MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: thông điệp đức mẹ mễ du (more...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Ngày 25/9/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija
Thứ Ba, Ngày 25 tháng 10-2016

    Thông Điệp  ngày 25/9/2016  qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

         Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyên. Ước chi lời cầu nguyện là sự sống với các con. Chỉ trong cách này tâm hồn các con sẽ được đổ đầy với bình an và niềm vui.  Thiên Chúa sẽ ở gần các con và các con sẽ cảm thấy Ngài trong tâm hồn như một người bạn. Các con sẽ tâm sự với Ngài như những người mà các con quen biết và, các con nhỏ ơi, các con sẽ có một sự cần thiết để làm chứng, bởi vì Chúa Giê-su sẽ ở trong tâm hồn và ở trong các con, được kết hợp trong Ngài. Mẹ ở cùng các con và yêu thương tất cả các con với tình Mẫu Tử của Mẹ. Cám ơn  các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. 

(Translated by/ Chuyển Ngữ:   www.KinhMungMaria.com)

Message to Marija on September 25, 2016

“Dear children!
       Today, I am calling you to prayer. May prayer be life to you. Only in this way will your heart be filled with peace and joy. God will be near you and you will feel Him in your heart as a friend. You will speak with Him as with someone whom you know and, little children, you will have a need to witness, because Jesus will be in your heart and you, united in Him. I am with you and love all of you with my motherly love. Thank you for having responded to my call.”
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/11/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (12/12/2016)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/11/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2016)
Thông Điệp Ngày 25/10/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (11/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/10/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2016)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/10/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/9/2016 Qua Thị Nhân Marija (10/25/2016)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/9/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (10/6/2016)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/9/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (10/2/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/8/2016 Qua Thị Nhân Marija (9/25/2016)
Thông Điệp Ngày 25/8/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (9/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/8/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (9/2/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768