MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ vô nhiễm (8/12, tín điều)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Mẹ Vô Nhiễm (1)---bài Giảng Đầu Tiên Ca Tụng Đức Mẹ Của Một Tân Linh Mục: Mẹ Đẹp
Thứ Sáu, Ngày 8 tháng 12-2017

 

L M Vô Nhim

 

1. Bài ging đu tiên ca tng Đc M ca mt tân linh mc: M đp

Lc 1,26-38 (Port Arthur, TX 8/12/77)

...

Tôi đc báo TTĐM mc "Ph n vi sc đp" do cô L Thu nào đó sưu tm, thy ti nghip my ngưi quá, vì h mun đp nên đã phi chu  bao điu phìn phc.

- B lc Mán Lng sơn bt các cô đ sáp ong lên đu cho nó thơm, mc du các cô kh s hết sc, vì ngày đêm phi mang nó, và mang ti khi xung m.

- B lc Mangbettu, thiếu n li ly g ép dp đu li ngay khi còn nh.

- Ngưi Miến đin li đ ý đến c. Bt thiếu n đeo vòng king, thành ra lúc nào cũng phi nghn c ra.

- Ph n min Mayan (Mexico) thì b bt giũa răng đi ri bt vàng bc vào.

- Trung Phi châu, bt đeo đĩa g, kéo môi dài ra.

- Ph n b lc Scarlet bên Phi châu ngày đêm nt ngc bng xương cá voi đ gi eo cho gn.

- Ph n min xích đo  Phi châu khm xà c vào bp chân làm tăng v đp.

- Ph n ngưi Tàu trưc cách mng năm Tân hi li bó chân càng nh càng tt, càng quí phái, đi đng phi nh đy t đ 2 bên.

----Ngày nay các bà các cô dùng phn son, bôi môi sao cho thm, mà cho hng, k lông mày cho đm, nh thuc vào mt cho long lanh, đ bao chàng trai phi chết đui trong cp mt long lanh y.

Ti Detroit, bang Michigan, hi mi làm linh mc, khi cho chu l, tôi thy 1 bà M mà đôi môi ca bà tht thm thương, không biết bà xài my tube son  mà nó dày cm, nt n như rung phơi 3 nng.

---------Tôi ch k cho vui, không có ý đ kích hay ca tng ai khác. Hôm nay tôi có ý ca tng 1 ngưi, 1 bà. Bà không phi đi sáp trên đu, không phi đeo vòng c, không phi nt eo bng ngà voi...Nhưng Bà đp tuyt vi, du có gi Bà là đp ti nghiêng  thành nghiêng nưc, chim sa cá ln, đp như điếu đ, đp như tiên,, hay nói theo tiếng thi đi: đp d s...cũng chưa thm vào đâu. Bà đp đến đ khi đã đưc dim phúc nhìn bà 1 ln, ngưi ta đâm ra mê mn, Bà đó chính là Đc M Vô nhim Nguyên ti mà chúng ta tôn kính hôm nay. Kinh thánh miêu t M: Kìa Bà nào đang tiến lên như rng đông, đp như mt trăng, rc r như mt tri, oai hùng như đo binh xếp hàng vào trn...

Ngưi ta k chuyn, mt thy tu rt mến Đc M, thy cu xin c my tháng tri, xin đưc mt ln thy Bà cho tha lòng kính mến, và cam đoan du cht mt mt cũng đành. Thiên thn hin ra hn ngày và nhn điu kin...

Ch Benadêta t li L đc bên nưc Pháp, Ðc M hin ra vi dáng v rt tr trung, tiếng nói du dàng...Khi ngưi ta hi ch v tưng M mà ch đng làm mu cho ngưi ta đp có ging Ðc M không? Ch không ngn ngi tr li: ging, nhưng còn thua xa như đt vi tri. M đp lm, đp đến ni ai thy M mt ln thì ch mun chết luôn đ đưc v tri thy M mãi mãi.

--------------M đp vì M Vô nhim Nguyên ti, M Thiên Chúa , công trình tuyt vi ca Thiên Chúa . Trong tt c loài ngưi, ch có mình M là đưc đc ân Vô nhin ti, nghĩa là không h có giây phút nào t khi dng thai, Ðc M b xu đi vì ti li.

Chúng ta sinh ra đã mc ti t tông Adong cho ti khi đưc ra ti. Nếu chết trong thi gian mang ti, ta không đưc lên Thiên đàng , nhưng Ðc M thì không. Thiên Chúa đã dùng quyn phép mình mà tô đim mi ơn cho M Ngài. Bao nhiêu ơn Ðc M có th chu đưc thì Chúa ban hết. Ðc M đưc thiên thn chào là "Đng đy ơn phúc".

