MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 4: Thánh Hiến Cho Sự Toàn Thắng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.
Thứ Bảy, Ngày 6 tháng 9-2008

BÀI 4: THÁNH HIẾN CHO SỰ TOÀN THẮNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM MẸ MARIA.

Đọc lời cầu nguyện hàng ngày.

NGÀY THỨ NHẤT.

“Các con thân mến,
Thánh hiến trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ phải là hành động, chứ không chỉ bằng lời nói mà thôi. Mẹ rất mừng khi các con đã ý thức được điều này.

Mẹ nói cho các con biết rằng trái tim các con là cửa sổ của linh hồn. Hành động thánh hiến đã mở rộng cửa sổ này. Trái tim của các con như một lăng kính, được Thiên Chúa tạo dựng để phản ảnh hình ảnh Ngài. Nếu lăng kính này không được trong sạch thì nó không thể phản chiếu sự vinh quang của Chúa được. Ðể có thể xóa bỏ những lỗi lầm, tội lỗi, con phải cầu nguyện. Chỉ có qua lời cầu nguyện, tội lỗi con mới được tha và xóa bỏ.

Các con yêu dấu, các con hãy nhìn vào Trái Tim Mẹ, con sẽ chỉ thấy Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẹ có thể phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa cho con. Các con hãy lắng nghe, Mẹ cam đoan với các con, hãy mở rộng trái tim để nhận ánh sáng của Chúa. Hãy để mình Ngài phản ảnh trong con.” (7/7/92)

1.HƯỚNG DẪN:

Ðức Mẹ kêu gọi chúng ta đến với sứ mệnh của Mẹ: sứ mệnh của sự Toàn Thắng. Sứ mệnh này bắt đầu từ sự thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Chúng ta đang đáp lời kêu gọi của Mẹ để trở nên thánh thiện và đi tìm sự thánh thiện cho ta và cho thế giới.

Hãy bắt đầu nhận thức rằng đây là lời kêu gọi để từng người chúng ta trở lại với Chúa bằng trái tim và linh hồn để rồi Chúa làm việc trong ta và qua ta.

Ðây là một hành động thánh hiến, như lời Ðức Me nói. Những hành động này sẽ làm chúng ta hiệp nhất trong Trái Tim Mẹ, Trái tim Chúa, qua những hồng ân đặc biệt.

Cầu nguyện làm cho tương quan giữa chúng ta và Thiên Chúa gần gũi hơn. Qua lời cầu  nguyện, Chúa đến trong trái tim của ta và ta đến trong Thánh Tâm Chúa. Qua lời cầu nguyện, mọi tội lỗi của chúng ta sẽ được nhìn thấy và mang đến cho Chúa và Ngài sẽ biến đổi chúng ta bằng hồng ân của Ngài.

Khi chúng ta giữ lòng thanh tịnh thì có sự hiện diện của Ngài. Trước hết, chúng ta cần nhất với Chúa và từ sự hiệp nhất ấy, Ngài sẽ có thể làm phép lạ qua chúng ta.

2.SUY NIỆM:

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ Maria, xin giúp con giữ gìn cửa sổ linh hồn con được trong sạch và mở rộng để cho tội lỗi con được tha thứ và để Chúa được vinh danh qua sự trở lại, sự thánh hiến và sự làm chứng của con. Lạy Mẹ, xin cho con biến những lời nói mà con đã hứa với Mẹ trở thành hành động. Xin Mẹ mở rộng trái tim con để con trở thành dấu hiệu sự Toàn Thắng của Mẹ trên thế giới này.

“Họ sẽ trở thành những Thiên Thần của Chúa ở trên Thiên Ðàng“
 (Matthêu 22:30)

NGÀY THỨ NHẤT.

“Các con thân mến,
Các hành động thánh hiến trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ phải là hành động, chứ không chỉ bằng lời nói mà thôi. Mẹ rất mừng khi các con đã ý thức được điều này.

Mẹ nói cho các con biết rằng trái tim các con là cửa sổ của linh hồn. Hành động thánh hiến đã mở rộng cửa sổ này. Trái tim của các con như một lăng kính, được Thiên Chúa tạo dựng để phản ảnh hình ảnh Ngài. Nếu lăng kính này không được trong sạch thì nó không thể phản chiếu sự vinh quang của Chúa được.

