MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: radio & audio :: giờ hy vọng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giờ Hy Vọng, Dec 17,2012. Lm Nguyễn Phương Hướng, Vn
Thứ Ba, Ngày 18 tháng 12-2012

<a href="http://www.memaria.org/Images/upload/chaphuonghuong.mp3"> <font color="blue"> [Down Load]: Giờ Hy Vọng, Dec 17,2012 </font> </a>

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Giờ Hy Vọng, 20/1/2013, Bài Giảng Lm Nguyễn Thái Và Cảm Nghiệm Anh Minh Phạm (1/20/2013)
Giờ Hy Vọng, 16/1/2013, 81-120 Kinh Nguyện Rabbouni (3) (1/17/2013)
Giờ Hy Vọng, 16/1/2013, 41-80 Kinh Nguyện Rabbouni (2) (1/17/2013)
Giờ Hy Vọng, 16/1/2013, 40 Kinh Nguyện Rabbouni (1) (1/17/2013)
Mother Teresa Of Calcutta - By Fr. Duc Cong Nguyen - Ch2-3 (12/22/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Giờ Hy Vọng, Dec 14, 2012, Cảm Nghiệm Của Sr. Hằng Vũ, Minnesota, Hoa Kỳ (12/18/2012)
Tin/Bài khác
Giờ Hy Vọng, Dec16, 2012, Bài Giảng Của Lm Nguyễn Thái Và 3 Cảm Nghiệm (12/16/2012)
Mother Teresa Of Calcutta - By Fr. Duc Cong Nguyen - Ch1 (12/8/2012)
Giờ Hy Vọng, Nov 25-2012, Thánh Lễ Tạ Ơn Và Từ Biệt Của Lm Mai Khải Hoàn Và Lm Xuân Nguyên (11/26/2012)
The Road Of Hope (in English) - Đường Hy Vọng Đhy Nguyễn Văn Thuận Ch10 - End (11/18/2012)
The Road Of Hope (in English) - Đường Hy Vọng Đhy Nguyễn Văn Thuận Ch6-9 (11/3/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768