MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đền Tạ Mẫu Tâm-tận Hiến Cho Mẹ
Thứ Hai, Ngày 30 tháng 5-2016

ĐỀN TẠ MẪU TÂM-TẬN HIẾN CHO MẸ

(Hát hoặc đọc): Kinh ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Kinh TIN: Lạy Chúa, con tin thật có một một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng, con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thôngminh và chânthật vôcùng, đã phán truyền cho Hộithánh.Amen. Kinh CẬY: Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được.Amen                                                                                           Kinh MẾN: Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Đọc  PHÚC ÂM (theo lịch Phụng vụ)

A-Lạy Chúa Giêsu vì yêu dấu chúng con, không nề ẩn mình trong miếng bánh nhỏ mọn, để được ở lại dưới thế với chúng con, chúng con hết lòng yêu mến Chúa.                                        B- Chúng con hết lòng yêu mến Chúa.

A-Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến, đêm ngày Chúa những hồi hộp vì yêu dấu nhân loại. Chúa đã mòn mỏi vì chờ đợi lòng biết ơn, mà chúng con những ăn ở hững hờ.                  

B- Xin ban cho chúng con lòng kính mến sốt sắng.

A-Lạy Chúa ngự trong phép Thánh Thể, Chúa đã bị xúc phạm lắm rồi, mà Chúa đã nhẫn nại ngự lại đây để tha thiết với những tấm lòng con cái tệ bạc.

B-Lạy Chúa, xin tha thứ  tội lỗi chúng con.

A-Lạy Chúa Giêsu là đường nẻo chân thật, xin dắt dưa chúng con đến chốn ẩn náu vững bền, là Trái Tim cực sạch Đức Mẹ Maria.

B-Xin dắt dưa chúng con đến chốn ẩn náu vững bền, là Trái Tim cực sạch Đức Mẹ Maria.

A-Lạy Chúa Giêsu là con Đức Mẹ Maria, xin cho chúng con biết đường báo đáp những công ơn của Mẹ, và đền bù những tội đã xúc phạm đến Trái Tim Người.

B-Xin cho chúng con biết đường báo đáp những công ơn của Mẹ, và đền bù những tội đã xúc phạm đến Trái Tim Người.

ĐỀN TẠ (hát): Lay Me Fatima. Lạу Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần, tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thaу tội lỗi muôn dân.

1. Từ naу lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguу biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ gì, Mẹ ơi.

A-Hỡi các con, Trái Tim Mẹ đã tan nát vì đau khổ, và còn đau khổ hơn nữa, vì những tội tệ bạc của loài người. Hỡi các con vì thương Mẹ, chúng con hãy dâng mình hy sinh, để đền thay những tội bội bạc ấy,  

B-Chúng con xin dâng mình để đền thay những tội bội bạc ấy.

A–Hỡi các con Trái Tim Mẹ bị muôn gai nhọn xâu xé vì loài người ăn ở ngạo mạn, ham mê tiền tài sắc dục, ít là chúng con hãy cố yên ủi Mẹ,

B–Chúng con dốc lòng yên ủi Trái Tim Mẹ.

A–Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết, vì những kẻ đã dâng Mình cho Mẹ, lại quay đầu phản bội, chúng con hãy vững chí đừng khi nào bỏ Mẹ,  

B–Chúng con thà chết, không hề lìa bỏ Mẹ.

Hát: TẬN HIẾN CHO MẸ.  

Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn, dâng xác dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.  Hỡi Maria xin mẹ nhận lấy tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ, với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ, trong Mẹ, nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời.

-Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết, vì những lời Mẹ Nhắn nhủ bị người đời bác bỏ, mà giáo dân thì hững hờ, ít là chúng con hãy trung thành cùng Mẹ

-Chúng con xin trung thành cùng Mẹ.

-Kìa, Chúa đã bị xúc phạm lắm rồi, dể ngăn tay Chúa đừng dùng quyền oai nộ, chúng con hãy nghe những lời Mẹ nhắn nhủ.

-Chúng con sẵn sàng vâng lời Mẹ.

-Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy cải thiện đời sống.

-Chúng con xin hết sức sửa mình.

-Để cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an, chúng con hãy siêng năng lần hạt.

-Chúng con xin lần hạt mỗi ngày.  
-Để cứu thế gian khỏi tội lỗi được bình an, chúng con hãy đền tạ trái tim Mẹ 

-Chúng con quyết sống cuộc đời đền tạ.

-Lạy Mẹ nhân lành, xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin.

-Xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin.

Hát DÂNG MẸ:

Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái , Mẹ hiển vinh, Mẹ chính là Nữ Vương là Trạng Sư là Mẹ con.  Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới, trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

A-Lạy Mẹ nhân lành, xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con.

B-Xin ban cho gia đình chúng con được bình an và đạo đức sốt sắng.

A-Lạy Mẹ nhân lành, xin cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các thầy cả, các bậc tu trì được nên thánh.

B-Xin cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục các thầy cả, các bậc tu trì được nên thánh.

