MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: radio & audio :: giờ hy vọng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giờ Hy Vọng, Nov 25-2012, Thánh Lễ Tạ Ơn Và Từ Biệt Của Lm Mai Khải Hoàn Và Lm Xuân Nguyên
Thứ Hai, Ngày 26 tháng 11-2012

http://www.memaria.org/Images/upload/GHV-NOV26CHAHOAN-XUANNGUYEN.mp3"> [Down Load]: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Từ Biệt Của Lm Mai Khải Hoàn Và Lm Xuân Nguyên 25/11/12.

1. Bài giảng của LM Xuân Nguyên.

2. Lời chia sẻ  của LM Nguyễn Đức Dũng và LM Mai Khải Hoàn.

3. Lời chia sẻ của Thẩm Phán Nguyễn Trọng Nho và Dược Sĩ Thức trước khi trao bằng Tưởng Thưởng của  Orange County Supervisor Janet Nguyễn cho hai vị linh mục Mai Khải Hoàn và Xuân Nguyên.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mother Teresa Of Calcutta - By Fr. Duc Cong Nguyen - Ch2-3 (12/22/2012)
Giờ Hy Vọng, Dec 17,2012. Lm Nguyễn Phương Hướng, Vn (12/18/2012)
Giờ Hy Vọng, Dec 14, 2012, Cảm Nghiệm Của Sr. Hằng Vũ, Minnesota, Hoa Kỳ (12/18/2012)
Giờ Hy Vọng, Dec16, 2012, Bài Giảng Của Lm Nguyễn Thái Và 3 Cảm Nghiệm (12/16/2012)
Mother Teresa Of Calcutta - By Fr. Duc Cong Nguyen - Ch1 (12/8/2012)
Tin/Bài khác
The Road Of Hope (in English) - Đường Hy Vọng Đhy Nguyễn Văn Thuận Ch10 - End (11/18/2012)
The Road Of Hope (in English) - Đường Hy Vọng Đhy Nguyễn Văn Thuận Ch6-9 (11/3/2012)
The Road Of Hope (in English) - Đường Hy Vọng Đhy Nguyễn Văn Thuận Ch3-5 (10/20/2012)
The Road Of Hope (in English) - Đường Hy Vọng Đhy Nguyễn Văn Thuận - Lgt - Ch2 (10/6/2012)
Giờ Hy Vọng 2012- Sept 16, Lm Phạm Quốc Hưng, Dcct (9/16/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768