MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
10- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần I -- Vị Trí Của Đức Maria Trong Thời Chuẩn Bị Công Cuộc Cứu Chuộc
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 12-2021

    PHẦN I

 

VỊ TRÍ CỦA ĐỨC MARIA

TRONG THỜI CHUẨN BỊ

CÔNG CUỘC CỨU CHUỘC

 

Người đời có câu : “Hồn thiêng sông núi hun đúc nên anh hùng.” Không thể nào một dân tộc lại đột ngột sinh ra những vị anh hùng hay sinh ra những thiên tài âm nhạc! Dân tộc ấy phải dần dần tiến bộ lên lối sống văn minh văn hóa mỗi ngày thêm tốt đẹp, nhờ giáo dục và học hành ngày càng thêm phát triển đến một lúc nào đó thuận tiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”…mới có thể trổ sinh những anh hùng, những thiên tài ấy được !

Trong lịch sử dân Israen cũng vậy, TC cũng phải để nhiều năm, có khi hàng ngàn năm…- và tiến trình ấy đã được ghi sách KT lại - để chuẩn bị cho Đấng Cứu thế ra đời, và trước đó là chuẩn bị người Mẹ tuyệt vời của Ngài. Chính theo ý đó mà...

ĐG khẳng định với người Do Thái:

“Chính KT làm chứng cho Ta… Chính về Ta mà Môsê đã viết” (Ga 5.39,46)…

Với các môn đệ, ĐG cũng bảo:

“Thầy đã nói với anh em, khi còn ở giữa anh em, là phải nên trọn mọi điều đã viết về Thầy trong luật Môsê và các tiên tri cùng Thánh vịnh (tức toàn bộ Sách Thánh CỰU ƯỚC (CƯ).” (Lc 24.44).

TC đã để hàng ngàn năm, qua các ngôn sứ, các người lành thánh, cũng như qua các biến cố trong lịch sử thăng trầm của Israen, được Sách Thánh ghi lại…, để hun đúc nên Đấng Cứu Thế Giêsu Kitô…

Vậy thì chúng ta cũng phải nói một cách nào như thế về Thân Mẫu của Ngài là Đ.Maria, tức là một cách nào Sách Thánh cũng viết và làm chứng hoặc gợi ý về Người, là Đấng mà trong Tông hiến định tín Đ.Maria hồn xác lên trời, Đ.G.Trưởng Piô XII bảo rằng :

“Cùng một quyết định từ thuở đời đời sai Con Một xuống thế, thì cũng một quyết định ấy tiền định cho Đ.Maria làm Mẹ Ngài… Hai con người ấy, hai định mệnh ấy liên kết mật thiết với nhau. Không thể nói về người này mà không đề cập đến người kia ít nhất một cách nào. Đành rằng, sách KT Cựu và TƯ ít nói một cách minh bạch về Đ.Maria, nhưng không phải vì thế mà KT không đề cập đến Người cách này cách khác, hay không có những hình bóng, những biểu tượng hay những gợi ý đậm đặc hay loáng thoáng về Người.”

Nhưng ngay đây, xin nói một lần cho tất cả, đó là nên nhớ rằng khi CƯ được soạn ra, thì Đức Maria chưa sinh ra đời, nên không hề biết gì về Người cũng như không hề viết gì trực tiếp về Người. Chỉ từ khi GH sơ khai tin chắc ĐG là Con thật của TC, thì mới nhìn ngược về CƯ – dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần – để tìm những lời hay những hình bóng, những tiên trưng về CG, và nhìn nhận chính TC đã sai các tác giả TK viết ra những điều ấy mà có lẽ lúc ấy chính các vị ấy cũng không ý thức được ý nghĩa. Và cũng một cách như vậy, chỉ từ sau khi ấy GH mới manh nha việc tìm ngược về CƯ những hình bóng, những ám chỉ hay những gợi ý v.v… về Thân Mẫu của Ngài. Cho nên thực ra mặc khải về vai trò của Đức Maria trong kế hoạch cứu độ thì chính thức là các sách TƯ, cách riêng TM Matthêu, Luca và Gioan.

Vậy, để thấu triệt ý nghĩa toàn vẹn sứ mệnh của CG Cứu Thế, GH đã phải lần giở lại những trang KT CƯ để tìm được những biểu tượng, những chỉ dẫn hay dấu chỉ, thì để thấu triệt ý nghĩa toàn vẹn vai trò của Đ.Maria trong kế hoạch cứu độ mầu nhiệm, cũng cần phải làm một cách nào tương tự.

