MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: mẹ fatima
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (4 Và Hết)
Thứ Hai, Ngày 13 tháng 2-2017

Phần IV THỰC HÀNH DỰ TÍNH HÒA BÌNH
 
Lịch sử ghi nhận nhiều thảm họa mà Mẹ Thiên Chúa tiên báo năm 1917 đã xảy ra. Những việc này không thể làm lại được. Nhưng chúng ta vẫn còn tương lai trước mặt. Nó có thể là tương lai hạnh phúc, đầy sự bình an, nếu chúng ta sống như đòi hỏi Đức Mẹ.

Những đòi hỏi hình thành nên “dự tính hòa bình từ Thiên Đàng qua Đức Mẹ Fatima” là:

1. Ăn năn đền tạ.
2. Đọc kinh Mân Côi hằng ngày
3. Năm Thứ Bảy đầu tháng và
4. Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Nếu thực hiện chúng ta sẽ chỉ còn hy vọng.

ĂN NĂN VÀ ĐỀN TẠ

Trong việc ăn năn, Đức Mẹ giải thích là chúng ta phải cải thiện đời sống, từ bỏ lối sống dễ dãi tội lỗi, xin ơn tha thứ tội lỗi, và làm việc đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, đau buồn vì tội lỗi loài người.

Đức Mẹ có ý muốn nói đền tạ là:

1. Dâng những việc hy sinh để đền bù cho tội lỗi của chúng ta.
2. Cố gắng hết sết sức chu toàn công việc bổn phận hằng ngày.
3. Chấp nhận trách nhiệm về tình trạng của đời sống của chúng ta.
4. Vâng giữ điều răn của Chúa

Những hy sinh Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta là những hy sinh cần thiết để tránh xa tội lỗi và dịp tội và chấp nhận với sự vâng phục tất cả những đau khổ Chúa gởi tới cho chúng ta. Cũng vậy, khi làm mọi việc hy sinh và dâng lên cho Chúa, chúng ta đọc kinh này: “Lạy Chúa Giêsu Chúa của con, con xin dâng việc này lên vì lòng yêu mến Chúa, để hoán cải các tội nhân khốn khổ, và để đền tạ cho tất cả tội lỗi chống lại Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.”

ĐỌC KINH MÂN CÔI HẰNG NGÀY

Đức Mẹ nài xin và nhấn mạnh rằng chúng ta phải đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Việc đền tạ giữ bàn tay Chúa khỏi giáng xuống trên thế giới trong công lý để trừng phạt nhiều tội lỗi. Kinh Mân Côi như thanh kiếm hay vũ khí Mẹ Thiên Chúa có thể dùng để giảm bớt dị giáo và sức mạnh của ma quỷ. Kinh mân Côi mạnh mẽ nhất, và đã nhiều lần cứu thế giới khỏi những tình huống xấu xa, nếu không có chuỗi kinh này thế giới còn tệ hơn những gì chúng ta đang đối diện ngày hôm nay.

Bốn thế kỹ trước, người hồi giáo đã tràn lan khắp Châu Âu, dường như sắp quét sạch người Kitô Hữu. Khi tất cả dường như đã mất, Đức Giáo Hoàng Piô V tổ chức một Chiến Dịch Mân Côi vĩ đại. Chiến sĩ Kitô Hữu vào trận chiến với gươm trong tay và chuỗi kinh mân Côi trong tay kia. Ngày 7 tháng 10 năm 1571, tại Lepanto, một trong những trận chiến vĩ đại nhất trong lịch sữ đã xảy ra. Đội quân Kitô Hữu tuy nhỏ, quân địch nhiều hơn gấp bội, nhưng đã đánh bại quân Hồi Giáo Armada, tất cả quân Kitô Hữu đã được cứu sống nhờ sức mạnh của chuỗi kinh Mân Côi.

Đầu năm 1964, nước Ba Tây sắp rơi vào nạn Cộng Sản trong vòng vài ngày. Đức Tổng Giám mục Rio de Janeiro phát thanh trên radio thỉnh cầu đọc kinh và sám hối và giữ gìn những gì Đức Mẹ Fatima đòi hỏi. Việc đáp ứng của dân Ba Tây tăng lên và tăng lên đến khi lên đến độ 600,000 phụ nữ đọc kinh Mân Côi ở Sao Paulo ngày 19 tháng 3. Thêm những cuộc tuần hành dự tín vào ngày 1 tháng 4 nữa, chế độ Cộng Sản rời khỏi xứ Ba Tây, và tự do được bảo tồn.

