MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: thông báo
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ 2000 Kinh Mân Côi
Thứ Hai, Ngày 15 tháng 5-2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ

2000 KINH MÂN CÔI

 

 

TOLL FREE Dial in number: (855)890-0715 / (571)-535-4360

 

Start sharply at 10:00AM (Washington DC time)

Chúng con kính chào quý ông, quý bà, và quý anh chị em cộng đoàn dân Chúa trên Đường dây cầu nguyện.

Trong giây phút này, xin mời tất cả cộng đoàn chúng ta, lắng đọng tâm hồn, để sốt sắng cùng nhau dâng lên Mẹ 2000 Kinh Mân Côi để đền tạ Trái Tim Mẹ, cầu nguyện cho Nước Việt Nam, Hoa Ky và toàn thế giới.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Bài hát:  Cầu xin Chúa Thánh Thần (HP / NH or HH Backup)

1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.

3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

 

(MT / HH Backup) PETITION  / Dâng Lời Nguyện

Kinh Đạo Binh Đức Mẹ…

(NH / HH) Kinh Tessera

X. Lạy Chúa, xin hãy mở môi con.

T. Và miệng con sẽ cao rao lời ngợi khen Chúa.

 

X. Lạy Thiên Chúa, xin lưu tâm giúp đỡ con.

T. Lạy Chúa, xin mau mau cứu giúp con.

 

X. Sáng danh Ðức Chúa Cha …

T. Như đã có trước vô cùng …

 

(II) Chuỗi Kinh Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria (HH / NH)

 Kinh Tin Kính…

 

(Start/Xướng): Tôi tin kính Đức ChúaTrời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa ThánhThần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên câyThánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

 

(Response/đáp): Tôi tin kính Đức ChúaThánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 1 Kinh Lạy Cha…, 3 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…

 

Suy Niệm 5 Sự Vui:

(Chi Ty / KT)1. Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

A. Kinh Lạy Cha

B. Đọc 100 Kinh Kính Mừng

C. Đọc Kinh Sáng Danh

D. Lời Nguyện Mân Côi (hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

(HP) Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Lặp lại mục A - D => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 2, 3, 4 và 5

(NH / Chi Ty) 2: Thứ hai thì ngắm: Ðức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Chi Ty / HP) 3: Thứ ba thì ngắm: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(HP /           Chi Ty) 4: Thứ tư thì ngắm: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(HH / Minh)5: Thứ năm thì ngắm:  Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Chi Ty) Kinh Lạy Nữ Vương...

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời Đồng Trinh. Amen

(HH) Kinh Hãy Nhớ…. 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

KINH CẦU CHO ƠN CỨU RỖI VÀ ĐỔI MỚI

(Minh) Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và Chuộc Tội chúng con, xin ở với chúng con và cứu chúng con khỏi mọi tấn công của ma quỷ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, các Thiên Thần, và các Thánh, xin bảo vệ chúng con và bao phủ chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa. Nguyện xin vinh quang Chúa hiển trị trên toàn thế giới đến muôn đời. Amen

 

(HP) Bài hát: v Đức Mẹ

1. Mẹ ơi! Đoái thương xem nước Việt Nam. Trời u ám bất công lan tràn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an. Đưa Việt Nam qua phút nguy nan.

2. Mẹ ơi! Cúi xem dân nước Việt Nam. Đời gian khó đức tin gông cùm. Mẹ hãy ban ơn giải thoát Việt Nam. Cho toàn dân no ấm khang an.

3. Mẹ ơi! Chúng con lưu lạc miền xa. Lòng thổn thức nhớ quê dấu yêu. Mẹ hãy chung tay dọn lối hồi hương. Đưa đoàn con mau tới quê nhà.

(2 minutes break)

Suy Niệm 5 Sự Sáng:

(Minh / MT) 1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

A. Kinh Lạy Cha

B. Đọc 100 Kinh Kính Mừng

C. Đọc Kinh Sáng Danh

D. Lời Nguyện Mân Côi (hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

(HH) Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Lặp lại mục A - D => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 2, 3, 4 và 5

(MT / HH) 2: Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Ca-na. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài. 

(Minh / MT) 3: Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hóan cải và đón nhận Tin Mừng.

(HH / Minh) 4: Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(MT / Minh) 5: Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lâp phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(NH) Kinh Lạy Nữ Vương...

