MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng, 31/5/2013
Thứ Tư, Ngày 31 tháng 5-2017

Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 5 năm 2013, Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng
 
    Đây là một ngày lễ được thiết lập trễ, trong khoảng thế kỷ 13 hay 14. Ngày lễ này được thiết lập trong toàn Giáo Hội để cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Chỉ mới đây, ngày cử hành lễ được ấn định theo sau Lễ Truyền Tin vào tháng Ba và trước lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào tháng Sáu.
 
    Cũng như mọi lễ khác về Ðức Maria, lễ này có liên hệ chặt chẽ với Ðức Giêsu và công trình cứu chuộc của Người. Các nhân vật chính trong cuộc thăm viếng (xem Luca 1:39-45) là Ðức Maria và bà Êlidabét. Tuy nhiên, tiềm ẩn ở đằng sau là Ðức Giêsu và Gioan Tẩy Giả. Ðức Giêsu đã làm Gioan Tẩy Giả nhẩy lên vì vui mừng -- niềm vui cứu độ của Ðấng Thiên Sai. Ngược lại, bà Êlidabét được tràn đầy Chúa Thánh Thần và cất lời ca tụng Ðức Maria -- mà những lời này còn vang vọng qua các thế hệ.
 
    Cần biết rằng chúng ta không có tài liệu tường thuật chi tiết về cuộc gặp gỡ này. Ðúng hơn, Thánh Luca, lên tiếng thay cho Giáo Hội, đã dùng một bài thơ có tính cách cầu nguyện để diễn tả lại biến cố này. Lời bà Êlidabét ca tụng Ðức Maria là "mẹ của Chúa tôi" có thể coi như sự sùng kính của Giáo Hội thời tiên khởi đối với Ðức Maria. Như tất cả sự sùng kính Ðức Maria đích thực, những lời đầu tiên của bà Êlidabét (cũng như của Giáo Hội) là ca tụng Thiên Chúa vì những gì Người đã thể hiện nơi Ðức Maria. Kế đến, bà mới ca tụng Ðức Maria vì đã tín thác vào công trình của Thiên Chúa. Sau đó là kinh Ngợi Khen. Ở đây, chính Ðức Maria (cũng như Giáo Hội) đã nhận biết sự cao trọng của mình là do Thiên Chúa.

    Lời Bàn
    Trong Kinh Cầu Ðức Bà, có lời xưng tụng Ðức Maria là "Hòm Bia Giao Ước." Như Hòm Bia Giao Ước thời xa xưa, Ðức Maria đã giúp Thiên Chúa hiện diện trong đời sống của mọi người. Như Ðavít nhẩy múa trước Hòm Bia thì Gioan Tẩy Giả cũng nhẩy lên vì vui mừng. Như Hòm Bia giúp kết hợp 12 dòng họ Israel vì được đặt trong thủ phủ của Ðavít thì Ðức Maria cũng có sức mạnh kết hợp mọi Kitô Hữu trong Con của ngài. Hiện nay, việc sùng kính Ðức Maria đã có những chia cách, nhưng hy vọng rằng việc sùng kính đích thực sẽ dẫn đưa mọi người đến Ðức Kitô và từ đó đến với nhau.

    Lời Trích
    "Ðược thúc giục bởi lòng bác ái nên Ðức Maria đã đến nhà người bà con... Trong khi mọi lời của bà Êlidabét đều đầy ý nghĩa, lời sau cùng của bà dường như quan trọng hơn cả: 'Phúc cho ai tin rằng lời Chúa nói với họ sẽ được thể hiện' (Luca 1:45). Những lời này có thể liên hệ đến danh xưng 'đầy ơn phúc' mà thiên sứ đã chúc tụng. Cả hai đoạn này tiết lộ một nội dung căn bản về Thánh Mẫu Học, có thể nói là chân lý về Ðức Maria, là người đã trở nên thực sự hiện diện trong mầu nhiệm của Ðức Kitô chỉ vì ngài 'đã tin.' Ơn sủng đầy tràn mà thiên sứ loan báo có nghĩa là chính Thiên Chúa. Ðức tin của Ðức Maria, được bà Êlidabét xưng tụng trong cuộc thăm viếng, cho thấy Ðức Trinh Nữ Nagiarét đã đáp ứng thế nào với ơn sủng này" (Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, "Mẹ Ðấng Cứu Chuộc," 12).
 
