MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: mẹ fatima
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Năm Bước Lần Chuỗi Fatima
Thứ Tư, Ngày 16 tháng 3-2016

NĂM BƯỚC LẦN CHUỖI FATIMA
 
Bước Thứ Nhất: Bắt đầu bằng làm dấu THÁNH GIÁ. Trong khi cầm thánh giá trong tay, đọc Kinh Hy Sinh:
 
Lạy Chúa Giêsu, vì lòng kính mến Chúa, con cầu nguyện cho sự ăn năn trở lại của những người tội lỗi, và để đền bù những tội lỗi xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria.
 
Bước Thứ Hai: Tới hạt lớn kế tiếp, đọc Kinh Tha Tội:
 
Lạy Chúa, con tin nơi Chúa, con tôn thờ Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa! Con xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai không tin, không tôn thờ, không trông cậy và không yêu mến Chúa.
 
Bước Thứ Ba: Tới hạt nhỏ thứ nhất đọc Kinh Thánh Thể:
 Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, con tôn thờ Ba Ngôi! Lạy Thiên Chúa, Chúa của con, con yêu mến Chúa trong Mình Thánh.
 
Bước Thứ Bốn:  Tới hạt nhỏ thứ hai, đọc Kinh Ăn Năn Trở Lại:
 
Lạy Mẹ Maria, vì sự trong sạch và Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, xin Mẹ làm cho Nước Nga, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Âu Châu và toàn thế giới ăn năn trở lại!
 
Bước Thứ Năm: Tới hạt nhỏ thứ ba đọc Kinh Cứu Chuộc:
 
Lạy Trái Tim nhân lành Mẹ Maria, xin Mẹ là đấng cứu chuộc Nước Nga, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Âu Châu và toàn thế giới.
 
Bước Thứ Sáu: Tới hạt lớn kế tiếp đọc Kinh Tha Thứ:
 
Lạy Chúa, con tin nơi Chúa, con tôn thờ Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa! Con xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai không tin, không tôn thờ, không trông cậy và không yêu mến Chúa.

Muốn đọc thêm nhiều Chục Kinh, xin lập lại Bước Thứ Sáu cho tới Bước Thứ Tám. Rồi chấm dứt với Bước Thứ Chín
 
Bước Thứ Bẩy: Tới mỗi hạt nhỏ trong 10 hạt nhỏ kế tiếp, đọc Kinh Thánh Thề:

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, con tôn thờ Chúa Ba Ngôi! Lạy Thiên Chúa, Chúa của con, Con yêu mến Chúa trong Mình Thánh.

Bước Thứ Tám: Tới đoạn mắt xích nối kết đọc Kinh Một Chục:
 
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa lửa hỏa ngục. Xin đưa tất cả các linh hồn lên Thiên Ðàng, và nhất là thương giúp những ai cần đến (Lòng Thương Xót Chúa).
 
Bước Thứ Chín: Tới cái kẹp, đọc Kinh Thiên Thần:
 
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh

Thần, con hết lòng tôn thờ Chúa. Con
xin dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh Hồn
  
cực trọng và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong mọi nhà tạm trên thế giới, để đền bù những sự gớm ghiếc, xúc phạm, và thờ ơ làm cho Chúa đau lòng. Nhờ công đức của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Maria, con cầu xin cho sự ăn năn trở lại của những người tội lỗi đáng thương.

(Chấm dứt bằng Dấu Thánh Giá. Amen).
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3517: 99 Năm Hiện Ra Tại Fatima (5/13/2016)
Cn 3516: Mừng Mẹ Fatima Hiện Ra 99 Năm (5/13/2016)
Cn 3203: Con Chịu Đau Khổ Đề Đền Tạ Trái Tim Mẹ (5/6/2016)
Hãy Nhớ Mệnh Lệnh Fátima (4/26/2016)
Đền Tạ Sùng Kính Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng (3/17/2016)
Tin/Bài khác
Chuỗi Hạt Thờ Lạy Và Đền Tạ Từ Fatima , Chaplet Of Adoration & Reparation (3/31/2016)
Cn 3388: Ngọn Lửa Hồng Ân Fatima (2/20/2016)
Cn 3370: 100 Năm Thiên Thần Hiện Ra Ở Fatima (3) (2/6/2016)
Cn 3369: 100 Năm Thiên Thần Hiện Ra Ở Fatima (2) (2/6/2016)
Cn 3368: 100 Năm Thiên Thần Hiện Ra Ở Fatima (1) (2/6/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768