Bấy giờ, người ta bị đe dọa bởi Cộng Sản từ mọi phía, nhưng Đức Trnh Nữ Maria có thể vượt qua sức mạnh của ma quỷ chỉ qua một đêm thôi nếu có đủ người đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Đức Giáo Hoàng Piô IX nói: “Hãy cho tôi một đạo binh Mân Côi, Tôi sẽ chiến thắng thế giới.”

Gia Đình cũng được khuyên nhủ đọc Kinh Mân Côi cách riêng như bởi vì “những gia đình đọc kinh Mân Côi thì ở lại với nhau.” Hôm nay gia đình của chúng ta bị đe dọa tan vỡ từ mọi phía.

Sau mỗi chục kinh Mân Côi, chúng ta hãy đọc: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa Hỏa Ngục, xin đem tất cả các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những kinh hồn cần đến lòng Chúa Thương Xót hơn.”

NĂM THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

Việc sùng kính này bao gồm

1. Xưng tội
2. Rước Lễ
3. Đọc 50 chục Kinh Mân Côi
4. Suy gẫm những mầu nhiệm kinh Mân Côi trong 15’ với ý chỉ đền tạ Đức Mẹ.

Đấng Trung Gian Mọi Ơn Sủng đã hứa, vào giờ chết, tất cả những ơn sủng cần thiết để được cứu rỗi sẽ được ban cho những ai trung tín thực hành việc sùng kính Năm Thứ Bảy Đầu Thánh liên tục này.

(Ghi chú: Có thể xưng tội trước và sau khi rước lễ 8 ngày, với những người sạch tội trọng khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể).

Thứ Sáu Đầu Tháng, Thứ Bảy Đầu Tháng và Chủ Nhật Đầu Tháng đi với nhau trong một tuần lễ. Việc xưng tội trong một ngày thì có thể hữu dụng trong những ngày khác. Chúng ta có thể lãnh nhận Bí Tích Mình Thánh Chúa để đền tạ hết cả ba ngày này, để dành cho Mẹ nhiều hơn những gì Mẹ đòi hỏi hầu đền bù cho những người chẳng muốn cho Mẹ chút nào cả.

Thêm vào Hy Tế trong Thánh Lễ Misa, chúng ta lãnh nhận Mình Thánh Chúa ở trạng thái hoàn hảo nhất để việc đền tạ tất cả những gì có thể được dâng lên.

TẬN HIẾN CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ MARIA
 
Việc đền tạ này được hiểu biết ít nhất nhưng là một trong những phần quan trọng nhất của thông điệp Fatima. Đức Mẹ tìm kiếm những người muốn trở nên tế bào cầu nguyện và hy sinh qua việc tận hiến cho Mẹ.

Tận hiến cá nhân cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ có thể có nhiều hình thức. Nó có thể được làm đơn giản bằng cách đọc kinh tận hiến nghiêm túc đã được in ra trước. Việc tận hiến này có thể được canh tân mỗi ngày bằng việc chỉ đọc kinh Tận Hiến cho Trái Tim Chúa mỗi sáng. Mặc dầu vậy, việc làm này cần được lập lại long trọng vào những ngày lễ của Đức Mẹ. Quan trọng hơn việc đọc kinh là sống những điều kiện đã được sắp đặt, cách riêng là kiện toàn những điều kiện của Đức Mẹ Fatima đòi hỏi. Để tận hiến mình cho Mẹ Maria, người Kitô Hữu phải tỏ lòng sùng kính, đặt mình dưới sự phục tùng và dưới sự bảo vệ của Mẹ, và phấn đấu để bắt chước các nhân đức của Mẹ.

