MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4487: Cầu Nguyện Cho Các Thai Nhi Được Sống
Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 1-2021
CN 4487: CẦU NGUYỆN CHO CÁC THAI NHI ĐƯỢC SỐNG

Ngày 22 tháng 1 năm 1973 tức là cách đây 48 năm, nước Mỹ hợp thức hoá việc phá thai.

Từ đó, hàng năm vào ngày này, các giáo dân Công Giáo Hoa Kỳ đi tuần hành và cầu nguyện ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn để cầu cho việc Bảo Vệ Sự Sống.

Ở các giáo xứ của Orange County thì có giờ Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện vì đó cũng là ngày Cầu Nguyện cho Các Thai Nhi Được Pháp Lý Bảo Vệ.

Hôm nay 22/1/2021, toàn nước Mỹ đọc kinh cầu nguyện cho nạn Phá Thai chấm dứt. Ở nhà thờ Thánh Linh sau Thánh Lễ, mọi người cầu nguyện 4 chuỗi kinh Mân Côi (200 Kinh Kính Mừng) cầu cho các Thai Nhi.

HĐ Đa Minh giáo xứ Thánh Linh của chúng tôi vào buổi tối hôm nay cũng đọc 2 chuỗi Kinh Mân Côi (100 Kinh Kính Mừng) để hiệp thông cầu cho nạn phá thai chấm dứt và cho Các Thai Nhi Được Pháp Lý Bảo Vệ.

Đồng thời chúng tôi cũng cầu cho đại dịch COVID 19 biến đi, không bao giờ trở lại nữa. Amen.

Kim Hà, 22/1/2021

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768