MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: thông báo
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Toàn Cầu Hiệp Thông Nguyện Kinh Mân Côi Tiếp Sức Cho Sự Thánh Hóa Các Linh Mục Ngay 19/6/2020
Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 6-2020

Toàn Cầu Hiệp thông Nguyện Kinh Mân Côi tiếp sức cho sự Thánh Hóa Các Linh Mục

Xin hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo Hội hoàn vũ nguyện kinh Mân Côi tiếp sức cho sự Thánh Hóa Các Linh Mục vào ngày Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thứ Sáu 19/6/20 lúc 6 giờ tối giờ Roma, 9 AM Cali, Việtnam 11 giờ đêm.

Nguyện chuỗi 50 Kinh Mân Côi: Màu Nhiệm Thương Khó Chúa Giêsu.

Kinh Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục

Lạy Chúa Giêsu , Con cầu nguyện cho các Linh Mục trung kiên và nhiệt thành của Chúa; cho các Linh Mục bất trung và nguội lạnh của Chúa; cho các Linh Mục đang phục vụ trong hoặc ngoài nước, tại những miền truyền giáo xa xôi; cho các Linh Mục của Chúa đang bị cám dỗ; cho các linh mục cô đơn, sầu tủi của Chúa; cho các linh mục trẻ tuổi của Chúa; cho các Linh Mục đang hấp hối của Chúa; cho các Linh Mục đang bị bắt bớ tù đày của Chúa; nhất là các linh mục con quen biết; cho linh mục đã rửa tội cho con; cho các linh mục đã giải tội và các linh mục đã ban Mình Máu Thánh Chúa cho con trong suốt đời con; cho các linh mục chỉ dạy và hướng dẫn con; cho tất cả các Linh Mục đã làm ơn cho con cách này hay cách khác; và cho linh hồn các Linh Mục của Chúa đã qua đời. Lạy Chúa Giêsu, xin giữ các Ngài bên Trái Tim Chúa, và xin ban ơn phước bội hậu cho các Ngài bây giờ và ngàn đời về sau. AMEN.

Kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

Xin Chúa thương xót chúng con,
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con,
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con,
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con,
Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thương xót chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy).

Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cùng là một Đức Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng rất Thánh Đức Mẹ Đồng trinh.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu uy vọng vô cùng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Đền Thánh Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Toà Đấng cực cao cực trọng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên đàng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người, cùng là chốn phải hướng về thay thảy.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy rẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu các Thánh trên trời khao khát.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự Sống cùng là sự sống lại chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho kẻ sắp qua đời được cậy trông.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.

Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Tha tội chúng con.

Chúa Giêsu Chuộc Tôi Cứu Thế.
Thưa: Nghe chúng con.

Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Thương xót chúng con.

Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng,
Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Lời Nguyện: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen và những việc lành người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van vì một Đức Chúa Giêsu Kitô Con Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị, làm một cùng Chúa và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

https://www.worldpriest.com/annual-global-rosary-relay/

https://www.worldpriest.com/a-joint-initiative

https://www.facebook.com/…/global-rosary…/10155773065582582/

https://www.ewtn.com/…/shows/global-rosary-relay-for-priests--
God bless,
Sóng Biển
Sóng Biển blogsites:
https://sites.google.com/site/jesusmarysaves0uls/home
https://avemariasaobien.wixsite.com/avemariasaobien
Trang Tin tức
đọc 1 giây hằng ngày : https://twitter.com/songbien98
Trang ảnh niệm suy gẫm Lời Chúa: https://www.pinterest.com.au/songbien98
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Niềm Vui Lớn Sau Đại Dịch: Ngày Thánh Mẫu Sẽ Được Tái Tổ Chức Tại Carthage, Missouri Từ 4-7 Tháng 8 (7/15/2022)
Ngày Thánh Mẫu 2021 Tại Cộng Đoàn Costa Mesa (10/10/2021)
Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý: Thông Báo V/v Trục Xuất Thầy Jacobus Hoàng Anh Tuấn (3/31/2021)
Thông Báo Đọc Kinh Qua Zoom, Radio Đa Minh/một Ngày 3 Lần Cầu Nguyện Cho Mọi Nhu Cầu Thế Giới, Nước Hoa Kỳ (9/30/2020)
Kính Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ Maria! (9/8/2020)
Tin/Bài khác
Nghi Thức Tái Thánh Hiến Đất Nước Hoa Kỳ Cho Đức Mẹ (5/1/2020)
Ngày Thánh Mẫu 2019 Tại Cộng Đoàn Costa Mesa (10/10/2019)
Báo Động Về Bảo Vệ Môi Trường (8/24/2019)
Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Cầu Cho Nước Mỹ (10/7/2018)
Giờ Phát Thanh "ave Maria" Và Radio-giờ Của Mẹ Được Nối Kết... (12/31/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768