MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ truyền tin (25/3)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Về Việc Truyền Tin
Thứ Ba, Ngày 10 tháng 4-2018

VỀ  VIỆC  TRUYỀN  TIN

Ngày 15

Đức Maria là “Mater Christi” Đức Mẹ Chúa Kitô.

 Mỗi  một tước hiệu của Đức Maria, đều có ý nghĩa và mục đích đặc biệt của nó, và có thể được làm chủ đề cho một bài suy niệm riêng biệt. Ngài được chúng ta kêu cầu « Đức Mẹ Chúa Kitô », Đâu là sức mạnh thúc đẩy chúng ta kêu cầu Ngài như thế ? Chính là để gợi lại cho chúng ta rằng Mẹ là Đấng đầu tiên được tiên báo và được liên kết với những niềm hy vọng và những lời cầu nguyện của các thánh nhân , của các người thành tâm tôn thờ Thiên Chúa và của tất cả những người « trông chờ ơn cứu độ của Israel » vào mọi thời, trước khi ơn cứu độ đến.

 Chúa chúng ta được gọi là Đấng Kitô, Đấng Mêsia bởi các tiên tri Do Thái và dân Do Thái. Hai từ Kitô và Mêsia đều có nghĩa như nhau. Trong tiếng Việt, chúng có nghĩa là « Đấng được xức dầu », « Đấng Thiên sai ». Thời xưa có ba thừa tác vụ hay chức vụ cao trọng,  qua đó Thiên Chúa nói với Dân đươc Chúa chọn, những người Israel, hay sau này họ được gọi là người Do Thái, tức là chức vụ tư tế, chức vụ hoàng đế và chức vụ tiên tri. Những người được Thiên Chúa chọn vào một chức vu này hay  một chức vụ khác trong ba chức vụ thì được xức dầu một cách trọng thể — dầu chỉ ân sủng của Thiên Chúa được ban cho những người ấy để họ thi hành những bổn phận cao cả của mình. Nhưng Chúa chúng ta thì là cả ba , tư tế, Tiên tri và Vua – là Tư tế, vì Ngài dâng chính mình làm hy tế đền tội chúng ta ; là Tiên Tri, vì Ngài mạc khải cho chúng ta Thánh Luật của Thiên Chúa ; và là Vua, vì Ngài cai trị chúng ta. Do đó Ngài  là một Đức Kitô  đích thực duy nhất.

 Chính vì mong đợi Đấng Mêsia này mà dân Chúa chọn, dân Do Thái hay Israel, hay Hi Bá, tìm kiếm Ngài từ đời nọ sang đời kia. Ngài phải đến để sửa lại mọi sự. Và kế tiếp câu hỏi đã xâm chiếm tâm trí họ, tức là câu hỏi.  Khi nào thì Ngài phải đến, Ai phải là Mẹ Ngài ?H đã được cho biết ngay từ đầu là Ngài không từ trời mà đến ; nhưng Ngài được một người phụ nữ sinh ra. Vào thời Ađam sa ngã Thiên Chúa đã phán con cháu của Người Phụ Nử sẽ đạp giập đầu Con Rắn. Vậy ai phải là Người Phụ Nữ đã được chỉ  rõ ra cho dòng giống Ađam sa ngã ? Vào cuối nhiều thế kỷ , đã được mạc khải thêm cho những  người Do Thái rằng  Đấng Thiên Sai hay Đấng được xức dầu, con cháu của Người Phụ Nữ , sẽ được sinh ra bởi dòng giống họ, và bởi một bộ tộc đặc biệt trong mười hai bộ tộc mà dòng giống ấy đã được chia ra. Kể từ thời bấy giờ, mọi người phụ nữ thuộc chi tộc ấy đều hy vọng mình được đặc ân làm Mẹ Đấng  Thiên Sai hay Đấng được xức dầu ; vì thật là hợp lý, Ngài  rất cao trọng, thì người Mẹ cũng phải cao trọng, tốt lành và thánh thiện.  Do đó trong số những lý do khác, họ rất quí chuộng bậc sống hôn nhân, vì không biết mầu nhiệm đầu thai lạ lùng của Chúa Kitô Khi Ngài thực sự đến trần gian, họ nghĩ rằng nghi thức hôn phối là quy định cần thiết cho việc Ngài ngự đến.

 Do đó, nếu Đức Maria cũng như những phụ nữ khác, thì hẳn là Mẹ cũng mong ước lập gia đình, vì mở ra cho Mẹ viễn tượng được cưu mang Đức Vua cao cả. Nhưng Mẹ quá khiêm nhường, quá trong sạch, không có những tư tưởng như thế. Mẹ đã được linh hứng để chọn một cách phụng sư Thiên Chúa tốt hơn đã được cho người Do Thái biết – bậc Đồng  Trinh. Mẹ thích là Hiền thê hơn là Mẹ của Ngài. Vì vậy, khi Sứ thần Gabriel báo tin cho Mẹ về định mệnh cao sang của Mẹ, thì Mẹ đã chùn lại cho đến khi Mẹ được đoan chắc rằng định mệnh ấy không buộc Mẹ rút lại mục đích của một cuộc đời trinh khiết đả hiến dâng Mẹ cho Thiên Chúa.

 Vì thế, Mẹ đã trở thành Mẹ Chúa Kitô, không phải bằng cách thức mà các người phụ nữ đạo đức trong rất nhiều thời đại đã mong đợi Ngài, nhưng, khước từ ân sủng làm Mẹ như thế, Mẹ được làm Mẹ , nhờ ân sủng cao hơn. Và đây là ý nghĩa đầy đủ của những lời Bà Isave, khi Đức Trinh Nữ đến thăm Bà, mà chúng ta dùng trong Kinh Kính Mừng : «  Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. » Và vì vậy, chính trong việc Sùng kính được mệnh danh là « Triều thiên mười hai ngôi sao » chúng ta ca tụng Chúa Thánh Thần, nhờ Ngài mà Mẹ vừa Đồng Trinh vừa Làm Mẹ.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Khiêm Hạ Và Vâng Phục (3/26/2020)
Sự Kiện Truyền Tin (3/23/2019)
Ngày 25-03: Bài Số 02 --- Lễ Truyền Tin (3/21/2019)
Ngày 25-03: Bài Số 01 --> Lễ Truyền Tin (3/21/2019)
Nữ Tỳ Vĩ Đại (3/21/2019)
Tin/Bài khác
 Ave Maria "mẹ Là Nắng Ấm" (3/25/2020)
Lễ Truyền Tin, Tầm Quan Trọng Của Hai Tiếng Xin Vâng, Lm Anthony Trung Thành (3/25/2017)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/24/2017)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/24/2017)
Lễ Truyền Tin (3/24/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768