MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (7)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 5 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh

GIỜ THỨ 1, THÔNG ĐIỆP 1, 2 VÀ 3
 
“ Hãy lắng nghe hỡi các thụ tạo của Chúa, những người đã được cứu rỗi nhờ
Máu châu Báu Chúa Kitô, tiếng khóc đau thương, tiếng của người phụ nữ sầu não,
tiếng của người Mẹ tìm kiếm các con hư mất của Mẹ. Mẹ khóc cho các con và nói rằng:
 
“Sám Hối! Sám Hối!! Sám Hối!!! Sám Hối!!!! Sám Hối!!!!! Sám Hối!!!!!! Sám Hối!!!!!!
là hy vọng để sống còn của các con!”
(Mẹ Maria ngày 15 tháng 1 năm 2004)
 
GIỜ THỨ 1, THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 9 Tháng 7 năm 1999; 12 pm
Sa mạc núi Carmel, Olo
 
HÃY ÐÓNG ẤN NGAY BÂY GIỜ
Trong khi suy gẫm vào Giờ Ðóng Ấn, tôi thấy thị kiến một Thiên Thần cầm một Chén Thánh xuống từ đám mây.
Sau một thời gian ngắn, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Ðoạn Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô hiện ra. Người dịu dàng phán:
“Hỡi các con, hãy nắm lấy (have) Dấu Ấn, Dấu Ấn Giao Ước Mới. Dấu Ấn Mới Ta đóng cho tất cả mọi người trên núi Calvê vào GIỜ NÀY.
 
Hỡi các con, hãy nắm lấy Dấu Ấn ngay bây giờ và canh tân Dấu Ấn liên tục vào mỗi ngày thứ Sáu trong năm; Ðặc biệt là trong ba Tháng Ðóng Ấn Ta ban cho các con (Thứ Sáu thứ nhất, hai, ba, bốn Tháng 12 và Thứ Sáu đầu tháng 1; Thứ Sáu thứ nhất, hai, ba, tư và thứ năm của Tháng 4 và Thứ Sáu đầu tháng 5; tất cả các Thứ Sáu trong tháng 7). Trong những ngày này, Ðại Dương Máu Cực Châu Báu Ta sẽ tuôn đổ trogn trái tim và canh tân các con (những người đã được đóng ấn).
 
Hãy có dấu ấn ngay bây giờ, để các con sẽ không bị khô khan khi vào trong sa mạc khô khan. Vào lúc đó Máu Cự Châu Báu Ta sẽ cũng cố tất cả những người đã được đóng ấn. Linh hồn yếu đuối của các con sẽ được can đảm. Các con sẽ không đói khắt nữa vì Máu các con uống là Thần Khí ban sự sống, và Mình các con ăn là Bánh ban sự sống.
Hãy vui mừng hỡi Giêrusalem vì nơi các con những Nhà Tạm Tình Yêu của Ta đã được xây dựng. Ðại dương Máu Cực Châu Báu Ta sẽ tuôn trào và canh tân thế giới. Các con được bao quanh bởi các đạo binh Thiên Thần trên Thiên Ðàng các vị canh giữ các con ngày đêm. Không ai có quyền hủy diệt các con một lần nữa.
 
Hỡi các con, khi các con đi vào kỷ nguyên Vinh Quang Ta Hiển Trị, hãy giữ gìn tất cả những gì Ta đã ban cho các con. Hãy thường xuyên canh tân chúng. Nếu con cái của các con hỏi các con điều ấy có nghĩa gì? Hãy nói với chúng rằng Máu Chiên Thiên Chúa Không Tì Vết, Máu Giao Ước Mới, Máu Cực Châu Báu của Dấu Ấn Mới đã đổ ra cho mọi người đã đem chúng ta từ thế hệ gian ác sang thế hệ bình an này. Chúng sẽ sùng kính Máu Cực Châu Báu Ta và liên lĩ canh tân Dấu Ấn này. Vào thời đó, mắt các con sẽ được mở ra để nhìn thấy, và tâm trí các con cũng sẽ được mở ra để biết, TA có ý muốn nói gì khi bảo ‘HÃY CÓ DẤU ẤN.’
 
Hỡi các con, hãy ở lại trong Ta và Ta ở lại trong các con. Hãy để Ý Ta thể hiện trong các con. Hãy cầu nguyện luôn, Hãy làm cho Ý Ta được mọi người biết đến. Hãy cho đời sống của các con thúc đẩy Vinh Quang Ta Hiển Trị. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Tìm kiếm chiên lạc của Ta. Ðem chúng về với Ta. Ta sẽ được an ủi. Ta chúc lành cho tất cả các con. Như thế, Ta rời xa các con.”
Lập tức thị kiến qua đi
 
GIỜ THỨ 1, THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 13 tháng 7 năm 1999; 10:00 pm
Trung tâm Cửu Nhật, Olo
 
