MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: thông điệp đức mẹ mễ du (more...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/9/2016 Qua Thị Nhân Mirjana
Chủ Nhật, Ngày 2 tháng 10-2016
Thông Điệp  ngày 2/9/2016  qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu,
    Theo ý của Thánh Tử Mẹ và tình Mẫu Tử của Mẹ, Mẹ tới với các con, các con của Mẹ ơi, nhưng đặc biệt tới những người chưa tới chỗ biết tới tình yêu của Thánh Tử Mẹ.  Mẹ tới với các con là những người nghĩ tới Mẹ và là những người cầu cứu Mẹ. Mẹ trao ban tình yêu thương Từ Mẫu của Mẹ và Mẹ mang chúc lành của Thánh Tử Mẹ tới cho các con. Các con có tâm hồn tinh tuyền và rông mở, và các con có thấy những ơn huệ, những dấu chỉ và tình yêu thương của Mẹ không? Các con của Mẹ ơi, trong cuộc sống trần thế của các con, hãy được hướng dẫn bởi gương sáng của Mẹ. Cuộc sống của Mẹ là sự đau đớn, thinh lặng, niềm tin và cậy tin vô hạn lượng vào Cha Trên Trời. Không có gì là ngẫu nhiên: không đau đớn, cũng không phải niềm vui, cũng không phải đau khổ, cũng không phải tình yêu. Tất cả những điều này là ân sủng mả Thánh Tử Mẹ ban cho các con và nó dẫn các con tới cuộc sống trường sinh. Với các con, Thánh Tử Mẹ xin tình yêu và lời cầu nguyện nơi Ngài. Như một Từ Mẫu Mẹ sẽ dạy các con: để yêu và để cầu nguyên nơi Ngài có nghĩa là cầu nguyện trong thinh lặng của linh hồn mình và không chỉ đọc thuộc lòng bằng đôi môi mình; nó là ngay cả những cử chỉ đẹp nhất được thực hiện trong danh thánh Con của Mẹ - đó là sự kiên nhẫn, lòng thương xót, sự chấp nhận nỗi đau và sự hy sinh được thực hiện vì lợi ích của người khác. Các con của Mẹ ơi, Thánh Tử Mẹ đang nhìn vào các con. Hãy cầu nguyện  để các con cũng có thể thấy dung nhan Ngài và để nó có thể được tỏ lộ tới các con. Các con của Mẹ ơi, Mẹ đang tỏ lộ cho các con chân lý thật sự và duy nhất. Các con hãy cầu nguyện để các con có thể am hiểu nó và có thể reo rắc tình yêu và hy vọng; để các con có thể là những tông đồ của tình yêu Mẹ. Trong một các đặc biệt, TráI Tim Từ Mẫu Mẹ yêu thương các mục tử. Các con hãy cầu nguyên cho đôi tay được thánh hiến của các ngài. Cám ơn các con.
(Translated by/ Chuyển Ngữ Bởi www.KinhMungMaria.com)

Message to Mirjana on September 2, 2016
 
"Dear My children, 
       According to the will of my Son and my motherly love, I am coming to you, my children, but especially to those who have not yet come to know the love of my Son. I am coming to you who think of me and who invoke me. To you, I am giving my motherly love and I am carrying the blessing of my Son. Do you have pure and open hearts, and do you see the gifts, the signs of my presence and love? My children, in your earthly life, be led by my example. My life was pain, silence and immeasurable faith and trust in the Heavenly Father. Nothing is by chance: neither pain, nor joy, nor suffering, nor love. All of these are graces which my Son grants to you and which lead you to eternal life. Of you, my Son asks for love and prayer in Him. As a mother I will teach you: to love and to pray in Him means to pray in the silence of your soul and not only reciting with your lips; it is even the least beautiful gesture done in the name of my Son - it is patience, mercy, the acceptance of pain and sacrifice done for the sake of another. My children, my Son is looking at you. Pray that you also may see His face and that it may be revealed to you. My children, I am revealing to you the only and real truth. Pray that you may comprehend it and be able to spread love and hope; that you may be able to be apostles of my love. In a special way, my motherly heart loves the shepherds. Pray for their blessed hands. Thank you.”
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Ngày 25/10/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (11/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/10/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2016)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/10/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/9/2016 Qua Thị Nhân Marija (10/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/9/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (10/6/2016)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Ngày 25/9/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (10/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/8/2016 Qua Thị Nhân Marija (9/25/2016)
Thông Điệp Ngày 25/8/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (9/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/8/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (9/2/2016)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/8/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (9/2/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768