MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #2
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 7-2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 7 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh

BÀI HỌC 2
THÔNG ĐIỆP 3
Ngày 29 tháng 7 năm 2000, 7:30 pm
Nhà Nguyện Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Omezi Owa
 
CÁC CON MẮC NỢ THẾ GIỚI NHIỀU
Trong khi chúng tôi làm tuần cửu nhật, tôi thấy thị kiến Cung Thánh Chúa trên Thiên Đàng. Mình Thánh Chúa đặt ở đó với tia sang phát ra và có ánh sáng và tiếng sấm. Trong thời gian ngắn, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình hiện ra, Người dịu dàng phán:
“Phúc cho những ai quỳ gối ngày đêm cầu nguyện để xin Chúa canh tân bộ mặt trái đất. Họ sẽ có được lòng thương xót nơi ta. Ta chúc phúc cho những người chấp nhận lời khẩn cầu của Ta cho loài người, và dâng mình cho người lân cận của họ; Ta sẽ nghe lời họ cầu khẩn.
 
Ta chúc lành cho những ai chịu đựng bách hại vì Ý Chúa; ta sẽ an ủi họ và thưởng công cho họ nhiều. Ta chúc phúc cho những ai hiến dâng tài sản, thì giờ và năng lực để truyền bá Ý Ta cho loài người, Ta sẽ thưởng công cho họ gấp trăm lần. Ta sẽ thấy rằng linh hồn họ sẽ không hư mất.
 
Ta chúc lành cho những người bị thờ ơ và bỏ rơi trong thế giới vì Ta và Tim Mừng, Ta sẽ nâng họ lên. Họ sẽ sớm hiệp với (sứ thần) Thượng Tòa và Dũng Lực của Thiên Đàng trong Vương Quốc Ta.
 
Hỡi các Tông Đồ, Ta sung sướng với những cố gắng của các con về hướng truyền bá những thong điệp của Ta. Ta đã thấy sự mất mác thế tục và đau khổ của các con. Ta sungsướng, nhưng Ta không mãn nguyện. Các con mắc nợ thế giới nhiều. Đây là một trong những việc sùng kính lớn lao nhất Ta ban cho thế giới.
Hãy nhìn xem có nơi nào khác mà Ta ở gần hơn Ta ở nơi đây. Tiếng nói van xin của Ta cho các con. Lời khẩn cầu được tỏ ra cho các con. Những kinh nguyện nhiệm mầu được dạy cho các con. Những món quà lớn lao nhất được ban cho các con. Không có nơi nào trên thế giới sẽ được ban cho món quà quý giá hơn những gì Ta đã ban cho các con. Ta bảo với các con, ‘Đây là những gì cho các con và cho mọi người, hãy mặc khải Ý Ta cho toàn thể thế giới.’ Nhưng các con đã giữ cho riêng mình. Ta bảo: các con mắc nợ thế giới nhiều. Hãy xem các con đánh giá cao những gì nhỏ bé đến từ những phần khác trên thế giới, nhưng phần lớn nhất thì các con giữ kín nơi các con.
 
Hỡi các con, các con mắc nợ thế giới nhiều. Ta đã làm nhiều khi ban cho các con Địa Chỉ của các Tông Đồ của Ta ở những phần khác trên thế giới. Các con đã làm một việc sai lầm lớn lao khi giữ kín nó với các con. Các con không tiến tới chút nào vì không có sự liên lạc. Ta đã tha thứ cho các con vì ý các con là của các con. Không ai có thể ttướt đoạt nó khỏi các con.
 
