MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giờ Giết-sê-ma-ni, Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 8-2015

GIỜ GIẾT-SÊ-MA-NI, Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

https://sites.google.com/site/nhungthongdiep1/sach-huan-dhuc/gio-gietsemani

Xin hãy cố gắng tụ họp với nhau để làm giờ Thánh Giờ Gietsimani, dài khoảng 3, 4 tiếng đồng hồ vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần, từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng.

Nếu không làm được vào giờ này thì cố gắng làm vào chiều tối thứ Năm vì đó là giờ mà Chúa Giêsu chịu đánh đập và tra tấn vì tội lỗi của nhân loại chúng ta. (KH)

CHƯƠNG III: CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆC SỐNG GIỜ GIẾT-SÊ-MA-NI

Có nhiều ơn ích nhận được nhờ thực hành giờ Giết-sê-ma-ni. Trước khi liệt kê ra những ơn ích do Chúa hứa, tôi muốn chia sẻ với các bạn những điểm thú vị sau đây.
 
“Sự bình an trong giờ yêu mến”

Nhiều người có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc cầu nguyện giờ Giết-sê-ma-ni. Nhưng đối với tôi, giờ Giết-sê-ma-ni là “giờ yêu mến.” Giờ yêu mến là giờ tôi gặp gỡ người tôi yêu; để được ở với Ngài, chia sẻ cảm nghiệm với Ngài; hầu an ủi Ngài và yêu mến Ngài nhiều hơn. Thật là thú vị khi được ở bên cạnh người bạn yêu mến!

Người tôi yêu là Chúa Giêsu Kitô thành Nazarét. Ngài là Ðấng đã chết vì yêu thương tôi. Và bây giờ Ngài mời gọi tôi đến với Ngài trong giờ Giết-sê-ma-ni. Tôi tìm kiếm gì khác hơn nơi khu vườn Cầu Nguyện Thánh Thiện này, nếu không phải là Chúa Giêsu người tôi yêu mến? Ðược xứng đáng ở lại với Ngài và nhìn ngắm khuông mặt Ngài là đủ cho tôi rồi. Thánh Vịnh ca rằng: “Phúc thay người ở trong Thánh Ðiện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài” (Thánh Vịnh 84 ,5).
 
Không niềm vui nào lớn hơn được ở với sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đêm thinh lặng: khi mọi sự đều yên nghĩ; dường như thiên đàng thật gần trong giờ đó.
 
Ðược làm bạn với Chúa Giêsu là một đặc ân cho tôi. Người bạn đến gần bên Chúa và nói với Ngài rằng “Con xin an ủi Ngài,” và Ngài sẽ thật sung sướng.
 
Tóm lại, người đời cảm thấy sung sướng khi được ở cạnh người yêu mình như thế nào, thì đặc ân lớn nhất với tôi là thời gian tuyệt vời được ở bên cạnh Ðấng tôi yêu mến. Thật là vinh dự cho tôi khi được an ủi Người. Với bạn thì sao?
 
Giờ ân sủng

Từ câu chuyện nơi vườn Giết-sê-ma-ni, tôi thấy Chúa Giêsu rất cần sự cầu nguyện trợ giúp của các Tông Ðồ trong thời gian khủng hoảng. Không có ơn sủng Chúa, không ai có thể sống đời thánh thiện. Không có ơn sủng , không ai có thể thắng trận trong đời sống. Vì thế, Chúa hứa ban cho chúng ta ơn sủng để sống sót trong thời gian khó khăn nếu chúng ta đáp lại ơn gọi làm giờ Giết-sê-ma-ni.
 
Hãy nhớ lời bày tỏ, “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” Trong giờ Giết-sê-ma-ni, chúng ta thu góp từ Chúa ơn thánh hóa để kiện toàn đời sống, ơn trung kiên: để chiến thắng những giờ phút bị cám dỗ, và ơn an ủi: để thêm sức mạnh và lòng sốt sắng. Chúa đã rất cần ơn an ủi này trong lúc Ngài gặp khó khăn, và sau đó thiên thần của Chúa đã đến an ủi Ngài. Hôm nay, Ngài hứa ban cho tất cả những ai an ủi Ngài ơn an ủi. Ngài phán: “Ta sẽ an ủi tất cả những ai đã an ủi Ta; và tỏ lòng thương xót cho những ai đã thương xót Ta.”
 
