MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đức mẹ việt nam :: đức mẹ la vang
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Cầu Cùng Đức Mẹ La Vang
Thứ Năm, Ngày 20 tháng 9-2012

LỜI CẦU CÙNG ĐỨC MẸ LA VANG

Lạy ơn Đức Mẹ La Vang
Xin nghe con mọn thở than mấy lời:
Mẹ là Mẹ Chúa Ngôi Hai
Muôn vàn thần thánh không ai sánh cùng.

Mẹ tuy hiển hách ngàn trùng
Nhưng mà Mẹ cũng đầy lòng thương thay.
Mẹ đã chọn lấy chốn nầy
Gót thiêng bước đến còn đầy ơn thiêng.

Người bệnh tật, kẻ ưu phiền
Cầu liền đặng đã, xin liền đặng vui.
Dập dìu kẻ tới người lui
Trong Nam ngoài Bắc mọi người giáo lương

Ơn phần xác, ơn phần hồn
Nào ai cầu Mẹ mà không đắc lời.
Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Trời
Mà Mẹ lại cũng Mẹ loài người ta.

Cúi xin xuống phước hà sa
Đoái thương con cái thiết tha khẩn cầu
Này con quỳ gối cúi đầu
Trước bàn thờ Mẹ xiết bao ước nguyền

Xin cho con đặng bình yên
Giữ gìn ơn thánh vẹn tuyền thủy chung.
Cho con ghét tội hết lòng
Mến đàng phước đức ra công sửa mình

Cho con một dạ đinh ninh
Kính thờ một Chúa hết tình thảo ngay.
Này con dâng tấm lòng này
Một niềm mến Mẹ từ rày về sau.

Lòng con rày chỉ ước ao
Chết trong tay Mẹ phước nào lớn hơn.
Lại xin Mẹ cũng xuống ơn
Giữ gìn cha mẹ nhà con yên hàn.

Xin cho nước trị dân an
Nơi nơi nghe tiếng Evang giảng truyền.
Những người sầu não tật nguyền
Xin cho đều đặn bình yên xác hồn.

Muôn vàn xin nhậm lời con
Lại cho con đặng một ơn riêng nầy...
(Xin ơn gì thì nói)
Lẽ nào ra khỏi nơi đây
Mà con lại chẳng lòng đầy cậy trông.
Con xin cảm tạ muôn trùng

Vì con biết Mẹ sẵn lòng với con.
Còn trời còn nước còn non
Con còn cầu khẩn Mẹ còn đoái thương.
Nay con từ biệt thánh đường

Thân tuy cách đó dạ thường mến đây.
Chốn nầy, ngày nầy, hội nầy
Lòng nầy ghi tạc dám phai đá vàng.
Lạy ơn Đức Mẹ La Vang
Xin nghe con mọn thở than mấy lời.

THƠ JMT LM JOSEPH MARIA NGUYỄN VĂN THÍCH

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hành Hương Đức Mẹ La Vang Năm 2013 Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. (8/17/2013)
Cn1707: Hành Hương Thăm Đức Mẹ Lavang, Quảng Trị (11/17/2012)
Vài Lời Chứng Nhân Lịch Sử Của Linh Mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang (11/17/2012)
Ơn Lạ Đức Mẹ La Vang (2) (11/17/2012)
Ơn Lạ Đức Mẹ La Vang (1) (11/17/2012)
Tin/Bài khác
Bài Giảng Của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli (8/19/2012)
Cn 1546: Thánh Tượng Đức Mẹ Lavang Khóc Nước Mắt Máu Tại Baton Rouge, Louisiana (7/7/2012)
Đức Mẹ Việt Nam Với Dân Tộc Việt Nam, Gm Vinh Sơn Nguyễn Văn Long (7/3/2012)
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang (2/4/2012)
Hành Hương La Vang (3), Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 (5/24/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768