Memariahttp://www.memaria.orgMemariaCopyright © 2011 <a href="?" class="Footer_Text_Link">www.memaria.org.</a> All Rights Reserved.<a Href="http://kinhmungmaria.com/suy-niem"> <b> (video/audio) Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa (23/6 - 29/06) (#113995)</b><a/>]]>Thu, 31 Dec 2020 20:25:26 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33><font Color="red"> _điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Và Giáo Hội Việt Nam Tuần Này (#79, 19/6/2019) </font>Tue, 31 Dec 2019 23:05:18 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Audio/youtube: Mặc Khải Về Thánh Thể Trong Gioan 6.1-59 (tác Giả Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, Dcct) Phần 1- Het Vừa được biết anh cho làm Audio quyển MẶC KHẢI VỀ THÁNH THỂ tôi mừng quá, Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, và cũng cám ơn Anh nhiều nhiều. Mong sao, Chúa ban ơn cho các độc giả đọc và nghe mà thêm hiểu và mến Thánh Thể hơn. Cầu Chúa chúc phúc cho công việc phục vụ của anh, cho anh và cả các bạn đồng nghiệp.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT ]]>
Tue, 31 Dec 2019 22:33:44 GMT
<font Color="red"> [trực Tiếp Video/audio] Thông Điệp Mẹ Mễ-du Tháng Này (ngày 2 Và 25 Mỗi Tháng) </font> "...Chỉ có yêu thương làm cho các con thấu hiểu rằng nó mạnh mẽ hơn sự chết bởi vì tình yêu chân thật thống trị sự chết và làm đến nỗi sự chết không hề hiện hữu. Các con của Mẹ ơi, sự tha thứ là một hình thức cao quý nhất của tình yêu. ..."]]>Tue, 31 Dec 2019 20:39:01 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [youtube/audio] Tông Huấn: Đức Kitô Đang Sống (christus Vivit) Của Đtc Phanxico Ban Hành Ngày 25/3/2019-hết Tông Huấn: Đức Kitô Đang Sống (Christus Vivit) của ĐTC Phanxico Ban Hành Ngày 25/3/2019 ]]>Tue, 31 Dec 2019 20:23:31 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Đường Hoàn Thiện Của Thánh Nữ Teresa Avila, Bài #1-het ]]>Tue, 31 Dec 2019 12:28:47 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Audio: "hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam" Sách Do Hđgmvn Xuất Bản Năm 2018 (#1&#45;&#45; Het) ]]>Tue, 31 Dec 2019 11:53:51 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> "hiểu Để Sống Đạo"&#45;&#45;> Giới Răn Chúa, Bí Tích, Thánh Lễ, Đức Mẹ Và Các Thánh, Giáo Hội, Tu Đức Giới Răn Chúa, Bí Tích, Thánh Lễ, Đức Mẹ và Các Thánh, Giáo Hội, Tu Đức]]>Tue, 31 Dec 2019 11:15:58 GMTThư Viện Các Audio Và Youtube ]]>Mon, 30 Dec 2019 08:33:33 GMTĐức Cha Khảm - Các Bài Giảng Năm CSat, 30 Nov 2019 20:55:09 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Cuộc Đời Thánh Giuse (lời Mở Đầu)Tue, 13 Aug 2019 23:02:34 GMTThư Cám Ơn Của Quý Sơ Dòng Mtg Thủ Thiêm ...Wed, 31 Jul 2019 02:36:00 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Các Bài Suy Niệm Của Cha Tràn Xuân Nhàn(1-80) Các Bài Suy Niệm của cha Tràn Xuân Nhàn(1-80)]]>Tue, 30 Jul 2019 12:26:26 GMT<a Href="https://marytv.tv/"> Những Tin Tức Về Mễ-du (medugorje) Được Cập Nhật Hàng Ngày </a>Mon, 29 Jul 2019 19:56:58 