MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 3: Thánh Hiến Cho Sự Toàn Thắng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.
Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 9-2008

BÀI 3: THÁNH HIẾN CHO SỰ TOÀN THẮNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM MẸ MARIA.

CHUỖI HẠT NHÂN ÐỨC

Ðức Mẹ cầm một chuỗi tràng hạt màu hồng và màu vàng nơi tay trái của Mẹ. Rồi Mẹ cầu nguyện rất chậm với lòng sùng kính và tràn đầy tình yêu.  

Lời cầu nguyện trong chuỗi hạt Nhân Đức là lời Mẹ hứa với chúng ta. Mẹ hứa rằng nếu chúng ta bền bỉ cầu nguyện thì lòng nhân đức, hạt giống của sự thánh thiện sẽ tăng tiến và hồng ân sẽ đổ xuống tràn đầy. Đức Mẹ muốn ban nhiều nhân đức để linh hồn chúng ta nên tốt lành. Khi ta đọc chuỗi hạt này thì tâm hồn ta sẽ được Mẹ hướng dẫn để lãnh nhận hồng ân từ Thiên đàng.

Có bảy nhân đức:
1. Đức tin,
2. Đức cậy,
3. Đức mến,
4. Đức khiêm nhường,
5. Đức kiên nhẫn,
6. Đức bền tâm,
7. Đức vâng lời.

Qua bảy nhân đức này, tâm hồn chúng ta sẽ được bay lên trời vào trong bàn tay của Chúa Cha.

“Các con thân mến, đây là những lời chỉ dẫn để các con cầu nguyện mà xin các nhân đức. Hãy bắt đầu bằng kinh Tin Kính, rồi lời tuyên hứa thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, kinh Truyền Tin.

Sau đó, các con sẽ xin những nhân đức nào mà con cần, rồi đọc kinh Lạy Cha, kinh Sáng Danh, và lời nguyện với Chúa Thánh Linh. Xong con hãy xin một nhân đức khác, đọc mười kinh cho mỗi nhân đức: đức tin, đức cậy (niềm hy vọng) và đức mến (lòng từ thiện), đức khiêm nhường, đức kiên nhẫn, đức bền tâm và đức vâng lời.”

 
1. KINH TIN KÍNH CỦA CÁC THÁNH TÔNG ÐỒ.

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô, là Con Một Ðức Chúa Cha cũng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh, bởi bà Maria Ðồng Trinh, chịu nạn đời Quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh gía, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 
Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

2. KINH THÁNH HIẾN CHO ÐỨC MẸ.

Lạy Nữ Vương là Mẹ của con.
Con dâng hiến đời con cho Mẹ.
Và con thánh hiến mọi sự trong con,
cho Mẹ từ hôm nay: mắt con, tay con,
miệng lưỡi con, trái tim con,
tất cả mọi sự của con mà không để lại điều gì.
Con nay là của Mẹ.
Xin Mẹ hãy gìn giữ con như của riêng của Mẹ vậy. Amen.
 
3. KINH TRUYỀN TIN.

Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Ðức Bà Maria,
-Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
(Kính Mừng Maria...)

Này tôi là tôi tá Chúa Trời,
-Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.
(Kính Mừng Maria...)

Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm Người.
-Và ở cùng chúng con
(Kính Mừng Maria...)

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
-Ðáng chịu lấy những sự Chúa KiTô đã hứa.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Ki-Tô là Con Chúa, đã xuống thế làm Người thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Ki-Tô là Chúa chúng con. Amen.

4. KINH XIN ƠN ÐỨC TIN:

1. Kinh Lạy Cha.
2. Kinh Sáng Danh.
3. Kinh Chúa Thánh Thần:

-Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin Chúa hãy soi sáng trái tim con,
Ðể con thấy những gì là của Chúa.

-Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin Chúa hãy ngự đến trong tâm trí con,
Ðể cho con biết những gì thuộc về Chúa.

-Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin Chúa hãy đến trong hồn con,
Ðể con được thuộc về Chúa.

-Xin Chúa thánh hóa những điều con nghĩ, nói và làm
Đều là để vinh danh Thiên Chúa. Amen.

Lập lại lời nguyện 1, 2, và 3 mỗi lần cho đức cậy, đức mến, đức khiêm nhường, kiên nhẫn, bền tâm và vâng lời.

5. KINH DÂNG MẸ MARIA.

Lạy Mẹ Maria, xin biến đổi trái tim con như  Trái Tim Mẹ.
Xin cho con lòng thanh khiết, đầy nhân đức.
Lạy Mẹ, xin hãy nhận trái tim con và thánh hóa như Trái Tim Mẹ.
Xin Mẹ dâng trái tim con lên Chúa Cha như lễ vật.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con mỗi ngày,
để Trái Tim Mẹ được nhiều người tôn kính. Amen. (19/3/93)

6. KINH NGUYỆN LỄ HIỆN XUỐNG.

Khi chúng ta đọc lời nguyện mà Ðức Mẹ dạy, xin cho trái tim chúng ta được mở rộng để nhận biết và chấp nhận những đặc ân mà Chúa Thánh Thần ban cho. Xin cho chúng ta tiến lên với đức tin trong trận chiến để đến sự toàn thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Chúng ta được kêu gọi để trở thành hình ảnh của Chúa Giêsu, để mọi người nhìn ra chúng ta là con cái Chúa mà ăn năn trở lại, để Danh Chúa cả sáng trong đời sống của chúng ta.

“Các con thân mến,
Các con đã đem lại niềm vui cho Chúa Giêsu Con Mẹ. Me ban cho các con những ơn lành Thánh của Thiên Chúa. Ngài muốn qua các con sẽ có sự hiệp nhất và vinh quang trong Danh Ngài.”(7/6/92)

7. KINH NGUYỆN CHÚA THÁNH THẦN.
Lạy Thánh Linh Chúa Giêsu, xin tác động trên con.
Lạy Thánh Linh Chúa Giêsu xin chuyển động trên con.
Lạy Thánh Linh Chúa Giêsu, xin đổ tràn đầy trên con,
Xin dán kín con lại. Xin thánh hóa con trong Thánh Tâm Chúa,
Và trong Thánh Ý của Chúa Cha.
Xin Chúa cho con trở thành suối nhân đức.
Xin đóng cửa trái tim con như trái tim của Chúa,
Để cho hình ảnh của Chúa trong con
Là ánh sáng cho mọi người thấy. Amen. (7/6/92)

(Còn tiếp)
Kim Hà dịch thuật
5/9/2008
-----------------------------

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ... 8/9/2008 (9/7/2008)
Bài 5: Thánh Hiến Cho Sự Toàn Thắng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. (9/7/2008)
Video Clip #106: Đức Giám Mục Thái Bình Fx Nguyễn Văn Sang Thăm Thái Hà (9/6/2008)
Video Clip #105: Đức Giám Mục Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên Thăm Thái Hà (9/6/2008)
Bài 4: Thánh Hiến Cho Sự Toàn Thắng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. (9/6/2008)
Tin/Bài khác
BÀI 2: THÁNH HIẾN CHO SỰ TOÀN THẮNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM MẸ MARIA. (9/4/2008)
Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Và Với Giáo Xứ Thái Hà, Hà Nội. (9/4/2008)
Video Clip # 104: Dgh Dgh Gioan Phaolo II, Một Giấc Mơ Khó Thực Hiện (9/3/2008)
Bài Medu 214: Hãy Lắng Nghe Lời Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình! (9/3/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới, Phần: W-z (9/3/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768