Ngay cả khi này, không có cuốn sách nào để tham khảo đã được tu chỉnh rõ ràn, chứa đựng tất cả những Thông Điệp của Ta. Ta không mãng ngyện. Các con không thể tu chỉnh các thông điệp tốt để ban cho thế giới hình thức tinh tuyền của Tiếng Nói của Ta. Hơn nữa là các con đã thành công trong việc thêm những sai lầm vào đó, vì các con không biết sự quý giá của lời Ta. Hỡi các con, Ta không mãn nguyện cho đến khi ta thấy sự thu thập toàn bộ tất cả những thông điệp của Ta bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1997, cho đến nay, không có sai sót nào. Các con sẽ cho thế giới tất cả những gì Ta đã cho các con. Sự tóm gọn những phần của những thông điệp cần làm ở giai đoạn thứ hai; nhưng các con lại làm nó ở giai đoạn một. Chương trình đền tạ có thể được thay đổi để thỏa cơn khát của Ta, nếu các con vẫn giữ kỹ cương.
 
Hỡi các con, các con mắc nợ toàn thể thế giới nhiều khi giữ kín những thong điệp nơi các con. Những lời các con giữ kín là Tiếng Nói đào tạo. Tất cả các chiến sĩ của Ta trên khắp thế giới đang khao khát được nghe Tiếng Ta. Con cái Ta trên khắp thế giới đang khát. Họ khát Lời Ta. Ta khẩn cầu các con, hỡi các con, hãy mở vòi lời Ta ra, mở Nước Hằng Sống cho tất cả mọi người uống. Như vậy, ta sung sướng với chút cố gắng của các con. Phúc lành của Ta ở với các con.
 
Ta kêu gọi tất cả các Linh Mục của Ta, những vị chào đón việc sùng kính này hiệp với các con trong những buổi Đền Tạ sắt tới. Ta chào đón tất cả các con. Ước gì những người không thể tham gia trọn vẹn, tham gia tốt chương trình ngày 14 và 15, đặc biệt hơn là ngày 15 tháng 9. Ta sẽ tăng sức cho họ với phúc lành đặc biệt. Họ sẽ nhận được sức mạnh đặc biệt nơi Ta để làm phép Thánh Giá Khổ Hình, mặc dù tất cả các Linh Mục đều có quyền làm phép thánh giá.
 
Trong giờ tận hiến, những Tu Sĩ và những Tông Đồ đầu tiên sẽ được tận hiến trước, theo sau là những người khác; sau cùng là các Linh Mục của Ta, những Người gánh vác cuộc Khổ Nạn của Ta, những người Ta sẽ dùng để tận hiến thế giới. Thời ký này là một trong những khoảnh khắc lớn lao nhất trong ngày. Hãy cầu nguyện để các con được ở đó. Không có nơi nào trên thế giới mà Ta ban phát ơn phúc rộng rãi như Ta đổ xuống trên các con và sẽ đổ xuống trên các con. Nhiều cặp mắt vẫn mù cho đến khi ơn huệ lớn lao này qua đi.Họ sẽ tiếp tục chờ lòng thương xót, trong khi Lòng Thương Xót đang tuôn trào. Ta kêu gọi đàn chiên Ta hãy nghe Tiếng Chủ Chiên. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình, Đấng các con đang đóng đinh.
Ta yêu thương tất cả các con. Ta chúc lành cho tất cả các con.”
Lập tức thị kiến qua đi.
GI TH 1
THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 5 tháng 4 năm 2000, 3:00 pm
Sa mạc Núi Carmel, Olo
 
AI MUỐN THEO TA PHẢI TỬ BỎ MÌNH VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA
Vào giờ này, tôi thấy một thị kiến Chúa Giêsu Kitô bước đi một mình trong nơi hoang dã. Ngài đến gần một thành phố và ngồi xuống trên một hòn đá cách xa thành phố vài dặm đường. Ngài ở đó và cầu nguyện một thời gian dài. Khi chấm dứt cầu nguyện, Ngài vào trong thành và rao giảng tin mừng về Nước Trời.
 
