MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về đức mẹ (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bí Mật Kinh Mân Côi (3) - End
Thứ Ba, Ngày 2 tháng 8-2016
21-             Những giá trị của Kinh Mân Côi.

 

Qua Bông Hồng 28 và 40, "Bí Mật Kinh Mân Côi" cho thấy những giá trị của Kinh Mân Côi nơi những công dụng hữu hiệu của nó như sau.
"Một ngày kia Đức Mẹ tỏ cho chân phước Alan biết rằng, sau Thánh lễ là việc tưởng niệm cao trọng và sống động nhất về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thì không còn một việc tôn sùng nào khác tốt lành hơn và phúc đức hơn Kinh Mân Côi, một tưởng niệm và biểu hiệu khác cho cuộc đời và cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô.
"Năm 1481, Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Đaminh dòng Cathusan ở Treves mà nói với ngài rằng:
"- 'Khi nào một tín hữu đang có ơn nghĩa Chúa đọc Kinh Mân Côi theo sự suy niệm các mầu nhiệm về đời sống và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, mọi tội lỗi của họ sẽ trọn vẹn và hoàn toàn được thứ tha'.
"Đức Mẹ còn nói với chân phước Alan là:
"- 'Mẹ muốn cho con biết rằng mặc dầu có nhiều ân xá đi theo với việc lần hạt Mân Côi của Mẹ, Mẹ sẽ ban thêm cho ai sạch tội trọng qùi lần 50 Kinh Kính Mừng. Còn ai kiên trung trong việc sùng kính Kinh Mân Côi, đọc và suy gẫm, sẽ được tưởng thưởng; Mẹ sẽ xin cho họ hoàn toàn được tha khỏi mọi đền trả và vết tích bởi tội lỗi của họ vào lúc họ lâm chung. Đừng ngờ vực gì nữa, cho dù nó xem ra không thể nào xẩy ra. Nhưng đối với Mẹ lại dễ dàng, vì Mẹ là Mẹ của Vua Trời, Đấng gọi Mẹ Đầy Ơn Phúc. Vì Mẹ đầy ơn phúc mà Mẹ có thể tự do phân chia ân sủng cho các con cái dấu yêu của Mẹ' ."
"Bởi thế, để qúi vị an tâm, tôi sẽ không nói gì hơn là dùng lời của chân phước Alan de la Roche nói rằng phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi là gốc và là kho của vô số ơn phúc. Vì, nhờ phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi:
"1- Các tội nhân được thứ tha.
"2- Các linh hồn khát khao được giãn khát.
"3- Những ai bị gông cùm được tháo gỡ.
"4- Những ai khóc lóc được phúc đức.
"5- Những ai bị cám dỗ được bằng an.
"6- Kẻ nghèo hèn tìm được trợ giúp.
"7- Đạo giáo được canh tân.
"8- Những ai vô tri được dẫn dắt.
"9- Kẻ sống biết đàng chế ngự tính kiêu căng.
"10- Kẻ chết (linh hồn người lành) được giảm đớn đau.
"Ngày kia Đức Mẹ nói với chân phước Alan:
"-'Mẹ muốn người ta tôn sùng Kinh Mân Côi của Mẹ để nhận được ơn và phúc của Con Mẹ trong cuộc đời cũng như trong giờ lâm chung của họ, và sau khi họ chết, Mẹ muốn họ thoát khỏi các sự ràng buộc để họ giống như vua chúa đội triều thiên, cầm vương trượng, vui hưởng vinh quang đời đời".
 

22-             Kinh Mân Côi ban ơn cải thiện đời sống

                           

Qua Bông Hồng 32, "Bí Mật Kinh Mân Côi" đã thuật lại một câu truyện Kinh Mân Côi ban ơn cải thiện đời sống như sau.
"Thánh Đaminh có một người anh em họ tên là Don Perez, cũng gọi là Pedro, một con người dẫn đầu về đời sống vô luân trầm trọng. Khi ông nghe thấy người anh em họ củụa mình đang rao giảng về những diệu kỳ của Kinh Mân Côi, và thấy rằng có một số người vì thế đã trở lại và đã cải thiện đời sống thì nói:
"-'Tôi đã tuyệt vọng về ơn cứu rỗi của mình, nhưng bây giờ tôi phải nỗ lực trở lại. Tôi phải thực sự lắng nghe con người Chúa gửi đến đây'.
"Thế là, một ngày nọ, ông đã đến nghe một bài giảng của Thánh Đaminh. Khi thánh nhân nhìn thấy ông, ngài tấn công tội lỗi hơn bao giờ hết, và tận đáy lòng, ngài xin Thiên Chúa Toàn Năng soi động người anh em họ của ngài, để người anh em họ ấy thấy được thực trạng khốn nạn là dường nào của linh hồn ông ta.
"Mới đầu, Don Perez cảùm thấy hơi sao xuyến, nhưng ông ta không dứt khoát thay đổi đời sống. Ông lại đến nghe Thánh Đaminh giảng một lần nữa, và người anh em họ của ngài, sau khi thấy con tim chai đá như của ông ta bị xúc động bởi một cái gì phi thường thì la lớn lên rằng:
"-'Ôi Chúa Giêsu, xin ban sự ấy cho toàn thể cử toạ, để họ thực sự thấy được tình trạng của một người vừa mới trở về nhà của Chúa'.
"Bấy giờ mọi người đột nhiên thấy Don Perez hoàn toàn bị bao vây bởi một băng qủi dưới hình thù những con thú dữ tợn đang cầm buộc ông ta bằng những sợi xích lớn. Dân chúng khiếp đảm đổ xô đi trốn làm cho chính Don Perez lại càng hoảng sợ hơn họ, khi ông ta thấy sao mọi người lại bỏ ông ta chạy mất như vậy.
"Thánh Đaminh nói với tất cả mọi người hãy đứng tại chỗ, rồi nói với người anh em họ của ngài là:
"-'Vô phúc thay một con người như ngươi, hãy nhận thức tình trạng hư đốn của mình và hãy gieo mình xuống dưới chân Đức Mẹ. Hãy cầm lấy xâu chuỗi Mân Côi này; hãy sùng kính lần hạt và thật lòng thống hối về tất cả mọi tội lỗi của mình, và hãy nhất tâm cải thiện đời sống'.
"Vậy Don Perez qùi gối xuống, đọc trọn một tràng hạt Mân Côi; đoạn ông ta xưng tội với hết lòng thống hối ăn năn. Thánh Đaminh truyền cho ông ta đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày, ông ta hứa làm theo như thế, và đã tự viết tên mình vào danh sách hội viên của Hiệp Hội Mân Côi.
"Khi ông ra khỏi nhà thờ, mặt mũi của ông không còn kinh khiếp nữa, mà rực rỡ như các thiên thần. Sau này ông đã kiên trì trong việc tôn sùng phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi, sống một đời sống Kitô hữu thật đàng hoàng và chết một cái chết thật tốt lành".