Ðể có thể xóa bỏ những lỗi lầm, tội lỗi, con phải cầu nguyện. Chỉ có qua lời cầu nguyện, tội lỗi con mới được tha và xóa bỏ.

Các con yêu dấu, các con hãy nhìn vào Trái Tim Mẹ, con sẽ chỉ thấy Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẹ có thể phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa cho con. Các con hãy lắng nghe, Mẹ cam đoan với các con, hãy mở rộng trái tim để nhận ánh sáng của Chúa. Hãy để mình Ngài phản ảnh trong con.” (7/7/92)

HƯỚNG DẪN:
Ðức Mẹ kêu gọi chúng ta đến với sứ mệnh của Mẹ: sứ mệnh của sự Toàn Thắng. Sứ mệnh này bắt đầu từ sự thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Chúng ta đang đáp lời kêu gọi của Mẹ để trở nên thánh thiện và đi tìm sự thánh thiện cho chúng ta và cho thế giới.

Chúng ta phải bắt đầu nhận thức rằng đây là lời kêu gọi để từng người chúng ta trở lại với Chúa từ trái tim và linh hồn để rồi Chúa làm việc trong ta và qua chúng ta.

Ðây là một hành động thánh hiến, như lời Ðức Me nói. Những hành động này sẽ làm chúng ta hiệp nhất trong Trái Tim Mẹ, Trái tim Chúa, qua những hồng ân đặc biệt.

Sự cầu nguyện làm cho tương quan giữa chúng ta và Thiên Chúa gần gũi hơn. Qua lời cầu  nguyện, Chúa sẽ đến trong trái tim của chúng ta và chúng ta sẽ đến trong Thánh Tâm Chúa. Qua lời cầu nguyện, mọi tội lỗi của chúng ta sẽ được nhận ra và mang đến cho Chúa và Ngài sẽ biến đổi chúng ta bằng hồng ân của Ngài.

Khi chúng ta giữ lòng thanh tịnh thì có sự hiện diện của Ngài. Trước hết, chúng ta phải hiệp nhất với Chúa và từ sự hiệp nhất ấy, Ngài sẽ có thể làm phép lạ qua chúng ta.

SUY NIỆM:
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ Maria, xin giúp con giữ gìn cửa sổ linh hồn con được trong sạch và mở rộng để cho tội lỗi con được tha thứ và để Chúa được vinh danh qua sự trở lại, sự thánh hiến và sự làm chứng của con. Lạy Mẹ, xin cho con biến những lời nói mà con đã hứa với Mẹ trở thành hành động. Xin Mẹ mở rộng trái tim con để con trở thành dấu hiệu sự Toàn Thắng của Mẹ trên thế giới này.

“Họ sẽ trở thành những Thiên Thần của Chúa ở trên Thiên Ðàng“
 (Matthêu 22:30)

Xem lại trang... để đọc những lời cầu nguyện hàng ngày.

----------------------------
NGÀY THỨ HAI

 “Các con thân mến,

Mẹ đến để tặng cho con món quà lớn. Mẹ tặng con tình yêu của Mẹ và đổi trái tim của Mẹ để lấy trái tim của con. Trong sự đổi thay này, con sẽ hành động để thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, và góp phần cho việc Toàn Thắng của Mẹ. Mẹ kêu gọi các con vì đó là quyền lựa chọn của con.” (9/8/92)

HƯỚNG DẪN:

Ðức Mẹ nhắc nhở chúng ta về mục đích của sự thánh hiến. Thánh hiến là lời hứa của linh hồn muốn dâng cho Mẹ và qua Mẹ để dâng lên Chúa, Chúa Thánh Thần. Vì Ðức Mẹ là hôn thê của Chúa Thánh Thần, nên trong cách này trái tim của chúng ta cũng hứa dâng
lên Chúa qua việc thánh hiến cho Mẹ.  Mục đích trọn hảo của Ðức Mẹ là đem tất cả những trái tim về cho Chúa, nên khi chúng ta thánh hiến cho Mẹ tức là thánh hiến cho Chúa.

