MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: những nơi thánh thiêng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tài Liệu Về Đất Thánh, Về Jerusalem
Thứ Bảy, Ngày 11 tháng 4-2009

Đây là những địa danh lịch sử tại Jerusalem, mà một số người đã thăm viếng:

http://biblewalks.com/Sites/ViaDolorosa.html

Trong site nà có rất nhiều địa điểm trong Thánh Kinh, Cựu & Tân Ước khi nhóm tiếp tục chia sẻ Thánh Kinh. 

"Bài Giảng Trên Núi--Sermon on the Mount", Matthew, Chapter 5-7.  Trong này có phần chi tiết và hình ảnh của bài này.

http://biblewalks.com/

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Những Câu Chuyện Về Cố Lm Trương Bửu Diệp (7/3/2009)
Sự Hiển Linh Của Linh Mục Trương Bửu Diệp (7/3/2009)
Hinh Anh Đan Viện Xitô Thánh Giuse, Lucern Valley, St Bernardino, California (5/31/2009)
Mười Ngôi Vương Cung Thánh Đường Nổi Tiếng Thế Giới (5/27/2009)
Đức Mẹ Cồn Trên: Mỏ Dầu... Được Phát Hiện Và Khai Thác (1) (5/20/2009)
Tin/Bài khác
Đền Thánh Đức Mẹ La Vang, Las Vegas, Tiểu Bang Nevada. (3/23/2009)
Nhung Noi Thanh Thieng: Holy Places In The East Coast Of The Usa. (3/13/2009)
Chiếc Cầu Thang Kỳ Diệu (3/5/2009)
Đền Thánh Giuse Nguy Nga Tại Montreal, Canada (3/5/2009)
Người Thợ Mộc Gương Mẫu (3/5/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768