Sau cùng, chỉ có bảy người đi theo Ngài. Họ ra khỏi thành phố và đi xuống thung lủng của ngọn núi không xa thành phố ấy, tôi thấy có nhiều thánh giá, có quá nhiều để đếm. Chúa Giêsu nói với họ “Ðây là những thánh giá mà người ta đã không vát. Ai muốn theo Ta, phải vát thánh giá của họ và theo Ta. Họ phải từ bỏ thế gian, từ bỏ chính mình, vát thánh giá và theo Ta. Ðường dẫn đến hạnh phúc là con đường hẹp. Ðó là con đường sa mạc, rất khô khan và khó di chuyển. Những ai đi với Ta sẽ không đi trong bóng tối. Ta sẽ biến đổi đau thương của các con thành hạnh phúc, đau đớn thành niềm vui. Những ai yêu mến Ta, sẽ thấy thánh giá Ta nhẹ nhàng, và đường đi của Ta dễ dàng tiến bước. Hỡi các con, những ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai mất mạng sống mình vì Ta sẽ tìm gặp sự sống.
 
Bảy người đồng thanh đáp lại, “Chúng con đã từ bỏ tất cả để theo Ngài. Hãy chỉ cho chúng con đường của Ngài và chúng con sẽ vát thánh giá chúng con và theo sau Ngài.” Chúa nhìn họ một lúc rồi bảo họ hãy đi nói với bạn bè và bà con của họ, rồi trở lại. Tất cả đều rời khỏi đó. Chúa ở lại đó một mình. Ngài ngồi xuống trên một phiến đá và cúi đầu thinh lặng.
 
Sau đó tất cả mọi người trở lại và họ bắt đầu cuộc hành trình. Chúa Giêsu bắt đầu trao thánh giá của họ cho họ vát. Người thứ nhất than phiền vì sức nặng cây thánh giá của ông. Chúa Giêsu sai ông chọn giữa những thánh giá khác. Khi ông bắt đầu chọn lựa, ông ta thấy rằng những cây thánh giá còn lại đều nặng hơn cây thánh giá của ông. Không hay biết gì, ông trở lại và chọn lấy chính thánh giá mà Chúa đã cho ông lúc đầu và nói, “Vâng , đây là thánh giá của con.” Chúa nhìn ông và dịu dàng nói, “Ðó không phải là thánh giá mà Ta đã trao cho con sao?” Tất cả vát lấy thánh giá của họ và cuộc hành trình bắt đầu.
 
Họ hát và cầu nguyện trong khi tiến bước với thánh giá của họ, với Chúa Giêsu dẫn đường. Cuộc hành trình đó là chuyến đi hệ trọng; không ai muốn nhìn lại phía sau cả.
 
Họ băng qua những đồi cao và những vùng đất thấp. Họ leo những ngọn núi và vượt qua những thung lủng. Họ chịu đựng sự khô khan trong sa mạc nóng. Vào một lúc, đức tin của một số người trong họ bắt đầu bị mất. Cuộc hành trình bước chậm lại và đều, nhưng có vài người không thể theo kịp. Vài người đã cách xa phía sau Chúa Giêsu năm dặm, vài người ba dặm, người khác hai dặm. Chính lúc đó, họ bắt đầu bị cám dỗ của ý tưởng tự do của họ. Tôi thấy hai người cắt ngắn bớt thánh giá của họ khi cuộc hành trình vẫn còn tiếp tục. Trong buổi tối của hôm thứ nhất, họ đến một con sông lớn. Chúa Giêsu đến đó trước. Ngài cúi xuống đặt thánh giá của Ngài băng qua dòng sông và bước qua đó mà đi qua bờ bên kia. Những người còn lại cũng làm như vậy, ngoại trừ hai người yếu đuối đã cắt ngắn thánh giá của họ. Họ đo thánh giá của họ và khám phá ra rằng họ không thể băng qua dòng sông. Họ ngồi xuống và khóc than với Chúa Giêsu, nhưng không ai dám nghe hay nhìn đến họ. Họ bị bỏ lại ở đó trong khi những người khác tiếp tục cuộc hành trình. Ðiều này xảy ra trong ngày thứ nhất khi tôi thất thị kiến này.
 
