MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3434: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (1)
Thứ Bảy, Ngày 26 tháng 3-2016

CN 3434: NHỮNG VẾT THƯƠNG THÁNH CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ (1)

Nguyên Tác: The HOLY WOUNDS OF OUR LORD JESUS CHRIST

Chúa Giêsu dạy cho Nữ Tu Mary Martha Chambon (1844-1907) cách cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi Những Vết Thương Thánh. Chúa Giêsu cũng mạc khải và dạy Bà Sharon Witton các kinh nguyện về Những Vết Thương Thánh Nơi Hai Đầu Gối Chúa. Bà Witton là người truyền bá sự sùng kính Những Vết Thương Thánh.

Kim Hà dịch thuật trong tháng 3 năm 2016

Một Sự Sùng Kính Tư (A Private Devotion)

LỜI NGUYỆN VINH DANH NHỮNG VẾT THƯƠNG THÁNH CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ

“Những Vết Thương Thánh của Ta là những đóa hoa hồng có mùi hương thơm lan tỏa,
Ta muốn làm cho linh hồn các con được thơm tho.”
(Lời Chúa Giêsu Kitô)

Nhà Xuất Bản House of The Holy Wounds of Our Lord Jesus Christ Shrine

Đức Giáo Hoàng Benedicto chúc lành cho những cuốn sách nói về Những Vết Thương Thánh ngày 29 tháng 8 năm 2007

THÁNH VỊNH 50 (51)

Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con
1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.
2 Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va

3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

7 Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

9 Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

10 Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

11 Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một
tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

16 Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

20 Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

21 Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.

LỜI NGUYỆN THÁNH HIẾN CUỘC ĐỜI

Lạy Chúa Giêsu, trước Thiên Chúa Ba Ngôi,
Đức Mẹ Maria, và toàn thể Đạo binh Thiên Quốc,
Cùng hiệp thông với Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu
Và sự Hy Sinh của Chúa trên đồi Calvary,

Con xin thánh hiến hoàn toàn cuộc đời con 
cho các ý chỉ của Thánh Tâm Chúa,
Và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria,

Cùng với cuộc đời con, con xin đặt dưới sự lãnh đạo của Chúa,
Tất cả những Thánh Lễ, những lần con rước Lễ,
Những việc làm tốt lành của con, những sự hy sinh,
Và những đau khổ trong trọn cuộc sống con,

Để thờ lạy và dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh,
Để hiêp thông với Mẹ Giáo Hội,
Với Đức Thánh Cha là Giáo Hoàng Phanxico và các linh mục,
Để cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục tốt lành,
Và cho tất cả các linh hồn cho đến tận thế.

Lạy Chúa Giêsu, xin chấp nhận những hy sinh và sự thánh hiến cuộc đời con.
Xin ban cho con ơn lành để con trung thành với Chúa cho đến giờ chết. Amen.

TRÀNG HẠT MÂN CÔI TÔN VINH NHỮNG VẾT THƯƠNG THÁNH

Bằng cách đọc Chuỗi Kinh Mân Côi Tôn Vinh Những Vết Thương Thánh, xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta tất cả những ơn lành mà chúng ta đã mất trong ngày hôm nay và trong cuộc đời của chúng ta.

Xin Đức Mẹ Maria giúp đỡ chúng ta biết cầu nguyện bằng trái tim. Chúng ta xin lãnh nhận những công nghiệp, ơn đại xá và các ơn lành mà chúng ta sẽ có qua Chuỗi Kinh Mân Côi Những Vết Thương Thánh này.

Bắt đầu Chuỗi Kinh Mân Côi bằng lời cầu nguyện 4 ý chỉ nơi thánh giá và trên 3 hạt này:

1. Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế Thánh Thiện, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.
2. Lạy Chúa Toàn Năng, Thánh Thiện và Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
3. Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn lành và Lòng Thương Xót trong cơn nguy hiểm hiện tại và xin che chở chúng con với Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Amen.
4. Lạy Cha Hằng Hữu, xin ban Lòng Chúa Thương Xót qua Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha. Xin Cha thương xót chúng con. Chúng con nài xin Cha. Amen. Amen. Amen.

CÁC Ý CHỈ CẦU XIN NHỮNG VẾT THƯƠNG THÁNH

Hãy suy niệm những nỗi thống khổ của Chúa Giêsu Kitô và ghi nhớ trong trái tim ta. Bắt đầu mỗi chục bằng cách đọc những ý chỉ xin Những Vết Thương Thánh và suy gẫm từng câu trước khi tiếp tục.

NƠI HẠT KINH LỚN.

X: Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Đ: Để chữa lành những vết thương của linh hồn chúng con.

