MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm
___ Lễ Mẹ Vô Nhiễm (8/12, Tín Điều)
___ Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1, Tín Điều)
___ Lễ Mẹ Dâng Con (2/2)
___ Lễ Mẹ Truyền Tin (25/3)
___ Lễ Đức Mẹ Guadalupe (12/12)
___ Lễ Mẹ Lô-đức (11/2)
___ Lễ Mẹ Thăm Viếng (31/5)
___ Lễ Mẹ Trái Tim Đức Mẹ (16/6)
___ Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8, Tín Điều)
___ Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ (8/9)
___ Lễ Mẹ Đồng Công (sầu Bi, 15/9)
___ Lễ Mẹ Mân Côi (7/10)
___ Lễ Mẹ Dâng Mình (21/11)
___ Lễ Mẹ Ca-mê-lô (16/7)
Giờ Bình An

Thánh Antôn Padua - P3
Thánh Antôn Padua P2
Thánh Antôn Padua P1
Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ Và Thánh Nữ Catherine Laboure - P2
Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ Và Thánh Nữ Catherine Laboure - P1
Mặc Khải Về Thánh Lễ - P2
Mặc Khải Về Thánh Lễ P1
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 35
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768