MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: đền thánh đức mẹ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đền Thánh Đức Mẹ La Vang, Las Vegas, Tiểu Bang Nevada.
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 3-2009

Xin xem link sau đây để đi hành hương tại Đến Thánh Đức Mẹ La Vang, Las Vegas:

http://www.lavang-lasvegas.com/?catid=6&pid=39

Địa chỉ:Đền Thánh Đức Mẹ La Vang, Las Vegas, Tiểu Bang Nevada.

4835 S. Pearl St, Las Vegas, NV 89121

Tel: 702 821 1459

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đền Thánh Đức Bà Aparecida . --- Pt Huỳnh Mai Trác7/23/2013 (7/24/2013)
Những Tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Nổi Tiếng Trên Thế Giới (6/24/2012)
Hành Hương Đền Thánh Shrine Of Our Lady Of Good Help, Wisconsin (1/4/2011)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Jasna Góra, Nữ Vương Nước Ba Lan (3/10/2009)
Lãnh Tụ Hồi Giáo Mohammed Tôn Kính Đức Mẹ (2/2/2009)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới (10/22/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768