GMTXin Giúp Đỡ Xây Nhà Xứ Kim LongFri, 12 Jul 2019 10:32:04 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Lời Kính Chúc Ngày Hiền Phụ 2019 : Yêu Thương - Hy Sinh - An Bình Lời Kính Chúc Ngày Hiền Phụ 2019 : Yêu Thương - Hy Sinh - An Bình ]]>Mon, 01 Jul 2019 14:38:45 GMTThư Hdgmvn Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Về Một Số Lưu Ý Trong Đời Sống Đức TinSun, 30 Jun 2019 23:51:29 GMTMột Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu &#45;&#45;- Các Kinh Kính Thánh Tâm Chúa GiêsuSun, 30 Jun 2019 20:45:25 GMTMột Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu &#45;&#45;- Ngày Hai Mươi Sáu - Ngày Ba Mươi: Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa GiêsuSun, 30 Jun 2019 20:43:22 GMTMột Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu &#45;&#45;- Ngày Hai Mươi Mốt - Ngày Hai Mươi LămSun, 30 Jun 2019 20:40:33 GMTMột Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu &#45;&#45;- Ngày Mười Sáu - Ngày Hai MươiSun, 30 Jun 2019 20:38:24 GMTMột Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu &#45;&#45;- Ngày Mười Một - Ngày Mười LămSun, 30 Jun 2019 20:36:11 GMTMột Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu &#45;&#45;- Ngày Mồng Sáu - Ngày Mồng MườiSun, 30 Jun 2019 20:33:13 GMTXin Xe Lăn Điện Cho Các Cha Hưu Dưỡng....Sun, 30 Jun 2019 19:59:41 GMTMột Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu &#45;&#45;- Ngày Mồng NămSun, 30 Jun 2019 07:36:45 GMTMột Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu &#45;&#45;- Ngày Mồng BốnSun, 30 Jun 2019 07:35:37 GMTMột Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu &#45;&#45;- Ngày Mồng BaSun, 30 Jun 2019 07:34:05 GMTMột Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu &#45;&#45;- Ngày Mồng HaiSun, 30 Jun 2019 07:32:33 GMTMột Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu &#45;&#45;- Ngày Mồng MộtSun, 30 Jun 2019 07:30:33 GMTCẩm Nang Của Tông Đồ Tôn Vương (các Bài Thánh Ca, Phan#2)Sun, 30 Jun 2019 07:29:00 GMTCẩm Nang Của Tông Đồ Tôn Vương (các Bài Thánh Ca, Phan#1)Sun, 30 Jun 2019 07:25:28 GMTCẩm Nang Của Tông Đồ Tôn Vương (hướng Dẫn Cách Làm Việc Tôn Vương)Sun, 30 Jun 2019 07:23:22 GMTThư Kêu Mời Trợ Giúp Thiên TaiSun, 30 Jun 2019 07:20:58 GMTHiệp Sống Tin Mừng &#45;&#45; Lễ Thánh Tâm Năm CFri, 28 Jun 2019 20:39:34 GMTHiệp Sống Tin Mừng &#45;&#45;&#45;&#45; Lễ Thánh Phê-rô Và Phao-lô (29/06)Fri, 28 Jun 2019 20:37:59 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Này Là Mình Ta, Này Là Máu Ta - Lễ Mình Máu Thánh Này là Mình Ta, này là Máu Ta - Lễ Mình Máu Thánh]]>Wed, 26 Jun 2019 10:52:12 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Suy niệm Lễ SInh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả]]>Wed, 26 Jun 2019 09:46:43 GMTThánh Piô XSun, 23 Jun 2019 20:18:38 GMTLịch Sử Lòng Chúa Thương XótSun, 23 Jun 2019 20:17:09 GMTDấu Ấn Thánh NhânSun, 23 Jun 2019 20:15:38 GMTCn 4181: Nỗi Cay Đắng Của Đời Linh MụcSun, 23 Jun 2019 18:44:35 GMTCn 4180: Cảm Nghiệm Được Ơn Làm Linh MụcSun, 