NƠI MƯỜI HẠT NHỎ:

X: Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ và thương xót chúng con,
Đ: Nhờ công nghiệp Những Vết Thương Thánh của Chúa.

THỨ NHẤT: SUY NIỆM VẾT THƯƠNG TRÊN ĐÔI CHÂN CỦA CHÚA GIÊSU

A. TRÊN VẾT THƯƠNG THÁNH NƠI BÀN CHÂN PHẢI CHÚA GIÊSU, chúng con xin Đức Mẹ Maria đặt những lời cầu nguyện của chúng con dành cho thế giới, những nhu cầu cá nhân, gia đình chúng con và bản thân chúng con.

Chúng con cầu xin để an ủi Chúa Giêsu Kitô và xin Đức Mẹ Maria đặt từng người chúng con vào Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu nơi (bàn chân phải) của Chúa Giêsu.

(Lập lại sau những lời cầu nguyện của Những Vết Thương Thánh)

B. TRÊN VẾT THƯƠNG THÁNH NƠI BÀN CHÂN TRÁI  CHÚA GIÊSU, chúng con xin Đức Mẹ Maria đặt những lời cầu nguyện của chúng con dành cho những người phá thai, các thai nhi bị giết hại, cha mẹ thai nhi giết con mình và những ai đang làm việc và cầu nguyện cho việc phá thai phải chấm dứt.

Chúng con cầu xin để an ủi Chúa Giêsu Kitô và xin Đức Mẹ Maria đặt từng người chúng con vào Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu nơi (bàn chân trái) của Chúa Giêsu.

(Lập lại sau những lời cầu nguyện của Những Vết Thương Thánh)

THỨ HAI: SUY NIỆM VẾT THƯƠNG NƠI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Trên Vết Thương Thánh của Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con xin Đức Mẹ Maria đặt những ý chỉ sau đây:

1. Tất cả những lời cầu nguyện của các gia đình, các buổi họp Tiệc Ly và các lời cầu nguyện của những nhóm cầu nguyện.

2. Chúng con cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxico.

3. Cho Sự Toàn Thắng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.

4. Sự giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục.

5. Cho giới trẻ trên toàn thế giới để họ chấp nhận Thánh Ý Chúa trong cuộc đời của họ.
 
6. Thánh Ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên Thiên Đàng.

7. Xin Chúa Thánh Thần đến trong các linh hồn mọi người.

8. Cho giáo hội hiển trị trong vinh quang.

9. Cho mọi người tôn kính Bí Tích Thánh Thể trên Bàn Thờ và để Chúa đánh bại Satan mãi mãi.

Chúng con cầu xin để an ủi Chúa Giêsu Kitô và xin Đức Mẹ Maria đặt từng người chúng con vào Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.

(Lập lại sau những lời cầu nguyện của Những Vết Thương Thánh)

THỨ BA: SUY NIỆM VẾT THƯƠNG NƠI BÀN TAY TRÁI CHÚA GIÊSU

Trên vết thương của Bàn Tay Trái Chúa Giêsu chúng con xin Đức Mẹ Maria đặt những ý chỉ sau đây:

1. An ủi Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu đang buồn sầu.

2. Đền tạ, đền tội và hy sinh để được Chúa Cha Tối Cao chấp nhận qua Những Vết Thương Thánh.

3. Các kẻ thù và những tạo vật từ chối không lắng nghe lời dạy bảo của Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu.

4. Tất cả các Hồng Y, Giám Mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân không vâng lời Đức Giáo Hoàng Phanxico tại Roma.

Chúng con cầu xin để an ủi Chúa Giêsu Kitô và xin Đức Mẹ Maria đặt từng người chúng con vào Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu nơi (bàn tay trái) của Chúa Giêsu.

(Lập lại sau những lời cầu nguyện của Những Vết Thương Thánh)

THỨ TƯ: SUY NIỆM VẾT THƯƠNG THÁNH NƠI BÀN TAY PHẢI CHÚA GIÊSU

Trên vết thương của Bàn Tay Phải Chúa Giêsu chúng con xin Đức Mẹ Maria đặt những ý chỉ sau đây:

1. Tất cả các Hồng Y, Giám Mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thi hành Thánh Ý Chúa bằng cách vâng lời Đức Giáo Hoàng Phanxico.

2. Cầu nguyện xin cho họ luôn vâng lời trong các quyết định đi theo Chúa Giêsu Kitô cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời họ.

Chúng con cầu xin để an ủi Chúa Giêsu Kitô và xin Đức Mẹ Maria đặt từng người chúng con vào Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu nơi (bàn tay phải) của Chúa Giêsu.

