thánh Truyền mà thôi. ]]>Sat, 17 Nov 2018 09:01:58 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Thánh Vịnh Đáp Ca Lễ Cn32b- Thường Niên Thánh Vịnh đáp ca lễ CN32B- Thường Niên]]>Thu, 15 Nov 2018 21:26:05 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Suy Niêm Phúc Âm Cn32b- Thường Niên Suy Niêm Phúc Âm CN32B- Thường Niên]]>Thu, 15 Nov 2018 21:24:52 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Các Nền Tảng Tín Lý Về Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Trong Lịch Sử Giáo HộiThu, 15 Nov 2018 21:19:24 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Giáo Dục Con Cái Về Luân LýThu, 15 Nov 2018 21:17:38 GMTThánh Tâm Chúa Giêsu Và Mẫu Tâm Vô NhiễmThu, 15 Nov 2018 20:51:42 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Video Chua Nhat 32 Tn B &#45;&#45; Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ video chua nhat 32 tn b --- Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ]]>Thu, 15 Nov 2018 20:50:24 GMTHiệp Sống Tin Mừng &#45;&#45;- Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (cn 33 Tn B)Thu, 15 Nov 2018 20:47:01 GMTHiệp Sống Tin Mừng &#45;&#45;- Cn 33 Tn BThu, 15 Nov 2018 20:45:28 GMTAi Muốn Theo Tôi Phải Từ Bỏ Chính Mình &#45;&#45;&#45;&#45;Thu, 15 Nov 2018 20:43:16 GMTAnh Em Làm Chứng Cho Thầy. (trích Trong ‘manna’)Thu, 15 Nov 2018 20:41:57 GMTSống Với Ơn Lo Liệu Của Chúa Thánh ThầnThu, 15 Nov 2018 20:06:06 GMTChuẩn Bị Cho Ngày Phán XétThu, 15 Nov 2018 20:03:02 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Cn32tn - Nam B - Cua Cho Qui Nhat CN32TN - NAM B - CUA CHO QUI NHAT]]>Wed, 14 Nov 2018 21:20:59 GMTTrao Ban.Wed, 14 Nov 2018 20:34:28 GMTTâm Tình. (trích Trong ‘sợi Chỉ Đỏ’)Wed, 14 Nov 2018 20:33:20 GMTTấm Lòng. (2)Wed, 14 Nov 2018 20:32:17 GMTTấm Lòng.Wed, 14 Nov 2018 20:31:01 GMTTừ Thiện - Lm. Giuse Trần Việt HùngWed, 14 Nov 2018 20:29:59 GMTTinh Thần Chia SẻWed, 14 Nov 2018 20:28:55 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> suy Niệm Lời Chúa Cn32b- Thường NiênTue, 13 Nov 2018 20:20:56 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>  Phụng Vụ Lời Chúa Cn32b- Thường NiênTue, 13 Nov 2018 20:19:14 GMTTất Cả Những Gì Bà Có. (suy Niệm Của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu) &#45;&#45;&#45;&#45;-Tue, 13 Nov 2018 19:56:47 GMTTâm Tình Hiến Dâng - Lm. Anmai.Tue, 13 Nov 2018 19:55:34 GMTTấm Lòng Quảng ĐạiTue, 13 Nov 2018 19:54:28 GMTTấm Lòng Người Nghèo – Cố Lm. Hồng PhúcTue, 13 Nov 2018 19:53:19 GMTQuy Luật Của Sự Sống Là Nhận Và Trao (suy Niệm Của Lm. Ignatiô Trần Ngà)Tue, 13 Nov 2018 19:52:23 GMTQuảng Đại Và Tự Do – Lm. Giuse Phạm Thanh LiêmTue, 13 Nov 2018 19:48:45 GMTNhững Tấm Lòng Vàng. (trích Trong ‘niềm Vui Chia Sẻ’)Tue, 13 Nov 2018 19:47:35 GMTNgười Ta Chỉ Hiến Tất Cả Khi Nào Hiến Chính Bản Thân. (trích Trong ‘lương Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest)&#45;&#45;&#45;&#45;-Mon, 12 Nov 2018 20:45:27 GMT