Tóm lại, có nhiều ơn sủng Chúa ban cho con cái Ngài, những ai luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Những ơn sủng thể hiện khi nhu cầu tăng lên. Ðiều này nhắc nhở tôi nhớ đến lời Chúa trong một thông điệp về Máu Châu Báu. Chúa phán: “Hãy đến mà thu thập thật nhiều những ơn sủng mà các con cần. Hãy đến mà chất cho đầy các bao bị của các con. Có thể chúng sẽ không đủ cho các con, hãy thu thập những chiếc bao và kín đầy ơn sủng. Hãy thu góp những ơn này khi còn thời gian. Khi ngày giờ ấy đến, các con tìm nhưng sẽ không thấy chúng nữa…”
 
Bạn đọc thân mến, bạn còn chờ gì nữa? Bạn cần ơn này để sống còn. Tất cả mọi người cần ơn này để sống sót. Ước gì mọi người được ơn để họ đến và đón nhận đặc ân này!
 
Ơn phục hồi
Cuộc hành trình khôi phục thế giới sa ngã thu góp sức lực ở Giết-sê-ma-ni khi tất cả sức nặng của tội lỗi thế gian rơi trên Ðấng Cứu Thế. Nơi Giết-sê-ma-ni, Chúa cầu nguyện để chuẩn bị, máu Ngài đậm dần và hòa lẫn với mồ hôi thánh thiện nơi tảng đá Giết-sê-ma-ni. Nơi Giết-sê-ma-ni Ngài đã chiến thắng bản thân mình, và sau đó Satan đã phải lui đi để rồi Ngài chiến thắng cả thế gian nữa. Tất cả những chiến thắng này là quá trình phục hồi.
 
Ngày hôm nay, sự suy đồi gia tăng vô số kể. Lời cầu nguyện và việc làm hy sinh thật cần thiết để khôi phục mọi sự trở lại mức bình thường. Như thế giờ Giế-sê-ma-ni là ơn gọi để phục hồi. Kinh nguyện và hy sinh là phương tiện để chữa lành đất nước, để giải quyết những nhu cầu cấp bách và hòa giải tội lỗi. Mảnh đất nào có nhiều người an ủi luôn làm giờ Giêt-sê-ma-ni mỗi tối thứ năm sẽ vui mừng hoan hỉ; vì Chúa sẽ tỏ lòng thương xót ở đó. Có nhiều đặc ân, mà tôi không thể kể hết nơi đây vì không đủ thời gian và không đủ chỗ. Nhưng xin bạn hãy nghe thông điệp Máu Châu Báu mà Chúa Giêsu khổ hình đã phán:
 
Ta sẽ ban cho các con ngôi sao buổi sáng

“… Các con sẽ sống trong sự bình an của Thầy. Hãy khôn ngoan để trở nên khí cụ an bình, các con sẽ thưởng thức đời sống bình an.
 
Hỡi con, vì sao chỉ có một số ít người muốn tỏ lòng yêu mến Ta? Chỉ có một số ít người biết Ta. Hỡi các con, hãy yêu mến Ta, an ủi Ta và sùng kính Ta. Ta hứa sẽ bảo vệ tất cả những ai tận hiến, an ủi và sùng kính Ta qua kinh nguyện này khỏi sự tấn công của ma quỷ. Họ sẽ không bị lửa thiêu đốt.
 
Tất cả những chiến sĩ cầu kinh nguyện này trước khi ra trận sẽ không bại trận. Không viên đạn nào sẽ ảnh hưởng đến họ.
 
Hãy cầu kinh nguyện này cho những người đàn bà sinh nở, họ sẽ bớt đau đớn. Những người nào tận hiến cầu kinh nguyện này sẽ sinh nở an toàn và không đau đớn nhiều. đặt kinh nguyện này lên đầu trẻ em bị ma quỷ quấy nhiễu, thiên thần Cherubim sẽ bảo vệ chúng. Ta hứa sẽ bảo vệ gia đình nào tận hiến cầu kinh nguyện này khỏi ảnh hưởng của sấm sét. Những nhà nào cất giữ kinh nguyện này sẽ được bảo vệ khỏi bảo tố.
 
