MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[youtube/audio] Tông Huấn: Đức Kitô Đang Sống (christus Vivit) Của Đtc Phanxico Ban Hành Ngày 25/3/2019-hết
Thứ Ba, Ngày 31 tháng 12-2019
Tông Huấn: Đức Kitô Đang Sống (Christus Vivit) của ĐTC Phanxico Ban Hành ngay 25/3/2019
00-Lời Dịch Giả

01-Chương #1-Số 1-21------------------02-Chương #2-Phần 1.Số 22-38

03-Chương #2-Phần 2.Số 39-63--------04-Chương #3-Phần 1.Số 64-87

05-Chương #3-Phần 2.Số 88-110--------06-Chương #4-Số 111-133

07-Chương #5-Phần 1.Số 134-157 -------08-Chương #5-Phần 2.Số 158-178

09-Chương #6-Số 179-201 --------------10-Chương #7-Phần 1.Số 202-223

11-Chương #7-Phần Số 179-224-247 --------------12-Chương #8-Số 248-277

13-Chương #9-Số 278-299 ---------- 14-Đại Cương TH-ĐKTĐS Chương 1-3

15-Đại Cương TH-ĐKTĐS Chương 4-6 -- 16-Đại Cương TH-ĐKTĐS Chương 7-9 --HẾT


YouTube Tông Huấn: Đức Kitô Đang Sống (Christus Vivit) của ĐTC Phanxico Ban Hành Ngày 25/3/2019

00-Lời Dịch Giả


01-Chương #1-Số 1-21


02-Chương #2-Phần 1.Số 22-38


03-Chương #2-Phần 2.Số 39-63


04-Chương #3-Phần 1.Số 64-87


05-Chương #3-Phần 2.Số 88-110


06-Chương #4-Số 111-133


07-Chương #5-Phần 1.Số 134-157


08-Chương #5-Phần 2.Số 158-178


09-Chương #6-Số 179-201


10-Chương #7-Phần 1.Số 202-223


11-Chương #7-Phần 2.Số 224-247


12-Chương #8-Số 248-277


13-Chương #9-Số 278-299


14-Đại Cương Tông Huấn Christus Vivit-Chương 1-3


15-Đại Cương Tông Huấn Christus Vivit-Chương 4-6


16-Đại Cương Tông Huấn Christus Vivit-Chương 7-9-HẾT
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768