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời Đồng Trinh. Amen

(Minh) Kinh Hãy Nhớ…. 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

KINH CẦU CHO ƠN CỨU RỖI VÀ ĐỔI MỚI

(MT) Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và Chuộc Tội chúng con, xin ở với chúng con và cứu chúng con khỏi mọi tấn công của ma quỷ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, các Thiên Thần, và các Thánh, xin bảo vệ chúng con và bao phủ chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa. Nguyện xin vinh quang Chúa hiển trị trên toàn thế giới đến muôn đời. Amen

(2 minutes break)

 (NH) Bài hát: v Đức Mẹ

ÐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la. Tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ gì, Mẹ ơi.

2. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tấm lòng luôn trinh khiết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ, biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.

Suy Niệm 5 Sự Thương:

(HH / NH) 1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

A. Kinh Lạy Cha

B. Đọc 100 Kinh Kính Mừng

C. Đọc Kinh Sáng Danh

D. Lời Nguyện Mân Côi (hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

(NH) Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Lặp lại mục A - D => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 2, 3, 4 và 5

(NH / Minh) 2: Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Minh / NH) 3: Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 

(NH / HH) 4: Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(HH / Minh) 5: Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa. 

(MT) Kinh Lạy Nữ Vương...

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời Đồng Trinh. Amen

(Minh) Kinh Hãy Nhớ…. 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

KINH CẦU CHO ƠN CỨU RỖI VÀ ĐỔI MỚI

(NH) Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và Chuộc Tội chúng con, xin ở với chúng con và cứu chúng con khỏi mọi tấn công của ma quỷ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, các Thiên Thần, và các Thánh, xin bảo vệ chúng con và bao phủ chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa. Nguyện xin vinh quang Chúa hiển trị trên toàn thế giới đến muôn đời. Amen

 

(MT / HH Backup)  Bài hát: v Đức Mẹ

Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền toả bay nơi nơi.

1. Con dâng về Mẹ trọn cuộc đời nơi khóc than. Ðường đời nguy nan, Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.

2. Con dâng về Mẹ, lời nguyện tin yêu thiết tha. Dù đời phôi pha, tình yêu vẫn luôn đậm đà

3. Con dâng về Mẹ, nguyện Mẹ luôn luôn đ nâng, ViêtNam đau thương và nhân thế ôi tội tình.

4. Xin thưa cùng Mẹ, từ nay thống hối ăn n, cùng Mẹ hiệp thong, cầu cho thế giới thôi hận thù.

(2 minutes break)

Suy Niệm 5 Sự Mừng:

(Linda / Bac Khai) 1. Thứ nhất thì ngắm: “Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

A. Kinh Lạy Cha

B. Đọc 100 Kinh Kính Mừng

C. Đọc Kinh Sáng Danh

D. Lời Nguyện Mân Côi (hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

(Linda) Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Lặp lại mục A - D => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 2, 3, 4 và 5

(HH / NH) 2: Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Linda / Bac Khai) 3: Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Minh / HH) 4: Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(NH / Linda) 5: Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng. 

(NH) Kinh Lạy Nữ Vương...

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời Đồng Trinh. Amen

(Linda) Kinh Hãy Nhớ…. 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

KINH CẦU CHO ƠN CỨU RỖI VÀ ĐỔI MỚI

(HH) Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và Chuộc Tội chúng con, xin ở với chúng con và cứu chúng con khỏi mọi tấn công của ma quỷ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, các Thiên Thần, và các Thánh, xin bảo vệ chúng con và bao phủ chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa. Nguyện xin vinh quang Chúa hiển trị trên toàn thế giới đến muôn đời. Amen

 

(Linda)  Bài hát: v Đức Mẹ

ÐK. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành Mân Côi muôn mầu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến cậy trông thiết tha, qua cơn gian nan, giữa chốn sa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.

1. Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha nài xin, con năng ngắm phép Mân Côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy tin, cao rao phép thánh Mân Côi hằng ngày.

2. Mẹ ơi trần gian biết bao lầm than, tan theo năm tháng chiến tranh còn chi? Này con cậy trông Nữ Vương bình an, xin ơn phép thánh Mân Côi phù trì.

3. Ngày đêm đoàn con hết tâm nài van, Mẹ đưa Hội Thánh qua cơn lầm than. Mẹ ơi, Mẹ thương Giáo Hội Việt Nam, giơ tay cứu vớt xuống ơn tràn đầy.

 

(HH / NH) X. Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

T. Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

(HH / NH) Chúng ta hãy cầu nguyện

X. Lạy Cha, con một Cha đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng cứu rỗi đời đời, bởi công Người đã sống, đã chết và đã sống lại. Nay chúng con kính nhớ các mầu nhiệm ấy trong phép Rất Thánh Môi Khôi Ðức Trinh Nữ Maria, thì xin Cha ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, lãnh phần thưởng hứa ban. Nhờ Ðức Giêsu Ki-Tô, Chúa chúng con.

