MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (2)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 5 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh
 
“ Hãy lắng nghe hỡi các thụ tạo của Chúa, những người đã được cứu rỗi nhờ
Máu châu Báu Chúa Kitô, tiếng khóc đau thương, tiếng của người phụ nữ sầu não,
tiếng của người Mẹ tìm kiếm các con hư mất của Mẹ. Mẹ khóc cho các con và nói rằng:
 
“Sám Hối! Sám Hối!! Sám Hối!!! Sám Hối!!!! Sám Hối!!!!! Sám Hối!!!!!! Sám Hối!!!!!!
là hy vọng để sống còn của các con!”
(Mẹ Maria ngày 15 tháng 1 năm 2004)
 
BÀI HỌC 1
THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 8 tháng 11 năm 1999; 7 pm
Đền Thờ Đền Tạ, Olo
 
HÃY ĐỂ CHO CUỘC KHỔ NẠN CỦA TA TRÀN ĐẦY LINH HỒN CON LUÔN LUÔN
Sau bảy ngày làm ít việc từ bỏ như ăn chay, thinh lặng, cầu nguyện và vài việc làm tốt, tôi đi đến việc cầu nguyện dâng lên Chúa việc sùng kính và đền tạ cho tội lỗi tôi và toàn thế giới. Trong khi cầu nguyện, tôi thấy thị kiến Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Đầu Chúa hoàn toàn bao bọc bởi Mão Gai. Máu Châu Báu ứa ra từ những Vết Thương nơi Đầu Thánh đẫm ướt toàn thể Nhan Chúa. Trong thống khổ và đau thương, Chúa phán:
 
“Hỡi con, có bao nhiêu phút, giờ, và ngày con có thể suy gẫm cuộc khổ nạn của Ta mà không bị chi phối bởi những thứ mà con nhìn thấy, cảm nghiệm, suy nghĩ hay đụng chạm đến?”
 
Tôi trả lời, “Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ con; con có thể suy gẫm được ba mươi phút những khi có đủ ơn. Con cũng có thể suy gẫm nhiều hơn hay kém hơn.”
 
Chúa tiếp tục, “Hỡi con, hãy để cho cuộc khổ nạn của Ta tràn đầy linh hồn con luôn luôn. Hãy luôn suy gẫm cuộc Khổ Nạn cay đắng của Ta! Hãy để tình yêu của Cha Ta tràn đầy tâm hồn con. Hãy thương xót Cha Ta, Đấng yêu thương con nhiều nhất. Hãy an ủi Cha Ta, Đấng đang trong cơn thống khổ lớn lao vì con. Hãy nghĩ đến Ta luôn luôn như thế con có thể suy gẫm về Ta Đấng ở với con hằng ngày. Ta muốn con là người an ủi Ta. Ta muốn sống trong con và con ở trong Ta.
 
Hỡi con, hãy dạy cho người ta tất cả những gì Ta đã ban cho con về Dấu Ấn. Hãy cho mọi người được đóng ấn bởi Máu Châu Báu Ta sống đời sống của Dấu Ấn của họ. Ta muốn sống trong tâm hồn họ. Tâ hồn họ sẽ là Nhà Tạm của tình yêu Ta. Họ sẽ sống trong Ta, như thề khi tên Gian Ác đến, họ sẽ vẫn giữ vững đức tin của họ.”
 
Tôi hỏi: “Lạy Chúa và Đấng Cứu Độ con, vậy thì chúng con phải làm gì để Chúa đến và xây Nhà Tạm tình yêu trong lòng chúng con?”
 
Chúa trả lời: “Hỡi con, hãy giữ Giờ của Dấu Ấn mỗi ngày Thứ Sáu trong năm, đặc biệt là trong ba Tháng Đóng Ấn (tháng 4, tháng 7 và tháng 12). Hãy nhớ rằng Ta chịu treo trên Thánh Giá ba giờ đồng hồ vào Thứ Sáu Tuần Thánh, đổ Máu trong thống khổ cùng cực vì con. Hãy giữ giờ đó cho Ta. Hãy để cuộc khổ nạn của Ta tràn đầy tâm hồn con. Đừng đổ đầy tâm hồn những ham muốn thế gian. Hãy nhớ rằng những sự hay chết sẽ không chiếm hữu được những gì bất tử. Hãy suy nghĩ nhiều về những sự trên trời. hãy để cuộc khổ nạn của Ta đổ đầy tâm hồn con, như thế các con sẽ trên cao trọng trên trời.
 