Bởi vậy, chúng ta sẽ đi theo tiến trình mặc khải của KT để… “cùng với GH, chúng ta hiểu được TC đã chuẩn bị thế nào (từ nguyên thủy) cho người nữ mà Ngài muốn cần đến để Con Một Ngài Nhập Thể…, và chúng ta sẽ dần dần thấy lộ ra, với thời gian, cái dự định (hay sự tiền định) của TC (về Đ.Maria), được phác họa cách dè dặt trong những hoàn cảnh sống và cuộc đời của những con người… mà KT CƯ gợi phác qua…” (M. Bobichon).

a) Trong môi trường KT CƯ này, người ta thường nêu lên những hình bóng [1] rất ý nghĩa, và được Phụng vụ đem áp dụng cho Đ.Maria (đây không thể kể hết được, chỉ nêu vài cái): Thang Giacop (St 28.10tt): thang nối liền trời với đất, thì nhờ Đ.Maria mà Ngôi Hai từ trời bước xuống trần gian; Bụi gai cháy không thiêu rụi  (Xh 3.2): Đ.Maria thụ thai Ngôi Lời và sinh Ngài ra mà đức đồng trinh không hề bị hủy hoại; Khám Giao Ước (Xh 25.10-22), bên trong chứa đựng hai bia đá Lề Luật, bình vàng đựng Mana, và trên Khám có TC ngự, thì Đ.Maria cưu mang trong lòng ĐG, Đấng lập luật mới, và Mana Thánh Thể.

          b) Người ta cũng gợi đến những phụ nữ đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử CƯ, như Đêbora, Giuđitha, Ette… họ được coi như hình bóng về Đ.Maria sau này:

c) Người ta đem ứng dụng cho Đ.Maria những đoạn KT về đức khôn ngoan được nhân cách hóa của sách Cách ngôn (ví dụ đoạn 8) và sách Huấn ca (đoạn 24), v.v…

         đ) Nhưng điều mà có lẽ người ta chưa nhấn mạnh đủ, là nếu TC đã chuẩn bị lâu dài cả một trường thiên CƯ (Ga 5.46; Lc 24.44; Gal 3.24; v.v…) để Con TC xuống thế thực hiện công cuộc cứu độ, thì ta sẽ không thể từ chối việc TC cũng phải chuẩn bị thế nào đó cho tâm hồn và thể xác Đ.Maria để làm người Mẹ của Vị Con TC ấy, Đấng sẽ đem Ngài đến cho thế gian! Nhớ lại câu nói của Đ.G.Trưởng Piô XII trên đây : “Ngay khi tiền định ĐG là Đấng Cứu Thế thì TC cũng tiền định về người Mẹ của Ngài” là Maria ! TC không thể thình lình nắm lấy một người để làm Mẹ Con của Người. Không gì có tính ngẫu nhiên hay tùy hứng nơi TC vô cùng khôn ngoan thượng trí được!

         Vì thế không thể nói rằng ngày Truyền tin, giả sử Đ.Maria không ưng thuận làm Mẹ ĐG, thì sẽ có một cô gái khác thay thế ngay! Không thể được. TC đã để cả một trường thiên lịch sử, có thể nói là từ nguyên thủy lịch sử nhân loại, để chuẩn bị, để hun đúc, uốn nắn – như sẽ trình bày sau đây – mới kết tinh được một người phụ nữ tuyệt vời như Maria, thì nếu Maria từ chối không ưng thuận, sẽ không có ai thay thế được !          Muốn thay thế, TC lại phải bắt đầu tạo dựng nhân loại lại từ đầu, để lại chuẩn bị, hun đúc qua bao thế kỷ, qua bao thế hệ, trải dài suốt lịch sử CƯ, để có một người phụ nữ tuyệt vời giống như Maria, để ưng thuận cộng tác vào chương trình cứu độ, với tư cách là Mẹ Đấng Cứu Thế. Xét như thế:

         Đ.Maria quả là một mầu nhiệm!

Vậy dõi theo tiến trình mặc khải KT, ta thấy:

1) Đ.Maria được loan báo như người đem đến Đấng Cứu Thế đã hứa!

2) Người thâu gọn nơi thân xác Người, trong việc làm Mẹ ĐG, cái chức thân mẫu Thiên sai của nhân loại và của HT CƯ.

3) Nơi Người, một cách thiêng liêng, Người mở lòng tất cả HT CƯ đón Đấng Cứu Chuộc hằng chờ mong.

4) Sau cùng, Đ.Maria là chóp đỉnh sáng ngời của tất cả các tuyển lựa của TC, bởi đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Người.

Những trang sau đây, tuần tự khai triển các điểm ấy.

 

ÇÈ­ÉÊ[1] “Hình bóng” (figure) chứ chưa phải là “tiên trưng” (typologie), vì “tiên trưng” là những nhân vật hay biến cố xảy ra trong lịch sử hay trong dân CƯ, có những nét đặc biệt tiên báo về ĐG Kitô sẽ đến sau.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768