MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kinh Mân Côi Viên Linh Đơn Tuyệt Vời Nhất Của Đấng Tạo Hoá Ban Cho Nhân Loại
Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 10-2017

KINH MÂN CÔI
VIÊN LINH ĐƠN TUYỆT VỜI NHẤT
CỦA ĐẤNG TẠO HOÁ BAN CHO NHÂN LOẠI

 

Nếu có ai đó nói  Kinh Thánh là mt toa thuc tuyt diu, cha lành tt c các bnh tt

 

ca loài người ca Thiên Chúa thì theo tôi Kinh Mân Côi là nhng viên linh đơn cc kỳ hoàn ho.

 

Tôi, mt người còn rt mi m và non yếu trong vic gìn gi đc tin cũng như làm theo nhng gì Chúa dy. Mc dù vy nhưng tôi vn luôn c gng và tìm hiu bng tht nhiu phương pháp, nhiu cách đ tìm hiu thêm v nhng s kỳ l cùng như nhng nhim mu mà Thiên Chúa đã dành tng cho nhân loi.

 

Như tôi đã tng chia s là trước đây tôi tìm hiu v Kinh Mân Côi qua nhng hình nh ca Đc Giáo Hoàng, M Theresa, nhng hình nh đó trước tiên là làm cho tôi cm nhn v đp Thánh Thin. Lúc by gi tôi cũng được mt người bn rt thương tôi đã nói cho tôi nghe v nhng điu kỳ diu mà Kinh Mân Côi đem đến cho con người. Lúc đó tôi cũng tp tành đc, đc vì tôi yêu mến Đc M, đc vì tôi mun tìm s kỳ l gì đó mà mi người c ca tng.

 

Thiên Chúa và Đc M qu tht tuyt vi, các V đó biết được tâm tình ca tôi nên đã đ tôi t do th lòng mình và t do tìm hiu mt s tht. Tôi đã dn dn thích đc Kinh Mân Côi, nhưng nói rt tht lòng là điu đu tiên tôi cn Kinh Mân Côi là tôi tìm được gic ng bình an trong Chúa ( trước đây tôi rt thường xuyên dùng thuc ng nhưng giác ng không bao gi được nh nhàng và nó c chp chn rt mt mi). Vi mt li kinh nhưng ta phi đc ti 10 ln, đc đu đn như vy rt d bun ng ( mà nht là đi vi tôi, còn mi nguyên xi thì làm gì biết chiêm nghim hay ngm nhìn, lúc đó mi khi bt đu đc kinh Mân Côi là tôi cu nguyn xin dâng người tôi yêu lên cho Đc M gìn gi, ch mi vy và đc nhưng tn trong tim tôi thì tôi cũng tht s mun làm thế đ Đc M vui vì tôi quý Đc M lm). Thế là tôi c đc như vy vì tôi nghĩ tht đơn gin là tôi đc kinh thì tôi được rt nhiu. Được ng ngon, khi ung thuc, được Đc M gi gìn người mình yêu thương và quan trng nht là tôi đã tìm được cách làm vui lòng Đc M.

 

Đc ti đây chc Quý V cũng bun cười lm vì tôi quá ngc và cũng có người s cho là tôi thc dng, vì làm gì cũng mong li dng, mong hưởng được gì đó cho bn thân mình ch không h nghĩ cho người khác. Quý v nghĩ cũng đúng vì tôi vn rt đa nghi, môi trường làm vic ca tôi ch thy tòan là s gi di, xo trá, la đo. Tôi đã làm vic và tiếp xúc vi môi trương như vy thì liu tôi có d dàng tin người khác hung chi Chúa và Đc M li tn đâu đâu. Nếu ln đó Chúa không cu tôi thì ti gi tư tưởng tôi vn nghĩ không đp v Đo Công Giáo. Người ta tin vì đc tin vì tm lòng còn mun tôi tin thì phi r ràng, mi chuyn phi phơi bày. Tôi rt cng lòng, tôi con nhà Pht, tôi đi chùa nhưng trong thâm tâm ca tôi là làm ác thì gp ác, ăn điêu ngoa, xo trá thì chc chn gp hu qu xu. Con người tôi có rt nhiu tính xu, thích phán xét người khác vì thế tôi rt s din. Bao nhiêu cái tính xu ca tôi đu được tôi che giu hết, có nhng lúc tôi rt đói nhưng nếu bn bè có hi thì tôi vn tnh ri. Tôi thiếu thn trăm b nhưng tôi li luôn t ra mình là người đang rt n. Thái đ luôn bt cn và nht là tôi không bao gi biết cám ơn ai. Tôi rt sòng phng, tôi giúp ai thì khi người đó có dp giúp li tôi. Tôi không h biết mang ơn ai c. Nói mt chút v tôi đ Quý v biết là chính con người tôi khó thương như thế, cng đu như thế nhưng Chúa và M Maria không t b tôi. Chúa thì ban ơn cu đ và hoán ci tôi còn M Maria thì li dy d tôi mt cách êm ái du dàng đến ni tôi vâng nghe Li Người lúc nào tôi không hay.

