MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (9)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 5 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh

GIỜ THỨ 3, THÔNG ĐIỆP 1, 2 VÀ 3

“Hãy lắng nghe hỡi các thụ tạo của Chúa, những người đã được cứu rỗi nhờ
Máu châu Báu Chúa Kitô, tiếng khóc đau thương, tiếng của người phụ nữ sầu não,
tiếng của người Mẹ tìm kiếm các con hư mất của Mẹ. Mẹ khóc cho các con và nói rằng:
 
“Sám Hối! Sám Hối!! Sám Hối!!! Sám Hối!!!! Sám Hối!!!!! Sám Hối!!!!!! Sám Hối!!!!!!
là hy vọng để sống còn của các con!”
(Mẹ Maria ngày 15 tháng 1 năm 2004)
 
GIỜ THỨ 3, THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 25 tháng 7 năm 1999; 10 giờ tối
Trung Tâm Cửu Nhật, Olo
 
KỶ NGUYÊN MỚI CÁC CON SẮP BƯỚC VÀO VÀ
LÀM THẾ NÀO ÐỂ VƯỢT QUA NHỮNG ÐAU THƯƠNG ÐANG ÐẾN

Trong khi làm tuần cửu nhật, tôi thấy một thị kiến, Ðức Mẹ cầm một Mão Gai trong tay. Mẹ xuống từ đám mây với vô số thiên thần Cherubim trên trời. Khi tôi đang ngắm nhìn Mẹ đến gần hơn và phán:

“Hỡi các con, bình an ở với các con. Ước gì sương sa bởi máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô rơi xuống trên các con. Hỡi các con, hãy vui sướng chào đón Mẹ. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Mẹ đến để truyền cho các con về kỷ nguyên các con sắp bước vào, và khuyên nhủ các con làm thế nào để vượt qua nó.
 
Các con của Mẹ, hãy đến gần Mẹ hơn. Ðến mà náu thân trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Hãy cùng với Mẹ dâng Máu Cực Châu Báu của Con Mẹ lên Chúa Cha Hằng Hữu. Hãy ở lại với Mẹ dưới chân Thánh Giá của Chúa Giêsu Con Mẹ trên đồi Calvê và an ủi Người. Hỡi các con, nếu các con làm điều này, các con sẽ được bảo vệ.
 
Ðừng để cho tâm hồn các con xao xuyến khi các con đau khổ vì nhiều điều làm các con thất vọng với lời mời gọi cầu nguyện và sự thánh thiện này. Chúa Giêsu đã mở ra cánh cổng và không ai đủ sức để đóng lại. Ngay cả đối với những người mà các con mong rằng họ sẽ công nhận lời mời gọi này từ chối nó, đừng thất đảm. Mẹ ở bên cạnh để giúp Con Mẹ và làm cho Ý Chúa được mọi người biết đến.
 
Hỡi các con, Mẹ bảo với các con, rằng chúng sẽ không hiểu lời mời gọi này vì Thiên Ðàng không cho phép chúng vào trong Khu Vườn Ðóng Kín. Thông điệp này sẽ mới lạ đối với chúng. Chúng sẽ thấy bề ngoài, và xem thường nó.
 
Nhưng với những ai mà cánh cửa mở ra và họ đi vào, họ sẽ thấy Sự Thật của Chúa. Họ sẽ ăn trái từ Cây Sự Sống mọc lên trong Vườn và lớn lên lành mạnh.
 
Hỡi các con, mỗi thất vọng các con chịu đựng vì Chúa Giêsu chịu Khổ Hình, đẩy mạnh việc làm sùng kính này. Chúa Giêsu được an ủi cao độ khi các con đau khổ vì nhục nhã. Trong lò ô nhục, các con được thanh luyện.
 
Hãy ở gần Mẹ. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Thiên đàng sắp hoàn tất việc ban cho các con những thông điệp cho công chúng, những thông điệp cần thiết cho sự tăng trưởng lời mời gọi này. Các con không cần đòi hỏi những thông điệp từ trời cho thế giới, đến khi thời viên mãn tới.
 
Hỡi các con, đừng lo âu về thời kỳ viên mãn này. Chỉ có Con Mẹ biết được Giờ Ấy. Các con càng đáp ứng lời mời gọi này sớm với tình yêu và đẩy mạnh nó, thì khoảng cách tới thời viên mãn càng ngắn hơn. Hãy gìn giữ tất cả những thông điệp, điều chỉnh và truyền bá chúng.
 
Khi nào tâm linh các con khô khan, hãy nhìn lên ‘Mão Gai’ và được an ủi. (Mẹ tỏ cho tôi mão gai.)

