MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (5)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015


CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 5 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh
BÀI HỌC 2, THÔNG ĐIỆP 2

“ Hãy lắng nghe hỡi các thụ tạo của Chúa, những người đã được cứu rỗi nhờ
Máu châu Báu Chúa Kitô, tiếng khóc đau thương, tiếng của người phụ nữ sầu não,
tiếng của người Mẹ tìm kiếm các con hư mất của Mẹ. Mẹ khóc cho các con và nói rằng:
 
“Sám Hối! Sám Hối!! Sám Hối!!! Sám Hối!!!! Sám Hối!!!!! Sám Hối!!!!!! Sám Hối!!!!!!
là hy vọng để sống còn của các con!”
(Mẹ Maria ngày 15 tháng 1 năm 2004)
 
BÀI HỌC 2
THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 12 tháng 11 năm 1999; 12 am
Đền Thờ Đền Tạ, Olo
 
LỜI THAN VAN THỐNG THIẾT CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ CHÚA CHÚNG TA
Vài ngày sau, sau khi tôi đã làm ít việc hy sinh từ bỏ, trong một thị kiến trong giờ cầu nguyện kinh an ủi, tôi thấy Thánh Nhan CHúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình nhìn tôi chăàm chằm trong thinh lặng tuyệt đối. Khi tôi đang đọc kinh an ủi, Chúa phán với tôi,
“Hỡi con, SỰ THỐNG KHỔ CỦA TA LỚN LAO!”
Đoạn tôi cầu nguyện và hỏi: “Lạy Chúa và Đấng Cứu Độ con xin thương xót con và hãy nguôi ngoai. Lạy Chúa Giêsu của con, con sẽ làm gì cho Chúa?”
Chúa trả lời: “Hỡi con, hãy bênh vực Ta chống lại Tên Gian Ác và hoa quả của hắn, như thế là để thúc đẩy Vinh Quang Ta Hiển trị trên trái đất. hãy BÊNH VỰC Ta chống lại sự sai lầm, mà ma quỷ đổ vào trong Giáo Hội để hủy diệt nó. Thánh Lễ Misa, chính là con đường Núi Sọ của Ta để cứu chuộc con, là thứ mà kẻ thù đang biến đổi thành một buổi phụng vụ (thuần túy).
 
Dân Ta không còn nhớ đến Ta, Đấng đang thống khổ vì tội lỗi của họ. Làm sao họ nhớ đến Chiên Con chịu Hiến Tế, Đấng đang đổ Máu không ngừng để đền tạ cho tội lỗi họ trong Hy Lễ Misa? Như con chiên sắp bị đem đi giết, các con lôi kéo Ta như một tội nhân từ Vườn Giết sêmani đến Núi Sọ nơi Ta đổ Máu trên Thánh Giá và chết cho các con. Cuối cùng, Ta chổi dậy từ cỏi chết và ban Chúa Thánh Thần cho các con. Hỡi con, trong tất cả những sự việc này, hiếm có người trong số các con nhớ tới Chén Thánh Ta đã uống cho các con trong thánh lễ Misa.
Sự thống khổ của Ta lớn lao vì nỗi đau và cái chết của Ta đã bị quên lãng trong lòng của dân Ta.
Sự thống khổ của Ta lớn lao khi thấy nhiều người lãnh nhận Ta trong linh hồn không xứng đáng.
Sự thống khổ của Ta lớn lao khi thấy nhiều linh mục để Mình và Máu Thánh to cho những bàn tay không được hiến thánh (không phải là linh mục) phục vụ dân Ta. Hỡi con, hãy nhớ rằng Mình và Máu Châu Báu của Ta thì cao cả hơn Giao Ước Ta ban cho ông Môisê. Tất cả những thầy cả thờ lạy với lòng yêu mến và kính sợ sự hiện diện của Ta trong Cung Thánh. Hỡi con, Máu Châu Báu Giao Ước Mới của Ta còn hơn thế bao nhiêu lần nữa?
 
Sự thống khổ của Ta lớn lao khi thấy dân Ta nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể trong lòng bàn tay. Bánh Thánh là Mình và Máu Ta. Nó đóng ấn Giao Ước Mới Ta ban cho dân Do Thái xưa. Chỉ có các linh mục mới có quyền đụng chạm đến Hòm Bia Giao Ước Mới. Ta là Ngôi Lời, Ngôi Lời là Mình và Máu, là Bánh Sự Sống mà mọi người sẽ ăn và có được sự sống đời đời.
 
Dân Do Thái xưa phủ phục với tình yêu và lòng kính sợ khi hy lễ toàn thiêu dâng lên với máu dê và bò đực, khi họ thấy ánh sáng chói lòa của sự hiện diện của Ta. Những ai từ chối không phủ phục và thờ lạy sự hiện diện của Thiên Chúa họ vào giờ đó bị chết ngay tức khắc. Hỡi con, hình phạt lớn lao hơn bao nhiêu lần đang chờ đợi những người từ chối không thờ lạy, với tình yêu và lòng kính sợ, Hy Tế Chiên Con duy nhất, Đấng mà Máu của Người đã đóng ấn Giao Ước Mới. Họ sẽ chịu đau khổ lớn lao khi nhìn thấy Đấng mà họ đã đóng đinh đang ngự trị với Cha Người trên Thiên Đàng.
 
Sự thống khổ của Ta lớn lao khi nhìn thấy Đền Thánh bị phạm thánh, xua đuổi vinh quang của Chúa của các con đi. Hỡi con, ĐỒ GHÊ TỞM KHỐC HẠI đã tràn ngập trong Nhà Thờ, đặt để Nơi Thánh Thiện. Hỡi con, Chúa của con là Đấng Thánh; Đền Thờ của Người phải thánh thiện như vậy.
 
