MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
[ Audio/youtube/text ] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 5b-tn ( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
Thứ Ba, Ngày 30 tháng 1-2024



Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Thường niên năm B

Mác- 1,29-39


Ðức Giêsu chữa nhạc mẫu ông Simôn

 

(29) Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Ðức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo(30) Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. (31) Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Ðức Giêsu chữa cho nhiều người

(32) Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. (33) Cả thành xúm lại trước cửa. (34) Ðức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Ðức Giêsu âm thầm rời Caphácnaum và đi khắp miền Galilê

(35) Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. (36) Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. (37) Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" (38) Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." (39) Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

 

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Thường niên năm B?

 

 

Câu 1. Đọc Mác- 1,21-39. Đoạn Tin Mừng này diễn ra ở đâu ? vào những ngày nào trong tuần, vào những lúc nào ?

TRẢ LỜI: Có thể vào buổi sáng ngày sabát, Đức Giêsu đã giảng dạy và trừ quỷ ở hội đường Caphácnaum (Mác- 1,21). Ngay sau đó Ngài đã rời hội đường để đi chữa bệnh cho bà mẹ vợ của ông Si-môn (Mác- 1,29-31). Như thế rất có thể việc chữa bệnh này đã diễn ra vào buổi trưa ngày sa-bát, tức trưa thứ bảy, tại nhà của hai ông Simôn và Anrê, ở Caphácnaum. Vào buổi chiều, lúc mặt trời lặn, khi ngày sabát chấm dứt, người ta mới được phép di chuyển và đem các bệnh nhân đến với Đức Giêsu (Mác- 1,32). Ngài đã chữa bệnh và trừ quỷ cho nhiều người. Không rõ Ngài đã làm việc đến mấy giờ tối. Chỉ biết là sáng sớm hôm sau, tức ngày thứ nhất trong tuần (đối với chúng ta, đó là ngày Chúa nhật), Ngài đã thức dậy để đi cầu nguyện ở nơi hoang vắng (Mác- 1,35). Toàn bộ đoạn Tin Mừng Mác- 1,21-39 thường được gọi là Một Ngày làm việc của Đức Giêsu ở Caphácnaum.

 

Câu 2. Đọc Mác- 1,29-31. Phép lạ chữa bệnh này gồm có mấy phần mà ta vẫn thường gặp trong những chuyện phép lạ khác ?

TRẢ LỜI: Có thể chia Mác- 1,29-31 làm 5 phần: a/ Khung cảnh (câu 29): Đức Giêsu đến nhà của hai ông Si-môn và An-rê cùng với hai môn đệ khác. b/ Sự cố (câu 30a): Mẹ vợ của Simon bị sốt. c/ Lời thỉnh cầu kín đáo (câu 30b). d/ Đức Giêsu chữa lành (câu 31ab). e/ Kết quả của việc chữa lành (câu 31cd).

 

Câu 3. Đức Giêsu chữa lành bà mẹ vợ của ông Simon bằng cách nào ? Trong Tin Mừng Mác-cô, Đức Giêsu có thường chữa bệnh theo kiểu ấy không ? Đọc Mác-cô  1,31.41; 5,41; 6,5; 7,32-33; 8,23-25; 9,27. Chữa bệnh như thế làm nổi bật điều gì nơi Đức Giêsu ?

TRẢ LỜI: Đức Giêsu chữa bà mẹ vợ của Si môn bằng cách lại gần giường bà nằm, cầm lấy tay bà mà nâng dậy. Trong Tin Mừng Mác-cô, Đức Giêsu hay chữa bệnh bằng bàn tay của mình. Ba lần Ngài cầm tay và nâng dậy một người đang nằm: mẹ vợ của Simôn (1,31); con gái ông trưởng hội đường (5,41); và con trai của một người cha (9,27). Ngài chữa bệnh bằng cách đụng tay vào người phong (1,41); hay đặt tay trên bệnh nhân (6,5; 7,32-33; 8,23.25). Cách chữa bệnh như thế cho thấy sự gần gũi thân thương, đồng thời cũng cho thấy quyền năng của Thiên Chúa thi thố qua bàn tay Đức Giêsu.

 

Câu 4. “Bà phục vụ các ngài” (c. 31). Phục vụ ở đây nghĩa là gì ? Phục vụ có phải là chuyện của phụ nữ không ? Đọc Mác- 1,13; 9,35; 10,43.45.

TRẢ LỜI: Sau khi được chữa lành, bà mẹ vợ của Simôn phục vụ các ngài (câu 31cd). Phục vụ ở đây (diakonéô) có thể hiểu là chuẩn bị bữa ăn trưa đãi khách. Tuy nhiên, phục vụ không phải là việc chỉ dành cho phụ nữ. Nó còn có nghĩa rộng hơn. Trong Tin Mừng Máccô, ta thấy các thiên thần phục vụ Đức Giêsu nơi hoang địa sau khi Ngài bị cám dỗ (Mác- 1,13). Ngài đòi buộc các môn đệ phải là người phục vụ (Mác- 9,35; 10,43). Và chính Đức Giêsu cũng nói rõ mục đích đời mình là phục vụ đến hiến mạng sống (Mác- 10,45).

