MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: thông điệp đức mẹ mễ du (more...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Ngày 25/3/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija
Thứ Ba, Ngày 25 tháng 4-2017
    Thông Điệp  ngày 25/3/2017  qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

   Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi tất cả các con mở lòng mình ra tới lòng thương xót Chúa, để bắt đầu một cuộc sống mới qua sự cầu nguyện, sám hối và một quyết định sống đời thánh đức. Thời gian mùa Xuân này thúc đẩy các con tới một đời sống mới, tới một sự đổi mới, trong tư tưởng và tấm lòng mình. Vì thế, các con nhỏ ơi, Mẹ ở với các con để giúp các con nói "xin vâng" tới Chúa và tới giới răn Ngài với sự kiên quyết. Các con không đơn độc; Mẹ ở với các con qua ân sủng mà Đấng Tối Cao trao tới Mẹ cho các con và giòng dõi mình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.


(Translated by/ Chuyển Ngữ:   www.KinhMungMaria.com)

Message to Marija on March 25, 2017

“Dear children!
            In this time of grace, I am calling all of you to open your hearts to God’s mercy, to begin a new life through prayer, penance and a decision for holiness. This time of spring moves you to a new life, to a renewal, in your thoughts and hearts. Therefore, little children, I am with you to help you to say ‘yes’ to God and to God’s commandments with resoluteness. You are not alone; I am with you through the grace which the Most High gives me for you and your descendants. Thank you for having responded to my call."
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/5/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (6/2/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/4/2017 Qua Thị Nhân Marija (5/25/2017)
Thông Điệp Ngày 25/4/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (5/25/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/4/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (5/2/2017)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/4/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (5/2/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/3/2017 Qua Thị Nhân Marija (4/25/2017)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/3/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (4/2/2017)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/3/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (4/2/2017)
Thông Điệp Ngày 25/2/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (3/25/2017)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/2/2017 Qua Thị Nhân Marija (3/25/2017)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/2/2017 Qua Thị Nhân Mirjana (3/2/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768