CÁC CON ĐƯỢC KÊU GỌI CẦU NGUYỆN ĐỂ
LÀM NGUÔI CƠN THỊNH NỘ CỦA THIÊN CHÚA CHA HẰNG HỮU

Trong khi chúng tôi đọc kinh tôn sung, tôi thấy một thị kiến Đức Mẹ cầm Hão Gai trong tay. Khi Mẹ xuống, một chén Thánh với Bánh Thánh bên trên hiện ra trong đám mây. BánhThánh phát ra tia sáng Thiêng Liêng, cho ánh sáng trong bóng tối. Đức Mẹ tới gần hơn và khiêm nhường phán:
“Hỡi các con, hãy ở lại trong sự bình an từ trời. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Mẹ đến để chia sẻ với các con một thong điệp yêu thương và ban cho các con món quà rất thân thương với Chúa Giêsu Kit6o chịu Khổ Hình. Hôm nay hãy nhận lấy Mão Gai mà thế giới đã đội lên Đầu Thánh của Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Vật này dành cho các con và tất cả những ngươờ đã tận hiến đời sống cho Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình và cho máu Cực Châu Báu Chúa. Đây là biểu hiện của sự an ủi và tôn sùng dành cho con Mẹ. hãy có nó nơi bàn thờ của các con và nó cần được làm phép.
 
Hỡi các con, Chúa Giêsu hứa sẽ rảy Máu Cực Châu Báu của Người bất cứ nơi nào Mão gai được đặt. Chúa phán: ‘Ta sẽ con nó thấy Đầu Thánh Chúa đội mão gai , tất cả những ai có mão gai này và sùng kính Đầu Thánh Ta.’ Chúa bảo rằng Chúa sẽ là ánh sáng trong giờ tăm tối của họ. Họ sẽ được an ủi, tất cả những ai an ủi và sùng kính Đầu Thánh đội Mão Gai, Đầu vẫn đội mão gai vì tình yêu Chúa có cho dân Người.
 
Chúa phán: ‘Ta sẽ đội vương miện cho tất cả những ai có Mão Gai như hành động an ủi và tôn sùng Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình với triều thiên vinh quang trang điểm bằng mười hai ngôi sao.’
 
Hỡi các con hãy có nó và an ủi Người Con Thống Khổ của Ta.
 
Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện tích cực hỡi các con. Cầu nguyện tích cực và đừng bao giờ bỏ.”
 
CÁC CON ĐƯỢC KÊU GỌI CẦU NGUYỆN
Con mẹ kêu gọi các con để các con cầu nguyện hầu làm nguôi đi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Người kêu gọi các con, như thế để qua việc cầu nguyện và việc đền tạ, Cha Ta sẽ ban lòng thương xót cho toàn thế giới và canh tân bề mặt trái đất. Nhưng các con không đáp trả trọn vẹn lời kêu gọi này. Các con chờ đợi để thấy những gì rơi xuống trên nhân loại. Hãy thức dậy hỡi các con và thay đổi đường lối của các con. Thiên đàng cảnh giác các con cầu nguyện và đừng chờ sự tàn phá. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu được nguôi đi tốt hơn là nó rơi xuống. Nếu cơn thịnh nộ của Cha giáng xuống, ai sẽ được cứu?
 
Mẹ bảo, ai sẽ sống sót? Điều này thúc giục Chúa Giêsu Kitô đến và ban cho các con việc làm sùng kính này, để các con có thể kêu cầu Máu Chúa và làm dịu bớt cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Hãy cầu nguyện luôn. Hãy mặc khải tất cả những gì các con đã nghe và cảm nhận riêng tư cho công chúng.
 
Hỡi các con, hãy tu chỉnh tất cả những thông điệp từ trời đã ban cho các con và hãy hạnh phúc. Vì các con chưa tu chỉnh những thông điệp, Thiên Đàng cất đi nơi các con sự toàn vẹn của Kinh Nguyện Đền Tạ. Đó là vì nó không được viết tốt. Khi các con tu chỉnh các thông điệp, Thần Khí Sự Thật sẽ ở với các con và tràn đầy trong các con. Các con sẽ biết những từ thiếu sót và hoàn tất nó.
 
Hỡi các con, sau ngày 31 tháng bảy, Chúa Giêsu không còn ban cho các con bất kỳ thông điệp chung về việc sùng kính này. Chúa sẽ ban cho các con trọn vẹn Thần Khí. Thần Khí sẽ hướng dẫn các con đi vào kiến thức trọn vẹn về việc sùng kính này. Nếu Người không rời khỏi các con, các con sẽ không trưởng thành về tâm linh được. Thiên Đàng ở với các con luôn luôn.
 
Hỡi các con, nếu các con tu chỉnh các thông điệp, sự bất mãn của các con sẽ ít lại. Hãy nhận lấy mão gai này. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Hãy an ủi Chúa Giêsu.
Mẹ chúc lành cho tất cả các con.”
Lập tức thị kiến qua đi.