Sự thống khổ của Ta lớn lao lớn lao khi thấy nhiều phụ nữ để đầu trần, ăn mặc h ở hang, bắt chước đàn ông trogn cách ăn mặc mà vẫn tới Đền Thánh của Ta để dâng lễ hy sinh với phong cách của người đĩ điếm. Hỡi con, lễ hy sinh của họ không làm hài lòng Ta. Họ cực kỳ quấy nhiễu Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Ta, các Thiên Thần và các Thánh đang tụ họp để tế lễ Hy Sinh.
 
Sự thống khổ của Ta lớn lao khi thấy dự tình của Ma Quỷ đang tàn phá Giáo Hội Ta khi tấn phong phụ nữ làm linh mục.
 
Sự thống khổ của Ta lớn lao khi thấy kẻ thù tràn ngập trong lòng nhiều Linh Mục của Ta với ước muốn đến từ Hỏa Ngục, được kết hôn. Hỡi con, đó là những dự tính của Ma Quỷ để hủy diệt Giáo Hội. HÃY BÊNH VỰC TA ĐỂ CHỐNG LẠI NHỮNG SAI LẦM, NẾU CON THẬT SỰ YÊU MẾN TA. Với lòng vâng phục và tình yêu, hãy làm cho Ý Ta được mọi người biết đến. Sau khi con chịu bách hại và chối bỏ, Ta sẽ sớm đến và thanh luyện Giáo Hội qua con.
 
Sự thống khổ của Ta lớn lao khi thấy số đông người dân Ta lien quan đến việc thờ cúng; hỡi con, ngay cả giữa những người đã dâng mình cho Ta.
 
Sự thống khổ của Ta lớn lao khi Ta thấy hàng triệu linh hồn hàng ngày đi đến hay đi đến gần Hỏa Ngục vì tội lỗi xác thịt. Hỡi con, Ta đau khổ cùng cực hơn nữa vì máu các thai nhi tuôn ra gia tăng mỗi ngày. Máu của chúng làm phiền Thiên Đàng hơn cả muá của Abel.
 
Sự thống khổ của Ta lớn lao khi thấy sự suy tàn đang chờ đợi tất cả dân Ta những người làm Giuđa của thời kỳ cuối. Những kẻi giết chóc, vì tiền; những kẻ ăn hối lộ và những người lừa đảo kẻ khác, họ là những giuđa của thời kỳ cuối. Họ sẽ đau khổ cùng cực.
 
Tất cả những thứ này là những thứ mà thế gian, dân Ta, bạn hữu Ta và những người yêu mến Ta dâng lên cho Ta như món quà yêu dấu để mừng kỷ niệm sinh nhật thứ 2000 của Ta. Ta mời tất cả các con. Hợi con hãy để dân Ta nghe thong điệp này của Ta khi họ bước vào thiên niên kỷ mới. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Đấng đang trong cơn thống khổ cùng cực vì các con hơn 2000 năm nay.”

Thinh Lặng

Đoạn tôi hỏi: “Lạy Chúa và Đấng Cứu Độ con, Chúa muốn chúng con làm gì về tất cả những sự việc này?”
 
Chúa trả lời: “Hỡi con, Ta muốn con và những người của con bênh vực Ta chống lại Ma Quỷ và hoa quả của hắn, kẻ đang cố gắng hủy diệt Giáo Hội Ta. Các con sẽ bị bách hại và từ chối; nhưng qua những đau khổ, sự bách hại và việc bị từ chối của các con, Ta sẽ thanh luyện Giáo Hội. Rồi thì Vinh Quang Ta sẽ Hiển Trị. Hỡi con, hãy biết rằng trước khi Vinh Quang Ta Hiển Trị và Vương Quốc Cha Ta đến trên trái đất, tiên Tri Enoch và Elia sẽ đến để đem dân Ta trở lại với Ta. Các vị sẽ vị bách hại và ngay cả bị giết. Con là Enoch và Elia của thời kỳ cuối. Ta sẽ ở với con, Ta sẽ dẫn dắt con nơi chiến trận, và Ta sẽ cho con chiến thắng.
Thinh Lặng một chút
Hỡi con, nếu con hy sinh và đền tạ thêm vài ngày nữa, Ta sẽ đến và dạy dỗ con và trả lời thêm những câu hỏi của con. Bình an ở với con. Ta chúc lành cho con.”

Lập tức thị kiến qua đi.
 

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Mà Đức Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (5/17/2015)
Tháng Hoa Đức Mẹ, Lm Đoàn Quang, Cmc (5/16/2015)
Đức Maria Là Phụ Nữ Duy Nhất Vừa Là Trinh Nữ Vừa Là Mẹ! (5/14/2015)
Đức Mẹ Maria Là Cửa Thiên Đàng! (5/14/2015)
Mẹ Đã Cứu Vãn Giáo Hội Và Các Dân Tộc Trong Cơn Nguy Biến! (5/14/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Nguyện Thánh Hiến Trọn Vẹn Cho Mẫu Tâm Đức Mẹ Maria #3 (5/13/2015)
Nguồn Gốc Phong Trào Lm Đức Mẹ (2) (5/13/2015)
Nguồn Gốc Phong Trào Lm Đức Mẹ (1) (5/13/2015)
Lời Mẹ Dạy Qua Lm Stefano Gobbi Ngày 21/1/1984 (5/13/2015)
Lời Nguyện Thánh Hiến Đgh Gioan Phaolo Ii Dâng Đức Mẹ Maria #2 (5/13/2015)
Tin/Bài khác
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (81-91) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (71-80) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (61-70) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (51-60) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (41-50) (5/12/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768