MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: thông điệp đức mẹ mễ du (more...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/10/2016 Qua Thị Nhân Mirjana
Thứ Tư, Ngày 2 tháng 11-2016
  Thông Điệp  ngày 2/10/2016  qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu,
    Chúa Thánh Thần, theo ý Thiên Chúa Cha, làm Mẹ thành người Mẹ - Mẹ của Chúa Giê-su - chỉ qua việc này thôi, cũng là Mẹ của các con. Đó là tại sao Mẹ tới để lắng nghe các con, để Mẹ có thể mở rộng đôi tay Từ Mẫu của Mẹ tới các con; để ban cho các con Trái Tim Mẹ và kêu gọi các con ở lại với Mẹ, bởi vì từ đỉnh thập giá Thánh Tử Mẹ giao phó các con cho Mẹ. Không may, nhiều các con của Mẹ đã không tới chỗ nhận biết tình yêu của Thánh Tử Mẹ; nhiều các con không muốn tới chỗ nhận biết Ngài. Ôi, các con của Mẹ ơi, thật là tệ chừng nào được làm bởi những ai phải nhìn thấy hoặc phải giải thích để rồi mới tới chỗ tin tưởng. Đó là lý do tại sao, các con của Mẹ ơi, các tông đồ của Mẹ, trong thinh lặng của tâm hồn mình các con lắng nghe tới tiếng nói của Thánh Tử Mẹ, để rồi tâm hồn các con mới có thể là nơi cư ngụ của Ngài, để nó không còn có thể tối tăm và u buồn nữa, nhưng nó có thể được chiếu rọi với ánh sáng của Thánh Tử Mẹ. Các con hãy tìm kiếm sự cậy trông với niềm tin, bởi vì đức tin là sự sống của linh hồn. Một lần nữa Mẹ kêu gọi các con: hãy cầu nguyện, cầu nguyện để sống đức tin trong sự khiêm hạ, trong sự bình an tâm thần, và được chiếu rọi bởi ánh sáng. Các con của Mẹ ơi, đùng cố sức để thấu hiểu mọi sự ngay lập tức, bởi vì Mẹ cũng đã không thấu hiểu mọi sự ngay; nhưng Mẹ đã yêu, và Mẹ đã tin vào Lời Thiên Chúa mà Thánh Tử Mẹ nói - Ngài là ánh sáng đầu tiên và là khởi đầu của sự Cứu Độ. Các tông đồ tình yêu của Mẹ ơi, các con là những người cầu nguyện, hy sinh chính mình, yêu thương và không đoán xét - các con ra đi và reo vãi chân lý, Lời Thánh Tử Mẹ, đó là Phúc Âm, bởi vì các con là Phúc Âm sống động; các con là những tia sáng của Thánh Tử Mẹ. Thánh Tử Mẹ và Mẹ sẽ ở với các con để khích lệ các con và để thử nghiệm các con. Các con của Mẹ ơi, hãy luôn luôn khẩn cầu chúc lành của những người, và chỉ của những người mà đôi tay họ được chúc phúc bởi Thánh Tử Mẹ, của các mục tử các con. Cám ơn các con.

(Translated by/ Chuyển Ngữ Bởi www.KinhMungMaria.com)

Message to Mirjana on October 2, 2016
"Dear My children, 
       the Holy Spirit, according to the Heavenly Father, made me the mother - the mother of Jesus - and by this alone, also your mother. That is why I am coming to hear you, that I may open my motherly arms to you; to give you my heart and to call you to remain with me, because from the top of the cross my Son entrusted you to me. Unfortunately, many of my children have not come to know the love of my Son; many of them do not want to come to know Him. Oh, my children, how much bad is done by those who must see or interpret in order to come to believe. That is why, you, my children, my apostles, in the silence of your heart, listen to the voice of my Son, so that your heart may be His home, that it may not be dark and sad, but that it may be illuminated with the light of my Son. Seek hope with faith, because faith is the life of the soul. Anew I am calling you: pray, pray to live faith in humility, in spiritual peace, and illuminated by the light. My children, do not strive to comprehend everything immediately, because I also did not comprehend everything immediately; but I loved, and I believed in the divine words which my Son spoke - He who was the first light and the beginning of redemption. Apostles of my love - you who pray, sacrifice yourselves, love and do not judge - you go and spread the truth, the words of my Son, the Gospel, because you are the living Gospel; you are the rays of the light of my Son. My Son and I will be with you to encourage you and to test you. My children, always implore the blessing of those, and only of those whose hands have been blessed by my Son, of your shepherds. Thank you." 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Ngày 25/11/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (12/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/10/2016 Qua Thị Nhân Marija (12/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/11/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (12/12/2016)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/11/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2016)
Thông Điệp Ngày 25/10/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (11/25/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/10/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2016)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/9/2016 Qua Thị Nhân Marija (10/25/2016)
Thông Điệp Ngày 25/9/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (10/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/9/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (10/6/2016)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/9/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (10/2/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/8/2016 Qua Thị Nhân Marija (9/25/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768