GIỜ THỨ 1, THÔNG ĐIỆP 3
Ngày 15 tháng 7 năm 1999; 1:00 pm
Trung tâm Cửu Nhật, Olo
 
NẾU TA KHÔNG RỜI XA CÁC CON,
CÁC CON SẼ KHÔNG TRƯỞNG THÀNH VỀ TÂM LINH
Trong khi đọc Tuần Tam Nhật, tôi thấy thị kiến Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình chịu treo sống trên Thánh Giá. Những Vết Thương nơi Thánh Thể Chúa đang đổ máu. Khi tôi đang nhìn thì mây xuống bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây, Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình hiện ra, Người dịu dàng phán:
“Hỡi các con, bình an ở với con. Hãy đến gần Ta hơn nữa và học cùng Ta. Ta là Chúa Giêsu Kitô chiụ khổ Hình.
Rất sớm! Rất sớm!! Ta sẽ hoàn tất tất cả những gì Ta có cho con. Ta muốn nói về sự lớn lên của ơn gọi thánh thiện này. Trong thời gian đó, con sẽ không nghe lời Ta như con đang nghe trong lúc này. Ta sẽ đổ vào con tất cả sự trọn vẹn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ cho con biết tất cả những gì Ta giảng dạy cho con từ đầu về ơn gọi này. Ánh sáng của Chúa Thánh Thần sẽ cho con khả năng thấy được sự thật về ơn gọi thánh thiện này. MẮT và TÂM TRÍ con sẽ MỞ RA, để thấy và biết phải làm gì. Con sẽ hiểu được những gì Ta muốn nói khi Ta nói; hãy an ủi Ta, thờ lạy Máu Châu Báu Ta, và làm cho Ý Ta được thế giới biết tới.
 
Khi Mẹ Ta nói với con, hỡi các con, nếu Mẹ không rời xa các con, thì các con sẽ không trưởng thành về tâm linh được.
 
Khi Ta nói rằng Ta rời xa con, Ta muốn nói là con nên đòi hỏi những thông điệp Thánh mà con đang nghe trong lúc này. Con sẽ sống những thông điệp Ta đang ban cho con đây. Thần Khí ánh sáng sẽ ở với con.
 
Hỡi các con, các con sẽ không bị rắc rối vì Ta đã nói rằng Ta sẽ rời xa các con. Hãy nhớ tất cả những lời hứa của Ta với các con và can đảm. Ta ở với các con để gìn giữ các con, và hướng dẫn các con luôn luôn. Tất cả những gì các con cần để lớn lên đã được ban cho các con.
 
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Ta sẽ BẢO VỆ và Máu Châu Báu Ta sẽ CỨU.
 
Hỡi các con, hãy luôn nhớ rằng Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Đó là vì tội lỗi của thế giới gây ra cho Ta. Hãy NHỚ rằng những Vết Thương nơi Thánh Thể Ta liên tục đổ máu vì thương xót cũng như để an ủi Cha Ta. Hãy thương xót Ta. Hãy sùng kính Máu Cực Châu Báu Ta. Hãy luôn làm việc đền tạ vì tội lỗi của thế giới. Ta đang trong cơn thống khổ cùng cực.
 
Hỡi các con, hãy cầu nguyện nhiều vì lòng thương xót. Hãy cầu nguyện để Cha Ta sẽ ban lòng Thương Xót cho thế giới. Hãy cầu nguyện luôn, để lòng Thương Xót của Chúa Cha tăng bội lên và rút ngắn giờ Trừng Phạt. Hỡi các con, ai sẽ đứng vững trước cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu?
 
Hãy cầu nguyện tích cực và không bao giờ bỏ cuộc. Hãy làm việc để được ơn cứu rỗi. Hãy vác thánh giá của các con và kiên nhẫn chờ đợi Vinh Quang Ta Hiển Trị trên trái đ1ât. Vào lúc đó, niềm vui của các con sẽ trọn vẹn.
 
Ta chúc lành cho tất cả các con.”
Lập tức thị kiến qua đi.
---

xem tiếp    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Mà Đức Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (5/17/2015)
Tháng Hoa Đức Mẹ, Lm Đoàn Quang, Cmc (5/16/2015)
Đức Maria Là Phụ Nữ Duy Nhất Vừa Là Trinh Nữ Vừa Là Mẹ! (5/14/2015)
Đức Mẹ Maria Là Cửa Thiên Đàng! (5/14/2015)
Mẹ Đã Cứu Vãn Giáo Hội Và Các Dân Tộc Trong Cơn Nguy Biến! (5/14/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Nguyện Thánh Hiến Trọn Vẹn Cho Mẫu Tâm Đức Mẹ Maria #3 (5/13/2015)
Nguồn Gốc Phong Trào Lm Đức Mẹ (2) (5/13/2015)
Nguồn Gốc Phong Trào Lm Đức Mẹ (1) (5/13/2015)
Lời Mẹ Dạy Qua Lm Stefano Gobbi Ngày 21/1/1984 (5/13/2015)
Lời Nguyện Thánh Hiến Đgh Gioan Phaolo Ii Dâng Đức Mẹ Maria #2 (5/13/2015)
Tin/Bài khác
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (81-91) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (71-80) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (61-70) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (51-60) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (41-50) (5/12/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768