 

23-             Kinh Mân Côi ban ơn thắng trận

 

"Bí Mật Kinh Mân Côi" đã thuật lại truyện Kinh Mân Côi ban ơn thắng trận nơi Bông Hồng 31như sau.
"Anphôngsô VIII, vua nước Aragon và Castillô, đã sống một đời sống buông tuồng, do đó, đã bị Thiên Chúa dùng cách này cách nọ trừng phạt, mà một trong những cách ấy là vua bị bại trận, và phải đến ẩn trốn ở một thành phố thuộc một trong những nước đồng minh của vua.
"Xẩy ra là thánh Đaminh bấy giờ đang ở thành ấy vào ngày Giáng Sinh rao giảng Kinh Mân Côi như ngài vẫn thường làm, minh tỏ về các ơn ích mà Kinh Mân Côi ban cho chúng ta. Một trong những điều ngài đề cập đến là ai thành khẩn đọc Kinh Mân Côi sẽ chiến thắng địch thù và sẽ chiếm lại những gì đã thất trận.
"Vua chăm chú nghe và sai người đến với thánh Đaminh hỏi những điều ngài giảng có đúng thật như vậy không? Thánh Đaminh bảo đảm với vua là không còn gì chân thật hơn như vậy, nếu vua muốn biết thực hư ra sao, vua hãy thực hành việc tôn sùng này và gia nhập Hiệp Hội Mân Côi. Vua liền dứt khoát đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày suốt cả một năm trời. Ngay Giáng Sinh năm sau đó Đức Mẹ đã hiện ra với vua, lúc vua vừa chấm dứt Kinh Mân Côi cuối cùng, mà nói:
"-'Hỡi Anphongsô, con đã phụng sự Mẹ cả một năm vừa qua, bằng cách sốt sắng đọc Kinh Mân Côi hằng ngày, vậy Mẹ đến để thưởng cho con đây: Mẹ đã xin được Con Mẹ tha thứ tội lỗi cho con. Mẹ ban cho con xâu chuỗi Mân Côi này; con hãy đeo nó, Mẹ hứa với con là không một kẻ thù nào có thể hãm hại được con nữa'.
"Sau khi Đức Mẹ biến đi, vua mừng rỡ khôn tả, và hết sức phấn khởi. Vua liền đi tìm hoàng hậu để có thể cho bà biết về các đặc ân cũng như lời hứa của Đức Mẹ. Vua cầm cỗ tràng hạt đưa lên trước mắt hoàng hậu (đã bị mù), và tức thì mắt hoàng hậu lại được nhìn thấy như thường.
"Sau đó ít lâu, vua triệu tập binh lính, với sự liên kết của các đồng minh, đã tấn công địch quân một cách ác liệt. Vua bắt họ phải trả lại phần đất mà họ đã chiếm cứ, phải sửa lại những gì xúc phạm đến vua, và hoàn toàn triệt hạ họ. Thật ra, vua được may mắn đến nỗi tha hồ đánh đuổi từ mọi phía theo chiến thuật của vua, như thể hễ vua ra trận là phần thắng bao giờ cũng về tay vua.
"Điều này không có gì là lạ bởi vì vua không bao giờ xuất trận mà không qùi gối đọc Kinh Mân Côi. Vua cũng chủ trương cho tất cả mọi phần tử trong triều thần của vua gia nhập Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi, và cũng muốn thấy rằng các quan chức và tôi tớ của mình mộ mến Hiệp Hội.
"Hoàng hậu gia nhập Hiệp Hội và cũng bắt đầu đọc Kinh Mân Côi. Bà và chồng bà kiên trì phục vụ Đức Mẹ, sống một cuộc đời thật là thánh đức".

