MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Audio: "hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam" Sách Do Hđgmvn Xuất Bản Năm 2018 (#1-- Het)
Thứ Ba, Ngày 31 tháng 12-2019

Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Lời Giới Thiệu #1

Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Lời Giới Thiệu #2

Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Lời Giới Thiệu #3

[04-Thánh Pierre Neron Bắc, Pedro Almato Bình, Tống Viết Bường, Pierre Boris Cap, Hoàng Lương Cảnh]

[05-Đaminh Nguyễn Văn Cẩm, Nguyễn Cần, Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, Trần Ngọc Cỏn, Joseph Marchand Du]

[06-Đinh Viết Dụ, Bếnđô Vũ Văn Duệ, Đinh Văn Dụng, Anrê Trần An Dũng Lạc, 032a-Phạm Văn Dương]

[07-Phêrô Phan Hữu Đa, Đinh Văn Đạt, Gioan Đoàn Viết Đạt, Matteo Alonso Đậu]

[08-Tôma Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Tiến Đích, Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, Augustin Schoeffler Đông]

[09-Phaolô Vũ Văn Đổng, Phêrô Trương Văn Đường, Matthêu Lê Văn Gẫm, Jacinto Castaneda Gia, Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, Phaolô Trần Văn Hạnh]

[10-Jose Fernandez Hiền, Giuse Ngô Duy Hiển, Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, Gioan Đoạn Trinh Hoan, Simon Phan Đắc Hoà]

[11-Augustinô Phan Viết Huy, Jean Louis Bonnard Hương, Laurensô Nguyễn Văn Hưởng, Daminh Nguyễn Văn Huyên, Micae Hồ Đình Hy, Giuse Nguyễn Duy Khang]

[12-Phêrô Hoàng Khanh, Daminh Phạm Trọng Khảm, Phêrô Vũ Đăng Khoa, Phaolô Phạm Khắc Khoan, Tôma Ngô Túc Khuông, Francois Isidore Gargelin Kính]

[13- Jeronimo Hermosilla Vọng, Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm, Luca Vũ Bá Loan, Phaolô Lê Văn Lộc, Giuse Nguyễn Văn Lựu]

[14-Nguyễn Đức Mạo, Đaminh Đinh Đức Mậu, Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, Domingo Henares Minh, Philiphê Phan Văn Minh, Augustinô Nguyễn Văn Mới]

[15-Micae Nguyễn Huy Mỹ, Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Giacôbê Đỗ Mai Năm, Phaolô Nguyễn Ngân, Giuse Nguyễn Đình Nghi]

[16- Laurensô Phạm Viết Ngôn, Đaminh Nguyễn Huy Nguyên, Đaminh Nguyễn Đức Nhi, Đaminh Trần Duy Ninh, Francois Jaccard Phan]

[17- Matthêu Nguyễn Văn Phượng, Emmanuel Lê Văn Phụng, Phêrô Đoàn Công Qúy, Anton Nguyễn hữu Quỳnh, Giuse Phạm Trọng Tả]

[18- Jean Charles Cornay Tân, Francesco Gil Federich Tế, Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh, Anê Lê Thị Thành, Etienne Theodore Cuenot Thể]

[19- Nicôla Bùi Đức Thể, Phêrô Trương (Phạm) Văn Thi, Giuse Lê Đăng Thị, Tôma Trần Văn Thiện, Luca phạm trọng Thìn]

[20- Martinô Tạ Đức Thịnh, Martinô Trần Ngọc Thọ, Anrê Nguyễn Kim Thông, Phêrô Đinh văn Thuần, Phaolô Lê Bảo Tịnh]

[21-Đaminh Trần văn Toại, Tôma Vũ Quang Toán, Đaminh Vũ Đức Trạch, Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, Anrê Trần văn Trông]

[22-Phêrô Vũ Văn Truật, Phanxicô Nguyễn Văn Trung, Giuse Nguyễn duy Tuân, Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Giuse Trần văn Tuấn, Giuse Phạm Quang Túc]

[23-Phêrô Lê Tuỳ, Phêrô Nguyễn Văn Tự, Phêrô Nguyễn khắc Tự, Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương, Anrê Nguyễn mạnh Tường] 

[24-Đaminh Uý, Giuse Nguyễn Đình Uyển, Phêrô Đoàn văn Vân, Jean Theophane Venard Ven, Giuse Đặng đình Viên, Stêphanô Nguyễn Văn Vinh]

[25-Valentino Berrio Ochoa Vinh, Melchior Garcia Sampedro Xuyên, Đaminh Nguyễn văn Xuyên] 

[26-Ignacio Delgado Y, Vinhsơn Đỗ Yến, Anrê Phú Yên]

[27-Bài Giảng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong ngay phong 117 thanh TĐVN] 

[28-Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam] ----- HẾT -----
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768