Trong hành động thánh hiến, trái tim của chúng ta được hoán cải, bằng những hồng ân,
Và linh hồn chúng ta được sạch tội để làm hòa với Chúa. Khi linh hồn ta hiệp nhất với Ðức Mẹ, ước muốn bắt chước Mẹ sẽ trở thành mục đích của sự hiệp nhất. Trái tim ta sẽ được thanh tẩy để giống như Mẹ Maria và để cho sự biến đổi được xảy ra. Ta sẽ ao ước được gặp Chúa. Hành động thánh hiến là sự hợp nhất trong tâm linh với Chúa Giêsu qua Trái Tim của Ðức Mẹ.

CHỈ DẪN:

Ðức Mẹ nói rằng chúng ta chưa nhận ra quyền năng Chúa ban qua lời cầu nguyện. Trong trái tim ta, ta có chiếc chìa khóa để có hoà bình cho thế giới. Qua cầu nguyện, sự thân mật giữa chúng ta và Thiên Chúa được tăng tiến. Qua thời gian mà chúng ta dâng lên Chúa, qua việc đối thoại từ tim ta đến Tim Chúa, mọi nhu cầu của chúng ta đều được đáp lời. Chúng ta nên dành thì giờ để nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp này và để Chúa Giêsu có
thì giờ bày tỏ tâm tình với chúng ta. Qua thinh lặng của lời cầu nguyện, tâm hồn chúng ta sẽ nhận được tất cả những màu nhiệm và bí ẩn của Thiên Ðàng .

SUY NIỆM:

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con cầu nguyện để đem lửa của trái tim con dâng lên Mẹ và đổi trái tim con với Trái Tim Mẹ. Mẹ ơi, con xin Mẹ
giúp con xin vâng với lòng đơn sơ và thuần khiết của trái tim con và theo gương Mẹ.
 Lạy Mẹ Thánh, xin cho con yêu mến Chúa với trọn tâm hồn con, mà không còn yêu
mến ai hơn Ngài, vì Ngài yêu thương con vô biên. Lạy Mẹ, con xin được kết hợp với Mẹ trọn đời, để Mẹ chọn con đến trước Nhan Thánh Chúa và được tràn đầy lòng thánh thiện. Ðó cũng là hy vọng và ước muốn sâu xa nhất của con.

“Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp.”
(Matthêu 19:29)

Đọc lời nguyện hàng ngày.
----------------------------------------

NGÀY THỨ BA

“Các thiên thần của Mẹ ơi, Mẹ xin các con canh tân lời thánh hiến cho Mẹ một cách đặc biệt. Vào ngày lễ Truyền Tin, Mẹ mong mỏi các con sẽ đến với với Mẹ trong ngày hôm ấy. Các con hãy đến thật đông và tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Con không thể biết rằng con được ơn lành nhiều như thế nào. Mẹ rất mong muốn được ôm các con trong tay Mẹ và dâng cho Ðức Chúa Cha trên Thiên Ðàng. Mẹ cũng dâng các con cho Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Ngài là Sự thật, Sự sống và là Đường đến với đời sống vĩnh cửu trên Thiên Ðàng.

Mẹ đến với thế giới bằng sự toàn vẹn vì thế giới này đã bi ma quỷ lừa dối v à khuynh đảo. Mẹ mong muốn dẫn dắt các con đến sự tốt lành của các thông điệp trong Phúc Âm.  Bằng cách này, các con sẽ có một đời sống gương mẫu và được hưởng triều thiên trên Thiên Ðàng. Mẹ cảnh cáo các con rằng thế giới sẽ có một thời kỳ đen tối và rất đau khổ. Vì thế, Mẹ mong các con sẽ ẩn náu trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ để Mẹ có thể bảo vệ và hướng dẫn các con qua cơn khủng hoảng ấy. Mẹ nhắc nhở các con hãy nhớ rằng Satan đã chuẩn bị để cám dỗ và làm hại các con và con không thể biết hoàn cảnh khó khăn như thế nào để thoát ra khỏi tai ách của kẻ dữ ấy. Sự cám dỗ của Satan rất khéo léo và ngọt ngào nên con phải kết hợp với những trái tim khác thì mới mong thoát ra khỏi mưu mô của hắn.