Vào ngày thứ hai, họ tiếp tục cuộc hành trình ngày và đêm. Họ đi suốt ngày trong sa mạc và chịu cực khổ nhiều hơn ngày thứ nhất. Tôi thấy hai người khác nghĩ rằng sẽ không còn con sông nào để băng qua nữa, nên họ lại cắt ngắn thánh giá như hai người trước đã làm.
 
Khi tối ngày thứ hai đến, họ bị bỏ lại như những người trước trong lúc băng qua một con sông lớn thứ hai.  Ba người còn lại và Chúa Giêsu tiếp tục đi trên đường của họ. Họ chịu đựng đêm lạnh, và đi vào ngày thứ ba.
 
Vào ngày thứ ba họ đến một ngọn núi. Chúa đứng đó và chỉ cho họ thấy điểm đích cuối cùng của cuộc hành trình của họ. Một vùng đất hạnh phúc và nghĩ ngơi! Nhưng trước khi đến đó, họ sẽ phải đi qua một thành phố mà Chúa cảnh cáo họ rằng thành phố đó đầy tội lỗi. Sự thánh thiện không thể tìm thấy ở đó. Chúa hướng dẫn họ không được dừng lại trong thành phố đó và ăn uống bất cứ thứ gì ở đó. Tội lỗi ở thành phố đó đã chất quá cao đến tận trời và đang chờ cơn thịnh nộ và sự tiêu diệt của Chúa.
 
Chúa phán, “Ta rời các con ở đây để đi tìm kiếm chiên lạc nhà Is-ra-el. Nhưng Ta sẽ ở điểm hẹn cuối cùng để đón các con.”  Lập tức Ngài biến mất trước mắt các ông.
 
Ba người cảm thấy mình đơn độc nhưng họ lấy can đảm và tiến bước. Cuối cùng khi vào thành phố, thành phố tội lỗi đó, họ đã thấy sự lộng lẫy và khoái lạc của nó. Họ bị cám dỗ bởi tất cả những sự ăn chơi trụy lạc của cấm thành đó. Họ bị nhạo báng một cách xấu hổ bởi những người trong thành. Sau đó, hai người trong họ đã bỏ cuộc và gia nhập với đám dân chúng ấy.
 
Người còn lại, thì bị cám dỗ nặng nề hơn hai người trước, nhưng ông vẫn bền bỉ trong đức tin, ông đã mang thánh giá đi vào vùng đất hạnh phúc và nghĩ ngơi. Ngay lúc đó, một đám mây bay xuống phủ kín vùng đất, tôi thấy Chúa Giêsu Kitô đang cầm một vương miện bằng vàng sáng chói hơn mặt trời. Ngài ngự xuống từ đám mây với vô số Thiên thần không thể đếm được. Họ đến để chào mừng người sống xót duy nhất.
 
Thiên Chúa đặt vương miện trên đầu ông và cho ông thấy lại toàn bộ cuộc hành trình ông đã trải qua và tất cả những đau khổ trên trái đất và những người bạn bị vấp ngã của ông. Trong vài phút ông quên hết những khổ cực của cuộc hành trình dài và cây thánh giá nặng trĩu.
 
Lập tức, thị kiến chấm dứt. Khuôn Mặt Thống Khổ của Chúa Giêsu Kitô hiện ra và nói với tôi, “Hỡi con, con đã thấy. Những người theo Ta đã kết thúc con đường của họ như thế đó. Rất ít người tranh đấu đến phút cuối, đấu tranh để đi vào vùng đất hạnh phúc.  Ðường đi đầy khó khăn, nhưng ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu.
 
