MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #1
Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 7-2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 7 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh
 
“ Hãy lắng nghe hỡi các thụ tạo của Chúa, những người đã được cứu rỗi nhờ
Máu châu Báu Chúa Kitô, tiếng khóc đau thương, tiếng của người phụ nữ sầu não,
tiếng của người Mẹ tìm kiếm các con hư mất của Mẹ. Mẹ khóc cho các con và nói rằng:
 “Sám Hối! Sám Hối!! Sám Hối!!! Sám Hối!!!! Sám Hối!!!!! Sám Hối!!!!!! Sám Hối!!!!!!
 là hy vọng để sống còn của các con!”
(Mẹ Maria ngày 15 tháng 1 năm 2004)
 
 
BÀI HỌC 1
THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 14 tháng 4 năm 1997, 9:30 am
Nhà nguyện giáo xứ, Olo
 
TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG TRƯỚC CUỘC TRỪNG PHẠT
Sau Thánh Lễ sùng kính như thường lệ, tôi thấy thị kiến Chúa Giêsu Kitô xuống từ đám mây, Người cầm một thanh kiếm trong Tay Phải và thánh giá chịu nạn trong  Tay Trái với vô số các Thiên Thần. Tôi thấy Con Thú khổng lồ và số đông người thờ lạy hắn. Thình lình, có sấm chớp; cả thế giới rung chuyển và lập tức bao phủ bởi bóng tối. Trong thời gian ngắn, một đám mây sáng chói hiện ra, và Thánh Nhan với Mão Gai trên Đầu hiện ra và phán:
“Hỡi các con, đây là trận chiến cuối cùng trước cuộc Thanh Tẩy Lớn Lao. Thiên Đàng và trái đất, đang chờ đợi ơn cứu rỗi, mà Cha Ta sẽ ban cho thế giới. Hỡi các con, các con đang ở ngoài Mặt Trận. Các con đang chiến đấu với Đội Quân Đỏ của thế giới, Satan, và kẻ thù của cái chết của Ta trên Thánh Giá. Các con cũng đang chiến đấu với Con Rồng kẻ đang gởi các thủ hạ chống lại các con. Hãy đứng vững, mang tất cả các áo giáp vào, cầm thanh kiếm và di chuyển vào trận địa, chiến đấu và thắng trận.”
 
Hỡi các con, hãy nhớ rằng các con đang chiến đấu chống lại ma quỷ trong khí quyển trên thế giới, trong thế giới của hệ sinh thái trong vũ trụ và ngay cả những kẻ đang sống trong thế giới ở dưới nước trong vũ trụ. Hãy cẩn thận trong cách thức các con sống trong lúc này, đừng bao giờ để chúng chiến thắng các con qua những dự tính bí mật.
 
Hãy cầu nguyện thường xuyên và đừng bao giờ bỏ cuộc. Sống đơn giản và khiêm nhường; và các con sẽ chiến thắng con rồng đỏ và thủ hạ của hắn.
Ta ở với các con. Ta chiến đấu cho các con.
Ta chúc lành cho tất cả các con.”
 
 
BÀI HỌC 1
THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 25 tháng 7 năm 1998, 8:15 pm
Trung Tâm Cửu Nhật, Olo
NHỜ MÁU CỦA CHIÊN CON CHÚNG TA ĐUỢC CỨU
Trong khi chúng tôi làm Tuần Cửu Nhật tháng bảy, tôi thấy thị kiến Chiên Con đứng giữa một đám đông người trong đám mây. Trên mình Chiên có ghi chữ “NHỜ MÁU CHIÊN CON, CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU RỖI.” Tôi cũng thấy người ta bị thương, yếu và mệt. Nhưng, kinh ngạc thay, tất cả những người bị thương lại vui mừng và múa trước Chiên Con Không Tì Vết. Khi tôi đang nhìn, mây xuống và bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây, tôi thấy Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô trong Thống Khổ. Người nhìn tôi chằm chằm và phán:
“Barnabas, con có biết những người này và họ từ đâu tới không?”
Tôi trả lời: “Lạy Chúa, con không biết; nhờ lòng thương xót và nhân từ, xin cho con biết.”
Đoạn Chúa phán:
“Hãy chạy để cứu lấy mạng sống con để thừa hưởng vương quốcvô cùng vui sướng, đang chờ đợi tất cả những người đau khổ và chết với Ta. Đừng bao giờ để cho đức tin yếu đuối của các con và xác thịt làm cho các con từ chối Chúa. Tất cả những người này là dân Ta những người đã vượt qua thế giới gian ác và tội lỗi. Họ không phản bội hay từ chối Con Chúa. Họ đã không xấu hổ vì Ta và Tin Mừng của Ta trong thế giới vô tín ngưỡng này. Họ đã bị nhạo báng và hạ thấp bởi công chúng chỉ vì họ theo Ta. Nhưng họ đã không bỏ cuộc. Người ta nói đủ thứ dối trá chống lại danh họ. Họ mang hết vì Ta. Một số đã bị giết qua sự bách hại dã man và tra tấn. Trước khi chết, họ tha thứ và chúc lành cho những người lý hình. Nhờ Máu Ta Ta thanh tẩy họ khỏi mọi tội lỗi và cứu họ. Họ sẽ vui mừng và hiển trị với Ta mãi mãi.
 