Mẹ chúc phúc cho các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy ở lại trong bình an từ trời.

Lập tức thị kiến qua đi.
 
GIỜ THỨ 3, THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 28 tháng 7 năm 1999; 10:00 PM
Trung Tâm Cửu Nhật, Olo
 
HÃY ÐỨNG VỮNG VÀ LÀM CHO Ý CHÚA ÐƯỢC BIẾT ÐẾN TRÊN TRÁI ÐẤT

Trong khi làm tuần cửu nhật, tôi thấy một thị kiến, trong đám mây có một số lớn Thiên Thần trên Thiên Ðàng. Khi tôi đang nhìn, thình lình mây xuống và bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiện ra. Ngài cầm chén thánh có một lưỡi lửa trên miệng và dịu dàng phán:
 
“Hỡi con trai và con gái của Israel, bình an ở với các con. Tôi là Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần. Chúa Giêsu sai tôi đến với các con. Ngài ban máu Ngài cho các con. Hãy uống Máu này, hỡi tất cả các con. Hãy đổ đầy bao tử máu ấy. Ðoạn hãy đứng vững mà làm cho Ý Ngài được thế giới biết đến.
 
Hỡi con cái Israel hãy kính sợ Ðấng trên hết mọi loài. Hãy vâng giữ lệnh truyền, lời cảnh cáo và khuyên nhủ của Ngài. Ðừng bao giờ quên đọc Chuỗi Kinh Kính MÁU CỰC CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ, ÐỂ AN ỦI Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình, và sùng kính MÁU CỰC CHÂU BÁU Người. HÃY CANH TÂN VIỆC TẬN HIẾN, VÀ LÀM VIỆC ÐỀN TẠ LUÔN LUÔN cho tất cả tội lỗi chống lại Máu Tân Ước.
 
Hãy canh thức với Chúa Giêsu Kitô trong giờ cầu nguyện GIẾTSÊMANI. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu ban cho THỨ SÁU THỨ BA hàng tháng như một ngày đền tạ. Hãy sùng kính Máu Châu Báu Chúa. Hãy dạy cho thế giới về giá trị của Máu Châu Báu Người.
 
Hỡi con cái Israel, hãy tiếp tục làm cho tháng Bảy này vĩ đại. Hãy dạy cho những ai lắng nghe lời mời gọi này và chào đón việc làm sùng kính này. Hãy truyền cho chúng dạy dỗ việc làm sùng kính này cho toàn thế giới.
 
Hãy nhớ canh tân Dấu Ấn. Nếu làm những việc này, các con sẽ có thể làm cho sự Hiển Trị của Chúa Giêsu trên Trái Ðất đến sớm hơn. Rồi, niềm vui của các con được trọn vẹn khi kỷ nguyên ấy tới. Chúa Giêsu hứa an ủi tất cả những người an ủi Người trong lúc này khi Người đang thống khổ.
 
Hỡi con cái Isarel, thiên đàng hài lòng với mọi cố gắng của các con, các con đang an ủi Chúa Giêsu. Hãy giữ niềm tin vào Chúa Giêsu. Khi các con gặp phải những sự có thể làm cho các con sa ngã, hãy giữ vững đức tin. Giờ này có thể xem như giờ khô khan và thất vọng. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã mở cánh cổng mà không ai có đủ sức để đóng nó lại ngoại trừ Người. Khi giờ này tới, hãy cầu nguyện tích cực hơn. Cũng hãy biết rằng giờ vui mừng sắp đến.
 
Nếu các con muốn chiến thắng được giờ này, trong lúc này hãy đau khổ với Chúa Giêsu. Hãy vát thánh giá của các con mà theo Người. Hãy vâng lời Ðấng yêu thương các con. Hãy kính sợ sự HIỆN DIỆN của Người.
 
Hãy ở gần Mẹ. Các con sẽ được BẢO VỆ.

Tôi chúc lành cho tất cả các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy ở lại trong bình an. Tôi rời xa các con đây.”
 