Gi thì tôi xin được nói v nhng điu kỳ diu ca Kinh Mân Côi mà sau mt thi gian đc tôi đã nhn được.

 

 

Truc hết là Năm S Vui

 

Khi tôi xin Chúa cho con được khiêm nhường thì lúc nào đó tôi không biết là mình đã biết cám ơn, cám ơn mi người bng tm lòng. Biết mi chuyn mình đang làm đu là do Chúa làm, biết mình không được t hào khi được cơ hi giúp đ người nào đó và nht là luôn biết cám ơn Chúa mi khi gp bt c điu gì trong cuôc sng.

 

Khi tôi xin Chúa cho biết yêu thương người thì lúc đó tôi mi được ơn là yêu mến tt c mi người mà trước đó tôi không h có cm tình.

 

Tôi ví d điu này là điu mà tôi mi khi nghĩ ti còn git mình . Đó là ngày trước tôi rt ghét người min Trung, trong đu tôi người min Trung rt xu tính. H ch biết nghĩ làm cách nào đ hơn người khác, h xét nét tng cái ăn, tính toán tng chút mt mi khi có dp. Tôi cũng có quen biết vài người min trung và tht s h đã làm như vy trước mt tôi. Trong mt tôi lúc đó tôi cho là h rt ti, chuyên bòn rút và li dng người khác. Tôi ghét cc kỳ. Ghét đến ni mà người ăn xin đến xin tôi nhưng khi nghe tiếng min trung là tôi dt khoát không cho. Cho dù có thê thm ti đâu. Lũ lt ngoài min trung hàng năm tôi vn biết nhưng tôi đón nhn vi thái đ hng h, thm chí lâu lâu còn phán thêm mt câu là ti nó xu xa và ác đc nên tri cho ti nó chết bt. Nhn tâm ti mc đó thì quý v cũng biết là tôi là con người như thế nào ri. Còn người min Bc thì tôi cũng chng ưa vì chính nhng người đó vào Saigon làm cho nhng người dân Saigon phi lao đao vì h chy vào Saigon làm tt c mi vic vi mc lương không th thp hơn, h đã làm cho người Saigon chúng tôi phi cnh tranh tht khc lit trong cuc mưu sinh, ri nn la đo, giết người cướp ca cũng đa phn là h tham gia. Tôi tht ghét cay ghét đng và luôn mong cho nó chết bt đ nhng người min nam chúng tôi được yên bình.

 

Vy mà bây gi trong lòng tôi t nhiên bt khóc khi thy nhng người chy lũ, biết xót thương và biết cu nguyn cho h được Chúa ct bt gánh nng vì chúng con đã không còn sc lc đ chng chi vi khc nghit thiên tai. Nht là tôi cũng biết rng mi khi cu nguyn thì luôn xin dâng nhng người ti li, nhng người chưa biết Thiên Chúa và luôn cu xin Chúa tha th cho h nhng vic h đang làm là không đp lòng Chúa và xin Chúa cho h cơ hi đ h biết ăn năn thng hi cho kp.

 

mu nhim Năm Sư Thương thì tôi luôn xin cho con biết hãm mình chu khó bng lòng khi đc đến mu nhim Chúa Yêsu b đánh đòn.