Nếu kinh nguyện này được cầu cho người hấp hối trước khi chết, Ta hứa rằng người ấy sẽ không hư mất. Hỡi các con, người nào an ủi Ta và sùng kính Ta qua kinh nguyện này sẽ được ơn hoán cải. Ta hứa sẽ bảo vệ tất cả những ai an ủi và sùng kính Ta bằng Máu Châu Báu Ta và che dấu họ trong những thương tích của Ta.
 
Chất độc sẽ không ảnh hưởng đến các con; Ta sẽ bảo vệ ngũ quan của các con. Tất cả những ai chống lại các con sẽ thất bại. Tổng lãnh thiên thần Micae sẽ bảo vệ các con. Ta hứa sẽ rữa tội cho thai nhi bị giết bỏ hằng ngày trên thế giới, và ơn ơn ăn năn tội thật vào lòng cha mẹ chúng qua sức mạnh của Máu Châu Báu.
 
Tất cả những người tận hiến an ủi Ta và sùng kính Ta khi chết sẽ được tham dự vào Ðội Binh và Ca Ðoàn trên Thiên Ðàng. Ta sẽ ban cho họ ngôi sao buổi sáng…”      
 [Chúa Giêsu ngày 26 tháng 7 năm 1997, No 94]
 
Ta sẽ ban Thánh Têrêsa đến giúp đỡ họ

“… Tất cả gia đình hay cá nhân nào thực hành giờ Giết-sê-ma-ni , sẽ được bảo vệ khỏi quyền lực hỏa ngục. Những cơn bệnh kinh niên sẽ được chữa lành.

Ta sẽ luôn luôn tẩy rữa họ bằng Máu Châu Báu Ta. Ta sẽ ban Thánh Têrêsa, Người sẽ giúp đỡ họ trong công việc hằng ngày. Họ sẽ lớn lên trong tình yêu…”
 
Cuối cùng, sống trong kinh nguyện Giết-sê-ma-ni sẽ làm cho các con  trở nên “Chiến sĩ có vũ trang. Chúng ta sẽ tuần hành với tinh thần dũng cảm để chiến đấu trong trận chiến hằng ngày với trái tim can đảm và đôi tay chất đầy đạn. Chiến thắng sẽ luôn thuộc về chúng ta. Cảm tạ Chúa đã tỏ cho chúng ta những ơn huệ này! Chúng ta sẽ luôn luôn ở với Ngài nơi vườn Giết-sê-ma-ni!!

Chương trình cầu nguyện trong giờ Giết-sê-ma-ni

Làm theo sách lớn, theo chỉ dẫn trang 87.

Dâng Thánh Lễ Mình Thánh Chúa (nếu có thể)
Bài bát cho Ðức Mẹ
Kinh Mân Côi (20 chục kinh)
Bài hát Kính Máu Châu Báu
Chuỗi Kinh Kính Máu Châu Báu
Kinh Tận Hiến cho Máu Châu Báu
Bài hát An Ủi
Kinh An Ủi
Kinh Tôn Sùng
Bài đọc & bài giảng
Chuỗi Kinh Cầu cho sự Ðổi Mới
Lời Khẩn Cầu Thống Khổ
Kinh Ðền Tạ với Mão Gai
Bài hát Cầu Nguyện
Những Kinh Nguyện Nhiệm Mầu
Dâng Lễ Kính Máu Châu Báu (nếu có thể)
Bài hát kết thúc

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Mừng Đức Mẹ Núi Cúi 18/09/2015 (9/2/2015)
Tràng Chuỗi Mân Côi Cứu Bé 12 Tuổi Khỏi Bị Quỷ Nhập (8/30/2015)
Phép Lạ Vĩ Đại Không Ai Có Thể Chối Cãi (8/29/2015)
Chuỗi Mân Côi Đã Cứu Nguy (8/27/2015)
Cn 3142: Tượng Đức Mẹ Không Bị Lửa Thiêu Rụi (8/24/2015)
Tin/Bài khác
Âm Vang Kính Mừng Mẹ Hồn Xác Về Trời (8/15/2018)
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2018)
Bay (8/15/2018)
Đức Mẹ Tuyết (8/15/2018)
Nhờ Mẹ (8/15/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768