23 Jun 2019 15:20:02 GMTCn 4179: Trong Thánh Tâm Chúa!Sun, 23 Jun 2019 15:16:29 GMTCn 4178: Xin Cả Nhà Ôm Ấp Mẹ ConSun, 23 Jun 2019 15:12:51 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Khắc Ghi Tình Cha - Nhạc Trữ Tình Bolero - Phạm Trung Khắc Ghi Tình Cha - Nhạc Trữ Tình Bolero - Phạm Trung]]>Sun, 23 Jun 2019 10:51:58 GMTDarwin Ramos – Cậu Bé Ăn Xin Trở Thành Nhà Thần BíSat, 22 Jun 2019 21:30:43 GMTLò Lửa Tình YêuFri, 21 Jun 2019 21:41:06 GMTChịu Thu PhụcFri, 21 Jun 2019 21:39:11 GMTLãnh Nhận Thánh ThểFri, 21 Jun 2019 11:24:37 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>gty 918 Ngày 16/6/2019-Fri, 21 Jun 2019 07:22:49 GMTHiệp Sống Tin Mừng &#45;&#45;- Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả (24/06)Thu, 20 Jun 2019 20:49:54 GMTHiệp Sống Tin Mừng &#45;&#45;- Chúa Nhật 12 Thường Niên C &#45;&#45;-lễ Mình Máu ChúaThu, 20 Jun 2019 20:48:18 GMTThánh Thể Thương XótThu, 20 Jun 2019 11:08:50 GMTLễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria &#45;&#45; Cùng Chung Nhịp Mến Chúa Yêu Người Với MẹWed, 19 Jun 2019 18:31:28 GMTHồng Ân Sự SốngWed, 19 Jun 2019 18:28:35 GMTGợi Ý Củng Cố Gia Đình Công GiáoWed, 19 Jun 2019 18:27:06 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Nhân Danh Cha Và Con Và Thánh Thần - Lễ Chúa Ba Ngôi Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần - Lễ Chúa Ba Ngôi ]]>Tue, 18 Jun 2019 20:45:07 GMTDồi Dào Sức SốngTue, 18 Jun 2019 20:36:17 GMTChờ Chúa Tái LâmTue, 18 Jun 2019 20:34:24 GMTVấn Đề Sự ThậtSun, 16 Jun 2019 18:57:35 GMTNhân Danh Thiên ChúaSun, 16 Jun 2019 18:56:15 GMTCn 4177: Thiếu ChaCảm nghiệm của một người:]]>Sat, 15 Jun 2019 21:10:18 GMTCn 4176: Có Cầu Có Linh ỨngSat, 15 Jun 2019 21:07:24 GMTCn 4175: Cuộc Đời Ngắn NgủiCách đây khoảng 2 tuần, 29/5/2019, nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh thuộc giáo xứ Thánh Linh cùng nhau đến viện dưỡng lão để cầu nguyện cho một đoàn viên là Ông N. Trước đó khoảng 1 tuần thì cũng có một số anh chị em trong nhóm đi thăm và cầu nguyện cho ông rồi. ]]>Sat, 15 Jun 2019 21:04:45 GMTVấn Đề Thụ Tinh Trong Ống NghiệmSat, 15 Jun 2019 08:07:05 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Giờ Cầu Nguyện Thánh Thể | Thứ Sáu Đầu Tháng, 2019 | St. Augustine Cathedral, Bridgeport, Ct Giờ cầu nguyện Thánh Thể | Thứ Sáu Đầu Tháng, 2019 | St. Augustine Cathedral, Bridgeport, CT]]>Thu, 13 Jun 2019 11:01:37 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>gty 917 Ngày 9/6/2019-Thu, 13 Jun 2019 07:20:07 GMTMặc Khải Thánh Tâm ChúaWed, 12 Jun 2019 20:35:59 GMTLý Giải Tam Vị Nhất ThểWed, 12 Jun 2019 20:24:43 GMTHiệp Sống Tin Mừng &#45;&#45;- Cn 11 Tn C - Lễ Chúa Ba NgôiWed, 12 Jun 2019 20:23:01 GMTĐen Da Trắng LòngWed, 12 Jun 2019 20:11:09 GMTHiệp Sống Tin Mừng &#45;&#45;- Chúa Nhật Lễ Hiện XuốngWed, 12 Jun 2019 20:05:10 GMTBảo Vệ Môi TrườngWed, 12 Jun 2019 15:44:21 GMTEm Thao Thức Mỗi Cđ Và Mỗi Nhà Có Được Một Cái Radio Để Nghe.Wed, 12 Jun 2019 08:10:27 GMTTình Yêu Của Bé GáiTue, 11 Jun 2019 11:35:41 GMT