GIỜ THỨ 3, THÔNG ĐIỆP 3
Ngày 30 tháng 7 năm 1999; 12:00 pm
Trung Tâm Cửu Nhật, Olo
 
HÃY LÀM CHO TRÁI TIM CỦA MỌI NGƯỜI CHỜ ÐỢI DẤU ẤN CỦA TA VUI MỪNG

Trong khi nguyện ngẫm vào giờ Ðóng Ấn, tôi thấy thị kiến một chén thánh, có Hai Trái Tim bên trên. Những tia sáng Chúa chiếu sáng từ bên trên. Khi tôi ngắm nhìn thì Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô hiện ra phía trên chén thánh và Hai Trái Tim. Lúc đầu Ngài im lặng; sau cùng Ngài phá tan sự yên lặng và phán:
 
Hỡi các con, bình an ở với tất cả các con. Hãy làm cho trái tim của tất cả những người chờ đợi Dấu Ấn của Ta VUI MỪNG, vì họ đã được đóng ấn. Tất cả những người mở lòng ra cho Ta, những người yêu mến, an ủi Ta trong cơn thống khổ, sẽ có Nhà Tạm của tình yêu Ta trong tim họ.
 
Hỡi các con, hãy biết rằng tất cả những người trong tim họ Ta xây dựng Nhà Tạm tình yêu Ta, và tất cả những người yêu mến Ta và đang chờ đợi dấu Ấn, đã được ban cho Dấu Ấn bởi Thiên Thần Ðóng Ấn. Ðây là công việc vĩ đại của Lòng Thương Xót Chúa.
 
Hỡi các con, vậy thì ai sẽ giữ đức tin về Dấu Ấn mà Ta ban cho họ ngày hôm nay? Ai sẽ ở lại trong Ta và Ta ở lại trong họ đến thời Ta Vinh Quang Hiển Trị?
 
Quả thật, Ta bảo với các con các con sẽ nghiệm thấy cùng thử thách và khó khăn mà những người Israel xưa đã trải qua trong sa mạc.
 
Họ đã được đóng ấn vào nữa đêm lễ Vượt Qua bằng máu thú vật. Tất cả đều đi vào sa mạc nơi họ chịu thanh tẩy.
 
Hỡi các con, các con có biết rằng chỉ có hai người đến được đất hứa. Những người còn lại đã chết trong sa mạc vì không tuân theo lề luật đã được ban cho họ.
 
Cũng chỉ sẽ có rất ít nguời vào được Ðất hứa mà các con đang đi đến. Vì thế mà Ta truyền cho các con hãy canh tân Dấu Ấn luôn luôn để các con ở lại trong Ta và Ta ở trong các con. Rồi các con sẽ chiến thắng.
 
Hãy khôn ngoan mà đi theo con đường sa mạc. Hãy vát Thánh Giá của các con mà theo Ta. Hãy luôn nhớ rằng Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Tất cả những ai đau khổ với Ta, những ai an ủi Ta, và thường xuyên làm nguôi cơn thịnh nộ của Chúa Cha, bằng cách sùng kính Máu Châu Báu Ta, sẽ hiển trị với Ta khi Kỷ Nguyên Vinh Quang đến.

Hỡi các con, các con làm cho CHA TA sùng sướng khi đáp lại lời mời gọi này. Thiên Ðàng vui mừng khi nhìn thấy một số lớn con cái Israel được đóng ấn. Trái Tim Sầu Bi của Mẹ Ta được an ủi. Hành động yêu thương của các con làm vui lòng Ta nhiều.
 
Hãy nhận lãnh phúc lành của Ta. Những Vết Thương và máu Cực Châu Báu Ta sẽ là sự an ủi của các con trong giờ bị bỏ rơi đang tới.
 
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Ta sẽ bảo vệ các con.
Ta chúc lành cho tất cả các con. Hãy ở lại trong Dấu Ấn.

Lập tức thị kiến qua đi.

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Mà Đức Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (5/17/2015)
Tháng Hoa Đức Mẹ, Lm Đoàn Quang, Cmc (5/16/2015)
Đức Maria Là Phụ Nữ Duy Nhất Vừa Là Trinh Nữ Vừa Là Mẹ! (5/14/2015)
Đức Mẹ Maria Là Cửa Thiên Đàng! (5/14/2015)
Mẹ Đã Cứu Vãn Giáo Hội Và Các Dân Tộc Trong Cơn Nguy Biến! (5/14/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Nguyện Thánh Hiến Trọn Vẹn Cho Mẫu Tâm Đức Mẹ Maria #3 (5/13/2015)
Nguồn Gốc Phong Trào Lm Đức Mẹ (2) (5/13/2015)
Nguồn Gốc Phong Trào Lm Đức Mẹ (1) (5/13/2015)
Lời Mẹ Dạy Qua Lm Stefano Gobbi Ngày 21/1/1984 (5/13/2015)
Lời Nguyện Thánh Hiến Đgh Gioan Phaolo Ii Dâng Đức Mẹ Maria #2 (5/13/2015)
Tin/Bài khác
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (81-91) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (71-80) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (61-70) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (51-60) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (41-50) (5/12/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768