 

24-             Kinh Mân Côi có sức khu trừ ma quỉ   

               

Trong Bông Hồng 33, "Bí Mật Kinh Mân Côi" thuật lại một câu truyện về Kinh Mân Côi có sức khu trừ ma qủi như sau.
"Khi thánh Đaminh đang giảng về Kinh Mân Côi ở gần Carcassone thì người ta mang đến cho ngài một người theo bè rối Albigensê bị qủi ám. Thánh Đaminh làm phép trừ qủi trước mặt một đám rất đông dân chúng; có thể tới cả trên 12 ngàn người đến nghe ngài giảng. Ma qủi ám vào người đó đã bị thánh nhân bắt buộc phải ép mình trả lời những câu hỏi của ngài. Chúng nói rằng:
"1- Có 15 ngàn qủi trong thân xác của con người đáng thương này, vì người này đã chống đối 15 Mầu Nhiệm Mân Côi.
"2- Chúng tiếp tục chứng thực rằng việc rao giảng Kinh Mân Côi làm chúng sợ hãi và khiếp đảm đến tận đáy hỏa ngục, và thánh nhân là người chúng thù ghét nhất trên đời, vì các linh hồn ngài giật ra khỏi tay chúng, nhờ việc tôn sùng phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi.
"3- Rồi chúng còn tỏ ra cho biết thêm một số điều khác nữa.
"Thánh Đaminh quàng cỗ tràng hạt của ngài chung quanh cổ của người lạc giáo Albigensê và bắt ma qủi phải nói cho ngài biết ai trong số các thánh ở trên trời làm chúng sợ nhất, và vì thế ai là vị được người ta kính yêu nhất. Nghe thế, chúng kêu gào quái đản đến nỗi hầu như mọi người đều ngã xuống đất, hồn vía lên mây. Bấy giờ, với tất cả tinh quái của mình, để khỏi phải trả lời, ma qủi khóc lóc than van một cách thảm thiết đến nỗi làm cho nhiều người tự nhiên cũng khóc theo ...
"Thánh Đaminh không phải là người dễ bị lung lay, bởi những lời năn nỉ của bọn thần khốn khổ này. đã nói với chúng rằng ngài sẽ không buông tha cho chúng, cho tới khi chúng trả lời câu hỏi của ngài. Bấy giờ chúng nói rằng chúng nói nhỏ vào tai thánh nhân cho một mình thánh nhân nghe thôi. Thánh nhân liền nhấn mạnh rằng chúng phải trả lời một cách rõ ràng và to tiếng. Thế là ma qủi câm lặng không nói một tiếng nào, hoàn toàn không coi lệnh truyền của thánh Đaminh ra gì cả. Vậy thánh nhân qùi gối xuống cầu cùng Đức Mẹ ...
"Ngay sau khi thánh nhân chấm dứt lời nguyện cầu, một ngọn lửa chói sáng thoát ra từ lỗ tai, lỗ mũi và cửa miệng của người lạc giáo Albigensê. Tất cả sợ run người lên, song lửa không phương hại đến ai cả. Bấy giờ ma qủi mới kêu lên:
"-'Đaminh ơi, tụi này van xin ngươi mà, vì cuôỉc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô, công nghiệp của Mẹ Thánh Ngài và của tất cả các thánh, hãy để cho chúng tôi ra khỏi thân xác người này mà không cần phải nói năng gì cả - vì các thiên thần sẽ trả lời cho câu ngươi hỏi bất cứ lúc nào ngươi muốn. Lại nữa, tụi này toàn là những tên láo khoét mà? Ngươi cũng muốn tin tụi này hay sao? Thôi xin đừng hạnh hạ tụi này nữa; hãy thương đến tụi này đi".
Sau khi trả lời cho ma qủi xong, thánh Đaminh qùi xuống cầu xin với Đức Mẹ, và chỉ có một mình ngài bấy giờ được thấy Đức Mẹ dùng chiếc gậy vàng Người cầm trong tay đập vào người bị qủi ám mà truyền cho ma qủi phải trả lời câu hỏi của thánh nhân.
"Bấy giờ ma qủi rên lên:
"- 'Ôi Bà là kẻ thù của tụi tôi, là tai họa và là hủy diệt của tụi tôi, sao Bà lại từ trời xuống để hành hạ tụi tôi quá sức như vậy? Ôi Đấng Bầu Cử của các tội nhân, Bà là Đấng đã giật họ ra khỏi cửa hỏa ngục, Bà là đường vững chắc đưa về trời, chẳng lẽ chúng tôi phải bỏ mình đến nỗi nói ra tất cả sự thật và tự thú trước mọi người ai là người làm cho tụi tôi phải hổ ngươi và hư mất? Ôi khốn cho tụi tôi là chúa của sự tối tăm!
"'Hỡi các ngươi là Kitô hữu, hãy nghe cho kỹ đây: Mẹ của Chúa Giêsu Kitô toàn năng là Người có thể cứu các tôi tớ của Người cho khỏi sa hỏa ngục. Người là mặt trời phá tan bóng tối gian ác và tinh quái của tụi tao. Chính Người chỉ tên điểm mặt những mưu đồ của tụi tao, phá tan những cạm bẫy và vô hiệu hóa các chước cám dỗ của tụi tao'.
"'Dầu lưỡng lự, tụi tao cũng phải nói rằng, không một linh hồn nào thành thực làm tôi Người mà lại bị hư đi như tụi tao. Một ánh mắt của Người ngước lên nhìn Chúa Ba Ngôi cũng đủ vượt trên tất cả mọi lời cầu nguyện, mọi ước vọng và mọi hứng khởi của tất cả mọi thần thánh'.
"'Tụi tao sợ Người hơn tất cả các thánh trên trời hợp lại, và tụi tao hoàn toàn chào thua trước những tôi trung của Người. Nhiều Kitô hữu, đáng lẽ bị trầm luân như chúng tao nghĩ, nhờ kêu cầu người trong giờ lâm tử của họ, đã được cứu bởi sự can thiệp của Người'
"'Ôi, nếu Maria không dùng quyền năng của Người chống lại tụi tao và phá đổ các mưu đồ của tụi tao, thì tụi tao chắc chắn sẽ chiến thắng Giáo Hội và tiêu diệt nó từ lâu rồi; và tụi tao đã làm cho các dòng tu trong Giáo Hội lầm lạc và băng hoại rồi'.
"'Giờ đây tụi tao cũng bị buộc phải nói ra cho các ngươi biết điều này nữa là: không ai kiên trì đọc Kinh Mân Côi mà bị hư mất, vì Người xin cho các tôi tớ của Người ơn thực lòng ăn năn thống hối các tội lỗi của họ, nhờ đó, họ được hưởng ơn tha thứ và tình thương của Thiên Chúa'".
"Bấy giờ thánh Đaminh bảo tất cả mọi người đọc Kinh Mân Côi thật chậm và thật sốt sắng, bởi đó, một sự lạ đã xẩy ra là, mỗi một Kinh Kính Mừng mà thánh nhân cùng dân chúng đọc chung với nhau thì một nhóm ma qủi xuất ra từ thân xác khốn khổ của người đó, dưới hình dạng những cục than đỏ lòm.
"Khi bọn qủi ám đã xuất ra hết, và người lạc giáo cuối cùng đã hoàn toàn trở lại bình thường, thì Đức Mẹ (bấy giờ vẫn còn ở đấy) ban phép lành cho đám đông, làm cho họ cảm thấy hân hoan vui sướng.
"Một số lớn các người lạc giáo đã trở lại khi thấy phép lạ này và ra nhập Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi".
 

