MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: thông điệp đức mẹ mễ du (more...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/12/2016 Qua Thị Nhân Mirjana
Thứ Hai, Ngày 2 tháng 1-2017
Thông Điệp  ngày 2/12/2016  qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu,
     Trái Tim Từ Mẫu Mẹ đang khóc khi Mẹ nhìn vào những gì các con của Mẹ đang làm. Tội lỗi thì đang tăng lên, tâm hồn trong trắng thì hoàn toàn ít quan trong hơn; Thánh Tử Mẹ đang bị lãng quên - rồi tôn vinh tất cả những cái thấp kém; và các con của Mẹ đang bị bách hại. Đó là lý do tại sao, các con của Mẹ ơi, các tông đồ tình yêu của Mẹ, với linh hồn và con tim khấn xin danh Thánh Tử Mẹ. Ngài sẽ có Lời Ánh Sáng cho các con. Ngài tỏ hiện Chính Mình cho các con, Ngài bẻ bánh với các con và cho các con Lời Tình Yêu để rồi các con có thể biến đổi chúng thành những hành động xót thương, như vậy, thành những chứng nhân chân lý. Đó là lý do tại sao, các con của Mẹ ơi, đừng có sợ hãi. Hãy cho phép Thánh Tử Mẹ ở trong các con. Ngài sẽ dùng các con để chăm lo những người bị tổn thương và để biến đổi những tâm hồn lạc lối. Vì thế, các con của Mẹ ơi, hãy trở lại với việc cầu nguyện Kinh Mân Côi. Hãy cầu nguyện với cảm giác thánh thiêng, hy sinh và thương xót. Hãy cầu nguyện, không những qua lời nói, nhưng với cử chỉ xót thương. Cầu nguyện với sự yêu thương cho tất cả mọi người. Thánh Tử Mẹ, qua sự hy sinh của Ngài, đã tán dương tình yêu thương. Vì thế, các con hãy sống với Ngài để rồi các con có thể có sức mạnh và sự cậy trông; để rồi các con mới có thể có tình yêu mà nó là sự sống và nó dẫn tới cuộc sống trường sinh. Qua Tình yêu Thiên Chúa, Mẹ cũng ở với các con, và sẽ dẫn dắt các con với tình Mẫu Tử. Cám ơn các con." Mirjana nói rằng Đức Mẹ rất là buồn sầu.
(Translated by/ Chuyển Ngữ Bởi www.KinhMungMaria.com)

Message to Mirjana on December 2, 2016
"Dear My children, 
       My motherly heart is crying as I am looking at what my children are doing. Sins are multiplying, the purity of soul is all the less important; my Son is being forgotten - honored all the less; and my children are being persecuted. That is why, you my children, apostles of my love, with soul and heart invoke the name of my Son. He will have the words of light for you. He manifests Himself to you, He breaks the bread with you and gives you the words of love so that you may transform them into merciful acts and, thus, be witnesses of truth. That is why, my children, do not be afraid. Permit my Son to be in you. He will make use of you to care for the wounded and to convert lost souls. Therefore, my children, return to the prayer of the Rosary. Pray it with feelings of goodness, sacrifice and mercy. Pray, not only with words, but with merciful acts. Pray with love for all people. My Son, by His sacrifice, exalted love. Therefore, live with Him so that you may have strength and hope; that you may have the love which is life and which leads to eternal life. Through God's love, I am also with you, and will lead you with motherly love. Thank you." Mirjana said that Our Lady was very sad.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tóm Tắt Các Hông Điệp Đức Mẹ Ban Từ Medjugorje Trong Năm 2009 (2/6/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/1/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (2/2/2017)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/1/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (2/2/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/12/2016 Qua Thị Nhân Marija (1/25/2017)
Thông Điệp Ngày 25/12/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (1/25/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/12/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (1/2/2017)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/11/2016 Qua Thị Nhân Marija (12/25/2016)
Thông Điệp Ngày 25/11/2016 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (12/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/10/2016 Qua Thị Nhân Marija (12/25/2016)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/11/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (12/12/2016)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/11/2016 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768