MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: lần hạt mân côi
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 4
Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 5-2015

LỜI CẦU NGUYỆN MÂN CÔI TRONG NHÀ TIỆC LY # 4

Nguồn: Tài liệu từ Medjugorje

LẦN HẠT MẦU NHIỆM NĂM SỰ MỪNG.

Thứ nhất: CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI.

Chúa Giêsu có quyền năng để từ bỏ cuộc sống của Ngài và lấy lại cuộc sống ấy, và Ngài đã làm điều đó. Ngài đã sống lại từ cõi chết để rồi chúng ta một ngày kia cũng sẽ được sống lại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu đưa chúng ta lên cao, ngay trong lúc chúng ta đang sống hàng ngày, khi chúng ta cần có sự khích lệ và ủi an.

Kinh Lạy Cha.

“44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” (Gioan 6:44)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó." (Gioan 14:3)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.” (Gioan 15:16)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“17 Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: "Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. 18 Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ.” (Khải Huyền 1:17-18)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“25 Đức Giê-su liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" (Gioan 11:25-26)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: "21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mat 21:21-22)

Chung: Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung; Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con!

THỨ HAI: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI.

Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã sống một thời gian với các môn đệ. Ngài hỏi ông Phêrô ba lần để xem ông có yêu mến Ngài không. Mỗi lần như thế, ông Phêrô đã trả lời:”Lạy Thầy, con yêu mến Thầy!” Rồi Chúa Giêsu phán bảo: "Vậy con hãy chăm lo cho đàn chiên của Thầy!” Trước khi lên Trời, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ hãy ra đi khắp mọi quốc gia để rao giảng Tin Mừng. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện với một trái tim nhiệt thành và hăng say rao giảng Tin Mừng cho những ai ở chung quanh ta.  

Kinh Lạy Cha.

“4 Đức Giê-su trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe:5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.” (Mat 11:4-5)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“14 Tin Mừng này về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được biết. Và bấy giờ sẽ là tận cùng." (Mat 24:14)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông." (Gioan 8:32)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“24 Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.” (TĐCV 20:24)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“16 Vâng, tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. Quả thế, Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy- lạp.” (Roma 1:16)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: "21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mt 21:21-22)

Chung: Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con.

THỨ BA: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.

Trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ của Chúa Giêsu rất lo sợ, họ họp nhau trong những nhà khóa kín cửa. Sau khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, các ông được đầy tràn quyền năng Chúa, mọi sợ hãi lìa xa các ông. Cũng trong ngày hôm ấy, có đến ba ngàn người trở lại với Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn xuống cho chúng ta.

Kinh Lạy Cha.

“13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? " (Luca 11; 13)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." (TĐCV 1:8)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“13 Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.’ (Roma 15:13)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“17 Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do.” (2 Cor 3:17)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“22 Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín,23 hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.” (Galat 5:22-23)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: "21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mat 21:21-22)

Chung: Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con!

THỨ TƯ: ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Khi Đức Mẹ Maria đã ở đủ thời gian trên trần gian, Thiên Chúa đã đưa Mẹ về Trời là quê hương của Mẹ. Chúng ta cũng vậy, một ngày nào khi ngày giờ ở trần gian đã đủ thì chúng ta cũng được về quê thật là nước Trời. Chúa Cha chấp nhận chúng ta vì chúng ta đã chấp nhận Chúa Giêsu. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện để sẵn sàng khi Chúa gọi chúng ta về quê Trời.

Kinh Lạy Cha.

“8 Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà Chúa; con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.” (TV 5:8)

"Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“10 Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có CHÚA đón nhận con.” (TV 27:10)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?
Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. 16 Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta, thành lũy ngươi, Ta luôn thấy trước mặt. ” (Isaia 49:15-16)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.”  (Gioan 14:2)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“13 Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. 14 Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an." (2 Phero 3:13-14)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: 21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mt 21:21-22)

Chung: Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con!

THỨ NĂM: ĐỨC CHÚA TRỜI THƯỞNG ĐỨC MẸ TRÊN TRỜI

Đức Mẹ Maria được Đức Chúa Cha đội Triều Thiên trên đầu. Triều Thiên ấy cũng đang đợi chúng ta nếu ta quyết tâm thờ phượng Chúa đến ngày cuối đời. Không ai có thể hình dung được vinh quang mà Thiên Chúa đã sắp sẵn cho con cái Người. Vậy chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ của Người. 

Kinh Lạy Cha.

“11 Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người,
ta sẽ cùng sống với Người. 12 Nếu ta kiên tâm chịu đựng,
ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta.” (2 Timothy 2:11-12)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. 8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện." (2 Timothy 4:7-8)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“3 Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên.4 Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.” (1 Phêro 5: 3-4)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“11 Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến; cái gì ngươi đang có, hãy nắm chắc, đừng để ai lấy mất triều thiên dành cho ngươi." (Khải Huyền 3:11)

Kinh Kính Mừng 2 Kinh.

“10 thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói: 11 "Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật,
và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên."  (KH 4:10-11)

Kính Mừng 2 Kinh.

Xướng: 21 Đức Giê-su trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: "Dời chỗ đi, nhào xuống biển! ", thì sự việc sẽ xảy ra như thế. 22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." (Mt 21:21-22)

Chung chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kinh Sáng Danh.

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xướng: Lạy Mẹ Maria, Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông.

Chung: Xin cầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ!

Chung: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến qua lời cầu bầu mạnh thế của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria là vị Hôn Thê tinh tuyền của Ngài. Amen.

Hát bài Ave Maria.

Đọc: Ôi Lạy Chúa Thánh Thiện và Tối Cao, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi giây phút mà Chúa ban cho chúng con!

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.

Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

(Hết, không có Mầu Nhiệm 5 Sự Sáng)

Lạy Chúa xin cho có một người nào đó được ơn Chúa để áp dụng những lời Kinh Thánh cho Mầu Nhiêm 5 Sự Sáng. Amen.

Kim Hà
30/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chiến Dịch Cầu Nguyện 13 Triệu Chuỗi Mân Côi Hàng Ngày Cho Thế Giới Hòa Bình (7/18/2016)
Tràng Chuỗi Mân Côi Là Khí Giới Mạnh Nhất! (5/18/2016)
Suy Niệm Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương Và Năm Sự Mừng (4/5/2016)
Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cứu Nước Việt Nam (2/27/2016)
Hai Câu Chuyện Về Tràng Hạt Mân Côi (12/6/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 3 (5/30/2015)
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 2 (5/30/2015)
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly #1 (5/30/2015)
Tin/Bài khác
Chữ Tình Và Chữ Tiền (3/15/2015)
“noel Không Có Chúa” (12/26/2014)
Cách Lần Hạt Mân Côi, Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ (9/30/2014)
Cách Tập Trung Cầu Nguyện (7/30/2014)
Do Thái Giáo (6/27/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768