ï 25-             Tràng hạt Mân Côi được dùng để trừ qủi

 "Bí Mật Kinh Mân Côi" qua Bông Hồng 27 đã kể lại việc tràng hạt Mân Côi được dùng để trừ qủi như sau.
"'Hãy mặc lấy khí giới của Thiên Chúa' (Eph.6:11). Cũng thế, qúi bạn hãy trang bị khí giới của Thiên Chúa là Kinh Mân Côi, và qúi bạn sẽ đạp nát đầu ma qủi, cũng như sẽ khắc phục được mọi chước cám dỗ của hắn. Đó là lý do tại sao ngay cả tràng hạt Mân Côi mà thôi cũng là điều dễ sợ đối với ma qủi rồi, và đó cũng là lý do tại sao các thánh đã dùng tràng hạt để trói buộc qủi ma cũng như để xua đuổi chúng ra khỏi thân thể của những người bị chúng ám ...
"Chân phước Alan kể rằng có một người đàn ông ngài biết đã thử đủ mọi việc tôn sùng mà không làm sao thoát được các tà thần ám vào mình. hết nước, ông mới nghĩ đến việc đeo tràng hạt Mân Côi vào cổ, điều này đã làm ông nguôi ngoai nhiều lắm. Ông đã khám phá ra rằng, mỗi lần ông bỏ tràng hạt ra là ma qủi lại hành hạ ông dữ dội. Thế là ông dứt khoát đeo tràng hạt cả ngày lẫn đêm. Từ đó, ma qủi không bao giờ trở lại với ông nữa, vì hắn không thể nào chịu nổi sợi giây xích khủng khiếp này. Chân phước Alan cũng làm chứng là ngài đã giải cứu cho một số đông người bị qủi ám bằng cách đeo tràng hạt quanh cổ của họ.
"Cha Jean Amat, dòng Đaminh, vào một đêm nọ, lúc đang giảng đại phúc cho mùa chay ở Aragon, thì có một em gái bị qủi ám được đem đến cho ngài. Sau khi làm phép trừ qủi cho em mấy lần không xong, ngài lấy cỗ tràng hạt đeo vào cổ của em. Ngài khó khăn lắm mới làm được như vậy xong, thì em gái bắt đầu kêu gào dữ dội: 'Hãy bỏ chúng ra. Hãy bỏ chúng ra. Những hạt này hành hạ tôi!' Thương hại em gái, cuối cùng vị linh mục bỏ cỗ tràng hạt ra.
"Đêm hôm sau, ngay khi cha Amat đang ở trên giường thì những tên qủi đã ám em gái điên cuồng giận dữ tìm cách tấn công cha. Thế nhưng, với cỗ tràng hạt cuốn trong bàn tay mà chúng không làm sao giật khỏi cha được. cha đã dùng để quật chúng tơi bời và đánh chúng chạy mất, trong khi miệng cha kêu cứu: 'Thánh Maria Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi, xin đến cứu giúp con'
"Ngày hôm sau, đến nhà thờ, ngài gặp em gái đáng thương vẫn còn bị qủi ám, và một trong những tên qủi đang ở nơi em bắt đầu cười và nói diễu cợt rằng: 'Này đại ca, nếu đại ca dám bỏ cỗ tràng hạt đi thì tụi này sẽ cho đại ca biết tay!' Bấy giờ vị linh mục tốt lành không chần chờ quàng ngay cỗ tràng hạt vào cổ em gái mà nói: 'Nhân danh tên Thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Mẹ Thánh của Người, và bằng quyền năng của phèp lần hạt Rất Thánh Mân Côi, ta truyền cho ngươi, hỡi các tà thần, hãy ra khỏi thân thể của em gái này', lập tức chúng bó buộc phải nghe theo và buông tha em gái".
 

