MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: quê hương & giáo hội việt nam
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn: Thư Gửi Dân Chúa Tổng Giáo Phận Sài Gòn 22.7.2019
Thứ Năm, Ngày 8 tháng 8-2019
Thư gi Dân Chúa Tng Giáo phn Sài Gòn 22.7.2019  

 Kính gi: Quý cha, quý tu sĩ nam n, chng sinh và toàn th anh ch em giáo dân trong đi gia đình Tng giáo phn

Anh ch em rt thân mến,

1. Trong «Thư gi cng đng dân Chúa v mt s lưu ý trong đi sng đc tin» ngày 10/06/2019 va qua, Hi Đng Giám Mc Vit Nam cnh báo rng: “Chúng tôi thy hin nay đang tn ti và có chiu hướng gia tăng nhng hin tượng và nhng cách thc hành đo đc không xng hp, c th là: tin d đoan, ma thut, bói toán; ph biến nhng tư tưởng lch lc như S đip t tri, Lòng M thương xót...; lm dng mt s c hành đo đc ca Hi Thánh như Lòng Chúa thương xót, đc sng cha lành bnh nhân, đt tay cu nguyn...”  

Chúng tôi nhn thy Tng giáo phn ca chúng ta cũng đang b nh hưởng bi mt s hin tượng và thc hành đo đc không xng hp, c th như:

-  S kin “Lòng M thương xót” ph biến nhng tư tưởng lch lc nguy hi cho đi sng đc tin do ông Tôma Maria Nguyn Thanh Vit;

- S kin “Giáo đim Tin Mng” vi nhng lm dng trong c hành tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót, đt tay cu nguyn, chng t cha lành bnh nhân.

Vì thế, vi trách nhim ch chăn, da vào giáo hun ca Hi Thánh, chúng tôi gi đến anh ch em thư mc v này nhm hướng dn đi sng đc tin cho mi thành phn dân Chúa.

2. Trước hết, xin được nhc li nhng ch dn ti các s 3 và 5 trong lá thư ca Hi Đng Giám Mc Vit Nam:

-  Phi tránh nhng thc hành mê tín d đoan, bói toán, li dng lòng tin đơn thành ca người tín hu đ trc li;

-  Không được s dng, ph biến các tài liu có ni dung nghch vi đc tin Kitô giáo;

- Phi tôn trng k lut ca Hi Thánh và quy đnh ca Đng Bn quyn liên quan đến Phng v và vic đo đc bình dân;

- Mi tín hu đu được t do cu nguyn xin ơn cha lành;

-  Trong giáo phn, mi c hành xin ơn cha lành đu phi có phép rõ ràng ca Bn quyn Giáo phn;

- Không được phép đưa các nghi thc cha lành vào Thánh l và các c hành Phng v. Phi tránh các hình thc mang tính cung lon, chng nhân gi, din kch hoc kích đng cm xúc;

- Vic s dng các phương tin truyn thông, nht là trc tuyến, trong các c hành xin ơn cha lành, phi được Giám mc giáo phn cho phép.

- Trong các c hành xin ơn cha lành, nếu ơn được cha lành xy ra cho người tham d, thì phi gi s thn trng cn thiết và tường trình s vic cho thm quyn Hi Thánh.

3. Riêng trong Tng giáo phn ca chúng ta:

a) Xin quý cha cùng vi anh ch em đào sâu giáo lý ca Hi Thánh Công Giáo và thc hành nhng hướng dn sng đc tin do Hi đng Giám mc và Giám mc Giáo phn ph biến.

b) Th hin tâm tình th phượng xng hp:

- Tham d tích cc và st sng vào các bui c hành Phng v (Thánh l, chu Thánh Th, các Bí tích, Phng v Các gi kinh) và thc hành lòng đo đc bình dân (đc kinh, ln chui Mân Côi, ln chui Lòng Chúa thương xót...);

- Tránh nhng hình thc th phượng không đúng vi hướng dn ca Hi Thánh, cũng không xut phát t lòng đo đc chân tht, và có nguy cơ làm sai lc bn cht ca vic th phượng như: lm dng vic ry nước thánh; lm dng vic cu nguyn đt tay nhm mc đích cha lành bnh tt, tr tà…

c) Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta được mi gi:

- Thi hành Thánh Ý Chúa qua vic chu toàn bn phn (đi vi gia đình, cng đoàn, xã hi) và đón nhn nhng biến c ca đi sng thường ngày (vui, bun, khó khăn, bnh tt, đau kh…).

- Sng điu răn Chúa dy qua:

+ vic mến Chúa: được biu l trong nhng c hành Phng v và thc hành lòng đo đc bình dân, vi ý thc v s khác bit và tri vượt ca Phng v;

+ vic yêu người: tích cc xây dng cng đoàn yêu thương hp nht trong gia đình, giáo x, dòng tu; đng thi m ra cho thế gii qua các hot đng t thin bác ái.

Vi nhng lưu ý trên, trong tinh thn yêu thương, chúng tôi mong rng mi sinh hot cá nhân hay cng đoàn ti Tng giáo phn ca chúng ta luôn din t mt đc tin tinh tuyn, sng đng; đng thi góp phn loan báo Tin Mng và xây dng s hp nht trong toàn giáo phn.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho ước nguyn và nhng c gng ca tt c chúng ta.

 

(đã ký và đóng dấu)

+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Giám quản Tông tòa

+ Louis Nguyễn Anh Tuấn

Giám mục Phụ tá

Ghi chú:  Ngoài vic niêm yết ti nhà th, đ ngh quý cha đc Thư mc v này trong tt c các Thánh l Chúa nht 17 Thường niên, ngày 28/07/2019.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tổng Giám Mục Thứ Tư Của Tổng Giáo Phận Sài Gòn - Tp.hcm (10/31/2019)
Cuộc Viếng Thăm Vội Vàng Hội Đoàn Legio Tại Lào (10/13/2019)
Tân Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Đà Lạt (9/21/2019)
Thư Tòa Tgm Sàigòn Gửi Cha Trần Đình Long, Giáo Điểm Tin Mừng (8/31/2019)
Giáo Họ Chợ Chu: Thánh Lễ Rửa Tội Và Thêm Sức (8/11/2019)
Tin/Bài khác
Thư Hdgmvn Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Về Một Số Lưu Ý Trong Đời Sống Đức Tin (6/30/2019)
Giáo Phận Long Xuyên: Đức Cha Giuse Trần Văn Toản Kế Nhiệm Giám Mục Chính Toà Long Xuyên (2/28/2019)
Giáo Phận Hà Tĩnh: Thánh Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Giáo Phận Và Bổ Nhiệm Đức Giám Mục Tiên Khởi (2/19/2019)
Đtc Phanxicô Thiết Lập Giáo Phận Hà Tĩnh, Bổ Nhiệm Giám Mục Giáo Phận Vinh Và Hà Tĩnh Văn Phòng Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (12/22/2018)
Đtc Bổ Nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên Làm Tổng Giám Mục Tgp Hà Nội (11/23/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768