T. Amen

X. Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu

T. Thương xót chúng con

X. Trái tim vô nhiễm Nguyên Tội Ðức Bà Maria

T. Cầu cho chúng con

X. Thánh Giuse                           

T. Cầu cho chúng con

X. Thánh Gioan                          

T. Cầu cho chúng con

X. Thánh Lu-y Maria Mông-pho  (Louis Marie De Montfort)

T. Cầu cho chúng con

 

II. KINH CATENA

 

(NH/ HH) Câu Dạo: Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là Ai.

X. Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa,

T. Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

X. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.

T. Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

X. Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người

T. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

X. Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

T.  Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

X. Chúa độ trì, Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

T.  Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

X.  Sáng danh Ðức Chúa Cha …

T.  Như đã có trước vô cùng …

Câu Dạo: Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là Ai.

X. Lạy Ðức Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền

T. Chúng con chạy đến cùng Bà, xin cầu cho chúng con.

(HH / NH) Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Ðức Chúa Giêsu Kitô, Ðấng làm Trung gian cho chúng con trước tòa Ðức Chúa Cha, Người đã phong Ðức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Chúa, cũng làm Mẹ chúng con và làm trung gian cho chúng con trước tòa Chúa. Nguyện Chúa nhân từ, ban cho những ai đến xin ơn Chúa, đều vui mừng lãnh được mọi ơn nhờ Ðức Mẹ.

T. Amen

III. Kinh Bế Mạc

X. Chúng con trông cậy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Ðức Nữ Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng.

T. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X. Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Trung gian các ơn

T. Cầu cho chúng con

X. Thánh Micae và Thánh Gabirie           

T. Cầu cho chúng con

X. Lực lượng trên trời là đạo binh Thiên Thần của Ðức Maria.

T. Cầu cho chúng con

X. Thánh Gioan Baotixita.          

T. Cầu cho chúng con

X. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô            

T. Cầu cho chúng con

X. Chúng ta hãy cầu nguyện

T. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tòng quân dưới lá cờ Ðức Bà Maria – được lòng tin Chúa, lòng cậy Ðức Bà cho đầy đủ – như vậy chắc chắn sẽ thắng thế gian.

Xin ban cho chúng con Ðức Tin mạnh mẽ, Ðức Tin sống bởi Ðức Mến – để chúng con có sức làm tròn mọi việc, chỉ vì mến Chúa – và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa ngự trong mình anh em chúng con; – Ðức Tin vững vàng không lay chuyển tựa núi đá, – để chúng con an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ, – những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở đời; – Ðức Tin dũng cảm, khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại, – những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. – Ðức Tin làm cột lửa trong Legio chúng con – dẫn đưa chúng con hằng hợp nhất và thẳng tiến. – Ðể đốt lửa kính mến khắp nơi, để soi những người còn ngồi trong bóng tối sự chết, để đốt lòng những người nguội lạnh, – để hoàn sinh những linh hồn chết trong tội lỗi. Ðức Tin hướng đạo, dẫn đưa chúng con trên đường an bình, – để sau cuộc đời chiến đấu này. – Chúng con khỏi phải khóc than một Hội viên nào đã hư mất. – Legio chúng con hết thảy được hội họp trên Nước Mến Yêu, – Nước Vinh Hiển Chúa. Amen

 

X. Xin cho linh hồn các Hội viên chúng con đã qua đời và linh hồn các tín hữu đã ly trần nhờ ơn Chúa thương xót, được nghỉ ngơi bằng yên.

T. Amen

 

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Cầu Nguyện Vinh Kính Đức Mẹ Fatima Tại Cđ Westminster-blessed Sacrament Church (8/13/2017)
Canh Tân Đặc Sủng Tại Norden - Đức Quốc (7/31/2017)
Xin Kính Mời Quý Ac Đến Tham Dự Ct Kỷ Niệm 100 Năm Fatima Ngày Mai Thứ Năm Tại Gx Holy Spirit Catholic Church. (7/13/2017)
Kính Mời Tham Dự Ngày Thánh Thể Viii 2017 (6/8/2017)
17 Ngày Hành Hương Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima Mễ Du, Ba Lan, Lộ Đức, Fatima (5/27/2017)
Tin/Bài khác
Thư Mời Dự Thánh Lễ Của Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh

vĩnh Kim - Cầu Ngang - Trà Vinh - Việt Nam (5/4/2017)

Cđ Thánh Linh Tĩnh Tâm Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Ở Fatima (4/29/2017)
Website Mới Của Huynh Đoàn Đa Minh, Giáo Xứ Thánh Linh, Fountain Valley, California (4/14/2017)
Thông Báo (3/28/2017)
Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768