MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Người Nữ Tỳ Trung Tín Của Thiên Chúa
Chủ Nhật, Ngày 8 tháng 9-2019

Lễ Truyền Tin: Đức Gioan Phao lồ II nói với chúng ta về Đức Mẹ Maria

Người nữ tỳ trung tín của Thiên Chúa

1.Những lời của Đức Maria trong giờ Truyền Tin: “Vâng tôi đây nữ tỳ của Chúa; xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38) nói lên thái độ đặc biệt về lòng mộ đạo của người Do Thái. Môisen, trong buổi đầu của Giao Ước Xưa, đã đáp lại lời gọi của Chúa, xưng người tôi tớ (Ex 4,10; 14,31). Từ khởi đầu của Giao Ước Mới, Đức Maria cũng đáp lại lời gọi của Chúa bằng một cử chỉ tự do vâng phục tự giác phú dâng theo thánh ý Chúa, bày tỏ sự sẵn sàng trở thànhnữ tỳ của Chúa”.

Trong Cựu Ước, tính chấtngười tôi tớcủa Chúa tập họp lại những ai được gọi để thực hành sứ mệnh chăn dắt dân Chúa chọn: Abraham (Gn 26, 24), Isaac (Gn 24,14), Jacob (Ex 32,13; Es 37,25), Josué (Jos 24,29), David (2S 7,8, v.v.). Các đấng tiên tri những thầy cả, Chúa đã giao cho trọng trách tập họp dân chúng trung thành thờ phượng Chúa, đều những người tôi tớ. Sách Tiên tri Isaie ca tụng sự tuân phục củaNgười Tôi Tớ khổ đau”, một gương mẫu trung tín với Chúa trong niềm hy vọng chuộc tội cho thiên hạ (Is 42,53). Còn nhiều phụ nữ cũng nêu lên những gương mẫu về lòng trung tín, như Hoàng Hậu Esther, trước khi đi cầu xin cứu vớt dân Do Thái, đã dâng lên Chúa lời cầu khẩn nhiều lần bày tỏ người nữ tôi tớ của Chúa” (Est 4,17).

2. Đức Maria, người đàn đầy ơn phúc”, xưng nữ tỳ của Chúa”, đã tự hiến dâng chính mình, một cách hoàn hảo, trong công việc Chúa chờ mong cho toàn thể dân chúng. Những lời: “Tôi nữ tỳ của Chúabáo trước Đấng sẽ nói về Chính mình: “ Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ, hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,45; Mt 20,28). Chúa Thánh Thần cũng thực hiện giữa Đức Mẹ Chúa Con, với sự sắp đặt hài hòa trong nội tâm, điêù này giúp cho Đức Maria đảm trách hoàn hảo vai trò người mẹ của Chúa Giêsu, đồng hành cùng Chúa trong sứ mệnh củaNguời Tôi Tớ”.

Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, ý hướng muốn phục vụ luôn kiên trì kỳ lạ: Con của Thiên Chúa, thực vậy, Chúa quyền để ngưới khác phục vụ mình. Khi nhận lãnh tước vị “Con Người”, sự việc này sách Daniel xác nhận: “mọi dân tộc, mọi quốc gia ngôn ngữ phải phụng sự Ngài” (Dn 7,14) Chúa quyền chế ngự tất cả mọi người. Trái lại, để đánh đỗ tinh thần của thời đại bây giờ, các môn đệ của Chúa ước vọng một vai tròhàng đầu (Mc 9,34) phản kháng của Phêrô khi Chúa cúi xuồng rửa chân cho môn đệ (Jn 13,6), Chúa Giêsu không muốn được phục vụ, nhưng muốn phục vụ cho đến việc ban cho tất cả sự sống của mình trong công cuộc cứu chuộc.

3. Khi Thiên Sứ báo tin, Đức Maria, nhận biết một vinh dự thật cao cả được Chúa trao ban, nên tự nhiên bột phát nóingười nữ tỳ của Chúa”. Trong sự ưng thuận phục vụ, trong đó gồm việc phục vụ tha nhân, điều đó nói lên trong mối liên hệ qua giai đoạn Truyền Tin Viếng Thăm: được Thiên sứ báo Elizabeth đang chờ sinh con, Đức Maria vội lên đường đến Judea với Elizabeth (Lc 1, 39) để phụ giúp người con trong lúc sinh sản, đã tỏ ra sẵn sàng phục vụ. Đức Maria nêu gương cho người Kitô hữu thuộc mọi thời đại một gương mẫu cao cả trong việc phục vụ.

Những lời: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời thiên sứ truyền” (Lc 1, 38), lời của người thốt ra nữ tỳ của Chúa chứng tỏ một sự vâng phục tuyệt đối vào thánh ý Chúa. Danh từgenoito” “xin cứ làm cho tôi Luca dùng, không chỉ bày tỏ sự ưng thuận còn nhận lấy trách nhiệm được giao phó về kế hoạch của Chúa, công việc Đức Maria sẽ thực hiện với tất cả khả năng của chính mình.

4. Để cho phù hợp với thánh ý Chúa, Đức Maria dự đoán xem như chính cho mình thái độ của Chúa Kitô, trong Thư gởi cho người Do Thái, khi vào trần gian, Chúa Kitô nói: “Chúa đã không ưa hy lễ hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể... bây giờ con mới thưa: này con đây, con đến để thực thi thánh ý của Chúa”. (He 10, 5-7; Ps 40/39, 7-9)

Sự vâng phục của Đức Maria loan truyền báo trước sự vâng phục của Chúa Kitô trong đời sống công khai cho đến tận Đồi Calvê. Chúa Kitô nói: Lương thực của Thầy thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Jn 4, 35). Cũng như vậy, Đức Maria đã thực hành ý muốn của Đức Chúa Cha nguồn cảm hứng cho cuộc sống, tìm kiếm trong mình sức mạnh cần thiết để hoàn thành sự mệnh đã được giao phó.

Nếu trong giây phút Truyền Tin, Đức Maria chưa biết đến sự hy tế trong sứ mệnh của Chúa Kitô, lời tiên tri của Syméon đã cho Đức Maria thấy định mệnh bi thảm của Chúa Con (Lc 2, 34-35), Đức Trinh Nữ đã nhận thức được trong thâm tâm của mình. Trong sự vâng phục tuyệt đối vào thánh ý Chúa, Đức Maria sẵn sàng sống trong tình yêu của Chúa đã hoạch định cho cuộc sống của mình vớilưởi dòng đâm thâu qua tâm hồn của mình”.

(Trích từ báo L'Observatore Romano)

Phó Tế Huỳnh Mai Trác dịch

VietCatholic News (25/03/2006)

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768