MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục ::
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ảnh Thánh Giá Của Thánh Biển Đức
Thứ Hai, Ngày 30 tháng 5-2016

ẢNH THÁNH GIÁ CỦA THÁNH BIỂN ĐỨC

Ảnh Thánh Giá của Thánh Biển Đức xuất phát từ sự sùng kính của thánh nhân đối với Chúa Giêsu Kitô mà thánh nhân đã dùng ảnh này để xua đuổi ma quỷ.

Qua nhiều thế kỷ, ảnh này trở nên phổ biến nhờ các giáo hoàng ban nhiều ân xá.

Nhiều Kitô Hữu cảm nghiệm được sự che chở khỏi quỷ dữ khi đeo ảnh này. Chúng ta được khuyên hãy đeo ảnh này, vừa như một dấu chỉ kính mến Thánh Biển Đức, và vừa như một khiên thuẫn che chở chúng ta khỏi bất cứ sự dữ nào.

Ý Nghĩa các Dấu Hiệu Trên Ảnh

Mặt trước của ảnh và chung quanh hình thánh nhân có một hàng chữ Latinh là lời mong ước dưới hình thức cầu xin: “Eius in obitu nostro praesentia muni amur” (Sự hiện diện của Ngài là khiên thuẫn của tôi trong giờ lâm tử)

Và ở mặt sau có những chữ tắt hợp thành lời trừ quỷ:

C.S P.B           Crux Santi Patris Benedicti (Thập giá của cha thánh Biển Đức)
C.S.S.M.L.      Crux Santa Sit Mihi Lux (Nguyện xin Thánh Giá là ánh sáng của tôi)
N.D.S.M.D     Non Draco Sit Mihi Dux (Đừng để con rồng là người lãnh đạo tôi)
V.R.S.             Vade Retro, Satana (Satan, hãy lui đi!)
N.S.M.V.        Nunquam Suadeas Mihi Vana (Đừng dụ dỗ ta với những lừa dối)
S.M.Q.L.         Sunt Mala Quae Libas (Điều ngươi cống hiến thì xấu xa tội lỗi)
I.V.B.              Ipse Venena Bibas (Hãy uống lấy sự độc hại của ngươi)

Làm Phép Ảnh Thánh Biển Đức

(Linh mục hay phó tế mang dây stola trắng)
X: Sự trợ giúp của chúng tôi ở nơi danh Chúa.
Đ: Là Đấng tạo thành trời đất.

Nhân danh Thiên Chúa, là Cha Toàn Năng, Đấng tạo thành trời đất, biển khơi, và mọi sự ở trong đó, tôi xua đuổi ma quỷ ra khỏi (các) ảnh này. Xin Thiên Chúa tiêu diệt và trục xuất mọi quyền lực của ác thần, mọi sự tấn công của ma quỷ, mọi sự lừa dối của Satan ra khỏi (các) ảnh này, để có thể đem lại sức mạnh hồn xác cho tất cả những ai đeo ảnh này. Chúng con cầu xin nhân danh Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần; với lòng yêu mến chúng con cũng cầu xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết và để thanh tẩy thế giới với lửa. Amen.

Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Kinh Lậy Cha

X: Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.
Đ: Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

X: Xin cứu chuộc tôi tớ Chúa.                                  
Đ: Là những người tin tưởng vào Chúa.

X: Ôi lậy Chúa, xin trở nên thành luỹ sức mạnh của chúng con. 
Đ: Để chống lại sức mạnh của kẻ thù.

X: Chúa sẽ ban sức mạnh cho dân Người.    
Đ: Chúa sẽ chúc lành cho dân Người với bình an.

X: Ôi lậy Chúa, từ thánh điện, xin giúp đỡ chúng con.
Đ: Và từ Xion xin hãy bảo vệ chúng con.

X: Ôi lậy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu.    
Đ: Và xin đón nhận lời than van của con.

X: Chúa ở cùng anh chị em.                          
Đ: Và ở cùng cha (thầy).

Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lậy Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng ban phát mọi điều thiện hảo, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa, qua sự cầu bầu của Thánh Bênêđíctô, hãy tuôn đổ ơn lành của Chúa ( + ) trên ảnh này, được in lời và dấu hiệu linh thiêng, để tất cả những ai đeo ảnh này và quyết tâm thi hành việc tốt lành, sẽ được sức khoẻ hồn xác, được tha thứ mọi tội lỗi, và được ban ơn thánh. Với lòng thương xót Chúa nâng đỡ, xin cho họ có thể chống trả mọi cám dỗ và những lừa dối của ma quỷ, và vì vậy họ trở nên thực sự thánh thiện và tinh tuyền trong ánh mắt của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Đ: Amen.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lậy Chúa Giêsu Kitô, vì sự cứu chuộc thế gian, Ngài đã vui lòng chịu sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Ngài chịu cắt bì, bị người Do Thái tẩy chay, bị Giuđa phản bội, bị trói buộc, bị đội mạo gai, bị đóng đinh trên thập giá giữa hai tên trộm, bị lưỡi đòng đâm thâu qua, và sau cùng bị chết trên thập giá. Nhờ cuộc Khổ Nạn vô cùng thánh thiện của Chúa, xin Ngài xua tan mọi mưu chước và lừa dối của ma quỷ ra khỏi những người đang kêu cầu danh Chúa, khi họ dùng ảnh này với những lời và dấu hiệu linh thiêng. Xin dẫn đưa họ đến thiên đàng cứu độ cách an toàn,  là nơi Ngài hằng sống và hiển trị muôn đời. Xin ơn lành của Thiên Chúa Toàn Năng ( + ) là Cha, và Con, và Thánh Thần ngự trên (các) ảnh này và trên những ai dùng ảnh ấy, và xin cho ơn lành này được tồn tại muôn đời.

Đ: Amen.
(Linh mục, phó tế rảy nước thánh trên ảnh)

(Hết)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thủ Đoạn Lừa Đảo Mới Nhất Qua Facebook: Nạn Nhân Người Việt Bị Rút Mất Hàng Chục Ngàn Úc Kim Khỏi Tài Khoản Ngân Hàng (12/28/2017)
Trẻ Em Và Chứng Tự Kỷ (10/25/2017)
Hội Thảo Về Các Sắc Lệnh Mới Của Tt Trump Ảnh Hưởng Đến Người Việt Sống Tại Mỹ (4/20/2017)
Hội Thảo Về Các Sắc Lệnh Mới Của Tt Trump Ảnh Hưởng Đến Người Việt Sống Tại Mỹ (3/13/2017)
Xin Ơn Toàn Xá Hay Ơn Đại Xá (11/29/2016)
Tin/Bài khác
Cách Rước Lễ (5/5/2016)
Coi Chừng Bị Lừa Trả Tiền Bằng Credit Card Với Iphone/ipad Scam. (3/25/2016)
Ơn Đại Xá Trong Tuần Thánh (3/24/2016)
Cn 3340-2: Tất Cả Mọi Sự Kiện Đều Theo Thánh Ý Chúa (1/11/2016)
Chương Trình Giờ Cầu Nguyện: Lòng Thương Xót Chúa & Mẹ Medjugorje (8/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768