MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đức mẹ việt nam :: đức mẹ tà-pao
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Video Clip: #24: Đức Mẹ Maria Tại Tà Pao, Việt Nam
Thứ Tư, Ngày 30 tháng 7-2008

Nguồn: www.memaria.org

Lời Nói Đầu; Chúng tôi đã có dịp về hành hương tại Tà Pao, Việt Nam vào năm 2003. Xin được gửi đến quý vị video quay được tà áo của Mẹ Maria tung bay trước sự chứng kiến của nhiều khách hành hương. 

Kim Hà

30/7/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Báo Về Ngày Đại Lễ Khai Mạc Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao (11/28/2008)
Thư Của Tòa Giám Mục Phan Thiết Về Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao. (10/11/2008)
Radio Giờ Của Mẹ Thông Báo Về Tà Pao (9/3/2008)
Báo Spiritdaily.com Nóí Về Hiện Tượng Đức Mẹ Bạch Lâm Và Đức Mẹ Tà Pao (8/27/2008)
Bào Chí Mỹ Nói Về Hiện Tượng Đức Mẹ Tà Pao, Mặt Trời Quay (8/27/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Video Clip #25: Đức Mẹ Maria Tại Tà Pao, Việt Nam Với Hiện Tượng Mặt Trời Quay. (7/30/2008)
Tin/Bài khác
Cd Kính Dâng Đức Mẹ Tàpao (7/16/2008)
Hành Hương Đức Mẹ Tàpao Tháng 10/2007 (10/15/2007)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768