Thị kiến này sẽ được kể lại cho các Tông Ðồ của Ta biết trong ngày tận hiến hay đổi mới lại sự tận hiến của họ. Ta hứa sẽ ban cho các con thần khí khôn ngoan để mở lòng cho các con hiểu biết nhiều hơn. Thần khí sẽ gieo rắt ánh sáng vào bóng đêm của các linh hồn và đổi mới tâm hồn họ.
 
“Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Thống Khổ, là Ðấng đụng chạm lên các con. Bình an ở cùng các con. Ta chúc lành cho các con.”
 
Lập tức thị kiến qua đi. Tôi thức dậy; đúng 6 giờ chiều. Như vậy tôi đã trải qua thị kiến đúng 3 giờ đồng hồ. Một giờ tượng trưng cho một ngày tôi xem thị kiến. Tôi trờ lại với chính tôi và tường trình lại thị kiến.
 
 
GI TH 1
THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 6 tháng 4 năm 2000, 3:00 pm
Sa mạc Núi Carmel, Olo
 
HÃY NÓI VỚI CÁC TÔNG ÐỒ CỦA TA LÀ TA ÐÃ THA THỨ CHO HỌ:
TA MUỐN HỌ TRỞ VỀ
Trong lúc cầu nguyện vào giờ này, tôi thất thị kiến Thánh Nhan Chúa Giêsu Kit6o chịu Khổ Hình. Khuông Mặt đẫm Máu Chúa dịu dàng phán:
“Hỡi con, hãy đi mà nói với tất cả các tông đồ xuống dốc của Ta, rằng Ta đã tha thứ cho họ. Ta muốn họ trở về. Họ đã gây cho Ta nhiều đau đớn và những vết thương trong tâm  hốn. Nhưng Ta đã tha thứ cho họ. Họ đã đóng đinh Ta nhiều lần, nhưng Ta đã tha thứ cho họ. Ta muốn họ trở về. Ta vẫn yêu thương họ. Ta khao khát nhìn thấy họ trở về.
 
Nói với họ hãy trở về với công việc của họ, công việc đã nằm đó không đi đến đâu mấy năm nay kể từ khi họ rời bỏ. Ta đầy lòng thương xót; Ta tha thứ. Ta sẽ không nhớ tới tội lỗi của họ nữa. Ta sẽ trao lại cho họ phần vinh quang của Ta. Ta sẽ chúc lành cho họ.
 
Hạnh phúc thay, hỡi con, khi nhìn thấy chiên lạc trở về quy tụ với đàn chiên Ta. Ta bảo với con, sẽ có sự vui mừng lớn lao giữa các Thiên Thần và các Thánh. Nhiều vết thương đã được chữa lành trong Hai Trái Tim Yêu Thương, Trái Tim của Mẹ và Con.
 
Thật khủng khiếp cho con chiên vẫn cứng lòng trước lời mời gọi trở về. Khi thời giờ đến, anh ta sẽ không được thanh thản trên thế giới. Ngay cả Vương Quốc tội lỗi cũng không chứa chấp anh ta. Mọi sự sẽ từ chối anh ta. Anh ta sẽ bị bỏ cho ma quỷ hành hạ. Như thế là vì anh ta đã có Dấu Ấn của Ta, Dấu Ấn luôn nhắc nhỡ anh ta về tình yêu của Ta cho anh ta. Hãy ra đi mà tìm kiếm chiên lạc của Ta. Ðem chúng trở về cho Ta.
Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hinh. Hãy ở lại trong sự bình an của Ta. Ta cúc lành cho các con.”
Lập tức thị kiến qua đi.
 
