MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: thông điệp đức mẹ mễ du (more...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Ngày 25/1/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija
Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 2-2017
    Thông Điệp  ngày 25/1/2017  qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

         Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho sự bình an: bình an trong tâm hồn con người, bình an trong gia đình và bình an trên thế giới. Sa-tan thì mạnh mẽ và muốn biến tất cả các con chống lại Thiên Chúa, để đưa các con trở lại tất cả mọi thứ của con người, và phá hủy trong tâm hồn mọi cảm giác hướng về Thiên Chúa và những sự của Thiên Chúa. Các con nhỏ ơi, các con hãy cầu nguyện và chống lại chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa canh tân và chủ nghĩa ích kỷ, mà thế giới dâng hiến cho các con. Các con nhỏ ơi, các con hãy quyết chọn sự thánh thiện và Mẹ, với Thánh Tử Giê-su của Mẹ, cầu bầu cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

(Translated by/ Chuyển Ngữ:   www.KinhMungMaria.com)

Message to Marija on January 25, 2017

“Dear children!
           Today I am calling you to pray for peace: peace in human hearts, peace in the families and peace in the world. Satan is strong and wants to turn all of you against God, and to return you to everything that is human, and to destroy in the heart all feelings towards God and the things of God. You, little children, pray and fight against materialism, modernism and egoism, which the world offers to you. Little children, you decide for holiness and I, with my Son Jesus, intercede for you. Thank you for having responded to my call. ” 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/3/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (4/2/2017)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/3/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (4/2/2017)
Thông Điệp Ngày 25/2/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (3/25/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/2/2017 Qua Thị Nhân Marija (3/25/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/2/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (3/2/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/1/2017 Qua Thị Nhân Marija (2/25/2017)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/2/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (3/2/2017)
Tóm Tắt Các Hông Điệp Đức Mẹ Ban Từ Medjugorje Trong Năm 2009 (2/6/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/1/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (2/2/2017)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/1/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (2/2/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/12/2016 Qua Thị Nhân Marija (1/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768