(Lập lại sau những lời cầu nguyện của Những Vết Thương Thánh)

THỨ NĂM: SUY NIỆM VẾT THƯƠNG THÁNH NƠI VAI BÊN PHẢI CHÚA GIÊSU

Trên vết thương của Vai bên phải Chúa Giêsu chúng con xin Đức Mẹ Maria đặt những ý chỉ sau đây:

1. Tất cả những ai đang chịu đau khổ vì bị áp bức, bách hại, chịu những cuộc khủng hoảng luân lý, kinh tế trên toàn thế giới.

2. Cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho họ ơn can đảm chấp nhận gánh nặng và sự thống khổ, đau đớn của họ để chiến thắng những sự bất công.

3. Tất cả những ai cầu nguyện và yểm trợ những người bịnh tật và bị thương tích.

4. Sự chữa lành cho tất cả những ai chịu đau khổ tình cảm, thể xác, tâm linh, tâm lý bởi những hành động của giới tu sĩ.
 
5. Các nạn nhân bị giới tu sĩ lợi dụng để họ biết tha thứ cho những kẻ làm hại họ và thực hành các sứ mệnh mà Chúa đã chuẩn bị cho họ.

6. Xin cho Tối Cao Pháp Viện có những vị Thẩm Phán phò Sự Sống.

7. Xin gia tăng các linh mục và nam nữ tu sĩ thánh thiện.

8. Xin cho bà Sharon Witton, người truyền bá sự sùng kính Những Vết Thương Thánh được ơn lành cần thiết trong việc sùng kính Những Vết Thương Thánh và việc sùng kính 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ Maria để mọi người biết siêng năng và trung thành làm việc cầu nguyện này trên toàn thế giới.

Chúng con cầu xin để an ủi Chúa Giêsu Kitô và xin Đức Mẹ Maria đặt từng người chúng con vào Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu nơi (vai bên phải) của Chúa Giêsu.

(Lập lại sau những lời cầu nguyện của Những Vết Thương Thánh)

THỨ SÁU: SUY NIỆM CÁC GAI NHỌN ĐÂM VÀO ĐẦU THÁNH ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚA GIÊSU

Trong Những Vết Thương Thánh đâm vào Đầu Thánh của Chúa Giêsu, chúng con xin Đức Mẹ Maria đặt vào đó những ý chỉ sau đây:

1. Các linh hồn nạn nhân chịu đau đớn bằng nhiều cách khác nhau.

2. Tất cả những sứ mệnh được trao ban cho các thị nhân, các người được nghe Chúa nói trong tâm hồn, các nhà thần bí, các tôi tớ Chúa và các giáo dân mà Đức Mẹ Maria đã tuyển chọn họ để làm Mẹ của họ và Chúa Giêsu đã tuyển chọn họ để làm Chúa và Đấng Cứu Thế của họ, bởi vì khi chọn Đức Mẹ Maria là chúng con chọn Chúa Giêsu.

3. Các ý chỉ để an ủi và yểm trợ tinh thần, làm cho sự thống khổ của Chúa và của Đức Mẹ Maria giảm bớt bằng cách hình dung chúng con đang nhổ những gai nhọn từ Đầu Thánh Chúa Giêsu.

4. Để nhớ rằng vinh quang của Mão Gai sẽ mang lại cho tất cả những ai thật sự chiêm niệm về Mão Gai ở trần gian qua việc sùng kính này.

Chúng con cầu xin để an ủi Chúa Giêsu Kitô và xin Đức Mẹ Maria đặt từng người chúng con vào Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu nơi (Đầu Thánh) Chúa Giêsu.

(Lập lại sau những lời cầu nguyện của Những Vết Thương Thánh.)

(Còn Tiếp)

Kim Hà, 14/3/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Book - Chúa Với Tôi (chương 3) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 2) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 1) (11/23/2016)
Ebook - Nhật Ký Ltx Chúa Nơi Linh Hồn Tôi - Thánh Nữ Faustina (10/24/2016)
Cn 3444: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (11) (3/27/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3443: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (10) (3/26/2016)
Cn 3442: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (9) (3/26/2016)
Cn 3441: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (8) (3/26/2016)
Cn 3440: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (7) (3/26/2016)
Cn 3439: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (6) (3/26/2016)
Tin/Bài khác
Mặc Khải Về Thánh Thể Trong Gioan 6 (cập Nhật Bài#1-101 (het)) (12/31/2016)
Cn 3436: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (3) (3/26/2016)
Cn 3435: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (2) (3/26/2016)
Cn 3173: Chân Phước Gaspar, Tông Đồ Máu Thánh Chúa Giêsu (3) (9/15/2015)
Cn 3172: Chân Phước Gaspar, Tông Đồ Máu Thánh Chúa Giêsu (2) (9/15/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768