Một trong những hình thức tận hiến dành cho những người giáo dân bình thường là mặc áo Đức Bà núi Camêlô Màu Nâu. Sơ Lucia nói rằng tất cả người Công Giáo đều nên mặc áo Đức Bà Màu Nâu như một phần của thong điệp của Đức Mẹ Fatima. Chị nió, “Chuỗi Kinh Mân Côi và Áo Đức Bà Màu Nâu không được tách rời khỏi nhau.” Áo Đức Bà núi Camêlô Màu Nâu là hình thức thu nhỏ của Áo Đức Bà lớn mà các nữ tu dòng Camêlô mặc; nó có thể gọi là một “thói quen thánh thiện” và “Áo của Đức Mẹ.” Một người mặc áo Đức Bà tuyên xưng rằng mình thuộc về Mẹ Maria. Đổi lại, Mẹ Thiên Chúa cũng hứa ban sự sống đời đời cho những ai chết mà mặc áo choàng này. Năm 1215, khi ban Áo Đức Bà cho Thánh Simon Stock và cho thế giới, Nữ Vương Thiên Đàng tuyên bố: “Những ai khi chết mặc áo này sẽ không bao giờ đau khổ vì lửa hỏa ngục.” Việc mặc áo Đức Bà nhắc nhỡ chúng ta luôn luôn là một người tận hiến cho Mẹ Maria và sự cần thiết phải bắt chước các nhân đức của Mẹ và chú ý tới những gì Mẹ đòi hỏi.

Ghi chú: Mề Đay Áo Đức Bà có thể thay thế khi không thể hay không thực hiện được việc mặc áo Đức Bà vải.

Mặc dầu vậy, để có hiệu lực, người mang mề đay phải được ghi danh gia nhập vào Áo Đức Bà vải, và mề đay phải được làm phép bởi một linh mục. Áo Đức Bà vải không cần làm phép.

VIỆC SÙNG KÍNH ĐÍCH THỰC, MỘT TRONG NHỮNG HÌNH THƯC TẬN HIẾN TRỌN HẢO NHẤT
 
Một hình thức trổi vượt hơn hết nhưng khó khăn hơn là thực hành việc tận hiến Đích Thực cho Đức Trinh Nữ Maria do Thánh Louis Grignion De Montfort dạy. Việc tận hiến này bao gồm việc hiến dâng mình như người “tôi tớ” của Đức Mẹ, để có thể làm công cụ của Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Điều này có nghĩa là hiến dâng cho Mẹ Maria tất cả tư tưởng, lời nói, hành động, để Mẹ có thể xử dụng cách xứng hợp để đền tạ tội lỗi, hoán cải tội nhân khốn khổ, để yêu mến và tôn kính Chúa nhiều hơn cùng làm vinh danh Chúa.

Thánh Louis De Montfort nói rằng Chúa Kitô đến với chúng ta qua Mẹ Maria, Chúa ước muốn chúng ta đến với Chúa qua Mẹ. Vị Thánh tuyên bố rằng bằng khi tận hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, chúng ta hiến dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, vì hai Thánh Tâm đó là một. Tất cả những gì chúng ta làm cho Mẹ Maria, là làm cho Chúa Giêsu; tất cả những gì chúng ta xin Mẹ, là xin Chúa Giêsu; và Chúa không thể từ chối lời cầu bầu của Đức Mẹ cho chúng ta.

Vì Mẹ ước muốn và đòi hỏi điều đó, chúng ta có thể chọn lựa hình thức tận hiến nào hoàn hảo hơn là tận hiến cho Chúa Giêsu qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Ngài không?

TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ SẼ CHIẾN THẮNG

Ở Fatima, Đức Mẹ hứa rằng cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng, Nước Nga sẽ trở lại, và hoà bình sẽ được ban cho thế giới trong một thời gian.

Chiến thắng khải hoàn đó có thể tới sớm, mà không có nhiều máu đổ, nếu có đủ người đáp lại đòi hỏi của Đức Mẹ ở Fatiam. Hay, nó có thể tới sau chiến tranh nguyên tử, hay thảm họa tàn khốc hơn, khiến chúng ta có thể thấy một phần nhân loại lớn hơn bị xóa khỏi bề mặt trái đất.

Điều đó tùy thuộc vào việc có bao nhiêu người trong chúng ta theo “Dự Tính Hòa Bình từ Thiên Đàng” qua Đức Mẹ Fatima.

TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ?