Hỡi các con, hãy giữ vững đức tin của các con. Giờ tàn sát và bách hại khủng khiếp đang đến. Ai sẽ sống sót? Chỉ có những người ước muố từ bỏ mạng sống mình vì Ta sẽ sống sót. Bất cứ ai muốn cứu mạng sống họ trong thời gian đó sẽ mất. nhưng bất cứ ai từ b3 mạng sống mình vì Ta sẽ giành được nó. Bất cứ ai bị giết trong khi giữ vững đức tin sẽ không bị hư mất.  ta sẽ thanh tẩy họ bằng Máu Châu Báu và cứu họ khỏi án phạt đời đời.
 
Hỡi các con, hãy đứng vững với sự thật mà các con biết. Giờ ấy sẽ tới nhanh. Khi giờ ấy tới, đừng chạy, nhưng hãy canh chừng. Đừng sợ cái chết về xác thịt, vì Ta sẽ ban cho các con s5ư sống đời đời. Hỡi các con, ta bảo với các con điều này trong lúc này, rất sớm, giờ ấy sẽ tới, để tâm hồn các con không bối rối.
 
Hỡi các con, chỉ cầu nguyện cho giờ ấy được ngắn lại. Hãy giữ đứ tin trong công việc cứu độ. Tiếp tục làm những việc tốt mà các con thường làm. Đừng bao giờ thu hẹp những cố gắng về những công việc thánh thiện, tốt hơn là gia tăng thêm; những việc này sẽ giúp cho đức tin của các con.
 
Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình, Đấng kên gọi các con để tất cả các con sẽ không chết về tâm linh. Khi các con chổi dậy, các con phải tăng cường sức mạnh cho anh em của các con. Ngày ấy đang đến, thình lình như kẻ trộm, nó chóng đến và baăt chợt dân Ta khi họ không sẵn sàng. Hỡi các con, hãy truyền bá thong điệp này để dân Ta sẵn sàng chào đón giờ lớn lao ấy. ta chúc lành cho tất cả các con.”
Lập tức thị kiến qua đi.
 
 
BÀI HỌC 1
THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 4 tháng 7 năm 2000, 4:30 pm
Nhà Nguyện Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Omezi Owa
 
TA MỜI GỌI CÁC CON ÐỂ ÐÀO TẠO VÀ ÐỔ ÐẦY SỨC LỰC CHO CÁC CON
Trong khi đọc kinh tôn sùng, tôi thấy thị kiến Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, treo sống trên Thánh Giá, chảy Máu vì yêu thương chúng ta. Sau một lúc, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu khổ Hình hiện ra, Người dịu dàng phán:
“Hỡi các con, các con là các chiến sĩ của trận chiến cuối cùng. Ta kêu gọi các con để đào tạo các con và đổ đầy sức lực cho các con, để các con có thể đối diện với kẻ thù và đánh thắng nó. Ta kêu gọi các con hãy mặc lấy cho mình tất cả những Áo Giáp của thiên đàng, để vũ khí của kẻ thù sẽ không làm hại các con được. Hãy đến gần Ta và lãnh Dấu Ấn Vĩ Ðại của Ta. Hãy làm những Tuần Cửu Nhật này tốt, để nhận lãnh phúc lành trọn vẹn của Ta.
 