26-             Phương pháp đọc Kinh Mân Côi ít chia trí.

 

                Trong Bông Hồng 50, "Bí Mật Kinh Mân Côi" cho thấy một phương pháp để đọc Kinh Mân Côi ít chia trí như sau.
"Để được như vậy, (tức để cầm hãm trí tưởng tượng và giảm thiểu những phân tâm), chúng ta phải thêm một hay vài lời vào mỗi Kinh Kính Mừng (tùy theo mỗi chục kinh, và điều này sẽ giúp nhắc cho chúng ta về mầu nhiệm chúng ta đang tưởng nhớ. Một hay hai lời này phải được thêm vào sau chữ 'Giêsu ...' và trước những chữ 'Con lòng Bà gồm phúc lạ'. Chẳng hạn:
Chục 1: "Giêsu nhập thể Con lòng Bà.. ."
2: "Giêsu thánh hóa.. ."
3: "Giêsu giáng sinh nghèo hèn.. ."
4: "Giêsu được thánh hóa.. ."
5: "Giêsu, thánh trên hết các thánh.. ."
6: "Giêsu trong cơn sầu thảm.. ."
7: "Giêsu bị tra tấn.. ."
8: "Giêsu đội triều thiên gai.. ."
9: "Giêsu vác thánh giá.. ."
10 "Giêsu chết trên thập giá.. ."
11 "Giêsu sống lại từ trong kẻ chết.. ."
12 "Giêsu lên trời.. ."
13 "Giêsu làm Mẹ tràn đầy Thánh Linh.. ."
14 "Giêsu đưa Mẹ lên trời.. ."
15 "Giêsu đội triều thiên cho Mẹ.. ."
 

27-             Phương pháp đọc Kinh Mân Côi lấy ơn ích.

 

Cũng trong Bông Hồng 50, "Bí Mật Kinh Mân Côi" còn hướng dẫn thêm một phương pháp đọc Kinh Mân Côi để lấy ơn ích như sau.
"Trước tiên hãy đọc:
"'Xin hãy đến, Lạy Chúa Thánh Thần'.
"Rồi thực hiện tác động hiến dâng việc lần hạt Mân Côi (trước khi đọc mấy kinh mở đầu chuỗi Mân Côi)
"'Con xin hiệp chính mình con với các thánh trên trời, và với tất cả các người lành dưới thế; con xin hiệp chính mình con với Chúa, lạy Chúa Giêsu của con, để chúc tụng Thánh Mẫu của Chúa cách xứng đáng và để chúc tụng Chúa trong Người và bởi Người. Con xin từ bỏ tất cả những lo ra chia trí có thể quấy rối con đang khi con lần hạt Mân Côi này để tôn kính đức tin mà Mẹ đã sống trên trần gian và xin Mẹ cho chúng con được chia sẻ với đức tin của Mẹ. Ôi Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa Kinh Lạy Cha để thờ lạy Chúa trong sự duy nhất của Chúa và để nhận biết Chúa như khởi nguyên và là cùng đích mọi sự. Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con xin dâng lên Chúa 3 Kinh Kính Mừng để cám ơn Chúa về tất cả những ơn Chúa đã ban cho Mẹ Maria, cũng như những ơn Chúa đã ban cho chúng con nhờ lời cầu bầu của Mẹ'".
Sau đó, ngắm từng Mầu Nhiệm Mân Côi bằng tâm tình cầu nguyện hơn là lập lại câu tưởng nhớ suông như thói quen vẫn làm. Chẳng hạn:
"Chục thứ nhất:
"Ôi Chúa Giêsu, chúng con xin dâng Chúa chục kinh thứ nhất này để tôn kính việc nhập thể của Chúa; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con ơn khiêm nhượng thẳm sâu. (Kết thúc chục Kinh Kính Mừng thì nguyện kết). Xin ơn Mầu Nhiệm Nhập Thể đổ xuống hồn con để làm cho nó sống thật khiêm nhượng" (hay đọc lời nguyện Fatima như Mẹ dạy 3 Thiếu Nhi Fatima ngày 13-7-1917 vẫn thường đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội.. .")
Chục thứ sáu:
"Ôi Chúa Giêsu, chúng con dâng Chúa chục kinh thứ sáu này để tôn kính cuộc Hấp Hối Tử Nạn của Chúa trong vườn cây dầu; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con ơn hết lòng đau đớn tội lỗi và ơn biết vâng theo Thánh Ý Chúa cách trọn hảo. (Kết thúc chục Kinh Kính Mừng thì nguyện kết). Xin ơn Chúa Hấp Hối Tử Nạn trong vườn cây dầu đổ xuống hồn con để làm cho con thật lòng thống hối và hoàn toàn vâng theo ý Chúa" (hay đọc lời nguyện Fatima như Mẹ dạy 3 Thiếu Nhi Fatima ngày 13-7-1917 vẫn thường đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội.. .")
"Chục thứ mười một:
"Ôi Chúa Giêsu, chúng con dâng Chúa chục kinh mười một này để tôn kính việc Chúa Phục Sinh Khải Hoàn; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con một đức tin sống động. (Kết thúc chục Kinh Kính Mừng thì nguyện kết). Xin ơn Phục Sinh đổ xuống hồn con để làm cho con thật lòng trung tín". (hay đọc lời nguyện Fatima như Mẹ dạy 3 Thiếu Nhi Fatima ngày 13-7-1917 vẫn thường đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội.. .")
 