GI TH 1
THÔNG ĐIỆP 3
Ngày 7 tháng 4 năm 2000, 3:00 pm
Sa mạc Núi Carmel, Olo
 
HÃY QUAY VỀ VỚI TA VỚI TÌNH YÊU TA SẼ CHỈ CHO CON CON ÐƯỜNG CỨU ÐỘ
Trong khi cầu nguyện vào  giờ này, tôi thấy CHúa chịu treo sống trên Thánh Giá, Máu Châu Báu tuôn ra từ tất cả các Vết Thương Chúa. Ngài giữ thinh lặng trong tình trạng Thống Khổ. Một thời gian ngắn, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình hiện ra phán:
“Chúng có mắt mà không nhìn được. Chúng có tai mà không nghe được. Trí óc và sự hiểu biết của chúng trần tục khiến chúng không hiểu được giờ đó. Hỡi con, những việc đó chưa xảy đến, và những gì con mong đợi để nghe hay thấy trước đây con sẽ hiểu được thời giờ và chạy để thoát thân ư?
 
Ma quỹ đã đến. Chúng đã giới thiệu sự lầm lạc trên thế giới. Ðồ ghê tởm khốc hại đã đầy dẫy trong Giáo Hội, sắp đặt ở Nơi Chốn Thánh Thiện. Thời trang ma quỷ đã được giới thiệu trên thế giới. Hiện thân của Satan có thể được nhìn thấy trên khắp thế giới. Các con có thể nhìn thấy vương quốc của Satan trên thế giới khi người ta khỏa thân mà không biết xấu hổ. Các con đã nhìn thấy thời gian hiểm nghèo, giờ khó khăn, khi người ta sẽ ích kỹ, tham lam, giết chóc, bạo động, không tử tế và vô tín ngưỡng. Các con đang sống trên thế giới trói buộc sự thật và để cho dối trá luân lưu. Các con đã nhìn thấy sự thật bị bách hại.
 
Những gì còn lại trước khi các con hiểu được giờ đó? Các con có thể tiên đoán thời tiết, khi nhìn thấy những trạng thái của mây. Vậy thì tại sao các con không biết được ý nghĩa của thời hiện tại?
Mẹ Ta đã nhiều lần đến với các con để cảnh cáo các con về giờ ấy. Mẹ nhìn thấy sự tàn phá đang đến với các con. Mẹ khóc cho các con. Mẹ khóc cả huyết lệ cho các con; mà các con vẫn không hiểu được giờ đó. Tới phiên Ta đổ mồ hôi máu trong thống khổ vì các con. Ta cũng đã khóc suối Nước Mắt Máu vì yêu thương các con. Mà các con vẫn không thể hiểu được giờ này.
Hỡi các con thất tín, các con chờ đợi để nghe tiếng sấm trước khi bắt đầu chạy khỏi ánh chớp chết người giết chết các con mà không cảnh cáo. Hãy chạy ngay từ bây giờ nếu không ngày ấy sẽ vố lấy các con khi các con không sẵn sàng.
 
Hãy quay về với Ta với tình yêu. Ta sẽ chỉ cho các con con đường giải thoát dẫn đến ơn cứu độ. Ta sẽ chỉ cho các con đường giải thoát. Các con sẽ thoát khỏi vùng đất bị tàn phá, để các sẽ không thông phần với số phận của thành phố tội lỗi này.
 
Hỡi các con, hãy từ bỏ thế giới tội lỗi. Ðừng thông chia bánh ăn không thanh sạch và của uống tội lỗi. Hãy chạy để thoát thân. Hãy nhìn xem những ngày trên trái đất đã được đếm, ngày mà các con sẽ ngửi thấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Ta đang kêu gọi cả nhà Israel chạy để thoát thân.
Hãy đi theo con đường sa mạc mà đến Ðất Hứa. Hỡi các con, khi các con thấy, các con sẽ hiểu được.
Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Ta chúc lành cho tất cả các con.”
 