Từng ngày, mọi sự sẽ rõ rằng:

“Những người tận hiến cho Trái Tim Mẹ sẽ được Mẹ ôm trong tay vào những ngày cuối cũng chính là những người trung thành với Lời Chúa, Ðức Giáo Hoàng, chầu Thánh Thể của Con Mẹ. Những người này sẽ được ở trong áo choàng của Mẹ vì họ đã tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

Khi các con tận hiến cho Mẹ, Mẹ sẽ đưa các con đến sự vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi. Các con sẽ tìm thấy đường đi qua cửa ngõ của Trái Tim Mẹ, và bằng cách ấy, các con sẽ thấy ánh sáng chói lọi và thánh thiện. Khi ánh sáng của con được toả lan trên trái đất và khi sứ vụ của Mẹ để tạo ánh sáng ấy đã hoàn thành thì Chúa Giêsu Con Mẹ sẽ tuyên xưng ngôi vị cao cả của Thánh Tâm Ngài và vãn hồi Vuơng Quốc của Ngài.

Qua những cố gắng nhỏ bé của các con, con sẽ làm vinh quang Chúa tỏa sáng, và trong các con, Hai Trái Tim Chúa và Mẹ sẽ toàn thắng trong nhân loại.” (17/10/92)

HƯỚNG DẪN:

Khi chuẩn bị cho việc tận hiến là chúng ta đang có một nền tảng trong tâm hồn để nhận những hồng ân đặc biệt, bởi vì trước khi Chúa muốn ban cho một linh hồn nào ơn gì thì người ấy phải có sự chuẩn bị để nhận lãnh ơn ấy. Sự chuẩn bị là để thanh tẩy tâm hồn cách toàn vẹn để nhận lãnh ơn lành của Chúa.

Tận hiến là sự kết hợp tâm linh với Chúa Giêsu qua Trái Tim Mẹ Maria. Vì thế chúng ta phải làm việc này với lòng thành kính. Chúng ta phải tận hiến với ý thức sâu xa về thực chất của các ơn lành. Mục đích của sự chuẩn bị là tạo cho linh hồn thành một nền tảng để lãnh nhận hồng ân cao cả này. Ðức Mẹ nói rằng trước khi Chúa ban ơn lành trọn vẹn cho một linh hồn thì linh hồn ấy phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để nhận lãnh.

CHỈ DẪN:

Chúng ta phải dọn mình thật trong sạch để tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.  Khi tận hiến cho Mẹ rồi thì trái tim chúng ta được thánh hóa. Từ đó, chúng ta phải trau dồi đức hạnh, phải hằng ao ước để được trở nên thánh thiện, tâm hồn chúng ta phải ao uớc điều lành để có thể đạt đến sự hoàn hảo, và lúc ấy, chúng ta sẽ cảm thấy bình an mà thế giới này không thể ban cho ta được.

SUY NIỆM:

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin giúp con biết mở rộng linh hồn để đón nhận hồng ân bao la mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng con. Xin cho con biết chuẩn bị tinh thần với lòng tạ ơn vì ân sủng mà linh hồn sẽ nhận được. Xin cho con được thành thật, khiêm nhường và thuần khiết để xứng đáng với những ơn Chúa ban cho con.

“Ðây là thánh Ý của Chúa, sự thánh hoá của bạn.” (1 Thes 4:3)

Hãy đọc lời nguyện hàng ngày.

Kim Hà dịch thuật,
6/9/2008

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Video Và Hình Ảnh Thiếu Nhi Thái Hà Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ (9/7/2008)
TRÁI TIM MẸ, NƠI CON ẨN NÁU, LÀ ĐƯỜNG ĐƯA CON TỚI CHÚA. (9/7/2008)
Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria (9/7/2008)
Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ... 8/9/2008 (9/7/2008)
Bài 5: Thánh Hiến Cho Sự Toàn Thắng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. (9/7/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Video Clip #106: Đức Giám Mục Thái Bình Fx Nguyễn Văn Sang Thăm Thái Hà (9/6/2008)
Video Clip #105: Đức Giám Mục Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên Thăm Thái Hà (9/6/2008)
Tin/Bài khác
Bài 3: Thánh Hiến Cho Sự Toàn Thắng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. (9/5/2008)
BÀI 2: THÁNH HIẾN CHO SỰ TOÀN THẮNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM MẸ MARIA. (9/4/2008)
Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Và Với Giáo Xứ Thái Hà, Hà Nội. (9/4/2008)
Video Clip # 104: Dgh Dgh Gioan Phaolo II, Một Giấc Mơ Khó Thực Hiện (9/3/2008)
Bài Medu 214: Hãy Lắng Nghe Lời Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình! (9/3/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768