28-                 Phương pháp đọc Kinh Mân Côi cách tốt đẹp.

 

Qua Bông Hồng 44, Bí Mật Kinh Mân Côi cho biết về phương pháp đọc Kinh Mân Côi một cách tốt đẹp như sau.
"Trước khi bắt đầu mỗi chục kinh, hãy thinh lặng đôi chút, và hãy chiêm ngắm mầu nhiệm mà qúi bạn sắp sửa kính nhớ trong chục kinh đó. Hãy luôn luôn nhớ xin Chúa Toàn Năng, vì mầu nhiệm này và nhờ lời cầu bầu của Thánh Mẫu, một trong những nhân đức nổi bật nhất của mầu nhiệm ấy, hay một trong những nhân đức mà qúi bạn cần đặc biệt
"Cẩn thận tránh hai điều nguy hiểm mà hầu hết người ta gặp phải khi đọc Kinh Mân Côi. Điều thứ nhất là không xin ơn gì cả ... Điều lầm lạc lớn thứ hai là không có chủ ý gì hơn ngoài chủ ý đọc cho xong nhanh bao nhiêu có thể ... Tôi xin qúi bạn hãy điều chỉnh tốc độ rất dễ xẩy ra khi đọc kinh, bằng cách đôi khi ngưng lại một chút, khi qúi bạn đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng. Vào mỗi lần ngưng lại như thế, tôi đều đánh dấu thập, như qúi bạn sẽ thấy.
"Lạy Cha chúng con ở trên trời + chúng con nguyện danh Cha cả sáng + Nước Cha trị đến + Ý Cha thể hiện + dưới đất cũng như trên trời + Xin Cha cho chúng con hôm nay + lương thực hằng ngày + và tha nợ chúng con + như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con + Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ + Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
"Kính mừng Maria đầy ơn phúc + Đức Chúa Trời ở cùng Bà + Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ + và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.
"Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời + Cầu cho chúng con là kẻ có tội + khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
"Thoạt tiên qúi bạn sẽ thấy khó thực hiện những chỗ ngắt này, vì thói quen đọc hấp tấp vội vã của mình; thế nhưng, một chục kinh mà qúi bạn đọc một cách chăm chú theo thể thức kia còn qúi hơn cả ngàn Kinh Mân Côi được đọc một cách hoàn toàn cẩu thả, chẳng có ngắt nghỉ hay suy nghĩ gì ráo trọi".
 

29               Phương pháp đọc Kinh Mân Côi cách cung kính.

 

Bí Mật Kinh Mân Côi đã cho biết về phương pháp đọc Kinh Mân Côi cách cung kính trong Bông Hồng 45 như sau.
"Tôi xin thêm là Kinh Mân Côi phải được đọc một cách cung kính nữa. Như thế có nghĩa là Kinh Mân Côi phải được đọc, cung kính bao nhiêu có thể, bằng cách qùi gối, hai tay chắp lại lần chuỗi Mân Côi. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân, dĩ nhiên nằm đọc ở trên giường hay nếu đang di chuyển, họ có thể vừa đi vừa đọc. và nếu cơn bệnh không cho phép qùi gối, họ có thể ngồi hay đứng mà đọc. Cũng có thể đọc Kinh Mân Côi ngay khi làm việc, nếu phận sự hằng ngày giữ chân người ta ở tại công việc, vì công việc tay chân không luôn luôn gây trở ngại cho khẩu nguyện.
"Dĩ nhiên, vì linh hồn có giới hạn của nó, và chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó thôi, khi chúng ta để ý đến việc chân tay, chúng ta không thể nào chỉ chuyên chú vào những sự thiêng liêng, chẳng hạn như cầu nguyện. Nhưng, như thế không phải là chúng ta không có giá trị trước mặt Đức Mẹ, và Người sẽ thưởng cho thiện chí của chúng ta hơn là những tác động bề ngoài.
"Tôi nghĩ rằng qúi bạn nên chia Kinh Mân Côi của qúi bạn ra làm 3 phần, và đọc mỗi một nhóm mầu nhiệm (là 5 chục kinh) vào một lúc khác nhau trong ngày. Làm như vậy sẽ tốt hơn là đọc cả một tràng 15 chục luôn một lúc".

 

30-                 Hiệp Hội Kinh Mân Côi là gì?

 