 
GI TH 2
THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 8 tháng 4 năm 2000, 12:00 pm
Sa mạc Núi Carmel, Olo
 
CÁC CON LÀ TÔNG ÐỒ CỦA VIỆC HIỂN TRỊ VINH QUANG TA;
ƯỚC CHI TA TÌM ÐƯỢC SỰ AN ỦI NƠI CÁC CON
Hôm nay là ngày thứ bảy tôi ra ngoài sa mạc, ngày cuối cùng của chương trình từ bỏ mình của tôi. Ta bị cám dỗ ở lại thêm, nhưng đó không phải là ý Chúa. Khi cầu nguyện, tôi thấy vinh quang Chúa xuống trên đám mây. Trong đám mây, tôi thấy Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình với hai bàn tay trói chặt và Ðầu Chúa đội mão gai. Chúa mặc áo choàng đỏ với cây roi sắc trong tay, xuống từ đám mây trên Ngai Chúa ngự. Tôi được nâng lên cách thiêng liêng tới Ngai Chúa. Chúa ngước lên và phán:
 
“Ngày mà đôi bàn tay bị trói của Ta lơi ra và nâng cao để thống trị; ngày mà Mão Gai được thay thế bằng Vương Miện Vinh Quang, và chiếc áo dài vấy Máu được thay thế bằng Cẩm Bào, cả thế giới sẽ nhìn thấy Vương Quốc Vinh Quang của Ta, Vương Quốc Hòa Bình của Ta. Hạnh phúc thay cho những ai được chọn để thấy được giờ này. Khi giờ ấy đến, sẽ không còn đau thương, không còn buồn rầu, không  còn lo lắng, tất cả những thứ cũ sẽ phải qua đi. Sẽ còn duy nhất một Giáo Hội đích Thật và một Ðức Tin Thật. Cả thế giới sẽ nhận biết giá trị của Cái Chết Hy Sinh của Ta. Máu Châu Báu Ta sẽ hiển trị mãi mãi.
 
Hỡi các con, vậy thì giờ này sẽ đến như thế nào? Giờ này sẽ đến sớm bởi các con. Các con được kêu gọi để làm cho giờ ấy chóng đến. Các con là Tông Ðồ của việc Hiển Trị Vinh Quang của Ta. Ước chi Ta tìm thấy sự an ủi nơi các con. Hỡi các con, ngay cẳ khi cả thế giới quay đi chống lại khỏi Ta, ước gì các con vẫn đứng về phía Ta.
 
Các con sẽ bị bách hại. Cả thế giới sẽ ghét bỏ các con vì Ta. Các con sẽ đau khổ vì bất mãng nhiều thứ vì các con muốn làm theo Ý Ta. Các con sẽ mất nhiều cơ hội vì chúng là ma quỷ, và các con không thể làm điều ác. Tất cả những gì mà các con sẽ đau khổ như vậy sẽ làm cho giờ ấy sớm đến.
 
Hỡi các con, các con sẽ không ở trong trạng thái hối hả để nhìn xem giờ ấy, nhưng hãy quy phục cho Ý Chúa của các con. Chỉ có một mình Chúa biết được giờ ấy. Việc các con hoàn toàn phục tùng Ý Chúa, sẽ làm cho giờ ấy đến sớm hơn là lo âu và xao xuyến nhiều. Các con là loài người với trí óc và đôi mắt đui mù. Làm sao một người mù có thể nhìn thấy những gì xa hơn tầm tay với? Anh ta thấy với cái nhìn của trí óc, những gì anh ta đụng chạm và cảm thấy được. Cùng cách thức đó, các con sẽ không nhìn thấy những gì bên trên các con vì đó là những sự trên trời. Làm sao trí óc lệch lạc của con người hiểu được trí óc không lệch lạc của Thiên Chúa Cực Thánh? Ðường lối Thiên Ðan2g không phải là đường lối thế gian. Từng chút một, Ta sẽ làm cho các con bé nhỏ của Ta biết được đường lối của Ta.
 