 

Tôi có thêm mt tính rt xu na là, mi khi tôi thy bun trong lòng thì hay kiếm c đ mua sm mt th gì đó mà nhiu khi mua v tôi chng biết làm gì, ri tôi còn có tính khi thy ai có th gì mà tôi thy thích mà tôi mua khong được thì tôi li m c trong lòng, khó chu, t dn vt, đau kh, nếu mà người có vt tôi đang thích li là người tôi không ưa thì tôi trù cho người ta b tai nn hay gì đó mt luôn. Tình tôi xu cc kỳ. Vy mà gi đây tôi được ơn nhn biết rng tt c đu là do Chúa và mình phi biết kim hãm nhng ham mun tm thường đ không phm đc bác ái mà Chúa đã dy. Tôi biết tiết kim hơn, biết dành nhng phn tin nho nh ca mình đ giúp mi người không phân iết Nam, Trung hay Bc na.

 

Trên đây ch là mt phn trong s nhiu điu kỳ diu mà Kinh Mân Côi mang li cho tôi và có mt điu mà theo tôi là cc kỳ tuyt vi. Đó là, khi chúng ta thường xuyên đc Kinh Mân Côi thì chúng ta được tuyt đi bình an, s bình an ca Chúa. Khi ta đã thm nhun Kinh Mân Côi thì t lúc nào đó khi rơi vào mt hoàn cnh trc tr bt thường thì chính li Kinh Mân Côi s giúp ta vượt qua được nhng tr ngi mà nếu không có Li Kinh thì ta rt khó vượt qua.

 

Điu cui cùng mà tôi xin nói thêm là. Kinh Mân Côi cũng được xem như là mt v bác s tâm lý rt tài ba. Kinh Mân Côi giúp cho nhng bc cha m bình an vì con cái ca mình vì h tin rng con cái h đã được che ch khi s d. Giúp cho v chng biết nhường nhn, d tha th và tin tưởng nhau nht là biết chp nhn li lm ca mình đ cùng nhau gi được hnh phúc ( sau này tôi s đưa ra mt nhân chng v biết sng theo li Kinh Mân Côi mà v chng anh ch đó càng yêu nhau nhiu hơn). Con cái thì biết vâng nghe li hơn và hiếu thun hơn vi cha m ca mình.Con người vi nhau thì d thương cm hơn, tha th hơn biết vì tha nhân, biết đau trước cái đau ca người khác hơn. Tôi nghĩ là nếu mi con người chúng ta, nếu biết nhn ra và chu khó un viên Linh Đơn này mi ngày mt tý xíu thì xã hi chúng ta s rt tuyt vi.

 

Tôi rt mong và tôi đang cu nguyn là mong sao sau khi Quý v dành chút thi gian quý báu đ đc bài chia s ca tôi thì hãy cho tôi xin mt thi gian ngn quý báu ca Quý V đc Kinh Mân Côi. Đc vì tò mò cũng được, đc đ xin bình an trong tâm hn khi mình phi sng gia cuc đi đy bt trc này cũng được, hay đc đ xin Chúa hoán ci nhng đa con mà mình bt lc vì không dy d được, thm chí đc vì người chng ca mình đang làm cho mình đau kh. Tôi xin đoan chc vi Quý V, Quý v s thy nhng điu Quý Vtay s được Chúa và M Maria m ra hết. Cũng nhng nh nhng li Kinh thân thương ca Quý V thì s có biết bao con người ti li được quay v vi Chúa và tuyt vi hơn na là nhng linh hn nơi luyn ngc s nương nh nhng li kinh ca Quý V mà được lên Thiên Đàng ca Chúa.

 

 

 

Tôi rt chân thành cám ơn Quý V đã dành thi gian quý báu ca mình mà xem bài chia s ca tôi. Nguyn xin Thiên Chúa và Đc Maria luôn cùng chúng con.

 

Xin Chúa luôn ban phước lành và đng hành cùng chúng con, rút t s d ra s lành cho chúng con đ danh Cha được tôn vinh dưới đt cũng như trên tri. Amen!

 

 

 

Dương Túc Lynh

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Tin/Bài khác
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/24/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768