A-Lạy Mẹ nhân lành, xin cho các thanh niên được mạnh mẽ trong đức tin, cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch, và hết thảy giáo hữu được ăn ở đạo đức.

B-Xin cho các thanh niên được mạnh mẽ trong đức tin, ho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch và hết thảy giáo hữu được ăn ở đạo đức.

A-Lạy Mẹ là Nữ Vương quyền phép, Mẹ đã tỏ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cho thế gian. Xin Mẹ hãy làm cho moi người nhận biết và tôn sùng trái tim Mẹ.

B-Xin hãy làm cho mọi người nhận biết và tôn sùng Trái Tim Mẹ.

A-Lạy Mẹ là Nữ Vương quyền phép, xin hãy làm cho Trái Tim Mẹ toàn thắng trong lòng chúng con, và trên thế giới này, hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu con Mẹ.

B-Hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

A+B: Chúc tụng ngợi khen, cảm mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Đồng Trinh Maria, cùng Trái Tim Con Cực Thánh Người, bây giờ và đời đời, Amen.

Hát: CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG.   Cung Chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa Mẹ khiết trinh trọn đời, cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. 

ĐK: Mẹ Maria ai mà không được Mẹ yêu mến, khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Maria con nguyện xin đền tạ yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

Cầu xin THÁNH MẪU LA VANG. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói hào quang, muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. Ðức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Ðấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng. Ơn phần hồn ơn phần xác, người bệnh tật kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.  Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. Và sau cuộc đời nầy, xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.

Hát: Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám, chiến tranh, điêu tàn, Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, cho Việt Nam qua phút nguy nan (3lần).

Cầu ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (Hát, hoặc đọc)) ĐK: Maria Mẹ Vô Nhiễm Tội Truyền, Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền. Xin Mẹ thương cứu giúp loài người dưới thế. Xin Mẹ thương giúp chúng con luôn trắng trong vững bền.

-Trong cơn gian nan linh hồn con bối rối, cho con tin yêu nơi quyền phép Mẹ (Mỗi câu đều đáp) : Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

-Khi con lâm nguy sa phải cơn cám dỗ, cho con cương kiên chống lại ba thù.

-Khi con ham mê xác thịt con yếu đuối, cho con kiên tâm hết lòng thắng dẹp.

-Khi con sa nơi ma quỷ vây tứ phía, cho con ơn riêng thoát tay kẻ thù.

-Khi con vô ơn bội bạc với Chúa, cho con ăn năn trở về với Người.

-Khi con khô khan xa đàng nhân đức, cho con an vui quay về chính lộ.

- Khi con xa quê Mẹ lành yêu dấu, ban ơn cho con trở về bên Mẹ.

-Khi con đan tâm hư phạm phép Thánh, cho con ăn năn xưng tội vững lòng.

-Khi con an vui xưng tội rước lễ, ban ơn cho con dọn mình xứng hợp.

-Cho con luôn luôn giữ mình trinh khiết, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

-Cho con luôn luôn khiêm nhường êm ái, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

-Cho con luôn luôn hết lòng yêu mến Chúa, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

-Cho con luôn luôn yêu người tha thiết, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

-Cho con luôn luôn thi hành theo ý Chúa, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

-Cho con chăm lo vui mở mang nước Chúa, cứu giúp những kẻ hãy con xa lạc.

-Cho con an tâm trong giờ hấp hối, xa mưu sa tan dỗ dành xúi giục.

-Cho con trinh trong trước tòa phán xét, đáng Chúa dẫn dắt con về thiên đàng.

-Cho con lên nơi bên Mẹ trong nước Chúa, tôn vinh Ba Ngôi Chúa cả muôn đời.

-Con xin dâng lên tâm hồn thân xác, trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời.                       

 (Hết)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3565: Mẹ Maria Mân Côi Hiện Ra Tại San Nicolas, Argentina (3) (6/4/2016)
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ – Lễ Nhớ (6/4/2016)
Cn 3564: Thông Điệp Đức Mẹ Gửi Qua Việc Hiện Ra Tại Argentina (2) (6/1/2016)
Cn 3563: Cuộc Hiện Ra Tại Argentina Được Công Nhận (1) (5/31/2016)
Lời Kinh Tuyệt Diệu (5/31/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tâm Tình Cầu Nguyện Dâng Mẹ Maria Trong Ngày Cuối Tháng Hoa (5/31/2018)
Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng, Phó Tế J.b. Huỳnh Mai Trác (5/31/2018)
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng: Chia Sẻ Vui Buồn (5/31/2018)
Tâm Tình Của Lm John Trần Anh Thư, Bề Trên Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả (5/30/2016)
Tin/Bài khác
Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lm Anthony Trung Thành (5/31/2018)
Muôn Hoa Dâng Mẹ, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (5/31/2018)
Khiết Tâm Thương Xót (5/29/2016)
Cn 3558: Những Lời Dạy Của Đức Mẹ Fatima (5/27/2016)
Được Cứu Nhờ Đọc Ba Kinh Kính Mừng (5/26/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768