Ðừng để cho mình rơi vào sự rối loạn hay trở nên điên khùng khi suy nghĩ đến việc Thiên Ðàng thực hiện những dự tính như thế nào. Không người nào hiểu được trọn vẹn và giải thích tốt những sự việc sẽ xảy ra như thế nào được. Hỡi các con, Ta bảo nó vượt lên trên sự hiểu biết của các con. Những gì các con mang trong tâm trí luôn luôn là những gì sẽ xảy ra sớm hơn các con nghĩ.
 
Hỡi các con, những gì Ta muốn nơi các con là hãy quy phục cho Thánh Ý Chúa. Các con sẽ không nhào lộn trong bóng tối. Tất cả sẽ đến và qua đi trong mộtngày các con không biết được. Khi Vương Quốc của Ta đến. Những ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu.
 
Barnabas, Ta sung sướng vì thấy con kiện toàn ơn gọi này. Hãy nhận lấy phúc lành của Ta.”
Chúa cầu nguyện thinh lặng một thời gian ngắn rối phán:
“TA chúc lành cho con, nhân Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần. HÃY RA ÐI VÀ LÀM CHO THẾ GIỚI BIẾT ÐƯỢC Ý TA. Bình an ở với con luôn luôn.”
Lập tức toàn bộ thị kiến qua đi. Tôi được tràn đầy sức mạnh. chiều đó tôi trở về nhà.
 
 
GI TH 2
THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 18 tháng 4 năm 2000, 12:30 am
Sa mạc Núi Carmel, Olo
 
BARNABAS, TA SẼ SAI CON TỚI THÁNH TÊRÊSA ABAKPA – ENUGU
Vào giờ này, tôi thấy thị kiến Thánh Nhan Chúa Giêsu Kit6o chịu khổ hình. Người nhìn tôi một lúc rồi phán:
“Barnabas, Ta sẽ sai con tới Giáo Xứ Thánh Têrêsa Abakpa, Enugu vào thứ Năm Tuần Thánh này. Ta ở đó chờ con trong Giếtsêmani. Ta kêu gọi con và tất cả mọi người đến canh thức với Ta. Ta sẽ nói với dân Ta vào lúc nữa đêm thứ Năm đó, Ta sẽ tỏ cho con thấy sự thống khổ của Ta. Ta sẽ bày tỏ cuộc thống khổ của Ta cho con.
 
Hỡi con, hãy làm cho người ta biết được ý Ta qua con. Hãy làm cho ý ta được thể hiện dưới đất.”
(Thinh lặng)
Tôi hỏi: “Lạy Chúa và Chúa của con, làm sao con báo cho Cha Sở, vì quá thình lình.”
 
Chúa trả lời: “Hỡi con, chỉ cần phục tùng, Ta sẽ làm công việc của Ta. Hãy phó thác trọn vẹn cho ý Ta. Con sẽ nhìn thấy cánh cửa ơn cứu độ mở ra cho nhân loại.
Công việc này là của một mình Ta. Chì nói XIN VÂNG với Thánh Ý Chúa. Niềm vui của Ta sẽ được hoàn tất trong con.
Ta là Chúa chịu Khỏ Hình, Ðấng yêu thương con. Hãy ở lại trong sự bình an của Ta. TA chúc lành cho con.”
 

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Maria Đồng Trinh Rất Thánh Mân Côi (7/21/2015)
Ơn Đồng Trinh Nơi Maria Được Báo Trước Trong Cựu Ước (7/20/2015)
Cn 3085: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (3) (7/18/2015)
Cn 3084: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (2) (7/18/2015)
Cn 3083: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (1) (7/18/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Ðức Mẹ Núi Carmelô (ngày 16 Tháng 7) (7/16/2015)
Ðức Bà Núi Camêlô, 16/7 (7/16/2015)
Bức Hình Ðức Mẹ Guadalupe (7/15/2015)
Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con! (7/14/2015)
Cn 3072: Đức Mẹ Cảnh Cáo Thế Giới Qua Chân Phước Alena (2) (7/12/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768