Năm nay đánh dấu năm thứ tư Ta ban cho các con ơn huệ lớn lao này, tháng Bảy, tháng mà phúc lành và lòng thương xót của Ta tuôn trào như dòng sông cho những linh hồn khao khát. Ta kêu gọi tất cả các con để đào tạo các con để các con sẽ không bị đánh bại khi giờ ấy tới. Ta bảo với các con, hỡi các con những người tham gia trọn vẹn và sùng kính những tuần Cửu Nhật trong tháng Bảy vĩ đại này, chắc chắn sẽ được bảo vệ trong đời sống của họ và trong giờ khủng khiếp của cuộc Thánh Tẩy sắp tới. Ta sẽ mặc cho họ Áo Giáp Thiên Ðàng. Ta sẽ đổ đầy trong các con sức mạnh. Ta sẽ ban cho họ Chiến Sĩ Thiên Ðàng để canh giữ họ. hỡi các con, Ta gọi tháng này là tháng vĩ đại vì Huyết Lệ của Mẹ Ta đã đạt được cho con cái Mẹ ơn huệ lớn lao trong tháng này. Chính mắt các con cũng sẽ nhìn thấy sự việc lớn lao trong tháng vĩ đại này. Ta kêu gọi tất cả các con để đào tạo các con và làm cho các con sẵn sàng để gặp gỡ giờ đó. Giờ đáng sợ mà Ta đã tiên báo với các con.
 
Hãy học biết tất cả những giáo huấn Ta ban cho các con. Ðừng lớn lên như Barak kẻ thiếu trung thành và đức tin vào Lời Ta. Như thế sau đó khi vào trận, ông đã không có ơn cho công việc. Hãy tin tưởng và trông cậy vào Lời Ta như những người tôi tớ của Ta, ông  Môisê, Joshua và Ðavít kẻ dẫn đưa dân Ta vào những trận chiến, và chiến thắng bởi Danh Ta. Ta bảo với các con của Ta, sẽ giống như tời tiên tri Elia. Sẽ có trận chiến lớn giữa dân Ta và con cái thần Baal, Con Thú Ðỏ. Jezebel hung ác sẽ đến một lần nữa. Bà sẽ buộc dân Ta thờ lạy Thần Baal; Ta bảo, đó là Con Thú Ðỏ. Nhiều tiên tri của Ta sẽ tử đạo. Một số lớn dân Ta sẽ thờ lạy Con Thú và hư mất vĩnh viễn.
 
Giờ đó sẽ rất kinh hoàng. Ai sẽ sống sót mà không chuẩn bị đầy đủ? Ta đã hướng dẫn con Ta, tiên tri Elia, trong bốn mươi ngày hy sinh từ bỏ mình trong sa mạc không ăn không uống, để ông có thể đánh và thắng trận. Thật vậy, ông đã đón nhận những giáo huấn của Ta và đã được tràn đầy sức mạnh. Như thế ông đã thắng trận. Ta kêu gọi tất cả các con, hỡi các con, hãy đổ đầy cùng một thần khí Ta ban cho tiên tri Êlia trong sa mạc. Hãy học nhiều nơi tiên Tri Elia con Ta. Hãy tin vào sức mạnh của Ta như ông ấy. Hãy chiến đấu với tiên tri xấu xa của thần Baal với trọn vẹn niềm tin vào Ta như ông ta đã làm. Ta sẽ cho các con chiến thắng như Ta đã làm trong thời tiên tri Êlia.
 
Hỡi các con, cuộc chiến đang đến rất lớn. Chỉ có những chiến sĩ vững mạnh mới đánh trận chiến này mà vẫn giữ vững được vị trí. Giờ đây hãy nhận lãnh nơi Ta tất cả những Áo Giáp cần thiết cho trận chiến. Ta ban cho các con trong lúc này. Ta bảo hãy nhận lãnh nơi Ta Tháng Bảy vĩ đại này.
 
Hỡi các con, các con sẽ dâng lên lời nguyện ngày mai cho những ngày đày đọa của Ðức Giáo Hoàng đau thương của Ta. Hỡi các con, nếu sau cùng giờ này đến, hãy biết rằng các con cũng bị đày đọa. Vào lúc đó các con sẽ học biết đầy đủ ý nghĩa khi Ta bảo, hãy để cho trái tim (linh hồn) làm Nhà Tạm sống để Ta ngự trị.
 