 

Câu 5. Đọc Mác- 1,32. Tại sao khi mặt trời lặn người ta mới đem bệnh nhân đến cho Đức Giêsu ?

TRẢ LỜI: Đối với người Do thái, một ngày mới bắt đầu lúc mặt trời lặn. Vào ngày sabát, khi mặt trời lặn, coi như ngày sa-bát đã kết thúc và ngày thứ nhất trong tuần bắt đầu, Người ta không phải giữ ngày sabát nữa, nên họ được phép đem bệnh nhân đến để Đức Giêsu chữa lành. Vào ngày sabát, người ta không được đi quá khoảng 1km, không được làm việc, nên khi hết ngày sa bát, những người ở xa có thể khiêng bệnh nhân đến mà không sợ lỗi luật.

 

Câu 6. Thần ô uế có biết Đức Giêsu là ai không ? Đọc Mác- 1,24; 3,11; 5,7. Đâu là thái độ của nó khi gặp Ngài ?

TRẢ LỜI: Trong Tin Mừng Máccô, thần ô uế (= quỷ) biết Đức Giêsu là người ở vùng Nadarét (Mác- 1,24), là Đấng Thánh của Thiên Chúa (1,24), là Con Thiên Chúa (3,11), và là Con Thiên Chúa Tối Cao (5,7). Như thế nó biết rõ và biết đúng về căn tính của Đức Giêsu. Nhưng không phải vì biết như thế mà nó ở thế thượng phong. Trái lại, nó tỏ ra sợ hãi khi thấy sự hiện diện của Ngài, thường phủ phục trước mặt Ngài (Mác- 3,11), ngay cả khi Ngài chưa làm gì nó. Đức Giêsu có quyền đuổi nó ra khỏi người nó ám (Mác- 1,25; 5,8), khiến nó cảm thấy bị Ngài hành hạ và tiêu diệt (Mác-cô  1,24; 5,7).

 

Câu 7. Đọc Mác- 1,35. Sau một ngày làm việc vất vả, tại sao Đức Giêsu đã thức dậy sớm để đi cầu nguyện ?

TRẢ LỜI: Sau một ngày vất vả với việc giảng dạy, chữa bệnh và trừ quỷ, vào sáng sớm tinh sương, Đức Giêsu đã thức dậy, đi ra một nơi vắng và cầu nguyện ở đó (Mác- 1,35). Ngài coi trọng việc cầu nguyện. Ngài có nhu cầu gặp gỡ Cha, Đấng đã sai Ngài. Ngài cần được Cha ban ánh sáng và sức mạnh để phục vụ con người. Ngài đến nơi vắng người để dễ gặp Cha hơn. Ngài gặp Cha ngay từ sáng sớm để có sức sống cho cả ngày. Tin Mừng Máccô còn nói Đức Giêsu cầu nguyện ở hai chỗ khác (Mác- 6,46; 14,32-39).

 

Câu 8. Đọc Mác- 1,36-38. Tại sao Simôn và các ông khác đi tìm Ngài ? Tại sao Đức Giêsu không muốn trở lại nhà của ông Simon ở Caphácnaum ?

TRẢ LỜI: Simôn và các bạn đổ xô đi tìm Thầy (Mác- 1,36-37), lý do là vì vẫn còn nhiều người đang chờ được Đức Giêsu chữa lành và trừ quỷ. Nhưng Đức Giêsu từ chối không muốn trở lại nhà của ông Simon. Ngài không tìm sự nổi tiếng. Sứ mạng chính của Ngài là rao giảng và khai mở Nước Thiên Chúa cho mọi nơi. Bởi đó Ngài còn phải dành thời gian cho những làng mạc và tỉnh thành khác nữa ở vùng Galilê.

 

Câu 9. Đọc cả bài Tin Mừng này, bạn có thấy Đức Giêsu có đời sống quân bình không ?

TRẢ LỜI: Đọc Mác- 1,21-39, ta thấy đây là một ngày sa-bát tiêu biểu của Đức Giêsu. Buổi sáng Ngài đi đến hội đường, giảng dạy, trừ quỷ ở đó. Sau đó, Ngài về nhà ông Simôn để nghỉ ngơi ăn uống, và sau khi mặt trời lặn thì chữa bệnh, trừ quỷ. Sáng sớm hôm sau, Ngài đi cầu nguyện ở nơi hoang vắng một mình, rồi lại tiếp tục hành trình rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Đức Giêsu biết kết hợp hài hòa việc phục vụ dân chúng với việc gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Ngài không nghiện việc. Ngài có cái nhìn bao quát về cánh đồng sứ vụ nên không muốn đóng đô ở một nơi nào, sẵn sàng ra đi mà không bị vương vấn. Ngài là mẫu về sự quân bình cho các môn đệ sau này.

 

 

GỢI Ý SUY NIỆM

Bạn nghĩ gì về việc Đức Giêsu dậy thật sớm để cầu nguyện ở một nơi hoang vắng, sau một ngày sa-bát làm việc vất vả ? Gặp gỡ Chúa Cha có phải là một nhu cầu sinh tử đối với Đức Giêsu không ? Cầu nguyện có quan trọng đối với bạn không ?

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768