 Trong Bông Hồng 5, Bí Mật Kinh Mân Côi đã nói về các loại phần tử của Hiệp Hội Kinh Mân Côi như sau.
"Thật ra chỉ có một Hiệp Hội Kinh Mân Côi duy nhất, dành cho thành phần sẵn lòng đọc đủ 150 Kinh Mân Côi mỗi ngày. Tuy nhiên, tùy lòng mộ mến của những người đọc Kinh Mân Côi, chúng ta có thể chia họ ra làm 3 loại hội viên:
"Hội viên thường trực là người đọc đủ 150 Kinh Mân Côi mỗi tuần; hội viên vĩnh viễn là người đọc đủ 150 Kinh Mân Côi mỗi năm; hội viên thường nhật là người đọc đủ 150 Kinh Mân Côi mỗi ngày".
Trong Bông Hồng 4, Bí Mật Kinh Mân Côi cho biết Hiệp Hội Kinh Mân Côi được thánh Đaminh sáng lập và sau 100 năm đã bị suy yếu cho đến khi được á thánh Alan de la Roche tái lập.
Trong Bông Hồng 30, Bí Mật Kinh Mân Cội còn kể ra các đặc ân của Hiệp Hội Kinh Mân Côi này, nhất là đã liệt kê các ân xá mà Hiệp Hội nói chung và các phần tử gia nhập Hiệp Hội nói riêng được Giáo Hội ban cho, như Đức Thánh Cha Innôcentê XI tái xác nhận ngày 31-7-1679 và được tổng giám mục Balê công bố trong tháng 9 cùng năm đó. Bí Mật Kinh Mân Côi đã nhấn mạnh đến một đặc ân riêng biệt của Hiệp Hội này không phải chỉ ở chỗ Hiệp Hội được Giáo Hội ban cho nhiều ân xá nhất trong các hội đoàn, Hiệp Hội này còn được chính các Đức Thánh Cha gia nhập để làm gương cho con cái của mình nữa.

 

31-             Việc suy niệm Mầu Nhiệm Mân Côi là phương thế nên trọn lành.

 

Trong Bông Hồng 24, Bí Mật Kinh Mân Côi đã nói đến việc suy niệm Mầu Nhiệm Mân Côi là một phương thế nên trọn lành như sau.
"Các thánh luôn lấy đời sống của Chúa Giêsu làm mục tiêu học hỏi chính yếu của mình, các ngài dùng việc suy ngắm các nhân đức và đau khổ của Người làm cách thức giúp các ngài đạt đến mức toàn thiện Kitô giáo ...
"Tất cả các Kitô hữu có cùng một đức tin và cùng tôn thờ một Chúa, cùng hy vọng vào một vinh phúc trên trời. Họ có cùng một Đấng Trung Gian duy nhất là Đức Giêsu Kitô, do đó, họ tất cả phải bắt chước mô phạm thần linh của mình, bằng việc suy gẫm các mầu nhiệm về đời sống, nhân đức và vinh quang của Người.
"Thật là lầm to khi cho rằng chỉ có linh mục, tu sĩ và những ai xa lánh sự nhộn nhịp thế gian mới cần phải suy ngắm các chân lý đức tin và các mầu nhiệm về đời sống của Chúa Giêsu Kitô. Nếu các linh mục và tu sĩ có bổn phận suy ngắm về các chân lý của đạo thánh để sống xứng đáng đến cùng ơn gọi của mình, thì giáo dân cũng có cùng một bổn phận như vậy. Vì hằng ngày họ phải đương đầu với những hiểm nguy thiêng liêng có thể làm họ mất linh hồn. Vì vậy, họ phải trang bị cho mình những việc suy niệm thường xuyên về cuộc đời, về các nhân đức và đau thương của Chúa Giêsu, là những gì tuyệt vời được cô đọng trong 15 Mầu Nhiệm Mân Côi".

 

32-             Việc suy niệm Mầu Nhiệm Mân Côi làm sung mãn thánh thiện.

 

Trong Bông Hồng 25, Bí Mật Kinh Mân Côi còn cho biết việc suy niệm Mầu Nhiệm Mân Côi làm sung mãn thánh thiện như sau.
"Sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu được sự sung mãn thánh thiện lạ lùng được chất chứa trong các kinh và các Mầu Nhiệm Mân Côi. Việc suy niệm các mầu nhiệm về sự sống và sự chết của Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế là nguồn mạch trổ sinh những hoa trái kỳ diệu nhất cho những ai thực hành điều này.
"Ngày nay người ta muốn có những điều đánh động và gây cho linh hồn ấn tượng sâu đậm. Thế nhưng, trong lịch sử thế giới, sẽ không có điều gì cảm kích hơn kỳ tích về đời sống, sự chết và vinh hiển của Chúa Cứu Thế được chứa đựng trong Kinh Mân Côi. Qua 15 mầu nhiệm, các cảnh chính về đời sống của Người được phô diễn trước mắt chúng ta. Làm gì có những kinh nguyện tuyệt vời và cao trọng hơn Kinh Chúa Dạy và Lời Chào Thiên Thần? Tất cả ước vọng và nhu cầu của chúng ta đều được thấy diễn tả ở hai kinh này.
"Suy niệm về các mầu nhiệm và kinh nguyện Mân Côi là một việc dễ nhất trong các kinh nguyện, vì những nhân đức khác nhau của Chúa Giêsu Kitô và những giai đoạn khác nhau của cuộc đời Người, khi suy niệm, làm tươi mát và củng cố tâm trí chúng ta cách lạ lùng, giúp chúng ta khỏi bị chia trí.
"Những mầu nhiệm này, với người thông hiểu, là nguồn mạch của các tín điều căn bản nhất, với những kẻ đơn thành, là cách dẫn giải rõ ràng và dễ hiểu biết. Chúng ta phải học suy niệm hình thức dễ dàng này trước khi tiến tới bậc suy niệm cao nhất ...
"Nếu qúi bạn muốn thực sự tiến đến độ cao của đời sống cầu nguyện một cách hoàn toàn nghiêm chỉnh mà không bị ma qủi lừa đảo, như hắn từng làm nơi những kẻ cầu nguyện, hãy đọc trọn một tràng Mân Côi mỗi ngày, hay ít là 50 kinh.
"Nhờ ơn Chúa, qúi bạn đã tiến cao trong đời cầu nguyện, cứ giữ lấy việc đọc Kinh Mân Côi, nếu muốn ở mãi mức độ này và nếu qúi bạn muốn nhờ Kinh Mân Côi để càng ngày càng sống khiêm hạ hơn. Vì, chẳng có ai đọc Kinh Mân Côi hằng ngày lại trở thành một kẻ lạc đạo chính hiệu hay bị ma qủi lừa đảo cả. Đây là lời phát biểu mà tôi sẵn lòng lấy máu mình ký để làm bảo chứng.
"Nếu qúi bạn đang ở trong tình trạng chiêm niệm chủ động hay tình trạng thâm trầm cầu nguyện, tức các bạn đang ở vào tình trạng luôn đặt mình trước nhan Chúa và yêu mến Ngài, qúi bạn càng không có lý do để bỏ đọc Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời cho qúi bạn khỏi sợ mất mức độ tâm nguyện hay bị cản bước tiến thiêng liêng của qúi bạn.
"Qúi bạn sẽ thấy rằng Kinh Mân Côi đúng là chiếc thang Giacóp với 15 bậc, nhờ đó, từng bậc một, qúi bạn sẽ đi từ nhân đức này đến nhân đức kia, từ ơn soi sáng này đến ơn soi sáng kia. Như thế, không sợ nguy hiểm bị lầm lạc, qúi bạn sẽ dễ dàng đạt đến tầm vóc của Chúa Giêsu Kitô".
 