Hỡi con, tâm hồn con không nên bị chiếm hữu bởi sự thèm muốn. Chúa của con thánh thiện; Nhà Tạm của Chúa phải thánh thiện. Hỡi con, hãy biết rằng, Ta vui lòng ngự trị trong tâm hồn con hơn là Nhà Tạm Thánh Ta ban cho Giáo Hội Ta. Ta rất cần sự thánh hóa và thánh thiện của con. Hỡi con, nhanh chóng và lập tức, Ta sẽ sẽ vào trong tâm hồn sở hữu hoàn toàn sự tự do để Ta ngự trị, tâm hồn không tìm kiếm gì nơi cái tôi, tâm hồn tự đóng đinh cho những sự thế gian, và vác Thánh Giá của nó với sự từ bỏ hoàn toàn cái tôi và theo Ta hằng ngày. Hãy làm những việc này, hỡi con. Ta đang chờ đợi con mở tâm hồn ra cho Ta vào.
 
Rất sớm! Rất sớm!! Hỡi con, ngày của tên gian ác sẽ đến trọn vẹn. Nhiều người sẽ bị bách hại, một số sẽ bị cầm tù, một số khác sẽ chịu thử thách bằng những cuộc tra tấn tàn bạo và sau cùng, nhiều người sẽ bị giết. Nhiều người sẽ mất đức tin vào lúc đó. Nhưng tất cả những người mà Ta sống trong họ, những người có Dấu Ấn bằng Máu của Con Chúa sẽ có được ơn đặc biệt như các thánh tử đạo, sẽ chịu đựng những sự tra tấn và giữ vững đức tin cho đến chết. Tất cả những người đau khổ với Ta trong lúc này sẽ không chứng kiến sự tra tấn tàn bạo của Ma Quỷ trừ ra những người mà Ta đã tuyển chọn vì vinh quang của Ta.
 
Barnabas, tất cả những việc này sẽ bắt đầu xảy ra không quá xa kể từ khi này. Người ta sẽ nói rằng mọi sự đang diễn ta tốt đẹp. Tâm hồn họ sẽ yếu đi khi nghe những thông điệp của Ta. Một số người sẽ đi lo làm ăn. Đức tin của nhiều người sẽ nguội lạnh đi. Các tiên tri của Ta sẽ bị phê phán nghiêm khắc là các tiên tri giả. Những người đui mù tâm linh sẽ vẫn đui mù, và những người ở trong ánh sáng vẫn ở trong ánh sáng. Tên gian ác sẽ tỏ mình ra như đấng Thiên Sai. Nhiều người sẽ theo hắn. Nhưng phúc cho những ai chịu đựng đến cùng. Họ sẽ hiển trị với Ta.”

Thinh Lặng

Ta muốn hỏi một câu hỏi khác thì Chúa phán:

“Nếu con có thể từ bỏ mình thêm nhiều ngày nữa, hỡi con, như Ta đã nói với con, Ta sẽ đến và dạy dỗ cho con thêm và trả lời thêm những câu hỏi của con. Bình an ở với con. Ta chúc lành cho con.”

Lập tức thị kiến qua đi.

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Mà Đức Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (5/17/2015)
Tháng Hoa Đức Mẹ, Lm Đoàn Quang, Cmc (5/16/2015)
Đức Maria Là Phụ Nữ Duy Nhất Vừa Là Trinh Nữ Vừa Là Mẹ! (5/14/2015)
Đức Mẹ Maria Là Cửa Thiên Đàng! (5/14/2015)
Mẹ Đã Cứu Vãn Giáo Hội Và Các Dân Tộc Trong Cơn Nguy Biến! (5/14/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Nguyện Thánh Hiến Trọn Vẹn Cho Mẫu Tâm Đức Mẹ Maria #3 (5/13/2015)
Nguồn Gốc Phong Trào Lm Đức Mẹ (2) (5/13/2015)
Nguồn Gốc Phong Trào Lm Đức Mẹ (1) (5/13/2015)
Lời Mẹ Dạy Qua Lm Stefano Gobbi Ngày 21/1/1984 (5/13/2015)
Lời Nguyện Thánh Hiến Đgh Gioan Phaolo Ii Dâng Đức Mẹ Maria #2 (5/13/2015)
Tin/Bài khác
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (81-91) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (71-80) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (61-70) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (51-60) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (41-50) (5/12/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768