Hãy sẵn sàng để gặp gỡ giờ đó. Hãy lợi dụng những giáo huấn và việc đào tạo của Ta. Hãy cầu nguyện luôn luôn và đừng bao giờ bỏ cuộc.
Ta ở với các con luôn. Ta yêu thương các con. Ta chúc lành cho tất cả các con.”
Lập tức thị kiến qua đi.
 
BÀI HỌC 2
THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 17 tháng 11 năm 1999, 3:00 am
Nhà Nguyện Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Omezi Owa
 
HÃY SẴN SÀNG CHO NHỮNG CUỘC BÁCH HẠI VÀ THỬ THÁCH
Sau khi làm ít việc hy sinh từ bỏ, tôi đến nhà nguyện cầu nguyện. Trong một thị kiến, tôi thấy Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô Khổ Hìn. Chúa giữ im lặng và rồi phán:
"Hỡi con, hãy tin vào Ta, hãy gia tình yêu của con cho Ta. Hãy gia tăng tình yêu để vượt qua những thử thách và bách hại khắc nghiệt đang tới.
 
Hỡi con. con nghe rằng những người môn đệ của Ta bị bách hại. Máu của các Thánh Tử Đạo đổ ra vào thời đó đã tăng cường đức tin cho giáo hội. Cùng thể thức đó, hỡi con, trước khi Vinh Quang Ta Hiển Trị, trước khi Vương Quốc Cha Ta đến trên thế gian, sẽ có một thời kỳ thử thách và bách hại khắc nghiệt khác. Máu của các vị tử đạo sẽ đổ ra một lần nữa để tăng cường và thanh luyện đức tin mới.
 
Đó là lý do tại sao Ta nài xin các con, hỡi con, hãy gia tăng đức tin và tình yêu cho Ta và trong Ta. Hãy sống đời sống tận hiến. Hãy thường xuyên canh tân Dấu Ấn như thế để chịu đựng những giờ khủng khiếp đang đến.
 
Đoạn tôi hỏi: "Lạy Chúa và Đấng Cứu Độ con, xin trả lời cho con, cảnh tượng kinh hoàng, ai sẽ sống sót tất cả những sự việc Ngài bảo rằng sẽ xảy ra?" Chúa trả lời:
 
"Hỡi con, hãy biết rằng trừ khi con đáp lại lời mời gọi của Ta làm cho Ý Ta được biết đến trên trái đất, Vương Quốc Vinh Quang con đòi hỏi sẽ khó mà đến được. Để đáp lại lời mời gọi của Ta, thế giới sẽ ghét bỏ con và bách hại con. Một số người trong các con sẽ bị tù, một số sẽ bị tra tấn dã man và một số sẽ bị giết vì Ta.
 
Tất cả những sự việc này sẽ xảy ra để Vinh Quang Ta sớm hiển trị. Điều tốt hơn cho tất cả các con, hỡi con, là nó xảy ra sớm, rồi Vương Quốc ta sẽ đến.
 
Ta hứa với tất cả các con, hỡi con, đổ đầy các con với Thần Khí Ta, Thần Khí của Sự Thật và Sức Mạnh. Vì thế mà Ta bảo con rằng Ta muốn tất cả các tông đồ của Ta trước khi sự rối loạn đầu tiên đến. Chúng sẽ càng đến sớm hơn một lần nữa khi sự rối loạn đạt đến cực điểm. Điều này sẽ được đánh dấu bằng sự hỗn loạn lớn lao trong Vatican và việc Đức Giáo Hoàng rời bỏ (hay lẫn trốn) [flee].
 
Hỡi con, Ta chỉ muốn các tông đồ của Ta, không phải các môn đệ của Ta đến. Nếu các con vâng theo lệnh này, các con sẽ mừng vui đến cùng."
 
Đoạn tôi hỏi Chúa: "Làm sao con biết được các tông Đồ?" Chúa trả lời:
Đó là những người khi Ta gọi thì họ theo Ta. Họ đã mất mác nhiều vì việc làm sùng kính này. Họ hy sinh đời sống của họ cho việc Tông Đồ này. Họ là những người mà Ta muốn, các môn đệ còn lại Ta không muốn. Những người lắng nghe và tin con, Ta sẽ chúc lành cho tất cả.
 
