MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: thông điệp đức mẹ mễ du (more...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Ngày 25/10/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija
Thứ Sáu, Ngày 25 tháng 11-2016
Thông Điệp  ngày 25/10/2016  qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

          Hôm nay Mẹ kêu gọi các con: cầu nguyện cho hòa bình. Các con hãy bỏ đi sự ích kỷ và sống theo những thông điệp mà Mẹ ban cho các con. Không có nó, các con không thể thay đổi cuộc sống mình. Bằng lời cầu nguyện hằng sống, các con sẽ có bình an. Qua cuộc sống an bình, các con sẽ cảm thấy sự cần thiết để làm chứng nhân, bởi vì các con sẽ khám phá ra Thiên Chúa là Đấng mà các con bây giờ cảm thấy ở xa vời. Vì thế, các con nhỏ của Mẹ ơi, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và cho phép Thiên Chúa đi vào tâm hồn mình. Các con hãy trở lại với việc ăn chay và xưng tội như để vượt qua sự ác trong các con và chung quanh các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ(Translated by/ Chuyển Ngữ:   www.KinhMungMaria.com)

Message to Marija on September 25, 2016

“Dear children!
        Today I am calling you: pray for peace. Leave selfishness and live the messages which I am giving you. Without them, you cannot change your life. By living prayer, you will have peace. By living in peace, you will feel the need to witness, because you will discover God whom you now feel to be far away. Therefore, little children, pray, pray, pray and permit God to enter into your hearts. Return to fasting and confession so as to overcome the evil in you and around you. Thank you for having responded to my call.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/11/2016 Qua Thị Nhân Marija (12/25/2016)
Thông Điệp Ngày 25/11/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (12/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/10/2016 Qua Thị Nhân Marija (12/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/11/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (12/12/2016)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/11/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2016)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/10/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2016)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/10/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/9/2016 Qua Thị Nhân Marija (10/25/2016)
Thông Điệp Ngày 25/9/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (10/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/9/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (10/6/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768