1. Hãy bắt đầu khảo sát những đòi hỏi của Đức Mẹ Fatima:
a. Tận hiến mình cho Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.
b. Dâng những bổn phận hằng ngày như việc hy sinh để đền tạ tội lỗi chúng ta và người khác.
c. Đọc kinh Mân Côi mỗi ngày.
d. Mặc Áo Đức Bà Màu Nâu như dấu chỉ việc tận hiến cá nhân cho Mẹ Maria, và làm việc đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
e. Làm 5 ngày Thứ Bảy Đầu Tháng với 15’ suy gẫm Mầu Nhiệm Chuỗi kinh Mân Côi bầu bạn với Mẹ.
f. Viếng Bí Tích Thánh Thể để đền tạ tội chống lại Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
g. Làm thêm việc đền tội và đọc thêm kinh để cầu cho cho sự hoán cải của các tội nhân.

2. Hôm nay bắt đầu cải tổ lại đời sống hoàn toàn và hướng về Chúa. Xác định rằng có ơn Chúa, mới nên thánh được. Tham gia vào việc đọc sách thiêng liêng mỗi ngày.

3. Truyền bá sách này tuy ngắn gọn nhưng trình bày trọn vẹn mặc khải ở Fatima.

4. Xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta trong ơn gọi và ban cho chúng ta việc làm tông đồ thích hợp với địa vị của chúng ta trong đời sống.

5. Đọc kinh Đức Mẹ và Thiên Thần dạy ở Fatima.

CÁCH ĐỌC KINH MÂN CÔI
 
Toàn bộ chuỗi Kinh Mân Côi bao gồm 15 chục kinh. Khi đọc mỗi chục chúng ta tôn vinh một mầu nhiệm của đời sống Chúa chúng ta và Mẹ Ngài, bắt đầu từ khi Truyền Tin cho Đức Maria về mầu nhiệm Nhập Thể và kết thúc bằng việc Mẹ khải hoàn đội vương miện trên trời. Mỗi chục gồm 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh. Mỗi chuỗi kinh gồm 5 chục kinh, vì nó được làm để đọc mỗi lần năm chục kinh trong khi suy gẫm một chuỗi mầu nhiệm.

Dấu Thánh Giá
Kinh Tin Kính
1 Kinh Lạy Cha
3 Kinh Kính Mừng
1 Kinh Sáng Danh

Khi bắt đầu chục kinh thì đọc mầu nhiệm để suy gẫm trong khi đọc chục kinh đó.

15 MẦU NHIỆM CỦA CHUỖI KINH MÂN CÔI

NĂM SỰ VUI

Đọc tất cả thứ Hai, thứ Năm và tất cả Chúa Nhật mùa vọng.

1. Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Mẹ Maria, Chúa muốn Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa, và Mẹ đã khiêm tốn nhận lời.
      (Luca 1:26-38)

2. Mẹ maria đi viếng chị họ Elizabeth và được bà chào mừng Mẹ có phúc hơn mọi phụ nữ.” (Luca 1:39-56)

3. Mẹ Maria Sinh Chúa Giêsu nơi hang máng cỏ ở Bêlem.
    (Luca 2:1-20)

4. Mẹ Maria và thánh Giuse dâng Chúa Giêsu lên đền Thánh ở Giêrusalem bốn mươi ngày sau khi sinh. (Luca 2:22-39)

5. Tìm được Chúa ở đền thờ sau khi tìm kiếm ba ngày, Mẹ Maria và thánh Giuse tìm được Chúa Giêsu 12 tuổi ngồi trong đền thờ với những học giả thông thái. (Luca 2:42-52)

NĂM SỰ THƯƠNG

Đọc tất cả thứ Ba, Thứ Sáu và tất cả Chúa Nhật mùa Chay.

1. Sự thống khổ trong vườn cây dầy khi nghĩ tới tội lỗi chúng ta và đau thương Chúa sắp chịu khiến Đấng Cứu Thế đổ mồ hôi máu. (Luca 22:41-45)

2. Chúa Giêsu bị lột áo và chịu đánh đòn không chút xót thương cho đến khi thân thể Chúa đầy vết thương đẫm máu.
      (Mathêu 27:26)

3. Chúa Giêsu chịu đội Mão Gai và bị nhạo báng như vị vua khi mão gai đặt trên đầu và đặt cây sậy vào bàn tay Chúa.
     (Mathêu 27: 28-31)

4. Chúa Giêsu vác thánh giá của Ngài trên vai và mang nó đến nơi chịu đóng đinh, trong khi Mẹ Maria đau buồn đi theo Chúa.
      (Luca 23: 26-32)

5. Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết trên Thánh Giá, sau ba giờ đồng hồ thống khổ trước sự chứng kiến của Mẹ Ngài. (Mathêu 27: 33-50)

NĂM SỰ MỪNG

Đọc tất cả thứ Tư, Thứ Bảy và tất cả Chúa Nhật
trừ ra các Chúa Nhật Mùa Vọng và Mùa Chay.

1. Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh, vinh quang và bất tử, như Chúa đã tiên báo. (Mathêu 28:5)

2. Bốn mươi ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha và Người sẽ trở lại để phán xét người sống và kẻ chết vào ngày tận thế. (Luca 24: 50-51)

3. Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần Xuống với hình lưỡi lửa trên các Tông Đồ và môn đệ. (Công vụ Tông Đồ 2:2-4)

4. Linh hồn Mẹ Maria lên trời cùng Chúa và thân xác vinh quang của Mẹ cũng lên trời và kết hiệp với linh hồn của Mẹ.

5. Mẹ Maria được trao vương miện  Nữ Vưong Trên Trời Dưới Đất, Nữ Vương các Thiên Thần và các Thánh, để Mẹ sẽ thống trị mọi tâm hồn bây giờ và mãi mãi.

KINH TẬN HIẾN CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ MARIA
 
Lạy Đức MARIA, TRINH NỮ rất uy quyền, và Mẹ đầy Lòng Xót Thương, Nữ Vương Thiên Đàng và là nơi Trú Ẩn của các Tội Nhân, chúng con hiến dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Chúng con hiến dâng mình và trọn vẹn đời sống của chúng con cho Mẹ: tất cả những gì chúng con có, tất cả những  gì chúng con yêu mến, tất cả những gì là chúng con. Chúng con xin dâng lên Mẹ thân xác, trái tim, linh hồn của chúng con; chúng con dâng lên Mẹ mái nhà của chúng con, gia đình của chúng con và xứ sở của chúng con.  Chúng con ước muốn rằng tất cả những gì bên trong và xung quanh chúng con đều thuộc về Mẹ và ước gì chúng con được thông phần trong những ơn ích bởi phúc lành từ mẫu của Mẹ. Và việc tận hiến này thật sự sinh hoa kết quả và tồn tại. Hôm nay dưới chân Mẹ chúng con canh tân những lời hứa ngày chịu phép rửa tội và trong lúc Rước Lễ Lần Đầu. Chúng con nài xin cho chúng con được can đảm tuyên xưng trong mọi lúc, sự thật về Đức Tin Thánh Thiện của chúng con, và sống như người tín hữu Công Giáo, những người đã phục tùng tất cả những hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng và các giám mục hiệp nhất với ngài. Chúng con nài xin cho chúng con giữ các Giới Răn của Chúa và của Giáo Hội, cách riêng là giữ ngày của Chúa thánh thiện. Chúng con nài xin cho mình thực hành việc an ủi như người Kitô hữu, và trên hết tất cả, là Bí Tích Thánh Thể, một phần quan trọng của đời sống chúng con, từ trước đến nay như chúng con có thể làm được. Cuối cùng, chúng con hứa với Mẹ, Người Mẹ vinh quang của Chúa và người Mẹ mến yêu của nhân loại, sẽ hết lòng hiến dâng mình cho việc tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, hầu thúc đẩy và bảo đảm, dưới sự thống trị với vương quyền của Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, Vương Quốc Thánh Tâm Con yêu dấu Mẹ sẽ đến, trong tâm hồn của chúng con và tâm hồn của tất cả mọi người, trong xứ sở của chúng con, trên toàn thế giới, dưới đất cũng như trên trời. Amen.

KINH  FATIMA

“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những kẻ đã không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa.”

“Lạy Ba Ngôi Cực Thánh - Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần - con cung kính thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình và Máu thánh cực trọng, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang ngự trong các nhà chầu trên khắp hoàn cầu, để đền tạ vì những tội phạm thượng, thờ ơ, lãnh đạm xúc phạm đến Người. Cậy nhờ công nghiệp vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội ăn năn trở lại.”