-------Chúng ta hãnh din vì có mt ngưi M tt lành, đp đ, nhân t, quyn uy như vy. Xin c đ dành con mt v tri mà nhìn ngm Ðc M . Vic trang đim cho đp ca các bà, các cô thì theo luân lí đo Công giáo thế này:"Ph n đưc trang đim đ d ly chng, đ làm vui lòng chng, đ che khuyết đim t nhiên nơi thân xác, nhưng ti mt mc đ va phi và đng có ý xu là đưc".

Điu tt hơn na là trang đim bng ơn thánh, đc đ cho tâm hn, xng đáng con Ðc M Vô nhim nguyên ti.

Ly M Maria vì ơn vô nhim nguyên ti, xin gìn gi xác con thanh sch và cho hn con nên thánh. Amen.

Lch s:

1/Ngay t thi đu Giáo Hi, ngưi ta đã thâm tín v s trinh khiết tinh tuyn tuyt vi ca Đc M. Nhưng chưa dùng danh t Vô nhim đu thai.

2/ Thánh Augustin đã công khai nhn Đc Maria không mc ti li.

3/ T thế k 7, đã có l M đu thai vô nhim ti.

4/ Thế k 13-14 thánh Toma dòng Đaminh, và cha Don Scoto Dòng Phanxicô tranh lun v thi gian Đc M đưc ơn Vô nhim nguyên ti.

5/ Công đng Trentô khi bàn v ti t tông, cũng nhn M Maria vô ti.

6/ Thế k 19, năm 1830, Đc M hin ra vi Thánh n Catherine Labouré, nưc Pháp, ban nh hay làm phép l và câu:" Ôi Maria, Vô nhim đu thai, xin cu cho chúng tôi".

7/ Ngày 2.2.1849, Đc Piô th 9 bàn hi ý kiến hàng Giám Muc thế gii. Mt y ban nghiên cu đưc thành lp, và sau 4 năm tn ty làm vic, ngày 8.12.1854, Đc Pio 9 đã long trng tuyên b Tín điu đc m Vô nhim nguyên ti như sau:

" Ta ly quyn Chúa Giêsu, hai thánh Tông đ Phêrô và Phaolô và quyn ta mà đoán đnh tín điu Đc Trinh n Maria, nh đc ân Thiên Chúa toàn năng, vì công nghip Chúa Cu Thế, dã đưc gi gìn không h mc tì vết ti t tông ngay t giây phút đu tiên đưc thành thai. Đó là tín điu mc khi, buc mi giáo hu phi tin kính vng vàng mãi mãi". (Lm. Phm Châu Diên, Thánh Mu hc ph thông, tr. 108)

8/ Ngày 25/3/1858, Đc M đã hin ra ti L đc, nưc Pháp và t cho ch Bênađêta nói li vi cha s và thế gii biết: “M Là Đng Vô Nhim Nguyên Ti t đu thai”.

Truyn: Alexandre de Helès

V tiến sĩ ni danh ca đi hc Paris, đã t mình chng nghim rng Thiên Chúa s pht nhng ai không tin Ðc M Vô nhim Nguyên ti.

Ông tiến sĩ này trong mt thi gian, đã nghi ng đã không mng l ngày 8/12 là ngày Giáo hi tôn kính M, nên c mi năm, vào đúng ngày l này, ông ta b mt cơn bnh đau đn. Các hc trò ca ông khuyên ông tin nhn tín điu Ðc  M Vô Nhim như Giáo hi dy. Ông đã làm theo li khuyên đó và còn ha là nếu trong tương lai ông không còn b bnh như vy, ông s viết mt cun sách ca ngi Đc M Vô nhim. Li cu xin ca ông đã đưc nhn, vì năm sau đó, căn bnh không còn tr li na. Gi li ha, ông son mt cun sách trong đó ông bênh vc giáo lý v tín điu vô nhim nguyên ti ca M Maria và t b tt c nhng gì ông dã chi trưc.

M ha: ban muôn ơn cho nhng ai dâng thánh l misa đ t ơn Chúa thay cho Mơn Vô nhim nguyên ti.

Li cu: “Ly M Maria, vì ơn Vô nhim nguyên ti,  xin M gi xác con thanh sch và  hn con nên thánh”. Amen.

 

setstats
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bông Hồng Mầu Nhiệm (8/12) Giờ Ban Ơn Phước (12/9/2018)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: Ơn Vô Nhiễm – Ơn Độc Nhất Vô Nhị (12/8/2018)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Maria – Mẹ Đầy Ơn Phúc (12/8/2018)
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội: Hồng Ân Vô Nhiễm Nơi Mẹ Maria (12/8/2018)
Đóa Hồng Mầu Nhiệm (12/6/2018)
Tin/Bài khác
Tôi Sẽ Thấy Mẹ Một Ngày Kia (12/9/2018)
Dâng Mình Và Phó Thác Mình Cho Đức Mẹ, Gm Gb Bùi Tuần (12/8/2018)
Giờ Ân Phúc Hàng Năm Vào Ngày 8/12, 12pm-1pm (12/8/2018)
Tại Sao Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ? (12/8/2018)
Nữ Vương Vô Nhiễm (12/8/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768