MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[audio/youtube] Audio Maria Mẹ Con- Chương 1-13 ( Nguyên Tác: Lm. Nguyễn Công Lý, Op)
Thứ Tư, Ngày 12 tháng 10-2022

Audio Maria Mẹ Tôi
(Nguyên Tác: Lm. Nguyễn công Lý, OP)


01- Chưong 1: Hai Tiếng "Mẹ Ơi!"

02- Chương 2: Dạ, Xin Vâng

03- Chương 3: Mẹ Đồng Công

04- Chương 4: Mẹ Maria Trong Hiến Chế Giáo Hội

05-Mầu nhiệm Me Maria và Giáo Hội

06-Địa vị của Mẹ Maria trong Giáo Hội

07-Ảnh hưởng của Mẹ Maria trong Giáo Hội

08- Đức Mẹ vả Giáo Hội Tại Đền Thánh và Tại Cana

09-Mẹ Trung Gian

10-Đức Mẹ và Giáo Hội Tại Ca-va-ri-ô

11-Mẹ Thiêng Liêng

12- Đức Maria Là Mẹ Hay Là Bà?

13- Maria Gương Mẫu Giáo Hội


 [YouTube] Maria M Con
(Nguyên Tác: Lm. Nguyn công , OP)

01-  Chưong 1: Hai TiếngM Ơi!

https://www.youtube.com/watch?v=bkI2PbOpXB0
02- Chương 2: D, Xin Vâng

https://www.youtube.com/watch?v=BV0B1DYPK3I
03- Chương 3: M Đng Công

https://www.youtube.com/watch?v=nRzQ0H2EIB0
04- Chương 4: M Maria Trong Hiến Chế Giáo Hi

https://www.youtube.com/watch?v=clrOA0auSyQ

05-Mu nhim Me Maria và Giáo Hi

https://www.youtube.com/watch?v=WQhRrXInPLM

06-Đa v ca M Maria trong Giáo Hi

https://www.youtube.com/watch?v=lTN49t-o_L8

07-nh hưng ca M Maria trong Giáo Hi

https://www.youtube.com/watch?v=632wp8aEWsY

08-Chương 8- Đc M v Giáo Hi Ti Đn Thánh và Ti Cana

https://www.youtube.com/watch?v=FxxANiLCJJs

09-Chương 9-M Trung Gian

https://www.youtube.com/watch?v=QDtuXDrwf3I

10-Chương 10-Đc M Giáo Hi Ti  Ca-va-ri-ô

https://www.youtube.com/watch?v=tK0SfpOU7no

Chương 11: M Thiêng Liêng

https://www.youtube.com/watch?v=keCLamI1alk

Chương 12: Đc Maria M Hay

https://www.youtube.com/watch?v=GQzD4d_AQHk

Chương 13: Maria Gương Mu Giáo Hi

https://www.youtube.com/watch?v=t9n0h1A6z1I

 (Còn Tiếp)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768