MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[ Video] Thông Điệp Mẹ Mễ-du Qua Thị Nhân Mirjana Ngày 18/3/2023
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 3-2023
Medugorje Message to Mirjana on March 18, 2023

 

Dear children,

 

I am calling you, through prayer and mercy, to come to know my Son all the better; to learn to listen with a pure and open heart; to listen to what my Son is saying to you in order to come to see spiritually. That, as one people of God in communion with my Son, you may bear witness to the truth with your life. Pray, my children, that, together with my Son, you can bring only peace, joy and love to all your brothers and sisters. I am with you and am blessing you with a motherly blessing.

 

(Translated by www.KinhMungMaria.com)

 

Thông Điệp Mẹ Mễ-du qua thị nhân Mirjana ngày 18/3/2023

 

Các con yêu dấu,

Mẹ kêu gọi các con, qua cầu nguyện lòng xót thương, hãy tới chỗ nhận biết Thánh Tử Mẹ tốt hơn; để học lắng nghe với một tâm hồn rộng mở thanh khiết; để lắng nghe tới những Thánh Tử Mẹ nói với các con để tới chỗ nhìn được một cách thần linh. Rồi, như một dân Thiên Chúa trong sự hiệp thông với Thánh Tử Mẹ, các con thể làm chứng nhân chân với cuộc sống mình. Hãy cầu nguyện, các con của Mẹ ơi, để rồi, cùng với Thánh Tử Mẹ, các con thể mang lại chỉ bình an, niềm vui yêu thương tới tất cả anh chị em của mình. Mẹvới các con chúc lành cho các con với phúc lành Từ Mẫu.Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768