33-             Kinh Mân Côi là phương thế cứu rỗi.

 

Trong Bông Hồng 29, Bí Mật Kinh Mân Côi cho Kinh Mân Côi là một phương thế cứu rỗi như sau.
"Con Thiên Chúa xuống thế gian không ngoài lý do là để cứu rỗi các linh hồn. Người đã khống chế vương quốc Satan bằng việc thiết lập Giáo Hội. Nhưng, chúng đã vùng lên và nhào tới tấn công các linh hồn, bằng lạc thuyết Albigensê, bằng ghen hận, bằng nổi loạn, và bằng những tội lỗi xấu xa mà chúng gieo rắc khắp thế giới, vào thế kỷ 11, 12 và 13.
"Chỉ có những biện pháp thẳng tay mới có thể chặn đứng được những băng hoại ghê gớm này và mới khắc phục được quyền lực của Satan. Rất Thánh Trinh Nữ là Nữ Hộ Thân của Giáo Hội đã ban cho chúng ta một phương thế thần hiệu nhất để ngăn cản cơn giận của Con Người, để tiêu diệt lạc thuyết và để cải tiến nền luân lý Kitô giáo, ở nơi Hiệp Hội Kinh Mân Côi. Phương thế này quả là thần hiệu khi nó phục hồi Đức Ái, hồi phục việc năng chịu các Bí Tích, các phép đã được sùng mộ từ những thế kỷ vàng son đầu tiên của Giáo Hội, và nó cũng cải tiến cả nền luân lý Kitô giáo.
"Đức Giáo Hoàng Lêô X đã nói trong tự sắc của ngài rằng Hiệp Hội này được thành lập để tôn vinh Thiên Chúa và Rất Thánh Trinh Nữ, như một bức tường ngăn chặc các sự dữ đang bùng nổ trong Giáo Hội.
"Đức Giáo Hoàng Grêgory XIII nói rằng Kinh Mân Côi từ trời ban cho chúng ta những phương cách để ngăn cản cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và để cầu khẩn sự can thiệp của Đức Mẹ.
"Đức Giáo Hoàng Julêô III nói Kinh Mân Côi được Thiên Chúa linh ứng để nhờ các ân huệ của Đức Mẹ mà Thiên Đàng mở ra cho chúng ta một cách dễ dàng hơn.
"Đức Giáo Hoàng Phaolô III và Thánh Giáo Hoàng Piô V nói rằng Kinh Mân Côi được ban cho các tín hữu để họ có thể dễ dàng sống bằng an và ủi an trong tâm thần".
 

Mẫu Gương Lần Hạt Mân Côi của
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
 

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chẳng những có thói quen lần hạt đủ 15 Mầu Nhiệm Mân Côi hằng ngày, ngài còn tổ chức và chủ tọa những buổi lần hạt chung với đoàn chiên của mình vào các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng ở các nơi mỗi khi có thể, được ghi nhận như sau:
Ngày 7-10-1995 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Patrick ở New York;
Ngày 4-5-1996 tại Vương Cung Thánh Đường Mẹ Mông Triệu ở giáo phận Como Nước Ý;
Ngày 5-10-1996 và 3-5-1997 tại Đại Thính Đường Phaolô VI tại Rôma;
Ngày 7-6-1997 tại Đền Thánh Đức Mẹ Ludzmierz ở Ba Lan;
Ngày 5-7-1997 tại Sân Thánh Damascô ở Vatican;
Ngày 2-8-1997 và 6-9-1997 tại khuôn viên sân ở Castek Gandolfo, nơi ngài nghỉ hè.
Ngày 6-12-1997 tại Đại Thính đường Phaolô VI.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài cùng ngày
Bí Mật Kinh Mân Côi (2) (8/2/2016)
Bí Mật Kinh Mân Côi (1) (8/2/2016)
Tin/Bài khác
Ghi Danh Vào Phong Trào Linh Mục Con Cưng Của Đức Mẹ (4/24/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #5 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #4 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #3 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768