MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: mẹ fatima
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3368: 100 Năm Thiên Thần Hiện Ra Ở Fatima (1)
Thứ Bảy, Ngày 6 tháng 2-2016

CN 3368: 100 NĂM THIÊN THẦN HIỆN RA Ở FATIMA (1916-2016) (1)

By Father Andrew Apostoli, C.F.R.

Thiên Thần đã hiện ra với ba trẻ thị nhân vào năm 1916 tại Fatima, nước Bồ Đào Nha. Ba thị nhân tên là Lucia dos Santos, Francisco Marto và Jacinta Marto. Năm nay đánh dấu 100 năm biến cố ấy.

Rất nhiều người quen thuộc với cuộc hiện ra của Đức Mẹ Fatima vào năm 1917, bởi vì qua những cuộc hiện ra này, Đức Mẹ Maria hứa sẽ can thiệp để ban cho thế giới được hòa bình và để cứu rỗi các linh hồn. Tuy nhiên, có nhiều người không biết nhiều về những cuộc hiện ra của Thiên Thần. Ngài xưng mình là Thiên Thần Hòa Bình và Thiên Thần của nước Bồ Đào Nha.

Những cuộc hiện ra của Thiên Thần đã đánh dấu sự quan trọng để chuẩn bị cho các trẻ thị nhân nhận nhiệm vụ mà Thiên Chúa ban cho họ trong chương trình cứu độ của Chúa.

Chúng ta có thể học hỏi từ các cuộc hiện ra của Thiên Thần để chuẩn bị tốt hơn trong việc hoàn thành sứ mạng mà chúng ta nhận được trong ánh sáng của các thông điệp Fatima.

THIÊN THẦN HIỆN RA LẦN ĐẦU, MÙA XUÂN NĂM 1916

Chúng ta hỏi:

“Tại sao Chúa lại gửi Thiên Thần đến với ba trẻ chăn chiên?”

Trong Phúc Âm, Chúa mạc khải trong thời kỳ quan trọng. Thiên Chúa sai các Thiên Thần đến với loài người để hướng dẫn và chuẩn bị cho họ.

Trong sách Xuất Hành, Chúa nói:

“Này Ta sẽ sai một Thiên Thần đi trước ngươi để canh gác trên đường và mang ngươi đến nơi mà Ta đã chuẩn bị cho ngươi.” (Xuất Hành 23:20].

Trong những thời kỳ khác, Chúa đã gửi các Thiên Thần đến để chuẩn bị Dân Ngài trước khi một nhân vật vĩ đại đến hoặc là để loan tin về một biến cố chứng tỏ quyền năng thương xót của Chúa.

Trong Thánh Kinh Cựu Ước, một Thiên Thần loan báo sự ra đời của ông Samson, một trong các vị thẩm phán của nước Do Thái đã giúp đỡ người Do Thái được giải thoát khỏi ách thống trị của người Philistines. (Thẩm Phán 13:2-5)

Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel đã truyền tin vui vĩ đại cho Đức Trinh Nữ Maria rằng Mẹ sẽ mang thai và sinh Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. (Lc 1:26-38].

Thông điệp được Thiên Đàng tín thác cho các trẻ thị nhân Fatima cũng rất quan trọng bởi vì đó là chương trình của Thiên Chúa nhằm ban hòa bình cho thế giới, nhằm hoán cải tội nhân.

Vai trò của ba thị nhân rất cần thiết trong chương trình lớn lao ấy. Do đó, Thiên Chúa đã chuẩn bị để họ đáp lời Ngài một cách tự do và quảng đại đối với những gì Ngài mong chờ nơi họ.

Kim Hà
6/2/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3203: Con Chịu Đau Khổ Đề Đền Tạ Trái Tim Mẹ (5/6/2016)
Hãy Nhớ Mệnh Lệnh Fátima (4/26/2016)
Đền Tạ Sùng Kính Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng (3/17/2016)
Năm Bước Lần Chuỗi Fatima (3/16/2016)
Cn 3388: Ngọn Lửa Hồng Ân Fatima (2/20/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3370: 100 Năm Thiên Thần Hiện Ra Ở Fatima (3) (2/6/2016)
Cn 3369: 100 Năm Thiên Thần Hiện Ra Ở Fatima (2) (2/6/2016)
Tin/Bài khác
Chuỗi Hạt Thờ Lạy Và Đền Tạ Từ Fatima , Chaplet Of Adoration & Reparation (3/31/2016)
Cn 3366: Thị Kiến Hỏa Ngục Thay Đổi Đời Bé Jacinta (2/5/2016)
Fatima: Tâm Thư Của Sơ Lucia Gởi Người Cháu Linh Mục (9/11/2015)
Phép Lạ Vĩ Đại Không Ai Có Thể Chối Cãi (8/29/2015)
Fatima: Lần Hiện Ra Thứ Bốn Ngày 19 Tháng 8, 1917 (8/14/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768