Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Photo: St. John Paul Ii National Shrine, Washington, Dc.
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 4-2018
[Xin Ấn Vào Đây Để Coi]--> St. John Paul II National Shrine, Washington, DC.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về