Hỡi con, con sẽ đến để đền tạ, không phải lễ hội. Ta sẽ cho phép con lập chuơng trình cho Ta để con có thể thành tựu nhiều cho Ta. Hãy nhớ đặt Mình Thánh Chúa suốt ngày và đêm. Ta còn thêm một vài điều để nói với con về việc này nhưng Ta sẽ chỉ nói với con nếu con có thể từ bỏ đời sống của con nhiều hơn. Bình an ở với con. Ta chúc lành cho con."
Lập tức thị kiến qua đi.
 
BÀI HỌC 2
THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 13 tháng 1 năm 2001, 12:00 am
Nhà Nguyện Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Omezi Owa
 
CẦU NGUYỆN ĐỂ ĐƯỢC THÊM LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA
VÀ CÓ ĐƯỢC VÙNG ĐẤT
Vào giờ này, tôi thấy thị kiến Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình, Người dịu dàng phán:
“Barnabas, Ta sẽ sai con vào sa mạc một lần nữa vì lợi ích của các Tông Đồ Máu Châu Báu Ta, những người đã tận hiến mình cho tình yêu Ta. Ta sẽ sai con cầu nguyện để chữa lành tâm linh cho tâm trí xác thịt của họ, để đừng có ai trong số những người đã cử hành Sinh Nhật Vinh Quang Ta Hiển Trị lớn lên như một cây cay đắng và gây rắc rối. Ta sẽ sai con cầu nguyện để đừng có ai hư mất. Khi con vào sa mạc, Ta sẽ đổ đầy trong con sức mạnh và sự không ngoan của Chúa. Nơi đó, Ta sẽ dạy cho con một lần nữa về Dấu Ấn và sức mạnh nhiệm mầu của Máu Châu báu Ta. Nơi đó, cũng trong sa mạc, Ta sẽ mặc khải cho con một thông điệp bí mật, mà con sẽ giữ kín. Chỉ một mình con biết nó, cho đến khi Ta bảo con mặc khải về nó.
 
Ta sẽ làm tất cả những việc này để gìn giữ con trong ơn sủng cần thiết để bảo vệ ơn gọi thánh thiện này. Hãy xem tính xác thịt và ích kỹ của các Tông Đồ của Ta. Họ đã nói tất cả những lời gì?”
 
Tôi trả lời, “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, Lạy Chúa, những lời gì vậy? Con không biết, Lạy Đấng Cứu Độ chúng con, xin thuơng xót chúng con.”
 
Chúa trả lời: “Không cần ai nói một tiếng nào. Hãy xem tâm hồn rắc rối của họ. Họ nói nhiều quá. Họ nói rằng: Tại sao sự Đau Thương tới? Tại sao Chúa không xóa sạch thế giới xấu xa và tạo dựng thế giới mới?” Những lời này làm cho tâm linh họ yếu đuối và hạ thấp tình yêu và lòng nhiệt thành.
 
Hỡi các con, ta không phải là Thiên Chúa đầy lòng thương xót sao? Nếu Ta không rút ngắn thời giờ, món quà việc làm sùng kính này không có giá trị. Các con là những người cầu nguyện với Ta để có lòng thương xót tr6n các con và trên toàn thế giới. Vậy thì tại sao các con muốn người ta bị hủy diệt? Vì người được bầu lên, và kinh nguyện của những bồ câu bé nhỏ của Ta (Chúa làm dấu ban phép lành) những người khóc với Ta để xin lòng thương xót đêm ngày, Ta sẽ rút ngắn những ngày này lại! Ta sẽ xót thương. Chúng đặc biệt đối với Ta. Hỡi các con, các con nên biết rằng ngày tăm tối lớn lao và ngày đau thương vĩ đại thì khủng khiếp! Không ai thấy điều đó mà muốn thấy nó một lần nữa. Ai sẽ sống sót giờ đó nếu không có lòng thương xót và ơn sủng của Ta?
Thinh Lặng
Hỡi các con, bao nhiêu năm các con vẫn còn ở trong vườn Giếtsêmani?
Thinh Lặng
Hãy cầu nguyện để các con sẽ không rơi vào chước cám dỗ. Hãy nhận lấy phúc lành của Ta. Ta chúc lành cho tất cả những người chấp nhận Thánh Giá Tha Thứ Vương Giả; họ sẽ có được lòng thương xót trong Ngày Phán Xét. Đôi mắt xót thương của Ta ở trên họ luôn luôn. Ta chúc lành cho tất cả các con, những người chấp nhận Thánh Giá Khiêm Nhường Vương Giả; họ sẽ được nâng lên. Ta sẽ an ủi họ luôn luôn. Ta chúc lành cho tất cả những người chấp nhận Thánh Giá Thánh Thận Vương Giả; họ sẽ được xét xử. Ta sẽ bênh vực họ trong ngày bị bỏ rơi. Họ sẽ không thiếu ơn yêu thương đích thực.
 