“Lạy Chúa Giêsu Chúa của con, con xin dâng việc này lên vì lòng yêu mến Chúa, để hoán cải các tội nhân khốn khổ, và để đền tạ cho tất cả tội lỗi chống lại Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.” (đọc cùng với việc dâng lên những hy sinh hãm mình, đền tạ, đau khổ v.v…)

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa Hỏa Ngục, xin đem tất cả các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những kinh hồn cần đến lòng Chúa Thương Xót hơn.”

(Đọc sau khi đọc Kinh Sáng Danh sau mỗi chục trong Chuỗi Kinh Mân Côi).

GHI NHỚ LỜI MẸ FATIMA:

“Mẹ đến đề cảnh cáo các tín hữu hãy cải thiện đời sống và xin Chúa tha thứ tội lỗi. Các con không được xúc phạm đến Chúa nữa, vì Chúa đã quá bị xúc phạm nặng nề rồi.”

“Đức Mẹ không giữ được bàn tay của Con Chí Thánh Mẹ để Ngài không đánh phạt thế giới với hình phạt chính đáng vì nhiều tội lỗi.”

“Phải đọc kinh Mân Côi hằng ngày để thế giới được bình an. Hãy thêm vào sau mỗi chục kinh nguyện sau đây, ‘Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa Hỏa Ngục, xin đem tất cả các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những kinh hồn cần đến lòng Chúa Thương Xót hơn.’”

“Cầu nguyện, cầu nguyện nhiều, và làm việc hy sinh cho các tội nhân, vì nhiều người xuống hỏa ngục vì không có ai làm việc hy sinh và cầu nguyện cho họ,”

“Nhiều linh hồn xuống Hỏa Ngục vì tội lỗi xác thịt hơn vì những lý do khác.” (tội phạm đến điều răn thứ sáu)

“Nhiều cuộc hôn nhân không tốt đẹp; họ không làm hài lòng Chúa và không phải do Chúa.”

“Những Thời trang nhất định nào đó sẽ được khởi đầu xúc phạm tới Chúa nhiều.”

“Chiến tranh là hình phạt của Chúa vì tội lỗi.”

“Chúa mong muốn cũng cố trên thế giới việc sùng kính TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ. Nếu người ta làm những gì Mẹ bảo, nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hoà bình.”

“Hãy nói với mọi người rằng Chúa ban ơn qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Nói người ra xin ơn cùng Mẹ, và Trái Tim Chúa Giêsu ước được sùng kính cùng với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, vì Chúa đã giao phó hòa bình thế giới cho Mẹ.”

“Mẹ hứa vào giờ lâm tử, Mẹ sẽ ban những ơn cần thiết để được cứu rỗi, cho những ai vào Thứ Bảy Đầu Tháng trong năm tháng liên tiếp, đi Xưng Tội và lãnh nhận Mình Thánh Chúa, đọc 50 kinh Mân Côi, bầu bạn với Mẹ trong một khắc đồng hồ (15’) suy gẫm những mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, với ý chỉ đền tạ Trái Tim Mẹ.”

“Nếu đòi hỏi của Mẹ không được nhượng lại, thì nước Nga sẽ gieo rắc sai lầm trên khắp thế giới, kích động chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Người tốt sẽ chịu tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều, và nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt!”

“Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng, nước Nga sẽ hoán cải, và sẽ có hòa bình!”

NHU CẦU LỚN LAO
Hãy Truyền bá thông điệp của Đức Mẹ cho thế giới. Tập sách này tuy ngắn gọn nhưng trình bày trọn vẹn mặc khải ở Fatima.

(Hết)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hiền Hòa Và Thanh Bần (3/21/2017)
Những Lần Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima (3/20/2017)
Fatima Làng Quê Bé Nhỏ (3/19/2017)
Cn 3886: Biến Cố Hiện Ra Tại Fatima (3/12/2017)
Cn 3885: Một Trăm Năm Đức Mẹ Hiện Ta Tại Fatima (3/11/2017)
Tin/Bài khác
Thơ Cây Sồi Fatima 1917 -2017 (2/11/2017)
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (3) (2/7/2017)
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (2) (2/7/2017)
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (1) (2/6/2017)
2 Bài Thơ Về Fatima (12/30/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768