MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đức mẹ việt nam :: đức bà cồn trên, an giang
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giáo Xứ Cồn Trên Và Đền Đức Bà
Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 7-2013
GIÁO XỨ CỒN TRÊN VÀ ĐỀN ĐỨC BÀ

TRI THỨC TÂM LINH

Vè  Gặt  Lúa : “CHÚA BA NGÔI”

Chúa Giêsu mời gọi :

“Cả các ngươi nữa hãy vào làm vườn nho cho ta đi” (Mt 20,1-16).

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

Tục ngữ ca dao : Con người có Tổ có Tông – Có nguồn cội mới có ông có bà – Có cha mẹ mới có ta – Công sinh dưỡng dục như là Biển Đông …

Nghe vẻ vè ve
Nghe vè gặt lúa
Ba Ngôi Thiên Chúa
 
    
1)    Có từ đời đời
    Chính là Chúa Trời
    Dựng nên trời đất
    Muôn loài muôn vật.

2)    Chúa đã dựng nên
    Thiên thần trước tiên
    Ban nhiều quyền phép
    Sáng láng thiêng liêng.

3)    Một số sinh ra
    Kiêu ngạo gian tà
    Phản nghịch cùng Chúa
    Đó là Quỷ ma.

4)    Còn những Thiên thần
    Cảm mến tri ân
    Luôn thờ lạy Chúa    
        Hạnh phúc vô ngần.
 
5)    Chúa tạo loài người
    Xinh đẹp tốt tươi
    Có hồn có xác
    Mười phân vẹn mười.

6)    Nhưng mà tiếc thay
    Mới được ít ngày
    Tổ tông nhẹ dạ
    Ăn trái cấm ngay.

7)    Chúa phạt ông bà
    Adong – Evà
    Luôn cả con cháu
    Nhân loại chúng ta.

8)    Chúa đã thương tình
    Ban Đấng Cứu Tinh
    Ngôi Hai Thiên Chúa
    Giêsu Giáng sinh.
 
9)    Chúa Con vâng lời
    Hy sinh cứu đời
    Chết trên Thánh Giá
    Chuộc tội loài người.

10)    Từ đó đến nay
    Ý Chúa thế này
    Ai được Rửa tội
    Ai được Giải tội
    Chúa tha tội ngay.

11)    Từ đó đến nay
    Ý Chúa thế này
    Ai được Rửa tội
    Ai được Giải tội
    Mọi tội sạch ngay.

12)    Từ đó đến nay
    Ý Chúa thế này
    Ai được Rửa tội
    Ai được Giải tội
    Chúa cứu độ ngay.


-Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
-Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến và thờ lạy Chúa. Xin tha tội và cứu rỗi con.
-Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.


Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Viếng Đền Thánh Nữ Faustina (ba Lan) “lòng Thương Xót Chúa” (5/6/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Chia Sẻ : Dư Âm Cuộc Hội Ngộ Linh Mục Tại Sài Gòn 2010 (7/27/2013)
Tin/Bài khác
Bài Chia Sẻ (thay Lời Cảm Tạ) Chữa Trị Kịp Thời . (10/3/2012)
Lễ Viếng Đức Bà Cồn Trên Mồng 10 Tháng 03 Nhâm Thìn (4/4/2012)
Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 2012, Đúc Bà Cồn Trên, An Giang (2/29/2012)
Đức Bà Cồn Trên, Cầu Cho Chúng Con (12/28/2011)
Thư Hiệp Thông Của Nhằ Thờ Đức Bà Cồn Trên, An Giang (10/21/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768