    Trích từ NguoiTinHuu.com
 
Ngày 31 tháng 5 ; ĐỨC MẸ VIẾNG BÀ THÁNH Y-SA-VE

Hôm nay, nhắc lại ngày Đức Mẹ đi viếng bà thánh Y-sa-ve, ngay sau khi Mẹ cưu mang Chúa Cứu Thế.
Lúc truyền tin cho Mẹ Maria, sứ thần Ga-bi-ri-el đã báo cho Mẹ biết: Y-sa-ve chị họ ngài đã mang thai được 6 tháng; tuy bà đã lớn tuổi và mang tiếng là son sẻ, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Sứ thần có ý loan tin đó để cho Mẹ thấy quyền năng cao cả vô cùng của Thiên Chúa, đồng thời để củng cố thêm niềm tin cho ngài.
 
Nghe tin đó, Mẹ Maria vội vã lên đường đi thăm người chị có phước, vì được Chúa thương cho đứa con an ủi trong lúc tuổi già. Cuộc thăm viếng này không những nói lên tâm tình bác ái yêu thương của Mẹ, mà còn để chia sẻ niềm vui của hai người mẹ, vì niềm vui luôn cần được chia sẻ, để Mẹ mang Chúa Cứu thế, mang bình an hạnh phúc cho gia đình Gia-ca-ri-a, đồng thời, để hai người mẹ được dịp ca ngợi tình thương vô biên của Thiên Chúa.
 
Chính vì những lý do cao đẹp đó mà Mẹ Maria vội vã lên đường, không quản ngại đường sá khó khăn cách trở. Và này, hai người mẹ vừa gặp nhau thì đứa con trong dạ Y-sa-ve liền nhảy mừng. Và chính bà đã được Thánh thần thúc đẩy chúc tụng ngợi khen Mẹ Thiên Chúa: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là Thân mẫu Chúa đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” ( Lc. 1, 42-45 ).
 
Và khi đó, Chúa Giêsu đã thi hành sứ mạng của Người trước khi sinh ra : Người đã thánh hoá Gioan Tẩy giả ngay lúc còn ở trong bụng mẹ. Và Gioan cũng đã thực hiện sứ vụ tiền hô của mình khi nhảy mừng Đấng Cứu thế. Và Đức Maria, nhờ ơn Thánh Thần tác động, đã cất lên bài ca cảm tạ hồng ân Chúa đã ban, với những lời lẽ vô cùng cao quý. Những lời lẽ mà Hội thánh luôn dùng đến để ngợi khen Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…”
 
Thánh Bê-đa đã quảng diễn bái ca cảm tạ của Mẹ Maria như sau: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Đức Mẹ dùng những lời ấy, trước hết là để tuyên dương các ơn Chúa đã đặc biệt ban cho chính Ngài. Rồi sau đó, Ngài mới kể đến các ơn chung mà Chúa không ngớt làm cho tất cả nhân loại…
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Người thật chí thánh chí tôn. Do đó, Ngài không gán cho mình một công trạng nào. Mọi sự cao cả của mình, Ngài quy về ơn Chúa, Đấng mà bản tính là quyền năng và cao cả, nhưng quen làm cho các tín hữu của Người từ những kẻ bé mọn và yếu đuối, nên cao cả và mạnh mẽ.
 
Và Ngài có lý khi thêm: Danh Người thật chí thánh chí tôn. Để khuyên những ai nghe Ngài nói, và thậm chí cả những ai mà các lời của Ngài sẽ vọng tới tai, hãy chạy đến tin tưởng và cầu khẩn danh Chúa, vì chính họ cũng có thể được dự phần ơn thánh hoá đời đời và ơn cứu độ chân thật. Như lời ngôn sứ đã nói: Ai cầu khẩn Danh Chúa, sẽ được cứu rỗi. Đó chính là Danh mà trên kia Ngài đã nói: Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”
Thật chỉ một cuộc thăm viếng mà đã đem lại cho chúng ta biết bao bài học thiêng liêng cao quý !...
 
Quyết tâm:Noi gương Mẹ Maria, hằng ngày tôi sống bác ái yêu thương, và biết chia sẻ niềm vui ơn cứu rỗi cho gia đình, thân nhân, bạn hữu, bằng cách đem Chúa đến cho họ.
 
Lời nguyện: Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Thánh Mẫu Maria vừa mang thai Chúa Giêsu, Cha đã soi sáng cho Thánh Mẫu đi thăm viếng bà Y-sa-ve. Xin cho chúng con hằng mau mắn nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để được cùng Đức Maria ngợi khen Chúa muôn đời.
 
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Tin/Bài khác
Lễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ Maria (3/24/2023)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/24/2017)
Fatima: Máu Tử Đạo Vẫn Còn Tiếp Tục Chảy, Lm Nguyễn Hữu Thy (3/24/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768