Ta chúc lành cho tất cả những người đã đau khổ vì nỗi đau và thương tích trong tâm hồn vì lời kêu gọi này, Ta sẽ an ủi các con trong sự thống khổ của riêng các con. Trái Tim Ta sẽ mở ra để đổ xuống trên các con Ơn Thánh Hóa để sống sót.
 
Hỡi các con, hãy rút ra sự an ủi từ những cố gắng nhỏ của các con. Sụ thống khổ của Ta là những gì các con chưa đạt đến độ caoTa đòi hỏi nơi các con. Điều này làm Ta đau đớn nhiều vì các con đã đi vào một trận chiến lớn.
 
Barnabas, Ta sẽ gởi Tổng Lãnh Thiên Thần đi trước con để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vơi Đức Giám Mục của Lòng Ta. Ngài sẽ chiến đấu cho con.
 
Ta sẽ làm gì cho con một lần nữa?”
 
Tôi trả lời: “Xin nhậm lời chúng con cầu xin đặt trên bàn thờ và xin gia tăng tình yêu trong chúng con.”
 
Chúa trả lời: “Ta đã nói với các con, hỡi các con, Ta đang kêu gọi những Tông Đồ mà thôi. Khi nào các con tới tĩnh tâm hay đền tạ hãy xem đó chỉ là các Tông Đồ của Ta đến; cho đến khi giờ ấy tới Ta sẽ kêu gọi các Tông Đồ và các môn đệ đến để tận hiến vùng đất mà Ta ban cho các con. Ta ban cho các con việc các con thỉnh cầu. Tình yêu của Ta vẫn rợp bóng trên tất cả các con. Hãy lắng nghe, kẻ thù đang đánh phá không cho các con vào đất ơn sủng Ta ban cho các con. Hắn biết các con sẽ giành được những gì và on phúc tích trữ cho các con nơi đó. Như thế, với cơn thịnh nộ lớn lao, hắn chiến đấu để các con không vào được đất này. Chỉ có việc cầu nguyện, với cố gắng nhỏ bé của các con, sẽ giúp cho các con chiếm được vùng đất này.
 
Hôm nay, Ta ban cho con một trụ sở để đền tạ. Vùng Đất của Giáo Hội ở Olo, phía bên trái phía đông của Nhà Xứ hướng về đất Gếtsêmani, là Đất và là trụ sở để đền tạ cho dân Ta cho đến khi các con chiếm được vùng đất ta ban cho các con. Khi giáo dân nhượng lại nó cho các con, ta sẽ tỏ cho con một Nhà Nguyện Đền Tạ, tầm nhìn của Tảng Đá Giếtsêmani mà con sẽ xây dựng trên đất đó.
 
Hỡi các con, các con cũng sẽ thấy các giáo dân sẽ khó mà nhượng lại đất này. Nếu, cuiố cùng, họ không nhượng lại, các con sẽ hiểu những gì ta muốn nói khi Ta bảo: ‘Hãy cầu nguyện cho Thành Phố này.’ Barnabas, cùng với dân của con, hãy cầu nguyện hết sức cho thành phố của các con.
 
Như thế, Ta chúc lành cho năm mới của các con, nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Ước gì bình an của Ta ở lại với các con trong suốt năm. Như thế Ta rời xa con.”
Lập tức thị kiến qua đi.


Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Phù Hộ Đức Thánh Cha (8/2/2015)
Mẹ Ơi! (7/30/2015)
Nữ Tu Không Áo Dòng (7/30/2015)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (chi Tiết) (7/28/2015)
Đẹp Thay Trên Đồi Núi Bước Chân Người Loan Báo Tin Mừng (7/27/2015)
Tin/Bài khác
Đức Maria Đồng Trinh Rất Thánh Mân Côi (7/21/2015)
Ơn Đồng Trinh Nơi Maria Được Báo Trước Trong Cựu Ước (7/20/2015)
Cn 3085: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (3) (7/18/2015)
Cn 3084: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (2) (7/18/2015)
Cn 3083: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (1) (7/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768