MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Máy Radio-tinmừng+gcm#2 Đã Có Để Quý Vị Mua Làm Quà Cho Người Thân Dịp Giáng Sinh 2018 Và Tân Niên Bên Hoa Kỳ Và Việt Nam
Chủ Nhật, Ngày 3 tháng 3-2019
Kính thưa quý v,

   Sau nhiu c gng ca Ban Biên Tp (BBT) ba trang mng (MeMaria.org, MeMaria.net, KinhMungMaria.com) Radio-TinMng+GCM#2 đã sn sàng đ gi ti quý v trong dp Noel 2018 Tân Niên 2019 này. Không món quà nào quý giá hơn "Li Chúa" cho nhng ngưi thân yêu bn trong dip đi l này.  Quý v th dùng máy Radio-TinMng+GCM#2 làm quà biếu máy này cha hơn 7300 đon Audio v Thiên Chúa, Đc M, Các Thánh, Tu Đc, Giáo Hi, các Bài Ging, các bài Thánh Ca. Máy này rt tin li cho các quý v cao niên, bnh tt, hoc không nhng phương tin vào các mng lưi đ nghe Li Chúa.

    Hin nay chúng tôi đã máy bên Hoa Kỳ Vit Nam đ cung ng cho quý v làm quà. Khi mua máy Radio-TinMng+GCM#2 này quý v ni dài mt cánh tay vi chúng tôi đ cùng mang "Tin Mng ca Chúa ti cho ngưi nghèo khó", tt c s tin thu đưc chúng tôi s tiếp tc làm máy làm quà biếu cho ngưi nghèo thế.

   Vui lòng ng h mi máy $35 USD (bên USA chúng tôi s tr cưc phí khi mua 2 máy tr lên) hoc mua th nh (Micro-SD hoc USB-stick) vi giá $25 (bao gm cưc phí bn Mc Lc). Bên Vit Nam, xin ng h 470.000 VND cho mi máy 300.000 VND cho mi th nh. Rt mong đưc s tr giúp ca quý v qua vic mua máy Radio-TinMng+GCM#2 này.

   Nhân mùa Noel, Xin kính chúc quý v toàn gia quyến luôn tràn đy Bình An Ơn Lành ca Chúa Hài Nhi.

 

Mi liên lc giúp đ xin gi v:

Viet Bui

385 Lassenpark Cir,  San Jose, Ca 95136

Email: VietBui@yahoo.com

 

Bên Vit Nam:

Kim Phương

Tim Kính Tho Hin

1396 đc Th

Phưng 13, Qun Vp, TP HCM

Đt bàn: (028) 3996-0255

Đt Di đng: 0168-376-0676,  0979-774-626

 

 

Hình Bìa Máy Radio-TinMng + GCM#2

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768